Erik Nilsen


Startet i overklokking.no 2004, jobbet primært i testseksjonen med hovedansvaret for hardware og fasekjøling.
Tok over lederansvaret for siden i 2005, og driftet denne intil februar 2006, hvor siden slo seg sammen med Hardware.no.
Leder nå seksjonene kjøling, PSU og minne. Skriver ved siden av enkelte nyheter og guider.
Til toppen