NRK med 3G-tilbud

Med dette tilbudet ligger NRK helt i forkant i Europeisk sammenheng. Det er ikke mange kanaler som tilbyr sendinger til mobiltelefonen i det hele tatt, og det er derfor gledelig at TV-kanalen er ivrig på å komme i gang med 3G. Det norske UMTS-nettet har allerede vært mye plaget av utsettelser.

Prøvefase
Telenors 3G-nett skal i følge Teleavisen være klart til åpning og prøvefasen har pågått en tid allerede. Den offisielle lanseringen skal finne sted en gang før jul, men datoen er ikke kjent.

3G-telefonene begynner likevel så smått å dukke opp i butikkene og det vil utvilsomt komme mange flere utover vinteren etter hvert som nettet kommer opp. NetCom skal som kjent lanserer sitt 3G-nett i mars 2005.

Sitter du på en telefon med støtte for 3G, er NRKs tilbud foreløpig gratis. Du må likevel betale for datamengden som overføres. Telenor har ikke presentert noen prisplan, og ifølge Dagbladets uhøytidelige 3G-prøvetur tidligere i høst, er en tommelfingerregel at prisen er omtrent lik som med GPRS dataoverføring.

Det forventes imidlertid at dette endres i forbindelse med den offisielle lanseringen.

Bredt tilbud
Are Nundal, redaktør i nrk.no, sier at det fører forpliktelser med være allmennkringkaster. På de nye medieplattformene hvor det er mulig, er det helt naturlig at også NRK er til stede, sier Nundal.

Mobiltelefonen brukes i høyere og høyere grad som en mediekanal, spesielt blant ungdom, og det er derfor viktig at NRK er tilstede der det skjer, nemlig på nettopp mobiltelefonen, sier teknologisjef i NRKs utviklingsavdeling, Bjarne Andre Myklebust. Han kan dessuten love mer innhold i tiden som kommer.

Det er en hyggelig milepæl at vi også i Norge nå har fått det første 3G-tilbudet og det vil helt sikkert komme flere. Hvis du ønsker å prøve ut tjenesten, finner du den på NRKs wap-portal på wap.nrk.no under lenken mobil-tv.