Test av Konica Revio KD-510Z

Innledning og førsteinntrykk

Trykk på bildet for å se flere produktbilder

Dette kameraet selges også under navnet Minolta Dimage G500.

Kameraet er solid bygget i metall, og det ser ikke ut som om kameraet så lett får stygge riper som mange andre kameraer. En svakhet ved konstruksjonen er at stativfestet er i plast, og plassert helt inntil den ene kanten av kameraet. Stort dårligere stativfeste enn dette skal man lete lenge etter for å finne.

For å skru på kameraet skyver man et deksel foran objektivet til side, og objektivet skyves lynraskt ut. Dette dekselet virker solid. Dessverre må man skyve dette dekselet til side også hvis man bare vil se på bilder man har tatt tidligere. Foran på kameraet blinker et blågrønt lys når man skrur det på, en gimmick som ikke kan skrus av.

Selv om objektivet går raskt ut, må man likevel vente i ca. 3 sekunder før man kan ta et bilde. En del av denne tregheten må autofokusen ta skylden for. Se tabellen nedenfor for sammenlikning mot et par andre kameraer:

Oppstart i sekunder:

Canon
Ixus 400
Canon S50 Casio QV-R40 Konica 500 Konica 510 Olympus C-50 Sony
V1
3.68 4.89 2.28 2.35 3.01 5.08 3.92

Se fullstendig tabell

Oppstarten blir ikke tregere selv om blitsen er skrudd på. Å skru av kameraet går lynraskt, og det selv om kameraet er i ferd med å lagre bilder. Alt i alt er derfor Konica 510 blant de beste på oppstarts- og skru-av tider.

Kameraet har en separat lyssensor, og det er dessverre lett å dekke til denne med fingrene under fotografering. Man må også være oppmerksom på at man ikke dekker til deler av blitsen.

Den lave størrelsen og vekten gjør at kameraet er et typisk lommekamera. Faktisk er kameraet det minste på markedet med 5 Megapiksler - enn så lenge.

Betjening

Trykk på bildet for å se flere produktbilder

Ergonomien er som vanlig på så små kameraer ikke spesielt god. Alle knappene som brukes under selve fotograferingen kan nås med én hånd, men hvis man skal bruke menyene er det mer behagelig å ta i bruk to hender.

Konica har ikke det beste sett med knapper vi har sett. Den fireveis menyknappen er ikke spesielt god å bruke, og når kameraet er plassert på stativ er den håpløs. Høyre menyknapp brukes også til å velge blits-modus, og venstre knapp brukes også til å skru på makro, selvutløser og landskapsmodus. En separat knapp til selvutløseren ville være å foretrekke.

Videre finnes meny-knapp, to knapper til zoomen, en knapp for å endre hva som vises på LCD-skjermen, en egen visningsknapp og sletteknapp. De to sistnevnte kunne vært gitt sekundære funksjoner under fotografering.

Menyer er en sak om smak og behag, og ikke minst tilvenning. Likevel klarte jeg ikke å like menyene til Konica, selv etter nesten en måneds bruk. Menyene virker uoversiktelige, bl.a på grunn av svært mange valg. Her kunne Konica gjort som Canon og Casio, og delt opp menyvalgene i grupper som sorteres i horisontale faner. Konica har åpenbart innsett problemet, for et eget menyvalg gjør at man kan skru av den detaljerte menyvisningen.

Ikke alle menyvalg er like logiske. F.eks. trodde jeg lenge at man ikke kunne stille inn ISO-verdi manuelt på kameraet, men jeg fant dette under "Quality"-innstillingen der man også kan stille inn fargemetning, skarphet og kontrast. For å stille inn ISO må man definere et sett av slike verdier, og man kan lage to forskjellige sett.

Selvforklarende meny?

Håpløst langt ned i menyen kommer man til "Setup", der mange viktige innstillinger gjøres. I setup-menyen finnes et custom-valg, og her kan man skru på bla. seriebildefunksjonalitet. Med andre ord er funksjonen så godt som umulig å finne med mindre man har finlest bruksanvisningen, som forøvrig bare kommer på CD.

For å si noe fint om Konicas menyer, kan det nevnes at hvert hovedmenyelement både har ikon og beskrivende tekst. Dessverre er enkelte undermenyer direkte kryptiske. En positiv ting er at man kan nullstille kameraet fra menyene, og man kan komme tilbake til fotomodus ved å trykke på utløserknappen.

Optikk

Konica 510 er utstyrt med en 3x optisk zoom tilsvarende 39 til 117 mm. Kraftigere vidvinkel ville helt klart være å foretrekke. Man kan velge mellom 7 brennvidder; litt for få til at man er sikret nøyaktig bildeutsnitt i alle forhold.

Trykk på bildet for å se flere produktbilder

Konica oppgir at kameraet kan brukes fra 50 cm på vidvinkel, 80 cm på tele. På vår måling indikerte kameraet at fokus ble oppnådd fra henholdsvis 28 og 58 cm. På grunn av den store dybdeskarpheten på kompakte digitale kameraer fremstod likevel bildene som rimelig skarpe.

Konica oppgir at kameraet har makro fra 6 cm på vidvinkel, 50 cm. på tele. Vi målte dette til henholdsvis 4.5 og 44.5 cm.

Man kan ikke zoome mens bilder lagres, men man må aldri vente lenge på lagringen med Konica 510. Ellers er zoomen svært rask, man kan zoome fra et ytterpunkt til det andre på under 1 sekund. Det normale er ca. 2 sekunder.

Lysstyrken er middels; F2.8 på vidvinkel, F4.9 på tele. Per i dag finnes det ikke kameraer i denne klassen med lyssterk optikk, med de fordeler dette medfører.

LCD-skjerm, optisk søker mv.

LCD-skjermen er på stusselige 1.5 tommer, hvilket dessverre er vanlig i denne kameraklassen. Casios EX-Z3/Z4 har til sammenlikning 2.0 tommer.

Trykk på bildet for å se flere produktbilder

Konica oppgir ikke hvor mange punkter skjermen har, men den er forholdsvis detaljert med 118 000 piksler.

Dessverre er Konicas skjerm dårlig både i sterkt og svakt lys. Den har ikke anti-refleksbelegg, noe som gjør at skjermen blir vanskelig å bruke i direkte sollys. Kameraet har heller ikke sterk nok signalforsterking i svakt lys, så i mørke forhold ser man ingenting på LCD-skjermen. I halvmørke forhold er også fargegjengivelsen dårlig, bildet blir svært oransje.

Skjermen "fryser" under fokusering, slik at LCD-skjermen ikke er noe særlig å bruke til bevegelige motiver.

Som vanlig er sideinnsynet greit horisontalt, men dårlig vertikalt. Kun Kodaks OLED-skjermer gir brukbart innsyn også vertikalt. Løsningen på dette kunne vært en vridbar LCD-skjerm, men det finnes foreløpig ikke på kameraer i denne klassen.

LCD-skjermen gir mangelfull informasjon under fotografering. Riktignok kan man se status for hvitbalanse, filstørrelse, lukkertid og blender, men det er en svakhet at man ikke kan se innstillinger for ISO, fargemetning og andre bildeinnstillinger. Enda verre er det at man ikke kan se om fokus er oppnådd på LCD-skjermen, eller om man trenger blits.

Skjermbildet man ser under fotografering kan avvike betydelig fra det endelige resultatet, både når det gjelder eksponering og fargegjengivelse. Det gjør det heller ikke noe bedre at det ikke finnes sanntids histogram.

Den optiske søkeren er liten og malplassert. Nesen har en tendens til å komme nær LCD-skjermen når man fotograferer med søkeren. Ved siden av den optiske søkeren finnes lamper som viser status for fokus, lagring og blits.

Bilde tatt med Konica 510.
Trykk på bildet for å se flere bilder i galleriet

Under fotografering med LCD-skjerm må man dels se på skjermen for å komponere bildet, dels se på disse lampene for å sjekke status for fokus og blits. Upraktisk.

En artig detalj er at man ikke bare kan regulere lysstyrken på LCD-skjermen, men også hver fargekanal separat. Man kan altså f.eks. få et blåskjær på søkerbildet hvis man ønsker det. Særlig nyttig er dette imidlertid ikke.

Fokusegenskaper

Som nevnt er det kun en lampe som viser om fokus oppnås eller ikke. Man får derfor ikke feilmelding i klartekst om hva som er galt når fokus ikke kan oppnås, slik man får på enkelte av de mest brukervennlige kameraene på markedet.

På vår makrotest klarte kameraet å fokusere inntil 4.5 cm. Et motiv på 5.1 cm vil da dekke hele bildet.

Kameraet har ikke hjelpelampe, selv om den blågrønne lampen foran på kameraet kan hjelpe til å opplyse motivet noe på svært kort avstand. Bildene vi tok i svakt lys var dessverre svært ofte ute av fokus.

I vår fokustest i svakt lys klarte kameraet å fokusere ned til 22 LUX på vidvinkel, 30 LUX på tele. Dette er et meget svakt resultat.

Også i godt lys kunne fokusen vært bedre. Hastigheten på autofokusen trekker ned helhetsinntrykket til kameraet. Kameraet er riktignok ørlite raskere enn f.eks. Canon Ixus 400, men i forhold til de beste er Konica 510 milevis bak:

Autofokus, i sekunder:

  Canon Ixus 400 Canon S50 Casio QV-R40 Konica 500 Konica 510 Olympus
C-50
Sony V1
Vidvinkel 0.80 0.92 0.29 0.78 0.88 0.75 0.28
Tele 1.61 1.51 0.56 1.28 1.18 0.83 0.57

Kameraet har ikke manuell fokus eller kontinuerlig fokus.

Eksponering

På Konica 510 kan man velge måleområde selv, der man har valget mellom "Center" og "Spot". Under fotografering har man mulighet til å stille inn eksponeringskompensasjon, men dette gjøres i menyene på en tungvint måte. Mens man stiller inn eksponeringskompensasjon ser man resultatet på LCD-skjermen, men dessverre stemmer denne visningen svært dårlig.

Det finnes også en modus der man kan stille inn både blender og lukkertid, men dessverre har man bare to blenderverdier å velge mellom; F2.8 og F4.7 på vidvinkel, F4.9 og F8.3 på tele. Det er et langt bedre utvalg av lukkertider; man har alle de "vanlige" valgene mellom 15 sekunder og 1/1000 sekund. Dessverre får man ikke noen forhåndsvisning av resultatet her; den eneste indikasjonen man får på om eksponeringen blir riktig eller ikke er en EV-angivelse i venstre hjørne på LCD-skjermen. Hvis man f.eks. har stilt inn til 15 sekunders lukkertid i sterkt lys står det "+2EV" i rød skrift.

Kameraet har også en begrenset mulighet for lukkerprioritet. Med blits kan man velge mellom lukkertider på 1/8, 1/15, 1/30, 1/60 og 1/125 sekund. Uten blits kan man velge mellom 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 og 1/15 sekund. Alle verdiene kan imidlertid ikke brukes hvis ikke ISO er stilt til ISO 50 eller 100. På ISO 400 blir lengste lukkertid 1/30 sekund.

Man kan sette ISO manuelt til ISO 50, 100, 200 eller 400. Velger man automatikk bruker kameraet kun ISO 100 i alle forhold. Man kan lure på hvorfor Konica kaller dette "Auto".

Velger man automatikk er lukkertiden begrenset til maksimalt 1/8 sekund. Kombinert med høyeste ISO 100 betyr dette at det ikke skal være veldig mørkt før kameraet undereksponerer.

Justering av bildekvalitet

Bilde tatt med Konica 510.
Trykk på bildet for å se flere bilder i galleriet

På Konica 510 har man separate valg av størrelse og komprimering. Man kan velge mellom størrelsene 2592x1944, 2048x1536, 1600x1200 og 640x480. Man har imidlertid bare to komprimeringsvalg; Fin og Normal.

Videre kan man velge mellom automatisk hvitbalanse eller forhåndsprogrammert hvitbalanse, men dessverre kan man ikke måle hvitbalansen selv ved å rette kameraet mot f.eks. et hvitt ark.

Man kan velge at bildene skal bli i sort/hvitt eller sepia, men vi anbefaler at man i stedet fotograferer med farger og gjør denne endringen i ettertid i et bildebehandlingsprogram.

Videre kan man justere styrken til blitsen, samt justere fargemetning, kontrast, skarphet og fargekanalene rød, grønn og blå separat. At man kan justere fargekanalene separat står i sterk kontrast til kameraets øvrige funksjonalitet - som passer nybegynnere best.

Personlig skulle jeg gjerne sett at kameraet var utstyrt med RAW-format, slik at man kunne velge slike parametre i ettertid i stedet.

Seriebilder og lagring

En spesiell ting med Konica 510 er at kameraet har minnebrønn for både Secure Digital minnekort og MemoryStick. Dessverre støttes ikke MemoryStick Pro, så i praksis vil det neppe være mange som kjøper de små og dyre MemoryStick kortene til kameraet. Vedlagt kameraet følger det med et 16 MB SD-kort av merket Panasonic, men vi vil anbefale at man kjøper minst 128 MB i tillegg. De beste prisene på SD-minnekort finnes her.

Hvis man har installert både SD-og MemoryStick minnekort samtidig, kan man flytte eller kopiere bilder mellom minnekortene. Man kan også velge hvilket av minnekortene som skal brukes som standard.

Antall bilder på tid i beste JPEG-kvalitet:

  Canon Ixus 400 Canon S50 Casio QV-R40 Konica 500 Konica 510 Olympus
C-50
Sony V1
10 sek 5 5 2 4 4 3 7
60 sek 19 18 12 11 19 17 39

Konica 510 er ingen racer på å bli raskt klart til neste bilde, men er likevel bedre enn snittet. Man kan se en tydelig forbedring i forhold til Konica 500 over et minutt.

Antall bilder på tid i beste JPEG-kvalitet med blits:

  Canon Ixus 400 Canon S50 Casio QV-R40 Konica 500 Konica 510 Olympus
C-50
Sony V1
10 sek 3 4 2 2 4 2 2
60 sek 12 15 9 7 20 12 11

Med blits imponerer imidlertid kameraet. De fleste kameraer blir betydelig tregere straks blitsen skrus på; det er ikke tilfelle med Konica 510. Kameraet er like raskt. I forhold til Konica 500 er forbedringen betydelig. Det er bare Canon EOS 10D vi har testet som har fått et bedre resultat enn Konica 510 på denne testen.

Med valg for lavere bildekvalitet fikk vi inkonsekvente resultater. Uten blits ble kameraet ørlite raskere med "Normal" bildekvalitet, men kameraet ble ikke raskere når vi valgte VGA oppløsning.

Bilde tatt med Konica 510.
Trykk på bildet for å se flere bilder i galleriet

Med blits ble kameraet tregere på "Normal" bildekvalitet, og enda tregere på VGA-oppløsning. Merkelig. Disse resultatene kan tyde på Konica er i stand til å lagre bildene raskt, men at det er kameraets bearbeiding av bildene som er flaskehalsen under normale forhold.

Hvis man klarer å finne valget for kontinuerlig modus i menyene, får man også interessante resultater. Kameraet blir aldri tregt; bildene lagres rett til minnekortet med stor hastighet. I beste JPEG-kvalitet klarer kameraet 7 bilder på 10 sekunder, 37 bilder på et minutt. Dette gir et snitt mellom hvert bilde på 1.65 sekunder. Med "Normal" bildekvalitet går det enda fortere, det klarer da 44 bilder på et minutt. Merkelig nok blir resultatet dårligere med VGA oppløsning; på et minutt klarte vi å ta 34 bilder.

Det er imponerende nok i seg selv at man kan bruke blits når seriebildefunksjonen er skrudd på, men enda mer imponerende er ytelsen på KD-510. I løpet av et minutt klarte klarte kameraet hele 30 bilder i beste oppløsning. Med lavere oppløsning fikk vi noe dårligere resultater også her.

Konklusjonen er at man aldri må vente lenge på å kunne ta neste bilde når man fotograferer med Konica 510. Blitsytelsen er suveren, men uten blits finnes det kameraer som er enda raskere.

Batteri

Trykk på bildet for å se flere produktbilder

Den kombinerte batteri-og minnekortluken kunne vært bedre. For det første burde batteriet "klikket" på plass, slik at det ikke faller ut når man skal skifte minnekort når kameraet står på stativ.

For det andre er det mulig å sette inn SD-kort feil vei, men man må da bruke makt for å stenge igjen luken. Man får ikke noen tydelig feilmelding om dette når man senere fotograferer, og det fotograferes da med VGA-oppløsning til det innebygde minnet i kameraet.

Det finnes ikke inngang for strøm, så man er prisgitt det oppladbare batteriet som lades opp i en medfølgende batterilader. Laderen er nesten like stor som selve kameraet, men er likevel blant de mindre.

Det lille Lithium-ION batteriet har 820 mAh kapasitet, og det gir OK batterikapasitet til kameraet. I batteritesten vår klarte vi å ta 591 bilder, et godkjent resultat. Skal man på lengre ferieturer el. bør man nok likevel kjøpe et ekstra batteri. En oversikt over resultatene til alle batteritestene vi har gjort finnes her.

Videomodus

Klikk på bildet for å se eksempelvideoen
"Diskotek på arabisk"

Videomodusen til Konica 510 er ikke noe å skryte av. Oppløsningen er kun 320x240 piksler, og bildefrekvensen er på 15 bilder i sekundet. Man kan kun ta opp filmsnutter på 30 sekunder av gangen.

Video tas opp med lyd, og Konica har derfor skrudd av muligheten til å regulere zoomen under filming. Eksponeringen justeres kontinuerlig under filming.

Vi har lagt ut en eksempelvideo tatt med kameraet her.

Visning og overføring

Rett etter at et bilde er tatt får man se det ferdige resultatet i noen sekunder. Dette kan skrus av, men likevel ser man et glimt av bildet i et kort øyeblikk. Skal man se bilder etterpå trykker man på en egen visnings-knapp. Vil man fotografere igjen kan man trykke på utløserknappen. Fint.

Dessverre roteres ikke bildene man har tatt automatisk. Man kan heller ikke gjøre dette via menyene til kameraet. Altså må man pent frem med Adobe Photoshop eller andre bildebehandlingsprogrammer for å rotere bilder tatt vertikalt slik at man kan se bildene på skjerm. Upraktisk. Det finnes heller ikke andre redigeringsmuligheter av interesse.

Man kan zoome inn i bildet med hele 12x forstørrelse. Innzoomingen oppleves nesten som trinnløs. Når man skroller rundt i et innzoomet bilde går dette også glatt og så godt som uten hakking. Fint.

Man kan se de viktigste Exif-dataene til hvert bilde, men dette er presentert på en lite oversiktelig måte. Man kan heller ikke se histogram på bildene.

Dessverre finnes det ikke videoutgang, så man kan ikke se bildene direkte på en TV uten å bruke en enhet som Trust Photo Viewer.

Overføring:

Kameraet fungerer som en masselagringsenhet når man kobler den opp til en datamaskin med USB-kabel. Dessverre overføres filer svært tregt. Vår måling på 0.26 MB/s er omtrent halvparten av snittet. Kjøper du kameraet kan du gjøre klokt i å investere i en USB 2.0 kortleser.

Kameraet nummerer filene fortløpende, slik at faren for å overskrive eldre filer er liten.

Selvutløser

Trykk på bildet for å se flere produktbilder

Selvutløseren på Konica 510 kan stilles inn til å vente 3 eller 10 sekunder med å ta bildet. Har man først startet selvutløseren kan man ikke stoppe denne, med mindre man skrur av kameraet helt. Den gjenstående tiden på selvutløseren markeres ikke på noen måte på LCD-skjermen. Skal man ta mange bilder med selvutløser, må man skru på selvutløseren på nytt for hvert enkelt bilde.

Bundle

Med kameraet følger det med en "Quick Guide", som gir en oversikt over basisfunksjonene til kameraet på bla. engelsk og svensk. Full bruksanvisning følger det med på en CD, også her kan man velge mellom engelsk og svensk.

Det følger ikke med programvare til redigering eller arkivering av bilder. Dette kan virke dumt, men alle kan laste ned gratis programmer som GIMP og Irfanview som kan dekke de flestes behov vel så godt som de programmene som pleier å følge med kameraer.

Vi har lagt ut to gallerier med bilder tatt med Konica 510. I et sammenlikningsgalleri har vi lagt ut like bilder tatt med en rekke kameraer, slik at du kan vurdere hvilke kameraer som tar best bilder.

Vi har også lagt ut eget galleri med bilder tatt med Konica 510 her.

Objektivets egenskaper

På et så lite kamera er objektivet naturlig nok lite, med de følger dette kan få for bildekvaliteten. Kameraet har en del tønnefortegning på vidvinkel, men på tele er objektivet relativt rett-tegnende.

Skarpheten holder seg godt mot siden av bildene, bortsett fra helt i hjørnene der skarpheten avtar voldsomt. Folk flest vil imidlertid ikke legge merke til dette på normale motiver.

På vidvinkel kan man også på en del motiver se vignettering, dvs. at hjørnene blir mørkere.

Oppløsning og støy

Bortsett fra mot hjørnene av bildet er objektivet skarpt nok til å utnytte den høye oppløsningen på bildebrikken. Det er synlig bedre oppløsning i bildene enn i bilder tatt med f.eks. Canon Digital Ixus 400.

Konica 510 100 ISO Konica 510 200 ISO Konica 510 400 ISO
HP 945 100 ISO HP 945 200 ISO HP 945 400 ISO

Støynivået på bildene tatt med Konica 510 er imidlertid ikke noe å skryte av. ISO 400 er ikke særlig brukbar, men også på ISO 100 og 200 er det mer støy enn på de beste. Det ser også ut som om støyfjerningsalgoritmene Konica bruker ikke er like gode som de f.eks. HP bruker på photosmart 945; i kontrastoverganger kan man se tydelige spor etter støy. Dette kan se ut som uskarphet eller minne om for kraftig JPEG-komprimering.

Med mindre man velger ISO manuelt, setter kameraet ISO alltid til 100. Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor Konica har gjort dette når man ser på bildeutsnittene ovenfor.

Etter min mening legges det til litt for mye kunstig skarphet på bildene tatt med standard innstillinger. Dette fører til overdrevne kontrastoverganger og trekker frem støyen ytterligere. Hvis man synes dette er plagsomt kan man sette ned skarpheten i to steg fra kameraets menyer.

Fargegjengivelse

Folk flest vil nok synes at fargegjengivelsen til Konica 510 er meget bra. Bildene gjør seg også veldig bra på papir uten etterfølgende bildebehandling. Også hudtoner blir gjengitt fint, både med og uten blits.

Kameraet har imidlertid en tendens til å bruke mye kontrast på bildene, og på enkelte sære motiver - som vårt testkart - kan dette gi uheldige konsekvenser. Hvis man misliker dette kan man imidlertid sette ned kontrasten fra kameraets menyer.

Den automatiske hvitbalansen gir varierende resultater. Innendørs i svakt lyspærelys uten blits risikerer man å få et meget kraftig brunstikk på bildene. Denne videoen demonstrerer hvordan hvitbalansen kan variere selv under et videoopptak.

Blitsytelse

Konica 510 er perfekt -
til å lage bilder med "djevel-effekt"

Vi ble ikke helt kloke på blitsen til Konica 510. Av og til undereksponerte blitsen voldsomt. Dette førte til helt ødelagte bilder både på grunn av undereksponeringen og på grunn av at bildene da fikk et voldsomt fargestikk. Dette kan skje når man dekker til kameraets lysmåler, men det skjedde også ellers - uten at vi fikk klarhet i hvorfor.

Blitsen er kraftig nok til at man kan lyse opp et normalt rom, men på vidvinkel dekker ikke blitsen bra nok mot kantene av bildet.

En stor svakhet ved kameraet er også at mennesker lett får røde øyne. Dette er en svakhet ved de fleste kameraer i denne størrelsen, og kommer av at blitsen er så nært plassert objektivet. Anti-røde-øyne funksjonen hjelper lite.

Annet

En annen alvorlig svakhet med Konica 510 er autofokusen i svakt lys. Det skal ikke være veldig mørkt før man risikerer uskarpe bilder.

Hvis man ikke skal bruke blits i svakt lys er man også nødt til å bruke manuelle innstillinger; kombinasjonen av ISO 100 og lengste lukkertid på 1/8 sekund i automatisk modus fører lett til undereksponering. Bortsett fra i slike forhold har vi vært godt fornøyd med eksponeringen til kameraet.

Konklusjon

Konica Revio KD-510Z er et interessant kamera. På enkelte områder er det svært bra, mens det på andre områder er dårligere enn vi hadde forventet.

I godt lys tar kameraet suverene bilder som de aller, aller fleste vil være godt fornøyd med. Ytelsen er også meget god; man opplever sjeldent at man må vente på kameraet.

Egenskapene i dårlig lys kunne imidlertid vært bedre; bildekvaliteten er meget varierende i slike forhold. Særlig er vi skuffet over autofokusen i slike lysforhold, men også LCD-skjermen og kameraets øvrige egenskaper kunne vært bedre i slike forhold.

Kameraet er det minste og kanskje lekreste på markedet med 5 Megapiksler, men klarer man seg med 4 Megapiksler kan man etter vår mening gjøre vel så gode kjøp hos konkurrentene. Hvis jeg personlig skulle kjøpe kamera i denne klassen, ville jeg ventet på testresultater fra Sonys nye T1 eller Konica Minoltas kommende G400/KD420Z.

 • Markedets minste med 5 Megapiksler
 • Solid og elegant
 • Fin fargegjengivelse og bildekvalitet i godt lys
 • Relativt rask til oppstart/skru av
 • Tilfredsstillende makro
 • Meget bra bilde-til-bilde ytelse
 • Ingen utløserforsinkelse med blits
 • Varierende bildekvalitet i svakt lys, mye bildestøy på høy ISO
 • Elendig stativfeste
 • Treg og dårlig autofokus
 • Kunne vært mer brukervennlig
 • Dårlig LCD-skjerm
 • Ikke videoutgang
 • Treg filoverføringshastighet

Konica Minolta DiMAGE G500

Konica Minolta Revio KD-510Z

Konica Minolta DiMAGE G500

Konica Minolta Revio KD-510Z

Norges beste mobilabonnement

Sommer 2018

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Komplett MiniFlex 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Komplett MedioFlex+ 6GB


Jeg bruker mye data:

Chili Fri Data


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen