Testbenk for CPU-kjølere

Annonsør­innhold
Les hele saken »

Andre alternativer?

Vi vurderte å bygge vår egen testbenk. Flere typer ble vurdert, men ingen funnet like pålitelige, praktiske og enkle i bruk som KT-3. Her er et par av forslagene:

Effektmotstand: Vi vurderte å sage ut en socket fra hovedkort, fjerne det som befinner seg i firkanten i midten av socket og montere en effektmotstand i dette. Problemet var å finne en metode å bygge dette på slik at varme ikke ble avgitt til omgivelsene. Dessuten ville komponentene bli relativt dyre, og det ville kreve dyre måleapparater. Det viste seg også vanskelig å sikre at alle kjølere fikk samme vilkår med tanke på monteringstrykk. Dette forslaget ble forkastet rimelig fort.

Peltier-basert: En mulighet var å bygge en testbenk som baserte seg på peltierelement. Problemet er at det er svært vanskelig (nesten umulig) å kontrollere hvor mye effekt som blir avlevert på den varme siden av elementet. Et peltierelement krever også korrekt montering - det skal ha fra 1,7 til 6 bars trykk. Man kan heller ikke bruke hvilken som helst varmeledende pasta, ifølge Innovatek. I tillegg ville en slik testbenk kreve en svært stabil strømforsyning for at tester skal kunne reproduseres. Det ble for mange variable faktorer som ville spille inn til at vi kunne vurdere denne metoden som pålitelig, derfor ble den vurdert som ubrukelig.

For mer informasjon rundt peltierelementer, anbefaler vi å lese vår peltierguide.

"Live" testing på et fast oppsett: Dette har lenge vært en tålelig grei testmetode, og vi har brukt den i noe tid. Resultatene fra en slik "testbenk" eller testmaskin vil kunne brukes for å avgjøre forskjellen mellom forskjellige kjølere. Men komponentene, særlig CPU, blir utsatt for kraftig slitasje; Noe som gjør at komponenter må skiftes ut over tid. Vi ønsket å finne en erstatning som kunne brukes på stort sett alt - ikke bare CPU-kjølere. Dette forslaget endret ikke på situasjonen slik den var. Vi ønsket noe bedre, derfor ble forslaget forkastet.

 

Usikre momenter

Ingen testbenker er uten feilmarginer. Det er spesielt to elementer vi må akseptere er en kilde for avvik: luft-temperatur og varmeledende pasta. Lufttemperaturen skal holdes på et så konstant nivå som mulig, så det elementet kan vi til en viss grad kontrollere. Dersom testen utføres i et relativt stort rom, vil eventuell temperaturforskjell mellom tester bli minimal. Våre tester utføres i normal romtemperatur, i vårt tilfelle rundt 24 grader.

Varmeledende pasta er et annet moment som er variabelt. Vi benytter den mest brukte varmeledende pastaen på markedet: Artic Silver III. Usikkerheten med varmeledende pasta består av to ting:

  1. Mengden som benyttes
  2. Formel / sammensetning

Det er umulig å få eksakt samme mengde hver gang, men vi forsøker å være nøyaktige. Vi bruker akkurat så mye varmeledende pasta at hele "core" på KT-2 blir dekket.

Den første utgaven av Artic Silver III er ikke den samme som i dag, da formelen hele tiden er under utvikling. Over tid vil en type varmeledende pasta erstattes av nye typer / versjoner. Når dette skjer, vil vi gjøre grundige tester for å kunne si noe om forskjellen. Dette vil neppe bli et problem, da det er lite interessant å sammenlikne en kjøler som ble brukt for 2 år siden med en av dagens - det kan selvfølgelig gjøres for kuriositetens skyld, men har liten praktisk nytte. Vi benytter Artic Silver III i våre tester, og vi har kjøpt inn nok til å dekke noen års forbruk.

Monteringstrykk: Det er bevist at en kan oppnå bedre resultater ved å benytte festeklips som er strammere. Prosessorfabrikantene oppgir hvor stort trykk som er optimalt for deres prosessorer, og dette er noe enhver kjølerprodusent med respekt for seg selv skal overholde. Dersom en produsent "trikser" litt her, kan deres kjølere komme bedre ut i tester. Vi har valgt å teste komplette kjølere, ikke hvor godt f.eks. en bestemt ribbeprofil yter. Festeklipset er en vesentlig og viktig komponent for kjøleren, og skal derfor tas med i testen. Ved normal montering vil spesielt klipset være med på å bestemme hvor god en kjøler er, derfor mener vi at det vil bli villedende om dette utelates i våre tester. Tross alt - det er det komplette produktet vi ønsker å teste, slik det vil fremstå for deg som kjøper / bruker.

Vi vil med jevne mellomrom kjøre tester med en referansekjøler samt måle at testbenken leverer korrekte verdier for å sjekke at intet forandrer seg. Disse prosedyrene er i skrivende stund under utarbeidelse.

 

Konklusjon

Gjennom anskaffelsen av Innovatek KT-3 har vi fått en testbenk for CPU-kjølere som kan benyttes i lang tid. Tester foretatt på vår testbenk, i henhold til våre retningslinjer for testing, er dermed pålitelige og gir grunnlag for sammenlikninger.

Noen av dere tenker kanskje at 80 Watt ikke er tilstrekkelig, tatt i betraktning at enkelte nyere prosessorene avgir mer effekt enn dette. For eksempel yter:

  • AMD Athlon XP 3200+: Maks 76,8 W, typisk 60,4 W
  • Intel Pentium 4 3,0: Omtrent 81,9 W *
  • Intel Pentium 4 3,2C: Omtrent 82 W *

* Disse tallene er hva Intel oppgir at kjølerprodusentene skal ta høyde for, de er ikke korrekte verdier for hvor mange watt disse prosessorene avgir i et "worst-case"-scenario.

Det er her viktig å huske på at vår testbenk ikke er en CPU-simulator! KT-3 er laget for å teste kjølere. Derfor kan vi ikke si om kjøler X vil holde prosessor A så og så kald. Det vi derimot kan si, er om kjøler X er bedre enn kjøler Z. Om vi så ser på hvor mange watt en bestemt prosessor avgir, kan vi til en viss grad anslå driftstemperaturen kjølerne vil holde. Men når formålet er å finne den beste kjøleren, er KT-3 fullt kapabel. Hvis kjøler X er bedre enn kjøler Z, vil kjøler X holde din prosessor kaldere enn kjøler Z. Verre er det ikke. :-)

Norges beste mobilabonnement

April 2019

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Youteam 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

GE Mobil Leve 6 GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen