REFLEKSJON: Prisen for lave priser
Refleksjon

Prisen for lave priser

Annonsør­innhold
Les hele saken »

Etisk uforsvarlig
I et marked med svært hard konkurranse, må produsentene finne måter å holde kostnadene nede på. Dessverre gjøres ikke det bare ved effektivisering av prosesser, men også ved å utbytte fabrikkarbeiderne, presse dem til å jobbe alt for lange dager, nekte dem en lønn de kan leve av, ha svært steng overvåkning av arbeiderne og selvfølgelig knuse ethvert forsøk på fagorganisering. Dette er forhold vi i Norge aldri ville akseptert her i landet, og som kan stride mot menneskerettighetene. Hvorfor skal vi akseptere slike metoder når vi kjøper dingsene våre.

Den internasjonale organisasjonen for forbrukstesting, ICRT, har gransket de ti største kameraprodusentenes holdninger og praksis når det gjelder blant annet arbeidstid, barnearbeid, lønnsnivå, arbeidsmiljø og rutiner for helse og sikkerhet. Resultatet er mildt sagt varierende.

Aller sist i testen. Skjerp dere, Pentax!
Aller sist i testen. Skjerp dere, Pentax!

Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av spørreskjema, besøk på fabrikkene, møter mellom ICRT og ledelsen ved selskapenes hovedkontor der alle relevante dokumenter ble utlevert, samt intervjuer med fabrikkarbeidere og fabrikkledelse. Dernest ble det foretatt inspeksjoner i fabrikkene.

Nektet å samarbeide
Fire av de store produsentene, Fujifilm, Kodak, Olympus og Pentax ville ikke samarbeide i denne testen. De svarte ikke på spørsmål, og ICRT fikk ikke besøke fabrikkene. Vi kan vel ikke konludere med annet enn at de har noe å skjule. Dette er litt merkelig, da flere av disse tilsynelatende har gode offentlige planer og kodekser, blant annet i samsvar med Global Reporting Initiative, og medlemskap i EICC.

Så spør du kanskje hva problemet er med at noen produsenter ikke ville vise fram fabrikken sin. Kanskje de ikke liker utidig innblanding, kanskje de har bedriftshemmeligheter som andre ikke skal se. Problemet her er nettopp hemmeligheter. Bedriftshemmeligheter må man kunne ha, men å hemmeligholde forhold rundt arbeidsmiljø er ikke akseptabelt. For at kapitalismen skal fungere, er man avhengig av at kjøper og selger har tilgang til den samme informasjonen. Dette ser vi svært tydlig på børsen. Der er alt som minner om innsidehandel, der den ene parten sitter på informasjon som ikke er tilgjengelig for de andre, ikke akseptert. Det er til og med straffbart hvis du benytter deg av det.

I varehandelen er det annerledes. Der er det umulig for oss forbrukere å få informasjon om stort annet enn tekniske spesifikasjoner og pris. Det betyr at mye som kan være viktig for oss bil holdt tilbake. Dette selv om vi konkret spør etter informasjonen. Likevel får produsentene fortsette som før.

Resultater av testen
Forbrukerrådet i Norge, som er representant i ICRT sier at "Hos flere av de ti bedriftene er konseptet om samfunnsansvar mer som en fjern filosofi, enn et reelt tema. Mange svarte at de «fulgte loven», hvilket i praksis ikke betyr mye. Lovgivningen i flere av lavkostlandene er svak og arbeiderne kan i flere tilfeller ikke leve av angitt minimumslønn." Man burde selvfølgelig kunne forvente av landenes myndigheter at de hadde et skikkelig lovverk for arbeidsmiljø, men også det er en stor debatt som vi ikke kan ta her.

De som kom best ut av testen var Nikon, fulgt av Casio, Samsung og Panasonic. Hvorav bare Nikon egentlig gjorde det bra.

Produsent
Sosiale forhold på fabrikk
Informasjon til forbrukerne
Åpenhet om produksjons-
forhold
Total-
vurdering
NikonOver middelsMiddelsAkseptabeltOver middels
CasioMiddelsMiddelsOver middelsMiddels
SamsungMiddelsMiddelsOver middelsMiddels
PanasonicLite engasjertMiddelsOver middelsMiddels
SonyIkke engasjertMiddelsMiddelsLite engasjert
CanonIkke engasjertMiddelsLite engasjertLite engasjert
OlympusIkke engasjertLite engasjertLite engasjertIkke engasjert
FujifilmIkke engasjertMiddelsLite engasjertIkke engasjert
KodakIkke engasjertMiddelsLite engasjertIkke engasjert
PentaxIkke engasjertIkke engasjertIkke engasjertIkke engasjert

Hele testen, og alle resultatene finner du hos forbrukerportalen.

Se oppsummering av alle resultatene her (pdf).

Hva kan du gjøre?
Hvis du ikke ønsker at denne praksisen skal fortsette, men ønsker både åpenhet og akseptable arbeidsforhold for arbeiderne, finnes det, i følge forbrukerportalen, enkelte ting du selv kan gjøre:
• Spør i butikken om hvordan produktet er produsert.  Dette vil du garantert ikke få noe svar på, men hvis nok personer spør, vil butikken etter hvert etterlyse informasjonen fra produsenten, slik at de slipper maset hele tiden.
• Husk at hvert eneste produkt på markedet har innvirkning både på miljø og sosiale forhold.
• Når du velger produkt, velg ikke kun ut fra pris eller kvalitet, men også ut fra merkets oppnådde resultater for sosiale og etiske forhold.
• Send en e-post til bedriftens kontor i Norge og spør hvordan firmaet jobber med å forbedre miljø- og arbeids-forholdene i pro-duksjonen. Akam kommer til å ta opp dette med produsentene i framtida.

I tillegg til disse punktene, vil Akam gå så langt som til å si at neste gang du skal kjøpe kamera, hvorfor ikke se på Nikon først, og dersom deres produkter ikke tilfredsstiller dine behov, ta en kikk på Casio, Samsung og Panasonic. Dette er det eneste språket produsentene forstår. Dersom de selger mindre fordi de opererer etisk uforsvarlig, så kommer de nok til å endre på det ganske fort.

Norges beste mobilabonnement

Sommer 2019

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Sponz 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

GE Mobil Leve 6 GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen