Overvåkning bør koste
Teknofil

Overvåkning bør koste

Personvernkommisjonen ble oppnevnt våren 2007 for å vurdere utfordringene Norge står ovenfor og komme med forslag til hvordan personvernet kan ivaretas. I dag overleverte de sin rapport og det er ikke lite press personvernet står ovenfor.

Personvern under press
Kommisjonens leder, Kjellbjørg Lunde, ga i dag fra seg kommisjonens rapport til fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Ifølge Lunde viser kommisjonens arbeid at personvernet står ovenfor et sterkt press.

- Personvern er et sårbart område og blir ofte oversett eller faller bort i forhold til andre hensyn som økonomi og effektivitet. Mange ser store muligheter til å registrere og samle inn store mengder informasjon. Det er derimot ikke alltid klart hva de skal med denne informasjonen. Kommisjonen har sett på dette og kommer med noen forslag til tiltak som kan gjøres for å verne om personvernet, fortalte Kjellbjørg Lunde under overrekkelsen.

Vil fjerne skattelistene fra media
I sin rapport har kommisjonen spesielt sett på hvordan personvernet står under press innen områdene utdanning, helse og samferdsel, men de har også fokusert på hvordan teknologisk utvikling påvirker personvernet. Kommisjonen foreslår derfor blant annet at personvernet vurderes på lik linje som det økonomisk og miljømessig påvirkning vurderes når ny teknologi tas i bruk. De mener samtidig at det bygges opp god kompetanse rundt kryptografi på de områder hvor det anses som viktig. For eksempel ved instanser som forvalter sensitive opplysninger om befolkningen.


Kommisjonen har også sett på hvordan skattelistene i dag legges ut på nett av media. Flertallet i kommisjonen mener disse listene kun bør publiseres på Skatteetatens nettsider for fremtiden. Derimot var det to stemmer av kommisjonens 14 medlemmer som gikk imot dette forslaget. En mener skattelistene burde holdes unna Internett, mens en annen mener dagens praksis er god nok for å ivareta personvernet.

Avgift på kameraovervåkning?
Kommisjonen så også på muligheten for å gjøre overvåkning dyrere. Etterhvert har det blitt såpass enkelt å overvåke via teknologiske nyvinninger at overvåkningen i noen tilfeller blir nærmest av totalitær karakter påpekte kommisjonen. De ønsker derfor at det vurderes hvorvidt det skal ilegges en egen avgift å sette opp ulemper for personvernet.

- En mulighet er for eksempel at det betales et visst beløp for hvert kamera som settes opp. Dette vil skape utfordringer som ikke gjør det like enkelt å overvåke, påpekte et av kommisjonens medlemmer Gisle Hannemyr.


Kommisjonen går også inn for at personvernet innføres som en del av den norske grunnloven. Georg Apenes, direktør i Datatilsynet, var derimot ikke overbegeistret over dette forslaget i sin kommentar.

- Personvernet er allerede en del av menneskerettighetene som Norge har vedtatt å følge. Det vil ikke skade å grunnlovsfeste personvernet, men det vil samtidig ha en marginal betydning, så det må for all del ikke brukes mye tid og ressurser på dette, forklarte Apenes.


Derimot var han godt fornøyd med at kommisjonen går inn for økte ressurser til Datatilsynet.

Skal ut på høring
Kommisjonens forslag vil derimot ikke få umiddelbar påvirkning. Deres rapport vil nå legges ut for en bred høring i sels måneder før Regjeringen bearbeider forslagene som har kommet inn. Likevel vil ikke kommisjonens arbeid renne ut i sanden lover Grande Røys.

- Departementet vil gi oppfølgingen av denne rapporten høy prioritet. Målet er å finne frem til tiltak som sikrer en helhetlig personvernspolitikk og som gir personvernet høyere prioritering i konkurranse med andre samfunnshensyn, sa hun.


Å fjerne skattelistene fra media anså hun derimot ikke som aktuelt.

- Akkurat det forslaget er ikke en del av denne regjeringens politikk. I så fall må du stemme frem en annen regjering, svarte hun på direkte spørsmål fra Skattebetalernes forening om når en slik endring kunne skje.

Her kan du lese hele Personvernkommisjonens rapport
.

Norges beste mobilabonnement

Desember 2018

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Komplett MiniFlex 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Komplett MedioFlex+ 6GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen