Test

Test af Fuji Finepix A210

Indledning

Klik på billedet for at se flere og større billeder
Kameraet er lavet af plastik hele vejen igennem. Det er med til at holde både prisen og vægten nede, men giver også et lidt tvivlsomt førstehåndsindtryk på trods af den flotte sølvfarvede finish. Dertil kommer, at plastic-skallen føles noget tynd og skrøbelig. Jeg var næsten bange for, at kameraet ville gå i stykker mellem hænderne på mig. Dette skete dog ikke, og efter kort tids brug skænkede jeg det ikke en tanke mere.

Tilbehør

Den pakke der følger med Fuji A210 kan ikke beskrives som overvældende stor. Med kameraet følger 2 ikke-genopladelige AA-batterier, et 16 MB xd-kort, en håndledsrem, en tynd dansk manual og 3 tykke manualer på engelsk, tysk og fransk samt en cd-rom med Fuji FinePix Viewer 4 og diverse kabler. Men der er, hvad der er brug for til at komme i gang på. Ønsker man yderligere software til billedbehandling, kan det downloades gratis fra nettet. Og kameraets lave pris taget i betragtning – 2.000 kr. – kan man ikke forvente mere tilbehør.

Klik på billedet for at se flere og større billeder

Jeg vil dog anbefale, at man oven i kameraets pris lægger penge til et 128 mb XD-kort, et etui til at beskytte kameraets flotte finish og en batterilader med 4 genopladelige batterier. Det vil så blive en yderligere investering på cirka 1.500 kr.

Kameraet

Kameraet er udført i sølvfarvet plast. Det gælder både for knapperne og desværre også stativbeslaget. Bruger man stativ meget, er et stativbeslag af plastik ikke en nær så holdbar løsning som et metalbeslag. Endelig har Fuji ikke være heldig med placeringen af stativbeslaget. Når kameraet står på stativ, kan man hverken skifte batterier eller hukommelseskort uden at afmontere kameraet først. LCD-skærmen er som sædvanligt på et lommekamera kun på 1,5 tommer. Opløsningen er på beskedne 55.000 pixler.

Kameraet måler: 9,85 cm x 6,5 cm x 5,25 cm og det vejer 225 gram med batterier og xd-kort ifølge Fujis egne tal. Dimensionerne passer godt med mine egne opmålinger, hvilket er en sjældenhed, da fabrikanterne næsten altid skærer et par skarpe hjørner, når de foretager opmålinger af kameraet. En kontrolvejning gav som resultat, at kameraet vejede i underkanten af 400 gram med batterier og xd-kort. Selvom kameraet tilhører lommekameraklassen, kan det ikke ligge i en bukselomme, da det er relativ dybt. Men det kan fint ligge i en lille dametaske eller en frakkelomme. Det ligger rimelig godt og stabilt i hånden, og knapperne er generelt ganske gode at bruge, om end zoomknappen og tænd/sluk-knappen er ubekvemme i brug.

Opstart

Kameraet er lidt bøvlet at tænde, fordi man først skal skyde et objektivdæksel til side og derefter tænde det ved hjælp af en skydeknap, hvilket er usmart, hvis det skal være hurtig klar til brug. Desuden skal objektivet også have tid til at køre ud af kamerahuset. Jeg valgte dog kun at måle selve opstarten – dvs. fra jeg skubber skydeknappen til side – af hensyn til sammenligneligheden med andre kameraer.

Opstartstiderne blev gennemsnitlige både med og uden blitz.

Her er opstartstiderne for A210 og en række andre kameraer uden blitz i sekunder.

Canon
Ixus 400
Fuji A210 Casio EX-Z4 Casio QV-R40 Fujifilm F700 Konica 420 Konica 510 Nikon 3700 Olympus Mju 300
3.68 2.60 2.17 2.28 2.28 1.28 3.01 4.69 4.20

Med blitz forøges opstartstiden til 3,10 sekunder.

Betjening

Klik på billedet for at se flere og større billeder

Øverst på kameraet er der en programvælger med 3 indstillinger: fotografering, visning og videofunktion. Denne knap går rimelig præcist og så tilpas stramt, at kameraet ikke skifter indstilling, når den ligger i en frakkelomme eller taske. På bagsiden er der 6 knapper. De tre øverste knapper har forskellige funktioner, alt efter om du fotograferer, vil se dine billeder eller optager video. En meget fornuftig disposition, som er med til at holde antallet af knapper nede på et overskueligt antal. De forskellige funktioner er også klart angivet. Med to undtagelser fungerer knapperne ganske godt. Zoom-knappen er lavet som en aflang bjælke. Når man ønsker at zoome ind, skal man trykke opad på undersiden af bjælken. Vil man tilbage mod vidvinkel, skal man trykke nedad på oversiden af bjælken. Det er akavet og meget lidt brugervenligt. Her burde man enten have integreret zoomen rundt om udløseren eller i hvert fald som minimum have lavet separate knapper til zoom og vidvinkel, som man fx ser det på Nikon Coolpix SQ.

En anden detalje, jeg er mindre begejstret for, er den omstændelige måde, man tænder kameraet på. Først skyder man dækslet, som beskytter objektivet til side. Her troede jeg faktisk, at så ville kameraet tændes, men nej. Man skal også huske at skyde en knap til venstre for programvælgeren til side, før kameraet tændes. Denne knap er i øvrigt tung og ubekvem at betjene. Den samme procedure skal så gentages, når man slukker for kameraet. En dum detalje, som tillige forlænger opstartstiden. Det havde været rart, hvis kameraet, som det er tilfældet med nogle af Olympus' kameraer, tændte/slukkede, når man skød objektivdækslet til side. Men plus for at man har en god beskyttelse af objektivet. Et indbygget objektivdæksel er klart at foretrække frem for et løst.

A210s menuer er gode og overskuelige

Menuerne har jeg ikke noget særligt at indvende imod. De er generelt nemme at navigere i og ganske overskuelige. Det bidrager selvfølgelig til overskueligheden, at der er tale om et kamera med få manuelle funktioner. Til hvert menupunkt er der er en overskrift, fx ”SHOOTING MODE” Valgmulighederne er så angivet med tekst og i mange tilfælde også med ikon. Et fint og overskueligt system. Jeg er dog noget skuffet over, at jeg skal skifte til ”Manuel” for at indstille eksponeringskompensationen. Den burde være tilgængelig fra ”Automatisk”.

Udløserforsinkelse

Der var ingen udløserforsinkelse hverken med eller uden blitz. Det skal dog siges, at jeg rent subjektivt syntes, jeg kunne føle en minimal forsinkelse med blitz, men altså ikke nok til at jeg kunne registrere det med stopuret. Med rød-øje-funktionen aktiveret fik jeg en forsinkelse på 0,30 sekunder.

Selvudløser

Kameraet har en selvudløser som vælges i menuerne. Den tæller ned fra 10 sekunder, når man trykker på udløseren. Man kan ikke vælge andre intervaller. Nedtællingen foregår klart og tydeligt på skærmen. Foran på kameraet er en rødt lampe tændt under nedtællingen. Cirka 5 sekunder før billedet tages, begynder den røde lampe at blinke.

Objektiv

Kameraet er forsynet med 3 x optisk zoom, som dækker området fra 36 – 108 mm. Det er en lidt for beskeden vidvinkel efter min smag. Erfaringsmæssigt er 36 mm lige i underkanten. Hvad lysstyrken angår er den, som forventet på et så lille kamera, kun gennemsnitlig. Største vidvinkel på vidvinkel er F3 og F4.8 på tele. En større lysstyrke kræver også et større objektiv, og så er det ikke noget lommekamera længere.

Klik på billedet for at se flere og større billeder

Zoomen er ikke særlig præcis, hvorfor det er svært at få helt præcist udsnit af motivet uden at gå lidt frem og tilbage. Den bevæger sig i store ryk, og det lykkedes mig kun at tælle 5 zoom positioner. Det er endnu mindre end på Konica KD 420Z, hvor der er 7 zoom positioner. Nikon Coolpix SQ har hele 20. Zoomen er heller ikke væsentlig hurtigere end på Nikon Coolpix SQ, hvor den tager lidt over 2 sekunder for at zoome fra vidvinkel til tele. På A210 bruger den 1,95 sekunder på at gå fra vidvinkel til tele.

Zoomen hører heller ikke til blandt de mest lydløse, hvorfor kameraet ikke vil være ideelt at bruge i fx en kirke.

LCD-skærmen og søgeren

Klik på billedet for at se flere og større billeder

Skærmen er kun på 1,5”, hvilket er ganske normalt for lommekameraer. Desværre har skærmen en meget dårlig opløsning på kun 55.000 pixler. Man kan derfor ikke bruge skærmen til at tjekke om billederne er skarpe og i fokus. Skærmen har også meget dårlige egenskaber i stærk sollys og under meget mørke forhold. Man må derfor bruge den optiske søger i stedet. Desuden fryser skærmen, når man prøver at fotografere bevægelige objekter. Det varer kun et kort øjeblik, men længe nok til at det er et problem. Det lykkedes mig dog at få nogle rimelige skarpe og fokuserede billeder af en flok ænder, der ikke havde alt for travlt med at komme videre.

I automatisk modus viser LCD-skærmen kun de mest nødtørftige oplysninger: hvilken opløsning man fotograferer i og antal billeder tilbage på kortet, og så kan man også se, at man er i automatisk modus. I manuel modus kommer blitzstatus med og man får vist et M, så man kan se, at man er i manuel modus. Vælger man et af hvidbalanceprogrammerne, vises det også på skærmen. Ændrer man eksponeringskompensationen vises det også, men desværre uden angivelse af den valgte eksponeringskompensation.

Skærmen kan ikke renses helt for informationer. Informationerne er dog angivet helt øverst på skærmen, hvorfor de ikke er i vejen, når man bruger LCD-skærmen som søger.

Fokusegenskaber

A210 har en ganske udmærket makrofunktion

Fuji oplyser, at kameraet kan fokusere fra 1 meters afstand ned til 10 cm ved makro-fotografering. Det passer fint med mine resultater. Jeg fik et pænt skarpt makro-billede helt ned til 10 cm, hvilket svarer til et motiv på 6 cm bredde. Dette resultat kan ikke måle sig med Nikon Coolpix SQ, men Nikon er også de førende, når det drejer sig om makrofotografering. Og det er i hvert fald en brugbar makro. Kameraets nærgrænser ved almindelig fotografering er ifølge Fuji 80 cm, hvilket også passer fint med mine resultater. Det lykkedes mig i hvert fald at få et skarpt billede ved 80 cm afstand til motivet.

Man kan ikke zoome, når man bruger makro-funktionen. Kameraet zoomer lidt ind fra vidvinkel og låser der. Og så må man ellers flytte kameraet frem og tilbage, indtil man er på den ønskede afstand fra motivet.

På LCD-skærmen markeres opnået fokus ved, at en stor gul firkant skifter og bliver til en lille gul firkant. Personligt foretrækker jeg, at markeringen for opnået fokus er en stor grøn firkant, da det er mere entydigt. Bruger man søgeren, er der en grøn lampe, der lyser, når fokus opnået. Når fokus ikke er opnået, blinker lampen grønt. Det er ikke særlig logisk. Her havde jeg også foretrukket, at den lyste rødt, når fokus ikke var opnået. Når blitzen lader, lyser lampen rødt.

Hurtighed - autofokus

Under almindelige lysforhold oplevede jeg, at A210 var hurtig til at fokusere. På det område oplever jeg den som liggende på niveau med Nikon SQ. Og sammenlignet med Canon Powershot A80 og Canon Powershot G3 var den hurtigere til at fokusere. Begge disse kameraer har en mærkbar forsinkelse på autofokusen – også under almindelige lysforhold.

Kameraet angav, at det kunne fokusere på både vidvinkel og tele, når motivet var 1 stearinlys på en meters afstand. Det var så hurtig til at markere, at fokus var opnået, at jeg faktisk troede, at autofokusen lod sig snyde. Men billederne blev ganske skarpe. Til gengæld var omgivelserne ganske mørke. Selv de allernærmeste omgivelser kom ikke med, så man skal ikke kunne forvente at fokusere på noget uden for det lys flammen kaster. Men dette er også et meget fint resultat , når man tænker på, at kameraet ikke forsynet med en hjælpelampe.

Da kameraet ikke har hjælpelampe, kan det ikke fokusere i totalt mørke.

Eksponering

Man skal skifte til manuel for at indstille eksponeringskompensationen

Den eneste mulighed for at påvirke eksponeringen er ved hjælp af eksponeringskompensationen. Her skal man af til ”Manuel” for at kunne ændre den. Jeg ville nok have fortrukket, at den lå under automatisk, men ved at placere den under "Manuel", bliver den i hvert fald ikke aktiveret ved en fejltagelse. Eksponeringen går fra i 1/3 trin fra –2,1 +1,5. Man får ikke et godt indtryk af, hvordan eksponeringen vil blive på skærmen, og den valgte eksponering vises heller ikke.

Lukkertider vælger kameraet selv i intervallet fra ½ – 1/2000 sekund

Justering af billedkvalitet

De eneste muligheder der findes for at justere billedkvaliteten er ved at sætte filstørrelsen op eller ned og stille på hvidbalanceprogrammerne. Der er følgende programmer for hvidbalancen: AUTO, Solskin, Overskyet, lyspære og 3 forskellige for lysstofrør. Som standard er kameraet indstillet til at tage billeder i 1 megapixel opløsning. Et noget uforståeligt valg, da målgruppen for dette kamera nok vil forvente, at den er indstillet til 3 megapixler opløsning, hvis de i det hele taget tænker over det. Så der skal nok være rigtig mange brugere af A210, der går rundt og knipser løs med 1 megapixel opløsning i lykkelig uvidenhed. Usmart.

Man kan vælge mellem følgende filstørrelse:

Megapixler Billedpunkter
3 2048 x 1536
2 1600 x 1200
1 1280 x 960
0,3 640 x 480

Jeg vil anbefale, at man altid fotograferer i højeste kvalitet, og så efterfølgende laver billederne i den størrelse, man ønsker dem i et billedbehandlingsprogram, så man ikke står med århundredets mesterskud i en alt for lav opløsning til, at det reelt kan bruges til noget som helst.

Farvemætning, skarphed og kontrast kan ikke indstilles i kameraet. Ønsker man at ændre disse, skal man gøre det bagefter i et billedbehandlingsprogram.

Ventetid mellem billeder

A210 har ingen seriebilledfunktion. Jeg testede så, hvor hurtigt kameraet var til at tage billeder, når jeg bare knipsede løs uden at vente på, at kameraet fik tid til at gøre sig klar til næste billede. Det gav et noget overraskende resultat. Det viste sig, at kameraet på 10 sekunder var i stand til at tage 6 billeder i højeste kvalitet uden blitz. Satte jeg kvaliteten ned, faldt antallet af billeder til 4 på 10 sekunder. Var antallet af billeder steget, når jeg satte kvaliteten ned, ville det have været et tegn på, at kameraets buffer var for lille. Jeg undersøgte derfor, hvad det kunne skyldes og kom frem til, at det skyldes, den måde A210 tager billederne på. Når man fx sætte opløsningen ned fra 3 til 2 megapixler, fotograferer kameraet stadigvæk i 3 megapixler, hvorefter det så reducerer billedets størrelse til 2 megapixler. Der er med andre ord ingen hastighedsmæssig gevinst ved at fotografere i en lavere opløsning, men man kan selvfølgelig have flere billeder på et hukommelseskort, end hvis man fotograferer i højeste opløsning. Med blitz var den kun i stand til at tage 2 billeder på 10 sekunder ved alle opløsninger. Ikke noget imponerende resultat. Udover det ovenfor nævnte forhold, skyldes dette noget beskedne resultat, at blitzen er langsom til at lade op til næste billede. Set i det lys ville det have være rart med en seriebilledfunktion.

Batteri

Kameraet bruger AA-batterier. Med kameraet følger 2 ikke-genopladelige AA-batterier. Det kan dog varmt anbefales at købe nogle gode genopladelige AA-batterier. Det kan, som min batteritest viste, næsten fordoble batterikapaciteten. Jeg tog først testen med de batterier, der fulgte med kameraet og opnåede et middelresultat på cirka 450 billeder. Derefter testede jeg batterikapaciteten med nogle specielt indkøbte batterier, der heller ikke var genopladelige. Her gav min batteritest pludselig hele 894 billeder. Da de genopladelige batterier, der fulgte med de ikke-genopladelige, var af samme mærke og kvalitet, må jeg antage, at de vil give et tilsvarende resultat. Der er dog noget, der tyder på, at Fuji burde have forsynet kameraet med 4 batterier, idet blitzens lange ladetid højst sandsynligvis skyldes, at to batterier er i underkanten. Ladetiden ændrede sig nemlig ikke, da jeg gentog batteritesten med de langt bedre batterier.

Som tidligere nævnt i andre tests foretrækker jeg løsningen med genopladelige AA-batterier, da man i en nødsituation altid kan proppe ikke-genopladelige batterier i. Men man skal dog passe på at købe nogle batterier, der er af en vis kvalitet, da man ellers dårligt nok kan tænde for kameraet.

Klik på billedet for at se flere og større billeder

Blitzfunktionen

Den indbyggede blitz sidder til venstre for søgeren. Den kan bruges ved makrofotografering, om end den laver grimme reflekser i motivet, ligesom det er tilfældet på Nikon Coolpix SQ. Blitzen har forbløffende mange indstillingsmuligheder. Udover de sædvanlige – automatisk, anti-rød-øje, tvungen og slukket blitz – er der også mulighed for at vælge en langsom synkroniseret blitz til fotografering af mennesker i mørke, så baggrunden også er synlig. Denne funktion kan kombineres med rød-øje-funktionen. Det er ikke blitz-funktioner, man normalt forventer at finde på et lommekamera. En fin detalje. Man skal dog være opmærksom på, at kameraet vil vælge en lang lukkertid, hvorfor det vil være nødvendigt at sætte kameraet på stativ eller understøtte det på anden måde.

Videofunktion

A210 har også en enkel videofunktion. Kameraet kan optage video i to opløsninger. 320 x 240 pixler og 160 x 120 pixler med 10 billeder i sekundet. Til sammenligning viser et fjernsyn 30 billeder i sekundet. Der er ingen lyd. Når optagelsen begynder låses objektivet i vidvinkelpositionen, og man kan ikke bruge zoomen. Jeg forstår umiddelbart ikke, hvorfor man ikke kan få lov at bruge den almindelige zoom, når der ikke optages lyd samtidig. Længden på videoklippet begrænses kun af hukommelseskortets kapacitet. Fint.

Billedvisning

Det største irritationsmoment ved billedvisningsfunktionen var den mærkbare forsinkelse mellem hvert billede, samt forsinkelsen når man skifter fra fotografering til billedvisningen. En forsinkelse, som jeg i begge tilfælde timede til over 2 sekunder. Det er ganske enkelt for meget. Når man skifter tilbage til billedvisningen var forsinkelsen kun lidt over 1 sekund, hvilket er acceptabelt. Man kan desværre ikke komme tilbage til fotomodus ved at trykke udløseren ned. Men ellers fungerede billedvisningen fint. Man zoomer ind og ud på billedet, man har taget, med zoom/vidvinkel-knappen. Når man gør det, kommer der en tekst frem i skærmens nederste venstre hjørne, hvor der står ”DISP PANNING”. Trykker man på DISP-knappen kan man flytte rundt i billedet ved hjælp af venstre- og højre pileknapperne og zoom/vidvinkel-knappen, hvilket er angivet med 4 pile på skærmen. Smart. Der står nu ”DISP ZOOM” i skærmens nederste venstre hjørne. Et tryk på DISP-knappen vil så føre en tilbage til zoom-funktionen. Dette system fungerer fint og er ganske logisk, om end det føles en smule tungt at skulle skifte mellem zoom og flytte rundt i et billedet, men det vænnede jeg mig nu hurtig til.

Kameraet har også video-udgang, så man kan vise billederne direkte på fjernsynet. Her er det dog en ulempe, at billederne ikke roteres i kameraet.

Billedoverførsel

Kameraet kan overføre billeder som et mass storage device, hvilket vil sige det dukker op som en ekstern harddisk i denne computer, eller det kan overføre billeder via Finepix Viewer 4.0, der automatisk starter, når den opdager, at kameraet er tændt og tilsluttet USB-kablet. En detalje som mange nok vil sætte pris på. Personligt foretrækker jeg selv at bestemme, hvordan det skal foregå, men det er udelukkende et spørgsmål om smag og behag. Selv om kameraet overfører billederne via USB-grænsesnittet, sker det kun med en hastighed af 0,35 MB i sekundet Det er et resultat under gennemsnittet. Til sammenligning kunne Nikon Coolpix SQ overføre billeder med 0,43 MB i sekundet, hvilket er et gennemsnitligt resultat.

Fujifilm Finepix A210   Les mer »

Norges beste mobilabonnement

Juni 2017

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Ice Mobil 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Telio Go 5 GB


Jeg bruker mye data:

Komplett Maxiflex 12 GB


Jeg er superbruker:

Komplett Megaflex 30 GB


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen