SMS som lukter

Det er en forsker ved universitetet i Huelva i Spania, som hevder å ha funnet en måte å overføre lukt på. Han har samarbeidet med kjemikere og programmerere, og kommet frem til det han kaller et XML luktspråk.

Print og sniff
Tanken var opprinnelig å utvikle en metode for å kunne printe lukter til papir. Det viste seg at lukten ble raskt svekket, og løsningen ble et system som sørger for at papiret bare avgir lukt når det utsettes for lys eller berøring. I arbeidet med å skrive ut lukt på papir, var det naturlig å se på muligheten for å digitalt overføre lukt. Dermed ble "XML Smell" født.

XML har mye til felles med HTML, som brukes for å kode internettsider. En stor forskjell er at mens HTML er standardisert for nettlesere, kan man lage egne standarder i XML.

De spanske forskerne kom opp med "XML Smell" som de mener kan fungere som en universell standard for overføring av lukt. De tenker seg at lukt kan overføres via TV-sendinger, e-post eller tilpassede tekstmeldinger.

For øyeblikket arbeides det med en duppeditt som kan genere lukt, en form for lukt-pallett. Den kan for eksempel stå ved siden av datamaskinen eller bygges inn i mobiltelefoner, og det skal være en stor utfordring å få laget en luktgenerator som er liten nok for disse formålene.

Duftende meldinger på telefonen eller fristende lukt fra kaffereklamen er to mulige bruksområder, men man skal ikke ha særlig fantasi for å finne andre muligheter som ikke er fullt så behagelige.

Detaljer om når lukt-teknologien vil bli tilgjengelig på markedet, om den i det hele tatt kommer til å bli lansert, finnes ikke. Men på nettavisen The Inquirer kan du lese mer om "XML Smell".