Tek.no

Anbefaling

Hvor stor oppløsning trenger du?

Martin Lexow Wirak
11 Juni 2002 20:10

Innledning

Et av de viktigste kriteriene ved valg av digitalt fotoapparat, er oppløsningen. Oppløsningen beskriver hvor mange punkter (prikker) et bilde består av. Et slikt bildepunkt kalles piksel.

Disse tre bildene er av det samme motivet. Det til venstre har 25950 piksler, det i midten 504 piksler, og det til høyre 20 piksler. Det er åpenbart at flere piksler gir skarpere og mer detaljerte bilder.

Men hvor mange piksler trenger du egentlig? Trenger du 6 Megapiksler (MP), eller kan du klare deg med 2?

En Megapiksel er 1 000 000 (1 million) bildepunkter. Bildet til venstre har således bare 0,02595 Megapiksler. Likevel ser det helt skarpt og fint ut på skjermen. Dette bildet er imidlertid bare et utsnitt av et mye større bilde, som har ca. 4 Megapiksler.

Hva skal du bruke bildene til?

Det store spørsmålet er hva du skal bruke bildene til. Skal du bare ha bildene liggende på PC-en, f.eks. for å publisere bildene på Internett? Eller skal du skrive ut bildene på fargeskriveren din? Eller skal du levere bildene til profesjonell trykking i A3-format?

Gå til neste side for å se en oppløsningstabell som viser hva de forskjellige oppløsningene duger til.

Les også