Venstreleder Trine Skei Grande og SV-leder Audun Lysbakken er begge mer enn klare for en omkamp om EUs datalagringsdirektiv. (Bilde: Varg Aamo, Hardware.no)

Norge må ikke innføre DLD, men regjeringen vil likevel

Møter nå motstand fra begge blokkene i norsk politikk.

Hardware.no/Oslo: Det stormer videre rundt EUs datalagringsdirektiv, DLD. Direktivet, som omhandler overvåking av all elektronisk kommunikasjon, har blitt kalt grunnlovsstridig av flere lands rettsinstanser, EU-domstolens generaladvokat mener det er ulovlig, og Island fortsetter å nekte å innføre direktivet. Dette siste punktet er faktisk svært relevant for Norge, ettersom vi ikke er pliktige å tilpasse oss EU sine regelverk hvis ikke alle andre EØS-land – deriblant Island – gjør det samme.

Med dette som bakteppe ønsker nå både Venstre og Sosialistisk Venstreparti å ta opp kampen for å hindre direktivet i å bli en del av norsk lov. I dag brukte representanter fra de to partiene spørretimen på Stortinget til å utfordre flere av regjeringens medlemmer på overvåkningen, etter et møte med representanter fra blant annet IKT-Norge, Digitalt Personvern, Norsk Redaktørforening, Piratpartiet, Miljøpartiet De Grønne og en rekke andre organisasjoner som ser på direktivet med skepsis.

Les også: FrP snur; nekter å kjempe mot datalagringsdirektivet »

– Samles mot DLD på tvers av blokkene

Trine Skei Grande, Venstre.
Trine Skei Grande, Venstre.Foto: Varg Aamo, Hardware.no

Noen av temaene i dagens DLD-spørsmål handlet om hva regjeringen tenker om at Island altså ikke vil innføre direktivet, og om det ikke kunne være lurt å vente med å starte innføringen til EU-domstolen blir ferdig å behandle om det er for inntrengende.

Les kommentarene (17)

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen