Test

Test af Canon Powershot A80

Indledning

Klik på billedet for at se flere og større billeder
Ved første blik vil A80 utvivlsomt virke tiltalende på mange. Et lækkert design med en flot sølvfarvet finish og et kamerahus, der ser ud til at være lavet i metal. Tager man kameraet i hånden forstærkes det positive indtryk. Det ligger godt og stabilt i hånden, og har et solidt håndgreb i højre side, hvor de fire AA-batterier sidder. Banker man let på kameraet afsløres det dog hurtigt, at kamerahuset er lavet i plastik – om end plastikskallen er både tyk og solid, så der ingen grund er til at tro, at denne konstruktion er mindre holdbar end et metalhus.

Tilbehør

Som altid ved Canons kameraer er tilbehørspakken helt i top, når man ser bort fra det skrabede hukommelseskort på 32 mb, som kun lige er nok til at komme i gang på. Man bør købe et 256 mb kort sammen med kameraet. Det er dog en overskuelig investering, da Compact Flash kortene er markedets pt. billigste og bedste hukommelseskortløsning. Men husk at lægge cirka 800 kr. oven i kameraets pris, når du lægger dit kamerabudget.

Klik på billedet for at se flere og større billeder
Udover hukommelseskortet følger der manualer med på diverse sprog – herunder to udførlige dansk-sprogede brugervejledninger til kameraet og Canons medfølgende Digital Solution Disk Version 14. Camerasuite 1.2 fra ArcSoft, diverse kabler, håndledsrem og 4 ikke-genopladelige AA-batterier er også med i pakken. Og som altid når det er Canon, får man markedets bedste brugervejledning, hvor man kan finde lige de oplysninger, man har brug for uden at skulle bladre som en gal, og så er vejledningerne skrevet i et sprog, man kan forstå.

Hvad tilbehør angår, kan det ikke gøres meget bedre. Det skulle da lige være, hvis man erstattede Camerasuite 1.2 med Adobe Photoshop Elements 2.0 Til de allerflestes brug vil ArcSoft dække behovet fint.

Derudover kan man også købe en del tilbehør til kameraet: batterilader, genopladelige batterier, strømadaptersæt, tele- og vidvinkelkonvertere samt en nærbilledkonverter til makrofotos.

Kameraet

Klik på billedet for at se flere og større billeder
Kameraet er som nævnt i indledningen bygget i solidt sølvskinnende plastik. Man kan næppe kalde det for et decideret lommekamera, men det ville fint kunne ligge i en frakkelomme. Ifølge Canons egne tal er kameraets dimensioner 103,1 x 64,6 x 34,7 mm eksklusive fremspringende dele. Det er sjældent, at producenten gør opmærksom på, at de skærer et par skarpe hjørner, når de måler kameraet op, men det gør Canon altså. Min kontrolmåling gav da også et lidt større resultat, men ikke væsentligt mere. Vægten uden batteri er ifølge Canons egne tal cirka 250 gram, hvilket stemte ganske fint overens med min kontrolvejning.

Kameraet ligger ganske godt og stabilt i hånden, om end jeg nok vil foretrække at håndgrebet var lidt større, da jeg har ret store hænder. Man har lige som på fx G3 valgt at placere batterikammeret i håndgrebet, hvilket giver kameraet en god tyngde i højre side, så det ikke vipper mod venstre, når man tager billeder. Fint. Kameraet betjenes bedst med to hænder. Det er dog et minus, at man har valgt at placere batteridækslet i bunden af kameraet lige ved siden af stativbeslaget, hvilket betyder, at man ikke kan skifte batteri, når kameraet står på et stativ uden at være nødt til at afmontere kameraet først. Stativbeslaget er lavet af plastik, hvilket er en uheldig detalje, da det ikke er nær så holdbart som hvis det var af metal. Hukommelseskortet sidder i kameraets højre side.

Jeg har ikke noget væsentligt at udsætte på kvaliteten af knapperne, bortset fra at programvælgeren øverst på kameraet nemt forskubber sig, hvis kameraet ligger i fx en frakkelomme, og så er jeg ikke særlig begejstret for den lille skydeknap bag på kameraet, som bruges til at skifte mellem fotografering og billedvisning. Den er ubekvem at bruge. Det ville også have været rart, hvis man kunne skifte fra billedvisning til fotografering blot ved at trykke udløserknappen halvt ned, som man fx kan det på Canon G3.

Endelig må jeg ikke glemme at nævne, at kameraet har en drejbar 1,5 tommers LCD-skærm. En lækker detalje, som man også kender fra andre Canon-kameraer, fx de større G3 og G5.

Opstart

Her er opstartstiderne for A80 og en række andre kameraer uden blitz i sekunder.

Canon
A80
Fuji A210 Casio EX-Z4 Casio QV-R40 Fujifilm F700 Konica 420 Konica 510 Nikon 3700 Olympus Mju 300
2.03 2.60 2.17 2.28 2.28 1.28 3.01 4.69 4.20

Canon A80 placerer sig pænt midt i feltet, hvad opstartshastigheden angår, og det bliver kun lidt langsommere med blitz, nemlig 2,14 sekunder.

Kameraet støjer en del under opstarten. De underlige blip-lyde kan heldigvis slås fra i menuerne. Værre er det, at objektivet ikke hører til de mest lydløse, når det kører ud af kamerahuset.

Betjening

Klik på billedet for at se flere og større billeder
Øverst på kameraet er der en tænd/sluk knap, som skal trykkes i bund og holdes trykket ned et lille øjeblik, før kameraet tænder. Det synes jeg personligt er lidt usmart. Det er klart at foretrække, at kameraet tænder med det samme, når man trykker knappen i bund. Ved siden af tænd/sluk-knappen sidder der en programvælger med forskellige funktioner, som jeg vil vende tilbage til senere i testen. Den går godt og præcist, om end den har en tendens til at forskubbe sig, når kameraet ligger i en fototaske eller en frakkelomme.

Bag på kameraet er der en multivælger, der bruges til at navigere i menuerne. Desuden bruges den også til at vælge ”Manuel Fokus” og blitzfunktion, hvilket er klart angivet på knappen. Et fornuftigt valg, da det bidrager til at holde antallet af knapper nede. Under multivælgeren sidder der en FUNC-knap og en DISP-knap. FUNC-knappen bruges til at få vist indstillingsmulighederne på LCD-skærmen samt skifte mellem dem. Den kan også bruges til at slette billeder enkeltvist. DISP-knappen tænder og slukker for LCD-skærmen. I billedvisning bruges den også til at få informationer vist på skærmen.

Klik på billedet for at se flere og større billeder
Under LCD-skærmen sidder to knapper: SET og MENU. SET-knappen bruges lidt forskelligt afhængig af sammenhængen, men det vises klart og tydeligt på skærmen. MENU-knappen giver adgang til menuerne, hvor man kan foretage indstilling af bl.a. ISO og filstørrelser m.m. Menuerne er som altid hos Canon nemme at finde rundt i.

Udløserforsinkelse

Som det er tilfældet på næsten alle nyere digitale kameraer er udløserforsinkelse ikke længere noget problem. Der var således ingen udløserforsinkelse uden blitz. Med blitz fik jeg en minimal udløserforsinkelse på 0.02 sekunder. Med rød-øje-funktionen aktiveret fik jeg en forsinkelse på 0.03 sekunder. Det er ikke ret meget, og skyldes formodentlig, at A80 ikke affyrer et præ-flash, men i stedet bruger en lampe, der udløses, når blitzen går af. En fin løsning.

Selvudløser

Selvudløseren vælges og indstilles i menuen med FUNC-knappen og multivælgeren. Man kan vælge mellem 2 og 10 sekunders forsinkelse. Fint. En gul lampe begynder at blinke, ligeså snart man har trykket udløseren helt i bund. Lige før billedet tages, begynder lampen at blinke hurtigere. Man skal selv slå selvudløseren fra, når man er færdig med at bruge den, hvilket jeg personligt foretrækker frem for på så mange andre kameraer, hvor den skal vælges hver gang, man ønsker at bruge den.

Objektiv

Klik på billedet for at se flere og større billeder
Kameraet er forsynet med 3 x optisk zoom, som dækker området fra 38 – 114 mm. Det er en lidt for beskeden vidvinkel efter min smag. Jeg ville have foretrukket et zoom-område på 35 – 105 mm, da man så får en mere anvendelig vidvinkel. Erfaringsmæssigt er 38 mm i underkanten. Det er dog et plus, at man kan sætte en vidvinkelkonverter på, selvom det normalt betyder en vis forringelse af billedkvaliteten. Hvad lysstyrken angår, er den, som forventet, på et så relativt lille kamera kun gennemsnitlig: F2.8/4.9 – F8 En større lysstyrke kræver også et større objektiv, og så er det definitivt ikke noget lommekamera længere.

Jeg kunne kun tælle 6 zoomtrin, når jeg zoomede fra vidvinkel til tele. Det er er ikke særlig meget, og betyder i praksis, at man kan komme til at skulle bevæge sig en del frem og tilbage for at få det helt rigtige billedudsnit. Her må Canon godt kigge lidt på Nikon SQ, hvor der er ikke mindre end 20 zoomtrin at gøre godt med. Tillige synes jeg, at zoomen er lige lovlig støjende. Til gengæld er zoomen relativ hurtig til at gå fra vidvinkel til tele. Her bruger den kun 1,63 sekunder mod Nikons lidt over 2 sekunder og A210s 1,95 sekunder. Jeg kunne dog have levet med lidt over 2 sekunder, hvis zoomen så til gengæld havde nogle flere trin at gøre godt med. En meget fin detalje er det indbyggede objektivdæksel som automatisk dækker for objektivet, når kameraet slukkes. En langt bedre løsning end fx det løse objektivdæksel man finder på Nikon SQ.

LCD-skærmen og søgeren

Klik på billedet for at se flere og større billeder
LCD-skærmen er kun på 1,5 tommer, hvilket er standard for kameraer i den størrelse. Opløsningen er på 67.000 pixler, hvilket jeg umiddelbart synes er lidt i underkanten, men det er dog nok til, at jeg kunne konstatere om et billede var i fokus eller ej, også når jeg brugte den manuelle fokus. I stærkt sollys direkte ind på skærmen, kunne jeg med lidt god vilje godt se motivet, men for at få et ordentligt resultat var jeg nødt til at vippe LCD-skærmen lidt, men så havde jeg heller ingen problemer overhovedet. Og det er bl.a. her Canons drej- og vipbare skærme er alle andre løsninger på markedet overlegne, idet man kan dreje eller vippe skærmen i en vinkel, der gør, at man altid kan få et klart søgerbillede uanset lysforholdene.

Ved et tryk på FUNC-knappen får man vist følgende informationer på skæmen: den valgte eksponeringskompensation, den valgte hvidbalance, om man har valgt enkeltbillede- eller seriebilledfunktion, selvudløser, ISO-værdi, valgte effekter, lysmålingsmetode, den valgte billedkvalitet og valg af billedkvalitet. Desuden kan man se, hvilken blitzfunktion man har valgt, om kameraet befinder sig i fotograferingstilstand eller billedvisning og hvilken programtilstand, kameraet befinder sig i. Trykker man en gang til på FUNC-knappen vises nogle få af valgene et kort øjeblik på skærmen, hvorefter den renses helt, så man kan koncentrere sig helt om fotograferingen. Når udløseren trykkes halvt ned, vises lukkertiden og blænden. Synes kameraet, man har foretaget et forkert valg af lukkertid eller blænde vises dette med røde tal i øverste venstre hjørne af skærmen.

LCD-skærmens egenskaber er ikke de bedste i dårlig belysning, hvorfor man bør anvende den optiske søger i sådanne situationer.

Skærmen kan renses næsten helt for informationer ved et tryk på FUNC-knappen. Trykker man igen, får man alle informationerne tilbage. Når man trykker udløseren halvt ned, forsvinder alle informationer fra skærmen. Fint.

Hvad søgeren angår er det fint , at den er der som en nødløsning, når det bliver for mørkt til at bruge LCD-skærmen. Men ellers tror jeg ikke, at man vil bruge søgeren. Det er den drejbare LCD-skærm ganske enkel for god til.

Fokusegenskaber

Klik på billedet for at se flere og større billeder
Kameraet har manuel fokus, og er også ganske hurtig til at fokusere ved hjælp af den. Jeg tvivler dog på, at ret mange vil bruge den manuelle fokus, da autofokusen har 9 fokuspunkter, den kan fokusere på. Antallet af punkter, der fokuseres på, afhænger helt af det enkelte motiv. På motiver med stor kontrast kan man således opleve at se 4-5 forskellige grønne fokuseringsrammer dukke op på skærmen. Det mest normale er dog en 2-3 stykker. Det er en meget nyttig funktion, som jeg ville ønske, at Canon også havde valgt at udstyre G3 med.

Canon har også forsynet kameraet med en hjælpelampe til autofokusen ved svag belysning. Den slår – som så mange andre hjælpelamper – til lidt for tidligt. Uden hjælpelampe kunne jeg fokusere med en stuelampe tændt. Med hjælpelampe slog den til ved samme lysniveau. I begge tilfælde blev billederne skarpe. Dernæst målte jeg den afstand, hvorpå hjælpelamperne holdt op med at virke, når motivet var et stearinlys. Ved vidvinkel holder lampen op med at virke på 3 meters afstand. Ved fuld tele sker det lidt tidligere – nemlig på 2,5 meters afstand. Det er et gennemsnitligt resultat.

A80 har også fået en rigtig god makrofunktion. Det har tidligere været et af Canons svage punkter, men jeg synes virkelig, at de er kommet godt med her. Ifølge Canons egne oplysninger kan makroen fokusere helt ned til 5 cm afstand på vidvinkel og fra 25 cm på fuld tele indtil 45 cm, hvor makroen slutter. Disse tal stemmer fint overens med mine egne resultater. Det lykkedes mig således at lave et ganske skarpt makroskud af et motiv med en bredde på 5 cm. Man er med andre ord ikke henvist til at købe Nikon længere, hvis man ønsker sig en god makro, om end de stadigvæk har et lille forspring på dette område.

Ved fuld vidvinkel er der nogen tøndefortegning, men den aftager hurtigt, når man zoomer ind, og vil næppe virke generende ved almindelig fotografering.

Kameraet har kontinuerligt fokus eller følgefokus. Det betyder, at den hele tiden fokuserer, når du peger på noget nyt med kameraet. Denne fokus er slået til som standard, men kan slås fra i menuerne. Fint.

Eksponering

Klik på billedet for at se flere og større billeder
Canon Powershot A80 er udstyret med stort set alle de muligheder for at kunne styre eksponeringen, man kan ønske sig. I hvert fald så længe, vi snakker kompakte digitalkameraer. Man kan stille eksponeringskompensationen i fra +2 til –2 i ½ trin, hvilket man kan gøre på stort set alle kameraer – også ”point and shot” kameraer som fx Nikon Coolpix SQ. Men der, hvor A80 skiller sig ud fra ”point and shoot” kameraerne, er på mulighederne for at foretage andre manuelle indstillinger. Det er således muligt at indstille blænden fra F 2,8 til F8 i blændeprioritet. Dog er lysstyrken på fuld tele kun F4.9.

I forhold til de muligheder, man får på et digitalt spejlrefleks, er det ikke imponerende, men det giver dog visse muligheder i forbindelse med fx portrætfotos, hvor man typisk vil vælge blænde F2.8 for at opnå en så lav dybdeskarphed som muligt. Ønsker man derimod at stille skarpt i dybden, vil F8 være det bedste valg. Udover blændeprioritet kan man også vælge lukkertidsprioritet. Hurtigste lukkertid er 1/1000 sekund og langsomste er 15 sekunder. Man kan også vælge at skifte til fuld manuel, hvor man kan vælge både lukkerhastighed og blændeåbning. Her kan man vælge lukkerhastigheden i intervallet: 15 sekunder – 1/2000 sekund. Så går man med planer om at lave fx natoptagelser, er A80 ikke noget dårligt valg med en længste lukkertid på 15 sekunder.


Endelig må man ikke glemme de obligatoriske 3 lysmålingstilstande:
  • Evaluerende lysmåling, hvor kameraet måler lyset ud fra flere zoner, og som derfor er velegnet til motiver med komplekse lysforhold.
  • Centervægtet gennemsnit. Der eksponeres ud fra hele billedet, men med særlig vægt på motivet i midten.
  • AE-måling. Der eksponeres ud fra motivet i midten. Svarer til spot-måling på andre kameraer.

Klik på billedet for at se flere og større billeder
Man kan vælge følgende programmer på A80: portræt, landskab, nattescene til portrætoptagelser om natten, hurtig lukker, langsom lukker og panoramabilleder. Disse programmer er et godt alternativ til situationer, hvor man ikke har tid til at stå og rode med manuelle indstillinger. Sammenlignet med Nikon SQ, der har hele 15 programmer at vælge imellem, lyder det måske ikke af meget, men det vil dog være tilstrækkelig til langt de fleste situationer, man kan komme ud for. Jeg vil især rose Canon for, at de har valgt at tilføje hurtig og langsom lukker. Hurtig lukker bruges til at fryse bevægelser ved objekter, der bevæger sig hurtigt. Den er således velegnet til at bruge ved sportsstævner. Modsat bruges den langsomme lukker til at sløre objekter i hurtig bevægelse. Det kan give nogle flotte optagelser af fx springvand.

Man får et godt indtryk af, hvordan eksponeringen vil blive, på LCD-skærmen, både når man skifter eksponeringskompensation og når man trykker udløseren halvt ned. I lukkertidsprioritet, blændeprioritet og manuel, kan den dog ikke følge med på skærmen, men man får dog et godt indtryk af eksponeringen, når man trykker udløseren ned. Tillige angives fejleksponeringer med røde tal. Fint.

Man kan vælge mellem ISO 50, 100, 200 og 400. Ved højere ISO-værdier vil der forekomme mere billedstøj eller ”korn”, men man vil til gengæld kunne optage under relativt mørke forhold uden stativ. Har man et stativ, kan man med fordel vælge en længere lukkertid i stedet.

Så alt i alt er det ikke muligheder for at påvirke eksponeringen, der mangler på A80. Ønsker man flere muligheder – i form af fx et større register af blændeåbninger – skal man have fat i et digitalt spejlrefleks. Og så snakker vi også om en helt anden prisklasse.

Justering af billedkvalitet

Man har gode muligheder for at justere billedkvaliteten på A80. Opløsning og kompression kan således indstilles separat. Følgende muligheder er tilgængelige:

Opløsning

Kvalitet Opløsning i pixels (billedpunkter)
L (large/stor) 2272 x 1704
M1 (medium 1) 1600 x 1200
M2 (medium 2) 1024 x 768
S (small/lille 640 x 480

Ovenstående kan kombineres på kryds og tværs med indstillingerne ”Meget fin”, ”Fin” og ”Normal”.

Det er meget praktisk med disse indstillingsmuligheder – især hvis man mangler plads på hukommelseskortet, eller man fx laver fotos til at sende hjem fra en ferie pr. e-mail.

Personligt foretrækker jeg dog altid at fotografere i højeste kvalitet – dvs. ”Large” kombineret med kompression ”Meget fin” for at sikre den højest mulige kvalitet. Hvis jeg nu skulle komme til at lave mesterskuddet over alle mesterskud, ville det jo være ærgerligt udelukkende at have det i en lav opløsning, der kun kan bruges i en meget lille forstørrelse på en hjemmeside. Så er det bedre at fotografere i højeste kvalitet og så lave de forskellige størrelser, man ønsker i et billedbehandlingsprogram bagefter.

Klik på billedet for at se flere og større billeder
Desuden findes der ikke mindre end 6 forskellige hvidbalanceprogrammer og muligheden for at lave en manuel målt hvidbalance, hvilket er en god løsning under særlige vanskelige lysforhold, da det helt eliminerer risikoen for farvestik, der kan ødelægge mesterskuddene. Hvidbalanceindstillingerne er:

  • AWB/Automatisk hvidbalance – kameraet vælger selv indstillingerne baseret på lysforholdene
  • Dagslys
  • Overskyet
  • Tungsten lys(elpærer)
  • Fluorescent og Flourescent H (neon)
  • Manuel målt hvidbalance

Endelig er der mulighed for at vælge forskellige effekter: Vivid effekt som giver kraftigere farver, Neutral som give neutrale farver, Blød overgang, Sepia og Sorthvid. Alt dette kan man med fordel lave i et billedbehandlingsprogram i stedet, men fint nok mulighederne er der.

Seriebilledfunktion

Her er resultaterne for en række kameraer uden blitz i højeste opløsning:

Antal billeder på tid i bedste JPEG-kvalitet:

  Canon A80 Nikon Coolpix SQ Casio QV-R40 Konica 500 Konica 510 Olympus
C-50
10 sek 12 6 4 4 3 3
60 sek 31 11 12 11 19 17

Canon A80 har en seriebilledfunktion, der nærmer sig det imponerende. Årsagen hertil skal formodentlig findes i, at A80 ligesom G3 har en fornem bufferhåndtering.

Vælger man en lavere billedkvalitet, stiger antallet af billeder også. Igen må man her tilskrive den gode buffer æren for det. Man kan også se det på, at selv i løbet af 60 sekunder, er det ikke ret tit, at kameraet må holde en pause for at gemme billederne, som det fx var tilfældet på Nikon Coolpix SQ.

Ud over en almindelig seriebilledfunktion har A80 også en Super Highspeed seriebilledfunktion. Her steg antallet af billeder fra 30 til 38 på 60 sekunder. En pæn ekstragevinst. Ved 10 sekunder var der dog ingen gevinst at hente.

Med blitz falder resultatet naturligvis noget, men man får dog stadigvæk et resultat, der er bedre end de fleste kameraers uden blitz.

Selvom jeg er imponeret over disse resultater, vil seriebilledfunktionen aldrig være afgørende for, om jeg vælger at købe et kamera. Det, der tæller for de allerfleste, er hastigheden ved almindelig brug, og her klarer Canon 8 billeder på 10 sekunder, når jeg knipser løs som en gal uden at give kameraet tid til at fokusere mellem hvert billede. Et godt resultat.

Og hvad der er mindst lige så vigtigt: kameraet er ikke urimelig længe om at blive klar til næste billede. Der er mærkbar ventetid, men ikke så meget, at det føles belastende i modsætning til fx Fuji Finepix A210, hvor ventetiden – især med blitz – var en belastning.

Batteri

I modsætning til mange af Canons andre kameraer bruger A80 standard genopladelige AA-batterier. Med kameraet følger 4 ikke genopladelige batterier. Det kan varmt anbefales at købe 8 genopladelige AA-batterier og en batterilader, hvilket så skal lægges oven i kameraets pris. Det vil udgøre en ekstraomkostning på cirka 600, - kr. Det er fint, at man i nødsfald kan proppe 4 ikke-genopladelige batterier i kameraet, men det er alt for dyr en løsning til hverdags brug. Batterikapaciteten var ganske fin. Det lykkedes mig at få 580 billeder ud af kameraet, inden det begyndte at melde om lav batteristand. Ved 723 billeder slukkede kameraet af sig selv, når jeg prøvede at bruge blitzen. Herfra fortsatte jeg så på den mest batteriøkonomiske indstilling – dvs. uden at bruge blitz og zoom. Jeg kunne så tage yderligere 172 billeder, inden kameraet ikke kunne tændes igen – i alt 895 billeder. Et resultat over gennemsnittet. Vær dog opmærksom på, at vor batteritest giver et bedre resultat, end man kan forvente at få ved almindeligt brug. Her skal man kun regne med cirka halvdelen af vor resultat.

Blitzfunktionen

Klik på billedet for at se flere og større billeder
Man kan vælge mellem følgende blitzfunktioner: Automatisk med rødøjereduktion, Auto, Blitz til med rødøjereduktion, Blitz til, Blitz fra. Bemærk at rødøjereduktion vælges i menuerne. Blitzens rækkevidde opgives til 45 cm – 4.4 m på vidvinkel og 45 cm – 2,5 m på tele. Ved makro opgives rækkevidden til 25 – 45 cm på både vidvinkel og tele.

Da jeg testede kameraet, oplevede jeg, at blitzen var meget slemt til at lave røde øjne. Jeg prøvede så at koble rødøjereduktionen til - uden resultat. Men røde øjne kan heldigvis fikses lynhurtigt i det medfølgende billedbehandlingsprogram.

Videofunktion

Videofunktionen er gennemsnitlig. Man kan optage video med lyd i 320 x 240 eller 160 x 120. Videoen kan ikke zoome, mens man filmer. Denne begrænsning skyldes uden tvivl, at man vil undgå at støj fra zoomen kommer med på lydsporet, men den slags afgørelser, synes jeg godt, at man kan lade folk selv træffe. Længden på et videoklip er begrænset til 3 minutter. Desuden afhænger længden af klippet også af den ledige plads på hukommelseskortet. Der er for øvrigt mulighed for at klippe videoen i kameraet. En fin lille detalje. Du kan se et videoklip taget med kameraet i vort galleri.

Billedvisning

Canons billedvisningsfunktion er velfungerende og byder på gode muligheder for at zoome ind og ud på billedet. Indzoomningen foregår hurtigt og præcist ved hjælp af zoom-knappen i trin fra 2,5 helt op til 10 gange. Meget fint. Scrolling rundt i et billede foregår problemfrit og hurtigt ved hjælp af multivælgeren. Et lidt besværlig detalje er, at man skal zoome trinvis ud igen ved at zoome mod vidvinkel. Her kunne jeg godt ønske mig, at man med et tryk på set-knappen, der alligevel ikke har anden funktion i billedvisningen, kunne zoome helt ud igen, når man har zoomet ind på et billede. Zoomer man videre mod vidvinkel får man en oversigt med små thumbnails af billederne, som man så kan vælge at få vist ved at flytte en grøn firkant hen over thumbnailen og zoome ind med zoom-knappen.

Det er muligt at få et histogram at se ved at trykke to gange på FUNC-knappen. I foto-modus kan man selv bestemme, hvor længe billedvisningen skal vare efter et optaget billedet. Man frit vælge i intervallet 2-10 sekunder. Man har også mulighed for helt at slå billedvisningen fra.

Overførsel af billeder

Billederne overføres via USB-grænsesnittet vha. af Canons egen software. Man kan desværre ikke bruge kameraet som et mass storage device, så det dukker op som en ekstra harddisk i ”Denne computer”.

Canon PowerShot A80   Les mer »

Norges beste mobilabonnement

Juni 2017

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Ice Mobil 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Telio Go 5 GB


Jeg bruker mye data:

Komplett Maxiflex 12 GB


Jeg er superbruker:

Komplett Megaflex 30 GB


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen