Norid håndhevet ikke loven

Bakgrunn for saken
Prinsippet med Norid og registrering av domenenavn er lettfattelig og enkel. Alle søknader om domenenavn eller endringer i informasjon om et domene skal gjøres via en registrar. Registraren skal fungere som mellomledd mellom en organisasjon og Norid. Registraren plikter å informere søkerorganisasjonene om regelverket til Norid, som du kan lese i sin helhet her.

Her står det spesifikt om domenenavn:

5.2 Hver organisasjon kan til enhver tid inneha inntil 20 domenenavn, direkte under .no. I tillegg kan en organisasjon inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene organisasjonen tilhører, samt 5 domenenavn under hvert kategoridomene organisasjonen tilhører.

Likevel har det forekommet brudd på denne regelen. Et eksempel var Active 24 ASA, som senest per 5. oktober fortsatt sto registrert med 25 domenenavn på to forskjellige handler hos Norid med samme organisasjonsnummer:

Dette er et klart brudd på reglene som Active 24 selv skal informere sine kunder om. Vi kan tro at dette er en teknisk svakhet hos Norid som har ført til at Active24 ASA har fått registrert 2 handler på samme organisasjon.

I september 2004 ble Norid informert om dette fra eksterne kilder. Norid lovet da å ta tak i saken for å ordne opp i dette. Et år senere, i oktober 2005, var det forsatt ikke foretatt seg noe for å få ryddet opp i dette.

Når man registrerer et nytt .no domene må man signere en egenerklæring. I denne har man i følgende punkt spesifisert at domenenavnet

ikke er i strid med gjeldende navnepolitikk. Søker plikter å følge den til enhver tid gjeldene navnepolitikk. Navnepolitikken er tilgjengelig på http://www.norid.no/navnepolitikk.html

Norid har med grunnlag i navnepolitikken anledning til å slette de 5 siste registerte domenenavnene fra organisasjoner som misbruker dette. Grunnen er at slik misbruk bør komme inn under navnepolitikkens punkt 11.1 g:

Ethvert forhold som innebærer mislighold av søkers ansvar eller plikter i henhold til navnepolitikken eller egenerklæringen.

Reaksjonen fra Norid
HWB.no tok på sensommeren kontakt med Norid for å sjekke opp denne saken nærmere. I september fikk vi første gang svar fra Norid. Vi mottok da e-post fra Hilde Margrethe Thunem, som er daglig leder i Norid.

Innledningsvis hadde hun dette å si: - Som du sikkert forstår, ønsker ikke Norid å kommentere saksgangen for enkeltsaker. Vi kan likevel si noe mer generelt om hvordan vi behandler disse sakene. Vi setter stor pris på å få tips om ting vi bør se nærmere på. Dersom tipsene indikerer at det er behov for en systematisk gjennomgang velger vi noen ganger å samle opp enkeltsaker for å kunne ta alle på en gang. Dette sikrer lik behandling av saker av samme karakter.

I en mail senere samme måned skrev hun følgende: -Som jeg skrev i forrige mail er ryddeprosessen allerede i gang og vil være ferdig i løpet av relativt kort tid.

I tillegg kom hun med følgende informasjon: - I år rydder vi også i gamle registreringer som abonnenten ikke lengre ønsker å opprettholde. I den sammenhengen har vi sett en interessant trend i forhold til domener registrert under .com og .uk. Foreløpig ser det ut til at fornyingsprosenten (andelen domener der abonnementet forlenges utover det første året) for norske domener ligger over 90%. Dette er eksepsjonelt høyt dersom man sammenligner med .uk (62%) og .com (70%), og tyder på at .no-domener registreres for reelt og langvarig bruk. Likevel er det en god del domener som forsvinner på denne måten. Vi sletter i gjennomsnitt ca 1000 domener i måneden der abonnementet ikke er fornyet.

På det oven nevnte tidspunktet var det fortsatt ikke ryddet opp i det nevnte tilfellet, men 5. oktober mottok vi e-post fra Norid hvor det sto: - Vi kan garantere at ryddeprosessen blir fullført, men nå har vi sagt så mye om enkeltsaker som vi kan gjøre.

Konklusjon
Norid tok i dette tilfellet henvendelsen på alvor, og har nå ryddet opp i dette tilfellet. Skal vi tro korrespondansen fra Norid er dette ikke et enkelttifelle som er ryddet opp i, men en av en rekke tilfeller som har blitt tatt hånd om. Vi får håpe dette var en påminnelse om at de må skjerpe kontrollen, og at vi i fremtiden slipper lignende saker.

Ved å gå inn på handlene for Active24 kan man se at det ble gjort en opprydning 25. oktober. Per i dag står derfor Active24 oppført med 20 domener, som er maksimalt antall domener som kan registreres på ett organisasjonsnummer.

Handle AISPA1O-NORID, Organisasjonsnummer 979945388 (Active 24 ASA)

Handle AIA46O-NORID, Organisasjonsnummer 979945388 (Active 24 ASA) (tomt handle, etter opprydding 25. oktober)

Tips
Dersom noen av våre lesere har flere tips om domener det ikke er ryddet opp i eller tilsvarende, setter vi pris på tips om dette. Send en e-post til oss med lenke til handle og referanse til hvilket punkt i navnepolitikken som er brutt.

Norges beste mobilabonnement

Juni 2017

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Ice Mobil 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Telio Go 5 GB


Jeg bruker mye data:

Komplett Maxiflex 12 GB


Jeg er superbruker:

Komplett Megaflex 30 GB


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen