Skeptiske til NRK-lisensen

I et nytt endringsforslag til kringkastningsloven ber NRK om innsyn kringkastningsdistributørenes kundelister. Det vil si at de har full tilgang til dine data selv om du er en lovlydig lisensbetaler. Datatilsynet mener dette er en uheldig utvikling.

Vil koble kundelister
I en høringsuttalelse publisert i går ber de om at Kultur- og kirkedepartementet ikke gir NRK lovfestet rett til å samkjøre sine lisensregistre opp mot distributørenes registre. Formålet med loven er at NRK skal få bedre kontroll over lisensbetalerne og lettere fange opp de som sniker seg unna lisensen. Datatilsynet mener denne "snarveien" for å ta unnasluntrere er en fare for ditt personvern.

- Datatilsynet finner det prinsipielt uheldig at stadig mer omfattende kontrolltiltak innføres av kostnads- og effektivitetshensyn på bekostning av personvernhensyn. Datatilsynet har forståelse for NRKs ønske om å inndrive samtlige avgiftspliktige krav, men mener at ytterligere kontrolltiltak basert på en omfattende registertilgang ikke er veien å gå for å oppnå en slik ”null-visjon”. I praksis innebærer forslaget innsamling og registerkoblinger av en stor del av Norges befolkning for å effektivisere kontroll av et lite mindretall, skriver direktør i Datatilsynet, Georg Apenes, i høringsuttalelsen.


Georg Apenes er skeptisk til ønske om større personkontroll ved innhenting av NRK-lisensen.

I følge SSB er det kun to prosent av Norges befolkning som oppgir at de ikke har fjernsyn. Inne i dette tallet er det godt mulig at det finnes mange som ikke har oppgitt helt korrekte opplysninger. Likevel er dette for få til at resten av befolkningen skal overvåkes mener Datatilsynet.

Ønsker alternative løsninger
De ser for seg at det i stede for slike kostnadseffektiviserende tiltak, som går utover personvernet, heller tys til andre metoder. Som alternativer mener de ytterligere finansiering over statsbudsjettet til lisensarbeidet, eller at det øremerkes en avgift knyttet til husstander eller enkeltpersoner er bedre løsninger. Dette kan uten problemer knyttes opp mot en reservasjonsrett mener Datatilsynet.

Lovendringen som nå ligger på bordet mener Datatilsynet er lite fremtidsrettet teknologisk sett. De undrer seg hvordan denne løsningen vil måtte utvides etter hvert som nye måter å se på fjernsyn utvikles.

- Lovforslaget bærer etter Datatilsynets oppfatning preg av å være en lite framtidsrettet løsning. Kringkastingsmeldingen beskriver en klar dreining i retning av bruk av annen teknologi enn tradisjonelle lisenspliktige TV-mottakere. Vil dette innebære at omfanget av kundelister som må innhentes og kobles stadig må utvides i takt med den teknologiske utviklingen? spør de i sin kommentar.

Norges beste mobilabonnement

Juni 2017

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Ice Mobil 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Telio Go 5 GB


Jeg bruker mye data:

Komplett Maxiflex 12 GB


Jeg er superbruker:

Komplett Megaflex 30 GB


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen