Telenor ut av NIX

Den siste tiden har Telenor fått mye kritikk for sitt valg om å tre ut av NIX-samarbeidet.

Samferdselsministeren har bedt om en redegjørelse for Telenors valg, og Gisle Hannemyr, lektor ved Universitetet i Oslo, har sagt til VG at det er liten tvil om at Telenor ønsker en kommersialisering av internett.

Les også:
Dingsene du kanskje aldri får se
Kommer fremtiden snart
Dingsene som forsvant

NIX samarbeidet
Selve NIX-samarbeidet er et samarbeid mellom nettleverandørene hvor de deler på sine linjer med hverandre.

For å bli med i samarbeidet betaler selskapene en symbolsk sum i året.

I 2000 koblet også innholdsleverandører seg opp mot dette samarbeidet, uten å ha noen egen linje å bidra med. Dette likte ikke Telenor og meldte seg ut av hele NIX.

I tillegg vil de nå ha betalt av NRK, Schibsted og andre leverandører for å videreformidle deres informasjon til sluttbrukeren med god hastighet.

Hva betyr dette for deg som forbruker?

Beroligende teleselskaper
Både Telenor, Tele2 og Nextgentel mener kundene kan ta det helt med ro. Som brukere av internett vil vi ikke merke noen endringer.

På direkte spørsmål sier Christian Sæterhaug, produktsjef for internett hos Tele2, at deres kunder ikke vil bli berørt av den nye utviklingen.

Påvirker ikke Nextgentels kunder
Morten Ågnes, informasjonsansvarlig for Nextgentel, mener det samme gjelder for deres kunder.

- Nextgentel har en direkte avtale med Telenor, Telenors eventuelle uttredelse av NIX vil derfor, isolert sett, ikke påvirke NextGenTel og våre kunder, forklarer han

Samarbeidet overdrevet
Morten Ågnes mener at NIX-samarbeidets betydning er sterkt overdrevet.

Kun 20 prosent av Norges nett-trafikk går gjennom dette samarbeidet

Den resterende 80 prosenten går direkte mellom internettleverandørene, som Telenor, Nextgentel og Tele2, og sluttbrukeren, som er deg.

- Telenor, NextGenTel og de andre nettleverandørene, vil utveksle direkte trafikk mellom sine nett, og inngå egne samarbeidsavtaler med toneangivende innholdsaktører. Dette er den eneste måten man kan sikre kvalitativt gode bredbåndsopplevelser til kundene, og samtidig sikre kommersielle avtaler hvor netteierne får økonomiske og forretningsmessige incentiver til dekning av nødvendige investeringer i nettverkene, forklarer Morten Ågnes.

Innholdsleverandører utnytter samarbeid
Telenor begrunner sitt valg om å tre ut av NIX-samarbeidet på samme måte.

De mener de store innholdsleverandørene utnyttet deres linjer for en billig penge via NIX-samarbeidet.

- Siden 2003 har vi opprettet direkte samtrafikk med alle de store internettleverandørene i Norge, rundt 13-14 stykker, og dette står for 80 prosent av vår nasjonale trafikk. De resterende 20 prosentene går over NIX, og innholdsleverandørene står for en betydelig andel av dette, sier Teknisk konserndirektør i Telenor, Berit Svendsen, til Nettavisen.

Tar mye, gir lite tilbake
Telenor mener store innholdsleverandører som NRK og Schibsted tar mye plass, men gir lite tilbake.

At NRK og Schibstedt skal måtte betale for å få sendt ut sin informasjon, mener nettleverandørene er naturlig. Det tar nemlig mye ressurser å streame film til deg som sluttbruker.

Truer nettnøytraliteten
Andre mener derimot at Telenor sitt valg handler om langt mer enn kun de store innholdsleverandørenes rom for å sende ut informasjon.

Thomas Gramstad er leder for foreningen Elektronisk Forpost Norge, EFN. EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.

Han mener Telenor sitt valg rokker ved hele nettets demokratiske rolle.

Når de begynner å ta betalt fra innholdsleverandørene for å levere deres informasjon til sluttbrukeren, så går det ut over nettets nøytralitet, mener Gramstad.

- Nettet er basert på prinsippet om nettnøytralitet, som går ut på at alle er like mye verdt på internett: all nett-trafikk skal ha samme prioritet. Denne nøytraliteten utgjør noe av det viktigste grunnlaget for alle innovasjonene og den materielle veksten og kreativiteten som har oppstått og fått utvikle seg i forbindelse med nettet, forklarer Gramstad.

Ved at alle har hatt lik tilgang til å opprette sin egen hjemmeside, enten det er Hansen på hjørnet eller VG, så har nettet blitt et rom for innovasjon, kreativitet, frihet og utvikling.

- Det er dette som nå blir truet, sier han.

Utnytter monopolarven
Han mener Telenor i denne saken utnytter sitt eierskap over det aksessnettet som i sin tid ble bygd med skattebetalernes penger.

- Dette ble gitt bort som en gavepakke til Telenor ved privatiseringen av Televerket, forklarer han.

Må sikres ved lov
Han mener den siste tidens utvikling tyder på at det må hardere tiltak til for å ivareta internetts mangfoldighet.

- NIX kan ikke uten videre garantere nettnøytralitet, og i alle fall ikke nå som Telenor melder seg ut. Derfor er tiden nå inne til å fastsette prinsippet om nettnøytralitet i lovs form i Norge - slik at vi etablerer lover og institusjoner som har en større forpliktelse til å ivareta nettnøytraliteten i Norge, sier Gramstad.

Kan gå utover mangfold
Tanja Storsul er førsteamunuensis ved Institutt for Medier og Kommunikasjon på Universitetet i Oslo.

Et av fagområdene hennes er nettopp nettnøytralitet, og hun er langt på vei enig i Gramstad sine bekymringer.

- Den videre utviklingen avhenger veldig av Telenor og de andre nettleverandørene sine valg, men dette kan gå ut over nettets mangfold, mener hun.

Kan bli som kabel-TV
Hun tror ikke at det vil bli nettets undergang om noen skal måtte betale for litt mer fart på sine nettlinjer. Men for deg som forbruker vil du muligens kunne merke en endring.

- I dag er alt nettinnhold like tilgjengelig. Hvis nettleverandørene begynner å kontrollere din tilgang ut i fra hvem som betaler, kan de også styre hvilket innhold du får. På denne måten vil du som forbruker bli nødt til å måtte vurdere hvilket innhold du vil ha tilgang til, slik som på kabel-TV, forklarer hun.

I dag har alle tilgang til både NRK og TV2 sitt nettinnhold. I fremtiden er et scenario at dette bestemmes ut fra hvilken nettleverandør du benytter deg av.

Kan gå utover det innovative
Storsul mener en slik innholdsstyring vil gjøre det mer komplisert for forbrukeren, som må ta større valg. Men dette er ikke det verste som kan skje, mener hun.

- I et ”worst case scenario” vil internett risikere å bli som andre medier. Et av nettets store styrker er at det er gøy og mye av innovasjonen skjer i det private rom. Hvis økonomien styrer og det er de store selskapene som kan betale som får tilgang, så vil de små, men innovative og brukergenererte nettsidene, få lite rom for utvikling, forklarer hun.

Tvilsomt at vil skje
Storsul mener at vi ennå er langt unna en slik virkelighet og hun tror nettleverandørene vil ivareta de små forbrukerne, men for den offentlige samtale er det viktig at nettnøytraliteten ikke forstyrres.

I USA har det vært store debatter om nettopp dette, men diskusjonen har også foregått i det stille i Norge.

Udefinerbar nøytralitet
Telenor har på sin side lite til overs for begrepet ”nettnøytralitet” ifølge uttalelser de har gitt til Nettavisen.

- Nettnøytralitet er et begrep som det ikke finnes noen klar definisjon på, men det er mange som forsøker å definere det. Tar du en titt rundt på nettet så vil du finne mange definisjoner, og det som er så horribelt da er å lese ting som at nettnøytralitet betyr at trafikk ikke skal prioriteres, men dette er bare tull. Alle aktører i dag prioriterer trafikken. Det foregår kirurgiske operasjoner over internett, det er kritiske bedriftsappliksjoner og banktjenester, noen bruker telefon, noen leser e-post og noen streamer porno. Det er ikke tvil om at noe må gis høyere prioritet enn andre ting, sier Berit Svendsen til Nettavisen.

Hun mener altså at all informasjon vil komme ut, men noe vil ha høyere båndbredde enn andre.

Mislykket forsøk
Nexgentel forsøkte seg på dette med NRKs innhold i fjor. De satte da ned hastigheten på alle NRKs tjenester.

- NRK hadde etablerten direkte link med Telenor for å sikre Telenors kunder kvalitet på web-TV. NextGenTel ønsket en tilsvarende avtale om direkte-peering til NRK. Dette sa NRK først nei til. NextGenTel bestemte seg derfor, for å beskytte seg og sine kunder, for å begrense den totale kapasiteten fra NRK til Nextgentels kunder til rundt 100 Mb/s. Dette var da hovedsakelig en forsvarsmekanisme fra Nextgentels side for å beskytte øvrig trafikk fra å bli forstyrret av usikrede videostrømmer. NRK bøyde av for kravet, og har nå etablert en direkte forbindelse til NextGenTels nett hvor hver part hovedsakelig dekker egne kostnader, forklarer Morten Ågnes fra Nextgentel.

Forbrukerne klaget
NRK er derimot ikke helt enige i denne forklaringen. Da saken var over, publiserte NRK denne kommentaren på sine nettsider:

- Jeg fikk en telefon fra NextGenTel i dag tidlig. De fortalte at de har fått en del negative henvendelser fra sine kunder og at de har innsett at dette ikke går. Dermed har de gått tilbake og åpnet opp slusene, forteller NRK sin nettsjef Bjarne Andre Myklebust.

I hovedsak var det forbrukerne som den gang hjalp NRK. En massiv kundestorm medførte at Nextgentel måtte gå tilbake på sin struping av NRKs web-tv. NRK forstod på sin side Nexgentels ønsker, og gikk senere med på en avtale.

Vil se mer kommersialisering
Thomas Gramstad og Tanja Storsul mener at det er slik kommersialisering vi vil kunne se mer av i fremtiden. Og Gramstad mener det i siste instans er forbrukeren som må ta følgende.

Han tviler sterkt på nettleverandørenes løfter om at forbrukeren ikke vil ta skade av de nye hendelsene.

- Telenor prøver med frakoblingen fra NIX å overføre en del av sine kostnader på de mindre leverandørene i Norge, som lever av kvaliteten ved nett-tilkoblingen; høy hastighet og lav responstid. Dette synes jeg er meget urimelig misbruk av dominerende markedsstilling. Konsekvensen er at Telenor tar betalt "i begge ender" - både fra andre innholdsleverandører og fra sluttbrukerne. Dette vil antagelig medføre at de andre innholdsleverandørene vil måtte prise sitt innhold og ta betalt fra sluttbrukerne, som dermed må betale dobbelt. I tillegg vil de sluttbrukerne som bruker nett- eller innholdsleverandører som ikke har avtale med Telenor, oppleve at trafikken/tilgangen går langsommere, forklarer Gramstad.

Det er altså du som forbruker som trolig vil sitte igjen med både regning og langsom trafikk om Telenor får det som de vil.

Hva kan du gjøre?
Hva kan du da som forbruker gjøre? En mulighet er å bytte nettleverandør, men om dette hjelper er tvilsomt. Verken Nextgentel eller Tele2 utelukker at også de vil ta betalt av innholdsleverandørene i fremtiden.

- Tele2 er i utgangspunktet for nettnøytralitet, men vi registrerer også at flere og flere kapasitetskrevende tjenester er med på å øke våre kostnader, sier Christian Sæterhaug fra Tele2.

Ivareta dine rettigheter
Tanja Storsul mener nettets rolle i fremtiden i stor grad er avhengig av utviklingen og hvilke trekk nett- og innholdsleverandørene velger å ta.

Men hun anser det som viktig at forbrukerne selv ivaretar sine rettigheter.

- Forbrukerne har stor mulighet til å påvirke slik vi så det i konflikten mellom NRK og Nextgentel. For at nettet fortsatt skal være et rom med innovasjon og nyskapning må vi være tilstede og legge press på partene, mener hun.

Staten må ta ansvar
Gramstad mener at regjeringen også må komme sterkere på banen og skape en lov som ivaretar nettnøytraliteten.

Men han vil gjerne at staten bruker enda sterkere virkemidler.

- EFN har fått høre et tall om at det ikke vil koste mer enn 4 milliarder å bygge ut bredbånd i Norge med tilsvarende god dekningsgrad som det analoge TV-nettet har idag. Gitt at dette tallet er noenlunde riktig og kan dokumenteres så tenker EFN tanken om at Staten bør betale for å gjennomføre en slik utbygging. Dertil burde det opprettes en offentlig stiftelse for drift, med universitetsansatte, ingeniører, sivilingeniører og datatilsynet. Et bakkenett som i prinsippet skal være åpent for alle og alt innhold uten ekstra kostnader utover en lisens for vedlikehold, sier han.

Skummel sammenkobling
Han anser det som meget skummelt om innholdsleverandørene skal gå med på Telenor sine nye planer.

Han mener en slik sammenkoblingen mellom infrastruktur og innhold medfører en uønsket kommersialisering.

- En full underkastelse for Telenor vil føre til fortsatt sterk sammenblanding av innhold og infrastruktur. Det er for meg det viktigste faremomentet i hele saken. Da kan vi få de samme problemstillinger på internettet som vi ser i det nye digitale bakkenettet, sier han til slutt.

For deg som forbruker er det altså viktig å passe på dine rettigheter som nettbruker.

Hvis ikke kan det hende du må velge om å måtte betale for å lese dagens nyheter og eller streame film på en meget treg linje, på tross av at du har betalt for bedre hastighet.

 

 

 

Norges beste mobilabonnement

Juni 2017

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Ice Mobil 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Telio Go 5 GB


Jeg bruker mye data:

Komplett Maxiflex 12 GB


Jeg er superbruker:

Komplett Megaflex 30 GB


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen