Spennende og kostnadseffektivt med virtualisering (del 1)


Bedre utnyttelse av maskinvare med virtualisering

Introduksjon

Virtualisering er et tema som stadig blir hetere i bransjen. Teknologien har vært tilgjengelig i mange år - både gjennom prosjekter basert på open-source og fra kommersielle aktører.

I løpet av det siste året har stadig flere fått øynene opp for denne teknologien. Fra et teknisk synspunkt kan virtualisering gjerne betegnes som "snacks", mens det fra en administrativ posisjon kan oppfattes som ekstremt kostandseffektivt sammenlignet med tradisjonelle plattformer.

Hva betyr det egentlig når man kjører flere operativsystemer på samme hardware? Medfører virtualisering noen risiko? Hvilken forskjell er det på de ulike typene virtualisering? - Dette er bare noen av spørsmålene som pleier å være gjengangere i forbindelse med virtuelle systemer.

Denne artikkelen vil prøve å forklare hva virtualisering innebærer samt sette søkelys på forskjellige modeller og identifisere bruksområder.

Grunnene til at virtualisering ikke er mer utbredt?

X86-segmentet har på mange måter styrt den generelle utviklingen for servere - ihvertfall så lenge man ikke snakker om de største systemene. Både Sun, HP og IBM har blandet seg bort i andre prosessorarkitekturer, men det er fortsatt AMD/Intel som har overtaket dersom man skal sammenligne de ulike plattformene.

Det største problemet med x86 er at arkitekturen er relativt primitivt oppbygd. Ettersom det finnes flere millioner applikasjoner og plattformen benyttes av både fattig og rik har man på mange måter vært bundet av tvang til bakoverkompatibilitet og 70-talls teknologi.

Kravet til stor kostnadseffektivitet har vært svært fremtredende, noe som gjenspeiles av flere "priskriger" gjennom de siste årene - spesielt mellom Intel og AMD, men også andre leverandører som leverer maskinvare i dette segmentet.

Man kan ikke pålegge millioner av verdens bedrifter og privatpersoner å bytte ut hele systemet, inkludert både software og hardware, når man skal foreta oppgraderinger. X86 har derfor sakte men sikkert sneglet seg frem rent teknologimessig, selv om utviklingen av klokkefrekvens til tider har eksplodert.

Uten å gå i detaljer på selve virtualiseringsprosessen kan man si at virtualisering krever mye av maskinvaren. Når man eksempelvis skal kjøre 5-10 operativsystemer samtidig på én enkelt maskin, kan man selv tenke seg minneforbruk og ressurser for diskaksess dersom de forskjellige applikasjonene har mye aktivitet.

X86-arkitekturen har tradisjonelt vært bygget slik at man skal kjøre ett enkelt operativsystem med høy ytelse. Skalerbarheten ved å kjøre mange tråder som aksesserer samme enheter har imidlertid vært relativt dårlig (les: flere operativsystemer som samtidig skal hente informasjon fra minne/disk og prosessere dette). Det finnes allikevel virtualiseringsteknikker som delvis løser denne problematikken.

Man skal selvsagt ikke gi x86 all skylden for at virtualisering ikke er mer utbredt i dagens marked, men situasjonen hadde kanskje vært en helt annen dersom man hadde bygget inn støtte for å håndtere flere samtidige instanser av operativsystemer på et tidligere stadium.

I løpet av neste år kommer både Intel og AMD til å introdusere støtte for virtualisering i sine prosessorer. Etterhvert vil kanskje flere produsenter følge etter med sine komponenter slik at man har "flere veier" inn mot én enkelt systemenhet.

Store leverandører som HP, IBM og Sun har utviklet egne hardwareplattformer der man har bygget inn virtualiseringsprinsippet på grunnleggende nivå i systemet slik at man slipper samme problematikk som med x86. Disse systemene har vanligvis operert i prisklasser som stort sett har vært forbeholdt de største bedriftene.

Den tradisjonelle plattformen

Flesteparten av dagens bedrifter tenker stort sett tradisjonelt når de skal sette opp nye systemer eller oppgradere de eksisterende. Vanligvis kjøper man inn en server, installerer et operativsystem, ruller ut applikasjoner og kopler maskinen på nett slik at tjenestene blir tilgjengelig.

Dette er den tradisjonelle måten å sette opp en applikasjonsserver, DNS/DHCP-tjenere eller et fillagringssystem. Systemet fungerer og alt er tilsynelatende bra. Problemet er at man i mange tilfeller benytter både kanon og bazooka for å flå en rødstrupe.

Tjenestene som kjører på slike dedikerte systemer utnytter sjelden de ressursene som virkelig finnes i maskinvaren. Man har dermed en maskin (eller i verste fall flere) som står med masse "idle" CPU-kraft og kapasitet som i utgangspunktet kunne ha blitt benyttet til flere oppgaver.

Man kan selvsagt installere flere applikasjoner på samme server slik at man får bedre utnyttelsesgrad av maskinvaren, men dette medfører at man raskt får andre problemområder. Lett blandning av web, database, DNS og diverse andre applikasjoner fører sjelden til noen god sikkerhetpolitikk fordi risikoen øker med flere potensielle inngangsporter til ett og samme operativsystem. I tillegg har man en viss risko ved at en applikasjon plutselig vil kreve veldig mye systemressurser - noe som kan virke negativt inn på de andre tjenestene.

Situasjonen kan også være den at man har flere applikasjoner som er avhengig av å kjøre på forskjellige operativsystemer - Microsoft Windows, Linux, BSD, Solaris, AIX, osv. Tradisjonell tankegang er at antall servere øker lineært med antall operative operativsystemer (5 OS = 5 servere).

Dagens situasjon for mange bedrifter er at man faktisk har 4-5 servere stående på serverrommet til interne systemer, som rent ressursmessig faktisk kunne kjørt på samme maskinvare. Dette er bare én av tilfellene der riktig bruk av virtualisering kan føre til effektivisering og lavere totalkostand.

På den annen side skal man være klar over at virtualisering ikke nødvendigvis kan erstatte den tradisjonelle plattformen på alle måter.

Norges beste mobilabonnement

Juni 2017

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Ice Mobil 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Telio Go 5 GB


Jeg bruker mye data:

Komplett Maxiflex 12 GB


Jeg er superbruker:

Komplett Megaflex 30 GB


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen