Test av 35mm filmlesere

Nikon LS-50

 

Nikon LS-5000

 

Konica Minolta Dimage Scan Elite 5400

 

Som vi vet, har digitale kameraer forlengst blitt en del av både yrkesfotografers og amatørers fotografiske virkelighet. Digitale fotoapparater er i dag førstevalget for svært mange nye kamerakjøpere. Filmbaserte kameraer, og bruk av disse, har i manges forestillingsverden fått et preg av noe alderdommelig og utdatert, som tiden har løpt i fra. Film, spesielt negativfilm, har en stor evne til å spenne over et motiv med betydelige variasjoner i kontrast og lysverdier. Dette er en av filmens sterkeste sider selv om digitalkameraer av høy kvalitet også med hensyn til denne egenskapen har blitt så gode at deres dynamiske omfang ikke lenger utgjør en like alvorlig begrensning som tidligere. Kanskje er oppfatningen om at film er avlegs ikke helt rettferdig. At digitalfotoapparater har blitt sterkt forbedret siden de første gang kom på markedet er udiskutabelt, men det samme gjelder filmlesere. Gode apparater av denne type er typisk i stand til å hente ut svært mye informasjon av negativ- eller positivfilm. Spesielt til motiver som krever maksimal detaljgjengivelse, som landskaper, har film etter mange erfarne fotografers mening fortsatt en berettigelse som opptaksmedium.

Dette var bakgrunnen for at vi ønsket å teste ut et antall filmlesere som vi mener er representative for de fremste produktene av denne typen på markedet i dag, samt komme med noen betraktninger rundt forskjellige momenter som er relevante i en diskusjon om filmbasert kontra digital fotografering.

Filmleserne

Til denne testen hadde vi følgende filmlesere:

  • Nikon LS-40, 2900 ppi
  • Nikon LS-50, 4000 ppi
  • Nikon LS-5000, 4000 ppi
  • Konica Minolta Dimage Scan Elite 5400, 5400 ppi

Nikon-modellene er anerkjente produkter, som alle har fått god kritikk av både yrkes- og hobbyfotografer. Den "minste" av disse, LS-40, ble introdusert rundt år 2000-2001, mens LS-50 og 5000 kom i 2003 og er de seneste 35 mm-filmlesere fra Nikon. Minolta 5400 kom også i 2003, og utmerker seg med en meget høy oppløsning. Konica Minolta, som produsenten nå heter, fremhever at Scan Elite 5400 er i stand til å levere resultater av "profesjonell" standard. Minolta har forøvrig lenge hatt en serie med rimeligere filmlesere, og disse har det blitt solgt en del av i Norge.

Selve testingen

Også her brukte vi Akams hovedkort som testmål, og prosedyren var å først ta bilder med fjellstøtt stativ, på både negativfilm og lysbildefilm. Følsomheten var 100 ISO, og filmene som ble brukt var Fuji Provia 100F lysbildefilm og Fuji Superia 100 negativfilm. Samme verdier for lukker og blender ble benyttet i alle tilfellene, noe som var mulig fordi opptakene skjedde under kontrollerte forhold i studio. Deretter ble filmen etter fremkalling kjørt gjennom alle filmleserne, og resultatene sammenliknet. Vi passet også på å registrere og notere hvor lang tid de enkelte filmleserne brukte på typiske skanninger. Alle modellene var utstyrt med en funksjon for fjerning av støv/riper, samt funksjoner for kornreduksjon og gjenskapning av falmende farger i gamle filmer.

Vi testet alle filmleserne både med og uten den mest aktuelle av disse innebygde korrigeringsmekanismene, nemlig ripe- og støvfjernefunksjonen ICE. ("Image Correction and Enhancement"). ICE er en maskinvarebasert teknologi, og som virker på den måten at filmleseren bruker infrarødt lys for å skille ut mekaniske skader som riper eller forurensninger på filmoverflaten som hår og andre partikler fra detaljene i filmemulsjonen. Denne prosessen fører til en marginal reduksjon i skarpheten, men hvis alternativet er å lese inn en film med mye riper eller partikler er ICE å foretrekke. Alternativet til ICE ville i disse tilfellene bli å retusjere bort imperfeksjonene etter skanningen, noe som er svært tidkrevende.

For hvert skann tok vi tiden som ble brukt for å lese av filmen og lagre den avleste informasjonen i en TIFF-fil i den aktuelle oppløsningen. 

Utsnittene er også pekere, som fører til større versjoner når du klikker på dem.

Hovedkorttesten, Nikon LS-40

LS-40, uten ICE
LS-40, med ICE
Provia 100F

Tid: 1:31 min.
Superia 100

Tid: 1:32 min.
Provia 100F

Tid: 2:27 min.
Superia 100

Tid: 2:02 min.

Fra disse bildene er det tydelig at negativfilmen Superia gir et skarpere bilde med flere detaljer enn Provia 100F. Dette kan kanskje være overraskende for mange som har vent seg til å tro at lysbildefilm er bedre og skarpere enn negativfilm. Imidlertid er det slik at negativfilm har større oppløsning. Vi ser videre at Provia taper seg mer enn Superia når ripe- og støvfjerningsfunksjonen ICE brukes.

Hovedkorttesten, Nikon LS-50 

LS-50, uten ICE
LS-50, med ICE
Provia 100F

Tid: 0:35 sek.
Superia 100

Tid: 1:06 min.
Provia 100F

Tid: 1:29 min.
Superia 100

Tid: 1:50 min.

Her ser vi at Nikons LS-50 gir en signifikant høyere bildekvalitet enn LS-40. Kontrasten er langt bedre, og selv om man tar i betraktning den høyere oppløsningen er det synlig at den absolutte skarpheten i bildet er helt overlegen. Også med denne filmleseren ser vi at negativfilm gir en skarpere detaljgjengivelse enn lysbildefilm, selv om det også er tydelig at bildene basert på negativfilm er mer kornet.

Hovedkorttesten, Nikon LS-5000

LS-5000, uten ICE
LS-5000, med ICE
Provia 100F

Tid: 0:20 sek.
Superia 100

Tid: 0:26 sek.
Provia 100F

Tid: 0:44 sek.
Superia 100

Tid: 0:43 sek.

Interessant nok gir den dyrere modellen ikke bedre bilder enn LS-50, selv om prisen er nær det dobbelte. Derimot ser vi at tidene for skanning av filmen er dramatisk mye kortere enn hva tilfellet er for både LS-40 og LS-50.

Hovedkorttesten, Minolta 5400, 4129 ppi

Minolta 5400, 4129 ppi, uten ICE
Minolta 5400, 4129 ppi, med ICE
Provia 100F

Tid: 1:41 min.
Superia 100

Tid: 1:15 min.
Provia 100F

Tid: 5:38 min.
Superia 100

Tid: 8:38 min.

Vi ser at kontrast og skarphet er relativt dårligere i Minoltas Scan Elite 5400 enn i Nikon-modellene. Fargegjengivelsen er også mer avdempet, og Nikon-filmleserne ga et mer naturtro resultat i forhold til fargene slik de var i virkeligheten. Det er også her synbart at kvaliteten synker ved bruk av ICE, på grunn av at detaljer tapes. Også i Minoltas filmleser gir negativfilm bedre skarphet enn lysbildefilmen. En annen sak som er bemerkelsesverdig, er de svært lange skanningstidene når ICE koples inn på Scan Elite 5400, med henholdsvis fem og et halvt minutt for lysbildefilm og over åtte og et halvt minutt for negativfilm.

Hovedkorttesten, Minolta 5400, 5400 ppi 

Minolta 5400, 5400 ppi, uten ICE
Minolta 5400, 5400 ppi, med ICE
Provia 100F

Tid: 1:26 min.
Superia 100

Tid: 1:17 min.
Provia 100F

Tid: 6:26 min.
Superia 100

Tid: 8:28 min.

Minolta Scan Elite 5400 synes å være i stand til å trekke ut mer informasjon fra filmen ved 5400 ppi enn ved 4129 ppi. Likevel ser det ikke ut til at den slår Nikons LS-50 og LS-5000 på detaljskarphet. Minolta-filmleserens store problem er de lange skanningstidene. Mellom fem og et halvt og åtte og et halvt minutt er uhensiktsmessig mye. Her faller Minolta 5400 igjennom spesielt sammenliknet med de to største Nikon-modellene, hvor LS-50 var den langsomste med 1:50 min for å skanne et negativ med ICE. Hvis vi sammenlikner med LS-5000, brukte altså Minolta Scan Elite 5400 hele 7 minutter og 54 sekunder mer enn Nikons toppmodell når begge skannet i tilnærmet samme oppløsning. At tidene ved 4129 ppi var like lange som ved 5400 må skyldes at filmleseren alltid skanner i 5400 ppi for så å nedskalere dersom brukeren angir en lavere oppløsning enn den maksimale.

Nikon Coolscan LS-5000 ED

Konica Minolta Scan Elite 5400

Nikon Coolscan LS-50 ED (V)

Nikon Coolscan LS-40 ED (IV)

Nikon Coolscan LS-5000 ED

Konica Minolta Scan Elite 5400

Nikon Coolscan LS-50 ED (V)

Nikon Coolscan LS-40 ED (IV)

Norges beste mobilabonnement

Sommer 2019

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Sponz 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

GE Mobil Leve 6 GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen