Sniktitt

Photoshop CS3, oppdatert.

Etter oppkjøpet av Macromedia har Adobe jobbet iherdig for å lage komplette programvarepakker for flest mulig.

For de som har arbeidet bredt med ulike programmer, har det ført til betydelig bedre muligheter for mer strømlinjeformet arbeidsflyt. Enkelte programmer er droppet helt, andre har gjennomgått betydelige endringer. Heldigvis har Adobe ikke bare fokusert på implementering av det som tidligere var Macromedias programmer, men også utviklet egne flaggskip betydelig. Her skal vi ta for oss nyhetene i de to versjonene av Photoshop. Ja, du leste riktig: to ulike versjoner av Photoshop. Versjonen de har valgt å kalle Photoshop CS3 Extended, inneholder alt Photoshop CS3 har, men med betydelig tillegg for noen brukergrupper.

Til begge de nye versjonene av Photoshop følger en ny og oppdatert versjon av Bridge og en ny og bedret versjon av Adobe Camera Raw. Sistnevnte er for øvrig den samme som benyttes i Adobe Photoshop Lightroom.

Nytt i Photoshop CS3

Ytelse

Photoshop har blitt raskere. Adobe sier selv at betaversjonen fra desember 2006 var 40 % raskere på Intel-baserte Macintosh-maskiner. Etter å ha jobbet med siste betaversjon i noe tid, kan jeg underskrive på at ytelsesbedringen også er merkbar på Windows.

Grensesnitt

Grensesnittet har gjennomgått endringer. Palettene er i hovedsak organisert i paneler på begge sider i arbeidsområdet. Funksjonaliteten i forhold til hvordan vi ønsker å organisere disse er også endret. Vi kan for eksempel minimere de ulike paletten slik at de fremstår som verktøyikoner og er lett tilgjengelig samtidig som de tar mye mindre plass. Vi kan også, ved å trykke Tab, skjule både verktøykasse og palettpanelet og oppleve at de spretter ut i det vi beveger musemarkøren i ytterkant av arbeidsområdet. Man har også flere oppsett av hvordan bildet man arbeider med vises i arbeidsområdet. For egen del har den siste funksjonen kun ført til at jeg må trykke flere ganger på F-tasten for å skifte mellom de ulike arbeidsområdene. Generelt synes jeg grensesnittet er bedre og den økte fleksibiliteten vi har fått for å tilpasse det setter jeg stor pris på. Etter litt fomling i starten, er det godt å kunne bruke mer av skjermen til selve bildet.

Smart Filters (ikke-destruktiv filterbruk med forhåndsvisning)

Ved å endre lag til Smart Objects (innført i CS2), kan man nå også påføre ulike filtereffekter ikke-destruktivt. Det vil si at man kan legge til ett eller flere filter og se hvordan dette blir. Når som helst på et senere tidspunkt kan man endre de ulike filterinnstillingene eller for eksempel fjerne de midlertidig eller permanent. Filtrene får også en egen maske som virker på alle filtrene samtidig. Smart Filter tror jeg også blir en vinner for fotografer. Man kan gjøre bildet ferdig med ønskede filter og kun justere filtre etter ulik skalering

Quick Selction tool (smart – smartere markering)

Det nye markeringsverktøyet Quick Selecton tool, føltes I første omgang som en gimmick. Heldigvis har det vist seg som mye mer enn det. Med verktøyet kan du ”male” i området som skal markeres. Ved å velge ulike alternativer på verktøyalternativlinjen, kan du endre størrelsen på penselen og velg om du vil trekke fra eller legge til den aktive markeringen. Som nevnt virket verktøyet i første omgang som en gimmick. Årsaken var at de første strøkene førte til upresise markeringer som ikke overbeviste, men: etter hvert som du legger til mer og trekker fra områder i markeringen fungerer verktøyet bedre og bedre. Etter hvert som du mater Photoshop med informasjon om hva du vil ha med eller fjernet, blir verktøyet smartere og smartere. Selvfølgelig har det sine begrensninger, men alt i alt et strålende nytt markeringsverktøy.

Refine Edge

Den nye Refine Edge er en klar forbedring i forhold til tidligere metoder for å lage gode overganger i markeringer. Ved å justere ulike parameter, kan man finpusse markeringens kanter kjapt med ulike forhåndsvisninger. Gjetteleken er over og elementer frilegges perfekt. En vinner for alle som jobber med frilegging objekter.

Auto Align og Auto Blend

Den automatiske posisjoneringen av lag, er en klar vinner for alle som ønsker å sette sammen flere bilder til ett. Den strekker og tøyer de ulike lagene slik at posisjoneringen av elementene passer perfekt oppå hverandre. Etter en del testing er det rett og slett overraskende hvor bra det blir. En annen overraskelse er at man stort sett kan legge de ulike lagene oppå hverandre, klikke auto og Photoshop leser om lagene tilpasses oppå hverandre, om det skal lages et panoramabilde eller om du har flere bilder i høyde og bredde som skal limes sammen. Den automatiske blandefunksjonen sørger også for svært gode resultater om du for eksempel har ulik eksponering i de ulike bildene som limes sammen til et panoramabilde. Funksjonene fungerer så langt jeg har prøvd utmerket. Du finner dem begge under Edit-menyen.

Bildet over er satt sammen av tolv ulike eksponeringer. Fire i bredden og tre i høyden. Til venstre er er et utsnitt i 100 % visning av bygninger rett til venstre for den største ansamlingen av lys på andre siden av vannet.

 Bildet er satt sammen ved å trykke Auto i Auto Align

 

 

 

Konvertering til svart/hvitt

Den nye justeringen for å lage gråtonebilder ut av fargebilder har sikkert vært etterlengtet av mange. Man bruker i dag et utall av metoder for å utnytte fargeinformasjonen etter eget ønske når man konverterer til gråtonebilder. Den nye justeringsmetoden som også kan legges på som justeringslag, gjør dette arbeidet enklere. Ved hjelp av kontrollene i Tint-avdelingen, kan man også lage gode duotone bilder. Enklere kan det ikke bli. 

Glem kombinasjoner av ulike lag og bruk kun det ene nye. Kreative sjeler kommer dessuten helt sikkert opp med ulike kombinasjoner av justeringslag som ytterligere øker fleksibiliteten. Og ikke minst vanskelighetsgraden. Det bør være en viss prestisje i å konvertere til svart/hvitt ;-)

 

 Bedre Merge to HDR

Selve konverteringen til HDR er bedret. I tillegg kombineres funksjonen med den betydelig bedrede posisjoneringsmetoden. HDR-arbeid blir derfor enklere både under fotograferingen og under prosesseringen i Photoshop. Resultatet blir også bedre med mindre innslag av artefakter som må finpusses i etterkant.

Clone Source palette

Ved hjelp av den nye klonekildepaletten kan man få bedre kontroll på kloning. Man kan definere fem ulike steder man kan klone fra og justere rotering og skalering av disse kildene. Man kan også sette få en overliggende forhåndsvisning. Den siste finessen tar tid å bli komfortabel med, men dersom man kloner mye (eller rett og slett bruker den til designeffekter), er det liten tvil om at paletten bidrar til økt kontroll og nye muligheter. Jeg må ærlig innrømme at den er av de nye funksjonene jeg har arbeidet minst med, men likevel nok til at jeg ser store muligheter og det er liten tvil om at den for retusjerer og designer vil være et kjærkomment bidrag.

Bedre Vanishing Point

Du er ikke lenger låst til 90 graders vinkler i Vanishing Point. Du kan endre vinklene i de ulike planene, så du får et korrekt perspektiv på objektet du arbeider med.

Dialogboksen Curves

Det har kommet til endringer i selve dialogboksen. For så vidt ingen store nyheter, men funksjoner som har vært bortgjemt i ”hemmelige” snarveier, ligger nå opp i dagen.

Zoomify export

For alle som vil presentere bilder i fullformat for kvalitetssjekk, er dette en nyvinning. Man genererer en Flash-fil der det opprinnelige bildet er delt opp i flere små bilder. Man laster herligheten opp på websiden og ved hjelp av ulike kontroller (du kan velge mellom flere) kan du navigere rundt i bildet som vises i full oppløsing. Selve opplastingsfilene blir typisk mellom 10 og 20 % av den fulle filstørrelsen. Kunden som skal betrakte bildet laster kanskje bare halvparten av dette igjen. Du kan se mer på http://www.zoomify.com/.

Bedre dialogboks for utskrift

Adobe har rett og slett forenklet tidligere prosedyrer for å styre utskriften. Funksjonene er ikke nye, men lettere tilgjengelige. En klar forbedring.

Adobe Device Central CS3

For alle som tilpasser design til ulike mobile enheter. Et eget program som lar deg tilpasse og teste designet til et utall av mobile enheter. En spesiell sak beregnet på webdesigneren som også må huske at flere og flere også surfer med mobiltelefonen.

Save for Web konverterer fargeområde

En liten, men betydelig bedring, er at du i dialogboksen Save for Web nå kan konvertere til sRGB. Dette har vært en savnet funksjon som har skapt hodebry for svært mange. At man fremover slipper prosessen med å konvertere fargeområde før man velger Save for Web er en ubetalelig lettelse.

Hvis Adobe hadde forstått hvor stort savnet av finessen har vært og skjønt hvor irriterte enkelte har blitt fordi man glemmer å konvertere i farten, hadde de slått dette opp som den største nyheten i hele CS3! hmm… kanskje litt i overkant, men likevel: Takk Adobe

 

Andre endringer:

· Ny knapp i Color Picker: Du kan nå legge til farge i Swatches paletten direkte fra Color Picker.

· Zoom til 3200%: Du ønsker deg ikke mer zooming enn dette..

· Bedre støtte og muligheter med PDF: Du kan legge til tekst, filnavn, metadata og bakgrunnsfarge når du lager pdf-dokumenter.

 

Bridge og Adobe Camera Raw

Bridge har fått et nytt grensesnitt og mange nye funksjoner. Det første som slo meg, var at forhåndsvisningsruten var flyttet til høyre og at arbeidsområdet nå er delt i tre felt. I utgangspunktet ikke store endringer, men endringene blir mer tydelig når man ser hva de ulike feltene inneholder.

Til høyre i bildet har du som sagt forhåndsvisningsruten, men også metadatapanel og nøkkelordpanel. En fiffig sak for fotografer, er at det kommer et velkjent display som viser lysmåling, programvalg, lukkertid, blenderåpning og ISO. En funksjon jeg setter pris på. Forhåndsvisningsruten kan vise opp til ni bilder på samme tid. En betydelig bedring mot metoden der man måtte bruke to vinduer av Bridge åpne for å sammenligne bilder ved siden av hverandre.

I forhåndsvisningsruten kan du også klikke på et av bildene. Dette bringer opp en lupe som lar deg se detaljer i bildet slik at du for eksempel kan vurdere skarphet. Du kan ha en lupe på hvert av bildene som vises i forhåndsvisningen. Super funksjon.

Nøkkelordpanelet er også bedret ved utvidet mulighet til å lagre nøkkelordene i sett. Når det gjelder nøkkelord og metadata, er det også verdt å nevne at Bridge og Photoshop Lightroom er fullt ut kompatible. Det vil si at nøkkelord du tildeler i Photoshop Lightroom utveksles med Bridge. Og omvendt.

Under panelene er det tre knapper, 1, 2, og 3. Disse erstatter tidligere forhåndsdefinerte arbeidsområder (Arbeidsområdene kan selvfølgelig fortsatt tilpasses og lagres). Det nye, som også er årsaken til at det nå kun står nummer på knappene, er at du kan definere knappene til å vise dine favorittarbeidsområder. Det kan være et av de seks forhåndsdefinerte eller ditt eget som du har lagret. En klar forbedring.

Midterste felt viser miniatyrer av filene som er valgt. Det samme som i CS2.

Noe som er helt nytt er filtreringspanelet til venstre. Her kan du filtrere bildene du ønsker å se i midtfeltet ved å klikke på de ulike filtreringsvalgene. Du kan filtrere på tildelt farge, tildelte stjerner, filtype, nøkkelord, når filen er opprettet, når den er endret, om den er horisontal, vertikal, eller kvadratisk. På forholdet mellom høyde og bredde, ISO eller eventuelt serienummer.

Sammen med en ny funksjonell søkefunksjon og mulighet til å ”slå sammen” innholdet i en mappe, er dette funksjoner man ikke kan la være å bli glad i. Den sist nevnte funksjonen, ”Slå sammen innholdet i mappen”, setter jeg stor pris på. Bridge er ikke et databaseprogram så inntil nå har det heller ikke vært mulig å se innholdet i flere mapper samtidig i samme vindu. Når jeg laster opp bilder til pc-en, liker jeg å ordne mappene med en mappe for hvert år, og i den; en mappe for hver måned. Hvis jeg har vært litt sløv og ikke har tilført spesielle data for lett å kunne finne et bilde, vil jeg ofte likevel huske måneden bildet er tatt. Åpner jeg en mappe for Januar 2007, inneholder denne mappen mange mapper. Ved å klikke det lille ikonet under ”Filter” i arkfanen i filtreringspanelet, setter Bridge i gang for å vise meg alt innhold i alle mapper som ligger i midtfeltet. Etter min mening en superduper funksjon.

Stacking

En annen god nyhet i Bridge, er muligheten til å legge bildene i Stacks (haug). Mange bilder i serie kan nå grupperes slik at det kun er toppbildet som vises. Du kan selvfølgelig velge hvilket bilde som skal ligge på topp og dessuten ”åpne” haugen og se på de enkelte bildene. Det er også små finesser som en ”spillknapp” som gjør at du kjapt kan bla gjennom alle bildene i en haug når du har ti eller flere bilder i samme haug, eller at du kan velge om du vil se toppbildet eller alle bildene i haugen i forhåndsvisningsvinduet. Når du ser miniatyren av en stack, ser du at den ligger ”dobbelt”. Ved å klikke på bakerste rute, vises alle bildene. Ved å klikke på øverste rute, vises toppbildet. Fiffig.

Ettersom Bridge og Photoshop Lightroom deler mange finesser, blant annet Adobe Camera Raw, er det også godt å se at importmulighetene stort sett er like. Av det jeg liker best, er at man under overføring av bilder automatisk kan kopiere filene over på en back-up-disk. For egen del letter i hvert fall det arbeidet med back-up og er enda et bidrag til å sikre bildene for fremtiden. Du kan også konvertere alle råfiler til DNG under importen. Det tar litt ekstra tid, men for oss som ønsker å konvertere til DNG-formatet, er dette en finesse som har vært etterlengtet. Det er utrolig hvor fort gjort det er å glemme enkelttrinn i lengre prosedyrer.

Adobe Camera Raw

Adobe Camera Raw har blitt bedre. Mye bedre. Den har et litt annet grensesnitt enn Develope-modulen I Photshop Lightroom, men den har alle funksjonene. Det vil si at du kan fjerne smårusk og fikse røde øyne i tillegg til at konverteringsfunksjonene har blitt utvidet. ACR har også fått en egen knapp for å vises på full skjerm.

De store feltene der man satte inn ønsket fargeområde, størrelse og bit-dybde og oppløsning er erstattet av en link der parametrene står. Ved å klikke linken, åpnes en dialogboks der parametrene kan endres. Etter min mening en klar bedring.

Jeg har lenge sett det som unødvendig å konvertere bilder til TIFF eller PSD for lagring. Konverteren Adobe varter opp med denne gangen viser etter min mening at det har vært kloke tanker (lurer på hvor de kom fra…). Bilder som har vært konvertert i tidligere konvertere, har stort sett hatt behov for en bitteliten siste touch, eller omstendelig justering av kurven i konverteren. Etter min mening har de nye funksjonene i ACR ført til at det er unntaksvis at bildet trenger ytterligere justering i Photoshop. Ettersom det har kommet til en hurtigjustering av kurver i tillegg til den tradisjonelle metoden, vil man i de aller fleste tilfeller kunne gjøre bildene raskt 100 % ferdige i ACR med hensyn til tonefordeling og farger. At man også kan justere TIFF-og jpeg-filer, bør være et løft for alle som fotograferer i disse formatene.

Konverteren, funksjonene og bruken av dem, er så omfattende at vi får komme tilbake til den senere. Nå er det to programmer som deler disse funksjonene, så det kan forsvares at vi lager veiledninger.

Så langt har vi gått gjennom de store nyhetene i Photoshop CS3. Hva er så nyhetene i Photoshop CS3 Extended?

Photoshop CS3 Extended er utviklet for å komme i møte ulike brukergrupper som allerede bruker Photoshop, men som har savnet ulike funksjoner. Det dreier seg om profesjoner som forskere, produktutviklere, radiologer og annet medisinpersonell, arkitekter og ingeniører. Og sist, men ikke minst: utviklere av film og 3D-grafikk.

Som tidligere nevnt inneholder Photoshop CS3 Extended alt som Photoshop CS3 har. Vi vil derfor ta for oss de viktigste tilleggene.

3D

Photoshop CS3 Extended har støtte for å arbeide direkte med 3D-objekter. Du kan åpne 3D-objektene direkte som lag i Photoshop der du kan plassere og lage kompositter ved å bruke 3D-verktøy og rotere og vende objektene. Ved hjelp av Vanishing Point, kan man også eksportere 3D-objekter til støttede formater.

Animert grafikk og videolag

De nye videolagene betyr at man kan redigere videoer rute for rute i stedet for å måtte redigere enkeltbilder i Photoshop, for så å importere filene til for eksempel Adobe Premiere eller After Effects. Du kan også legge til lag og utføre endringer som kommer til syne i hver rute. Du kan både redigere, male og klone i og mellom de ulike rutene på samme måte som man kan male i, bruke healing-verktøy og klone i og mellom ulike lag.

For å jobbe med film og animasjoner, bruker man den nye animasjonspaletten med tidslinje tilsvarende den man finner i Premiere og After Effects. Photoshop CS3 har støtte for ulike fargeområder, ulike filformater og opp til 32 bit fargedybde.

Analysering

Via menyen Analysis, kan man nå bruke Photoshop til å samle kvantitative data fra et bilde. Etter å ha åpnet bildet, definerer man mål på en kjent størrelse i bildet. Deretter kan man markere det man ønsker å måle. Dataene får man opp i en egen palett, Measurement Log, der de presenteres i tabellform. Du kan også bruke måle- eller telleverktøy direkte i bildet og sende dataene til loggen.

Loggen kan deretter eksporteres til andre programmer for videre analyse.

DICOM støtte

DICOM er et standardisert format for MR, ultralyd og røntgen. Ved at Photoshop nå støtter formatet kan man arbeide direkte med slike filer, analysere dem eller lage animasjoner av dem.

Stack Mode

Stack Mode er en metode for å blande de ulike lagene i Smart Objects for å kunne fremheve spesielle egenskaper (DICOM), eller for å lage ulike effekter (bildebehandling og video).

Funksjonen er med andre ord nyttig for å se egenskaper fra MR,  røntgen o.l, men den kan også brukes kreativt. Hvis man for eksempel ønsker å fotografere et statisk motiv, men blir forstyrret av at biler eller folk beveger seg inn i bildeflaten, kan man ved å ta flere eksponeringer, automatisk legge alle eksponeringene i en stabel av lag, automatisk posisjonere lagene, konvertere lagene til Smart Objects og via Layer-menyen navigere seg til Stack Mode og velge Median. Da forsvinner alt som ikke er felles på alle bildene. Fabelaktig for arkitekturfotografer, eller for den saks skyld turistfotografer som ikke ønsker å fotografere forstyrrende elementer som mennesker i bildet sitt. Dette var bare et eksempel på noe som er mulig å gjøre kreativt ut av den nye funksjonen. Stack Mode funksjonen vil sikkert inspirere til mange ulike ideer og sammenkopieringer av bilder. Det gjelder sikkert også mange av de andre funksjonene som i utgangspunktet er beregnet på andre grupper enn fotografer, men dette er noe av det tiden får vise.

For fotografen

Det er mye nytt som kan friste fotografer. Etter min mening starter det ved importering av filer. Muligheten til å ta back-up allerede ved importeringen vil for mange lette en ellers litt tung og tidkrevende arbeidsprosess. Deretter kommer forbedringene i ACR. Disse er etter min mening uvurderlige. Har man allerede gått til anskaffelse av Photoshop Lightroom, har man allerede disse funksjonene, så de alene er ikke verdt oppgraderingen. Har man ikke disse funksjonene, stiller saken seg annerledes. Det samme gjelder den utvidede funksjonaliteten i Bridge. Bridge er først og fremst et program der man kan holde orden på mange ulike formater som kan utveksles mellom alle programmene i Creative Suite, men arbeider man mye med filformat eller fargeområder som ikke støttes av Photoshop Lightroom, vil også Bridge bli mye brukt. Med andre ord tror jeg at nyhetene i Bridge og Adobe Camera Raw er de største nyhetene for fotografer. Deretter kommer Auto Align og auto Blend. Begge funksjoner som fotografer kan ha stor glede av. Kombinerer man sistnevnte med den nye forbedrede Merge to HDR vil også dette være en topp favoritt.

En designer vil sansynligvis prioritere annerledes og jeg tipper den forbedrede Vanishing Point vil ligge høyt på lista. 3D-funksjonene i Extended versjonen vil jeg ikke uttale meg så mye om ettersom jeg selv ikke driver med 3D, men hvis informasjonen om hvordan det ble jobbet før denne versjonen er korrekt(hvorfor skulle den ikke være det?9, vil også disse være klare vinnere. En morsom ting, er at jeg får lyst til å lære meg 3D etter å ha forsøkt meg litt med få tilgjengelige filer.

Nyhetene for øvrig tror jeg også først og fremst er for designere eller andre som er avhengige av å tilegne seg mer kunnskap om og i Photoshop. Jeg vil likevel ikke fornekte at det nye markeringsverktøyet, Refine Edge, Clone Source paletten og for eksempel Zoomify og den nye støtten for pdf-filer vil lette hverdagen for mange fotografer. For egen del vil jeg påstå at den bittelille funksjonen at man kan konvertere til sRGB i Save for Web and Devices kommer høyt opp på lista over favorittnytt.

Prisen på herlighetene:

Photoshop CS3

1.gangs kjøp: 5860,00 eks. mva

Oppgradering: 1690,00 eks. mva

1.gangs kjøp: 9090,00 eks. mva

Oppgradering: 3990, 00 eks. mva

Du kan kjøpe oppgraderingsversjon dersom du har Photoshop 7.0 eller nyere. 
 
Denne artikkelen er hentet fra Fotopia.no. Gjengitt med tillatelse.

Norges beste mobilabonnement

Juni 2017

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Ice Mobil 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Telio Go 5 GB


Jeg bruker mye data:

Komplett Maxiflex 12 GB


Jeg er superbruker:

Komplett Megaflex 30 GB


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen