TEST: Pentax K-01

Test Pentax K-01

(Bilde: Pentax.com)

Leketøyet som tas fram om natten

Det er krefter i disse byggeklossene.

Annonsør­innhold
Les hele saken »

Bildekvalitet

Vurdering:

Klikk på punktene nedenfor for å hoppe direkte til de ulike avsnittene.

Det viktigste ved et kamera er naturlig nok hvordan bildene blir. Selvsagt er det andre faktorer ved utstyret som påvirker det - er det et kamera du faktisk har med deg, ligger det støtt i hånden, forstår du bruken av det, og så videre - men gitt at du tar de beste bildene du klarer, er det kameraets bildekvalitet som er det avgjørende. Lenge etter at kameraet er pensjonert, mistet over bord eller knust i sinne, skal du fremdeles ha og verdsette bildene som en gang kom ut av det.

Detaljgjengivelse

Tilbake til toppen

JPG eller RAW?
Vi råder generelt sett folk til å fotografere i både JPG og RAW samtidig, dersom det er mulig. Dersom bildene blir bra i utgangspunktet og noenlunde slik man ønsket å gjøre dem, er det ikke så farlig med RAW, og JPG vil sannsynligvis duge mer enn godt nok, men i det øyeblikk man trenger å flikke på bildene for å få dem slik man ønsker, er det RAW som gjelder. Da har man et langt bedre utgangspunkt for etterarbeid, med mange ganger så mye bildeinformasjon i. Tar man både RAW og JPG samtidig, har man også mulighet til å bruke JPG-filene til å gi en kjapp kopi til bestemor, eller ta vare på som en ekstra backup, mens man har RAW-filen i tilfelle nøye etterarbeid skulle være nødvendig.

JPG og RAW på lav ISO


Nedenfor ser du utsnitt av et JPG-bilde tatt rett fra testkameraet, på ISO 100. Fører du muspilen over bildet vil du få se samme utsnitt fra samme bilde, men fra RAW-filen. Tar du muspilen bort fra bildet, kommer det første bildet tilbake.

Sammenligningbilder - lav ISO

Sammenlignet med Canon Powershot G1 X


Nedenfor ser du utsnitt av et testbilde tatt med testkameraet, på ISO 100. Fører du muspilen over bildet vil du få se et tilsvarende utsnitt fra samme motiv, men fra sammenligningskameraet. Tar du muspilen bort fra bildet, kommer det første bildet tilbake.

Sammenlignet med Samsung NX200


Nedenfor ser du utsnitt av et testbilde tatt med testkameraet, på ISO 100. Fører du muspilen over bildet vil du få se et tilsvarende utsnitt fra samme motiv, men fra sammenligningskameraet. Tar du muspilen bort fra bildet, kommer det første bildet tilbake.

Sammenlignet med Sony NEX-7


Nedenfor ser du utsnitt av et testbilde tatt med testkameraet, på ISO 100. Fører du muspilen over bildet vil du få se et tilsvarende utsnitt fra samme motiv, men fra sammenligningskameraet. Tar du muspilen bort fra bildet, kommer det første bildet tilbake.

Bildestøy

Tilbake til toppen

Generelt om bildestøy
Det er ikke bare optikken som begrenser et kameras evne til å gjengi detaljer, men også bildestøyen. Bildestøy oppstår i dårlig lys fordi man for å kompensere for lite lys må forsterke signalet fra bildebrikken for å få et riktig bilde. Problemet er bare at når man gjør det, forsterker man også feilene, også kjent som bildestøy eller bare støy. Det finnes en del automatikk som forsøker å se forskjell på signal og støy og luke ut det siste mens man beholder det første, men til syvende og sist vil støyfjerning alltid i større eller mindre grad gå ut over detaljene. Det er dessverre ikke til å unngå, og jo mindre pikslene er, jo større blir problemet. Mange piksler på en liten bildebrikke, som for eksmepel er vanlig i mobiltelefoner, er med andre ord ikke noe som vil gi god bildekvalitet i dårlig lys. Få piksler på en stor bildebrikke, vil derimot gi bedre bilder i dårlig lys. Samtidig spiller selve teknologien til en viss grad inn, og en nyere brikke vil ofte kunne gi bedre bildekvalitet enn en eldre, selv om den nye er mindre eller har flere piksler, eller begge deler. Det eneste som til syvende og sist kan fortelle noe om hva som er best, er sammenlignbare målinger og tester.

Sammenligningbilder - stigende ISO


Nedenfor ser du de samme testbildeutsnittene som over, men tatt med ulike ISO-verdier. Akkurat som over, fører du muspilen over bildet vil du få se et tilsvarende utsnitt fra samme motiv, men fra sammenligningskameraet. Tar du muspilen bort fra bildet, kommer det første bildet tilbake.

200 ISO:

Sammenlignet med Sony NEX-7

Sammenlignet med Canon Powershot G1 X

Sammenlignet med Samsung NX200

400 ISO:

Sammenlignet med Sony NEX-7

Sammenlignet med Canon Powershot G1 X

Sammenlignet med Samsung NX200

800 ISO:

Sammenlignet med Sony NEX-7

Sammenlignet med Canon Powershot G1 X

Sammenlignet med Samsung NX200

1600 ISO:

Sammenlignet med Sony NEX-7

Sammenlignet med Canon Powershot G1 X

Sammenlignet med Samsung NX200

3200 ISO:

Sammenlignet med Sony NEX-7

Sammenlignet med Canon Powershot G1 X

Sammenlignet med Samsung NX200

6400 ISO:

Sammenlignet med Sony NEX-7

Sammenlignet med Canon Powershot G1 X

Sammenlignet med Samsung NX200

12800 ISO:

Sammenlignet med Sony NEX-7

Sammenlignet med Canon Powershot G1 X

Sammenlignet med Samsung NX200

Bildestøy, konklusjon
Pentax K-01 er et kamera som varter opp med god ytelse på høy ISO. Spesielt ser vi at det parkerer Sony NEX-7, et annet kamera med APS-C-bildebrikke. Canons Powershot G1 X må også se seg slått av Pentax' leketøy, mens det er mer jevnt mellom K-01 og Samsungs NX200. Jevnt over viser Pentax K-01 at det er et kamera som produserer lite støy, noe som er gledelig. Vi vil nok kanskje tenke oss om to ganger før vi bruker ISO 12800 - men til nødstilfeller fungerer det helt fint.

Hvitbalanse

Tilbake til toppen

Om hvitbalanse
Hvitbalanse er mindre viktig for kameraer som kan gi RAW-filer og ikke bare JPG, siden den da kan både fin- og grovjusteres i etterkant uten at det går ut over bildekvaliteten, men det er selvsagt best dersom kameraet i utgangspunktet har en god hvitbalanse, noe de aller fleste har. Problemer melder seg som oftest kun i svært vekslende lysforhold, eller når det er flere lyskilder med forskjellig farge som lyser opp motivet.

Hvitbalanse, konklusjon
Den automatiske hvitbalansen som Pentax K-01 setter bærer preg av å ha et blåskjær. Sammenligningskameraene gjør det stort sett bedre, med unntak av Sony NEX-7, som bommer langt mer enn K-01. Selv om K-01 ikke presterer spesielt godt i dette selskapet, er ikke resultatet fra den automatiske hvitbalansen noe stort minus.

Fargegjengivelse

Tilbake til toppen

Nedenfor kan du se nærmere på fargegjengivelsen til testkameraet i forhold til det perfekte. Firkantene representerer her korrekt farge, plassert i AdobeRGB-fargerommet, og sirklene er fargen slik kameraet har avfotografert samme farge. Linjene øverst til høyre og nederst til venstre angir fargerommets grenser, og linjene mellom kvadratene og sirklene angir avviket. Jo lengre en linje er, desto større er avviket på den fargen fra idealet.


          ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600 / ISO 3200 / ISO 6400 / ISO 12800

Som vanlig kan du klikke på den grå linjen nedenfor for å få mer informasjon.

Vurdering av enkeltfargerHvitt til svart (19-24)
For sort/hvitt-elskeren vil utvilsomt Pentax K-01 være et godt valg. Helt fra laveste ISO-verdi og opp til ISO 12 800 er gjengivelsen av gråtoner eksemplarisk.


Hudtoner (1-2)
Pentax K-01 gjengir hudtonene veldig godt, om enn ikke med like god presisjon som gråtonene. Likevel er det mer enn godkjent, og noe som er viktig for deg som tar mye bilder av mennesker.


Blått, grønt og rødt (13-15)
Gjengivelse av blått, grønt og rødt er ikke akkurat perfekt, men ser vi litt nærmere på grafen trenger ikke dette være negativt. K-01s gjengivelse av disse fargetonene er lenger ut mot grensen av hvilke farger som vises i fargerommet AdobeRGB, og kan bety at Pentax K-01 har et rikt fargespekter, med mye nyanser. Dette kan du utnytte best dersom du tar bilder i RAW-format.


Gult, magenta og cyan (16-18)
Av disse tre fargetonene er det gult som gjengis minst presist, mens K-01 gjør en solid jobb med å gjengi fargetonene magenta og cyan.

Fargegjengivelse, konklusjon

Når det gjelder å gjengi farger presist gjør Pentax K-01 en god jobb jevnt over hele spekteret. Den er bunnsolid når det gjelder å gjengi gråtoner, men gjør også en svært god jobb på magenta og cyan, samt hudtoner. Noen av de andre fargene sliter K-01 noe med, men samtidig viser det at kameraet har et rikt fargespekter.

Høylys og skygger

Tilbake til toppen

Noe som er viktig for bildekvaliteten, og som mange kompaktkameraer ikke er gode på, er evnen til å gjengi detaljer i både høylys og skygger samtidig, uten at de drukner i svart eller blåses ut i pur hvitt. For eksempel i brullupsfoto er dette viktig, siden man da skal fotografere en hvit brudekjole ved siden av en svart dress eller smoking, og aller helst ha detaljer i dem begge. Andre situasjoner kan være portretter i skyggen, hvor du ønsker å kunne se bakgrunnen som ligger badet i sol, eller i andre situsjoner med stort spenn mellom lyst og mørkt.

Ønsker du å lese mer om dette og se måleresultater, kan du klikke på den grå linjen nedenfor.

Dynamikkomfang


Hva er dynamikkomfang?
Dynamikkomfang vil si hvor stor forskjell mellom hvitt og svart et kamera er i stand til å gjengi, eller sagt på en annen måte, hvor mange ulike gråtoner det har plass til mellom de to motpolene. Dette måles ved å avfotografere plansjer som den nedenfor. Eksempelplansjen nedenfor gjennomlyses av en dagslyslampe og avfotograferes, og kan brukes til målinger opp til 13 2/3 EV forskjell mellom hvitt og svart.

Stouffer 4110 testplansje for dynamikkomfang
Stouffer 4110 testplansje for dynamikkomfang

Dynamikkomfanget er vanligvis lavere ved høy ISO, fordi det der er vanskeligere å se forskjell på signal og støy, og detaljgjengivelse går da spesielt tapt i skyggeområdene.

Pentax K-01 starter veldig bra på denne grafen, men skinner virkelig først på ISO 800. Dynamikkomfanget til K-01 er best på ISO 100, mens det på ISO 800 er rett i hælene. Sammenlignet med konkurrentene henger K-01 godt med i svingene, nok mye på grunn av den store APS-C-bildebrikken. Fra ISO-800 er K-01 nest best av alle kameraene, og den holder stillingen løpet ut.

Ser vi på grafen under, hvor dynamikkomfanget er målt med kresen finger, ser vi at Pentax K-01 virkelig skinner. Fra ISO 400 leder den løpet, og er beste kamera helt fram til ISO 6400, hvor den blir tatt igjen av Sony NEX-7 og Nikon D5100. Disse resultatene viser at Pentax K-01 har et dynamikkomfang som man ikke skal kimse av.

Høylys og skygger, konklusjon

På dette området er Pentax K-01 et kamera som leverer sakene. K-01 viser en god evne til å gjengi både mørke og lyse områder samtidig, og peker seg ut som et godt kamera i denne sammenheng. Man må helt opp til ISO 1600 - 3200, avhengig av hvor kresen man er, før evnen til å gjengi både høylys og skygger begynner å bli markant dårligere. Vi tipper at den gode bildebrikken K-01 er utstyrt med har mye av æren for kameraets gode prestasjoner på dette feltet.

Oppsummering: Bildekvalitet

Tilbake til toppen

I våre øyne er det langt mer behagelig å se på bildene til Pentax K-01, enn selve kameraet. Selv om kameraets automatiske hvitbalanse er noe under pari, gjør den gode fargegjengivelsen, evnen til å vise høylys og skygger samtidig og det lave støynivået på høyere ISO-verdier at K-01 på dette området presser fram et solid smil i redaksjonen.

Pentax K-01

Norges beste mobilabonnement

Sommer 2019

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Sponz 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

GE Mobil Leve 6 GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen