Guide

Windows Longhorn

Windows Longhorn

Denne oversikten bygger blant annet på rykter, og på erfaringer av Longhorn-prøveversjon som ble lansert for et knapt halvt år siden, og på offisiell informasjon fra Microsoft.

Du finner notater om Longhorn på Microsoft.com og i artikkel KB829967 i Microsofts database. På Paul Thurrott's SuperSite for Windows finner du en mengde informasjon, skjermbilder og demonstrasjoner (videoer) av Windows Longhorn.

Microsoft har ikke gått ut med noen offisiell lanseringsdato for Windows Longhorn, men mye tyder på at lansering vil ikke skje før år 2006. Endringene fra Windows XP er såpass omfattende at utviklingen krever fortsatt en del arbeid.

Ganske mange integrerte funksjoner i Windows Longhorn vil være basert på .NET teknologien. Det er også ventet at Windows Longhorn skal være ennå mer integrert med kontorpakken Microsoft Office.

WinFS

Et nytt lagringssystem, "Windows Future Storage" (WinFS) med bedre søkemulighet. Det har vært en del misforståelser og forvirring knyttet til hva WinFS egentlig er. Det virker nå klart at WinFS er ikke et nytt filsystem, men et lagringssystem som krever NTFS-filsystemet i bunnen.

WinFS er basert på databaseteknologi fra Microsoft SQL Server (kodenavn "Yukon") som blir trolig lansert senere i år 2004. WinFS består av blant annet "Windows Storage Full-Text Index" og "Windows Future Storage Services", som betyr bedre søkemuligheter på datamaskinen.

Med WinFS vil det for første gang brukes server-teknologi til å styre data på hjemmedatamaskiner via en relasjons-database. Brukere skal kunne vise filer som er indekserte fra ulike fysiske steder på harddisken, i stedet for å vise innhold av enkelte mapper. WinFS skal erstatte dagens hierarkiske mappe-system som vi er vant til med Utforsker.

Grunntanken bak og drivkraften i utviklingen av WinFS har vært å lage et system som gjør det enklere å finne frem informasjon. Microsoft kaller WinFS for neste generasjons lagringsplattform for Windows, som brukes til å organisere og dele data, og et avansert søkeverktøy. Hensikten med WinFS er et felles system for alle applikasjoner i Windows.

Utviklere av applikasjoner skal også kunne dra nytte av WinFS, på den måten at det skal være enklere å integrere en avansert søkefunksjon i applikasjoner. Det er spesielt i forbindelse med metadata at WinFS blir nyttig. Med metadata menes lagring av mer detaljert informasjon om enkelte filer, og dermed blir søking etter filene enklere.

WinFS skal også kunne søke i flere applikasjoner for eksempel i en bedrift, noe som vil være svært nyttig idet datamengden øker i store bedrifter.

Nytt brukergrensenitt

Aeron er et nytt tredimensjonelt brukergrensesnitt som skal overgå det meste i grafiske effekter. For å kunne utnytte alle disse effektene, bør PC-en ha ganske kraftig grafikkort, helst NV30 eller høyere, og gjerne med 128 MB RAM. Se skjermbilder fra nettsiden Supersite for Windows.

Avelon er ny skjermdrivermodell skal erstatte det gamle "Graphic Device Interface" (GDI). Den nye modellen har navnet "Desktop Composition Engine" (DCE), med kodenavnet Avelon og skal gi et fotorealistisk skjermbilde.

Den nye modellen gir mulighet for tredimensjonell grafikk i skjermbildet. "3D Graphics Enhancements". Modellen skal være mer stabil og ha mer avanserte muligheter i skjermbildet enn dagens modell. Longhorn skal ha et nytt brukergrensesnitt med kodenavnet Aero, .

Les mer om systemkravene på Microsoft.com.

Ny Internet Explorer

Nettleseren Internet Explorer skal være mer integrert del av Windows, og ha en rekke nyheter som innebygd popdreper, download-manager og en funksjon som skal gjøre det enklere å slette blant annet cache, cookies og Internett-historie.

Tale gjenkjennelse

Microsoft utvikler et såkalt "Natural User Interface" (NUI)-grensesnitt, som innebærer blant annet at PC-en kan gjenkjenne tale på ulike språk, forstå håndskrift og tegnspråk. Brukeren skal kunne kommunisere med PC-en på langt flere måter enn kun via mus og tastatur. Det finnes allerede PC-er som gjør dette, men disse er som regel server-baserte, ikke klient-baserte. Med Windows Longhorn vil også vanlige brukere få denne muligheten, hvis alt går etter planen.

Det er Microsofts "Natural Interactive Services Division" (ISD) som driver utviklingen av NUI-teknologiene som skal debutere i Windows Longhorn..

Windows XP har allerede en talefunksjon via Office XP (se artikkel nummer 306901), men denne funksjonet er begrenset.

Hensikten med NUI, skal ikke være å erstatte nåværende grafiske grensesnittet (GUI) i Windows, men å komme som et tillegg. Brukere skal både kunne bruke mus og tastatur, og snakke til PC-en på ulike språk også tegnspråk. For å få dette til utvikler Microsoft en grunnmur, som skal være felles for mange produkter, og prosjektet skal først realiseres i Windows Longhorn.

Indigo

Infrastruktur for webtjenester, som ligger under Longhorn. Dette inkludere blant annet: .NET Remoting + MSMQ + ASMX + .NET Enterprise Services (aka COM+).

Real-Time Communinication

Intregrert IM-meldingstjeneste, P2P-mulighet og telefoni.

"Personlig" Windows

Longhorn skal ha et konsept som kalles "Life Immersion". Tanken er at Windows skal kunne "forstå" brukeren bedre og reagere deretter.

Komponent-basert

Longhorn skal være mer komponent-basert enn tidligere kjent. Med det menes at brukeren skal ha større kontroll over hvilke applikasjoner og tjenester som installeres.

Modul-arkitektur

Windows Longhorn blir bygget opp av moduler. Mesteparten (95%) av systemet skal utgjøre en kjerne (grunn-modul) som blir felles for alle Longhorn-versjoner.

Den nye modul-arktitekturen har mange fordeler:

 • Fleksibilitet
  Det blir lettere for Microsoft å lage mange Longhorn-versjoner.

 • Språk-uavhengig kjerne
  Når dagens Windows-versjoner blir oversatt til andre språk, blir disse bygget oppå den engelske. Dette fører til masse overflødig kode.

  Longhorn-kjernen er uavhengig av språk. Dette gjør at en oversatt Windows blir like "ren" som originalen.

 • Enklere å oppdatere I dag må man laste ned ulike oppdateringer (Service Pack) for ulike språk-varianter av Windows. For Longhorn trenger man kun én oppdatering for alle varianter.

Raskere installasjon

Installasjon blir raskere og mer brukervennlig enn dagens Windows XP. Hele installasjonen skal ifølge Microsoft ikke ta mye mer tid enn 15 minutter.

 1. Første fase: kun ett bilde (image) av Longhorn-kjernen kopieres til harddisken. Dermed har du ikke lenger tidskrevende prosesser med kopiering av masse filer.

 2. Neste fase: Longhorn startes opp med grunn-modul (kjernen). Maskinen analyseres og drivere installeres, og installasjonen er ferdig.

Identiske "Retail" og "OEM" versjoner

Windows Longhorn blir nøyaktig den samme, uansett om du kjøper den på CD eller om du kjøper den ferdiginstallert i en ny PC.

Microsoft har tidligere brukt ulike versjoner (build) for retail og OEM, men ikke nå lenger. Grunnen til endringen er at tidligere praksis førte til forsinket levering til enkelte land.

Ny sysprep-versjon

Longhorn kommer med ny versjon av sysprep, som brukes for automatisk ("unattended") installasjon. Den nye versjonen skal bruke XML-basert versjon av unattend.txt. Fordelen er at det er lettere å skreddersy installasjoner etter egne behov.

Innebygd DVD-brenner

Longhorn skal ha innebygd programvare for DVD-brenner. Programmet skal støtte alle DVD-formater: DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW og DVD-RAM.

DVD-brenneren I Longhorn blir forskjellig fra den i Windows XP, på den måten at den har ikke den tidskrevende prosessen med "staging and burning". Dette betyr at i Longhorn, brennes umiddelbart til DVD, på samme måten som lagring av data til en harddisk.

Bibliotek (library)

Virtuelle mapper som håndterer filer i Windows og presenterer dem til brukeren på en organisert måte. Det blir ulike bibilotek for ulike filer: dokumenter, spill, multimedia, og så videre.

NGSCB

"Next Generation Secure Computing Base" (NGSCB) er et sikkerhetssystem som hadde tidligere navnet "Palladium", men Microsoft endret navnet på prosjektet, trolig på grunn av den enormt dårlige publisiteten som det fikk i begynnelsen.

NGSCB er et sikkerhetssystem som er både maskinvare og programvarebasert, og overgår det meste når det gjelder kontroll av alt som foregår inn i datamaskinen.

Hensikten med systemet er å kontrollere data, slik at ikke uvedkommende får tilgang. Dette skal gjøres med et nytt kontrollsystem som overgår det meste. Systemet er et resultat av en utvikling under temaet "Trustworhy (trustet) Computing". Kun de brukere, programmer og datamaskiner som er "trusted", får tilgang til data som er lagret på NGSCB-maskiner. Den største negative konsekvensen av dette, er at brukeren kan potensielt miste tilgang til sine egne dokumenter på sin egen datamaskin.

Systemet krever ny PC-arkitektur som bygger på en såkalt TCPA-spesifikasjon. Prosessoren og brikkesettet må byttes ut, og en spesiell krypteringsprosessor må installeres.

Maskinvaredelen i NGSCB

 • Trusted Space
  Her skal kun "trusted" programmer kunne kjøres. Denne delen skal blant annet stoppe datavirus.

 • Sealed Storage
  Lagrer sensitiv informasjon, slik at den ikke kan leses av programmer som ikke er autoriserte.

 • Attestation
  Lagrer informasjon om brukerens datamaskin, for eksempel for å bekrefte at brukeren ha gyldig versjon av NGSCB.

Programvaredelen i NGSCB

 • Nexus (Trusted Operating Root)
  Styrer "trust" funksjonen i NGSCB. Hvis brukeren starter datamaskinen i "trusted" modus, foretar Windows en autentisert oppstart og laster Nexus. Så lenge Windows kjører i denne modusen, kan ingen andre programmer endre Nexus.

 • Trusted Agents
  Programmer eller tjenester som også kalles "My Man". Dette er agenter som tar vare på kryptert informasjon om brukeren. Informasjonen skal kunne sendes videre til "trusted" datamaskiner.

Microsoft mener at den nye sikkerhetskonseptet skal blant annet kunne stoppe datavirus, spam og andre typer uønsket data som prøver å komme seg til datamaskinen via Internett. Denne meningen har Microsoft fått kraftig kritikk for. En rekke eksperter mener at grunnen til at for eksempel datavirus florerer på Internett, er ikke mangel på sikre datasystemer, men at brukerne er ikke klar over risikoen. Med andre, ord, problemet er av mer menneskelig karakter enn at det ligger i datamaskinen.

Microsoft er forresten ikke den som kom først med ideen om et slikt sikkerhetssystem, det var det Intel som gjorde. Nå er en rekke store bedrifter samlet i arbeidsgruppen "Trusted Computing Platform Alliance" (TCPA). En arbeidsgruppe som ble stiftet av Compaq, Hewlett-Packard, IBM, Intel og Microsoft i 1999. Hensikten med gruppen er å øke sikkerhet i datasystemer. I 2002 hadde TCPA over 150 bedrifter som medlemmer. I 2003 er antall medlemmer blitt over 200, se medlemslisten.

TCPA definerer spesifikasjoner for "trusted computing", det vil si datamaskiner som kan lagre og utveksle sensitiv data på en sikker måte. Spesifikasjonen beskriver blant annet kryptering, digitale signaturer og utveksling av privatnøkler.

Mer informasjon om NGSCB fra Microsoft:

Klient og server

Etter mye frem og tilbake, har Microsoft planer om at lansere både klient-og server-versjoner av Longhorn. Microsoft skal samtidig lansere Longhorn-versjoner av sin Office-pakke. Microsoft planlegger altså å gjøre dramatiske endringer over hele linjen av sine produkter, i forbindelse med lanseringen av Windows Longhorn.

Windows Longhorn veikart ("roadmap")

Dette veikartet er på ingen måte fastsatt. Det er fortsatt et par år til lansering av systemet.

 • 2003
  Microsoft leverte den første prøveversjonen (build 4051) av Windows Longhorn til partnere, på Professional Developers Conference (PDC)-konferansen i Los Angeles i slutten av oktober.

 • 2004
  Windows Longhorn beta 1 og beta 2 slippes.

 • 2005
  Windows Longhorn RTM-versjon lanseres.
  "Released To Manufacturing" (RTM) = levering til produksjon.

 • 2006
  Den endelige versjonen vil trolig lanseres, kanskje med navnet "Windows 2006".

Delta i debatten på forum.windows.no.

(Kilder: Microsoft.com, Wininformant.com, Winsupersite.com, Microsoft-watch.com, Cnet)

Norges beste mobilabonnement

Juni 2017

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Ice Mobil 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Telio Go 5 GB


Jeg bruker mye data:

Komplett Maxiflex 12 GB


Jeg er superbruker:

Komplett Megaflex 30 GB


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen