Overvåking med blåtann

Bluefish er skrevet i java og kjører på en standard linux-PC, utstyrt med blåtannadapter og et standard web-kamera. Det søker etter blåtannsignaler, enten fra mobiltelefoner, håndholdte enheter eller bærbare PCer. Når programmet finner en ny enhet, tar det et bilde av området hvor den har lokalisert blåtannaktiviteten, henter så inn all tilgjengelig informasjon om enheten og lagrer dette i en database.


Storebror ser deg.

Elektroniske spor
Hvis programmet registrerer en enhet den allerede har katalogisert, vil brukeren av enheten få tilsendt bildet som ble tatt forrige gang han var innenfor overvåkingsprogrammets rekkevidde.

Etter hvert som Bluefish registrerer samme enhet mange ganger, vil det bygge en profil på den aktuelle brukeren og man kan få ut statistikk på når og hvor ofte vedkommende befinner seg i det overvåkede området.

Mannen som står bak programmet, ønsker å sette fokus på hvordan en stadig økende mengde teknologi i hverdagen gjør det enklere å overvåke og innhente informasjon om enkeltpersoner. Vi må veie fordelene ved åpen kommunikasjon, som for eksempel blåtann, med ulempene som følger med, blant annet at man sender ut en unik signatur som kan brukes til overvåking og sporing.

Bluefish viser hvor enkelt det er å holde øye med folk ved hjelp av elektroniske spor og at det er svært enkelt å sende ut personlige bilder eller andre filer, uten at dette er forespurt på forhånd.

Mer informasjon finnes på hjemmesiden nobodaddy.org.