Over og ut for NMT-450

Da nettet ble åpnet for bruk 10. november 1983, var det verdens første helautomatiske mobilnett. De med både brede og dype lommer - de første telefonene var både store og svært dyre - kunne dermed ringe fra bilen, hytta eller langt til havs .

Populært
De hendige telefonene ble svært populære. Allerede i 1984 måtte Telenor stoppe inntaket av nye abonneneter fra Oslo-området. 35 prosent av trafikken i nettet gikk da innenfor en 25 kilometers radius i Oslo.

I 1995 var det 489.000 NMT-450-abonnenter i Norge, men tallet sank gradvis frem til det i går var igjen 24.000 abonnenter som nå ikke lenger kan bruke NMT-telefonen sin. GSM har tatt mer og mer over, og NMT-450 har de siste årene vært hovedsaklig for folk som stiller spesielle krav til dekning, for eksempel på fjellet og langt til havs.

NMT-signalene har betydelig større rekkevidde enn signaler i GSM-nettet og 1.200 basestasjoner var nok til å dekke i praksis hele Norge. Til sammenligning har Telenor i dag 7.000 GSM-basestasjoner som dekker 80 prosent av Norges landareal, og 99,4 prosent av bebodd areal.

GSM-kompensasjon
Telenor har de siste årene bygd ut GSM-nettet for å bedre dekningen der NMT forsvinner. Kysten dekkes flere steder opptil 120 km ut til havs, men på grunn av jordkrummingen kan det være nødvendig å ha en høyt plassert ekstern antenne for å sikre forholdene.

Dekningsdirektør i Telenor Mobil, Bjørn Amundsen, vil uansett understreke at GSM ikke på noen måte er som et nødsamband å regne. -VHF Maritim Radio skal fortsatt være bærebejelken i alt nødsamband til sjøs, sier han.

450 MHz lever videre?
Konsesjonen på 450 MHz-nettet har gått over til Nordisk Mobiltelefon AB, et selskap som vi tidligere har skrevet om her på Amobil. De har allerede arbeidet lenge for å få i gang et CDMA-nett som opererer i det samme frekvensområdet som det gamle NMT-450-nettet.

Direktøren i Nordisk Mobiltelefon har tidligere antydet bredbåndshastigheter, og tester i Finland har gitt hastigheter opp rundt 700 kbit/s.

Når NMT-450-nettet nå er nede, må vandringsmenn og andre i grisgrendte strøk håpe på GSM-dekning inntil videre. Noen lanseringsdato for Nordisk Mobiltelefons CDMA-nett foreligger ikke per i dag