Samferdselsminister Jon Georg Dale varsler at førerkortet skal digitaliseres.
Samferdselsminister Jon Georg Dale varsler at førerkortet skal digitaliseres. (Foto: Tor Livius Midtbø / Samferdselsdepartementet)

Nå blir førerkortet digitalt

Skal kunne brukes ved siden av det fysiske førerkortet.

Nå blir førerkortet digitalt, melder Samferdselsdepartementet i en pressemelding

– Det betyr at du ikke lenger vil trenge å ha med deg det fysiske førerkortet når du bare skal kjøre en liten tur, som å hente i barnehagen eller kjøre noen til toget. Dette vil gjøre hverdagen enklere for bilistene, samtidig som myndighetene får mer oppdatert informasjon enn det fysiske førerkortet gir i dag, sier samferdselsminister Jon Georg Dale. 

På mobilen 

Det digitale førerkortet vil være tilgjengelig «for eksempel» på mobilen, og vil være et frivillig og gratis tillegg til det fysiske førerkortet. 

Det vil fortsatt bli utstedt fysiske førerkort, både til nye sjåfører og ved fornying av førerkortet.

De nye reglene vil også kun gjelde i Norge, så ved kjøring i utlandet må du fortsatt ha med deg det fysiske førerkortet. 

– Den tekniske løsningen for det digitale førerkortet blir utviklet for å ivareta hensyn særlig til trygghet, design, brukervennlighet og personvern. Det blir arbeidet med sikte på at publikum skal kunne ta tjenesten i bruk i løpet av høsten 2019, heter det i pressemeldingen fra departementet. 

Sendes på høring 

En endring i førerkortforskriften blir nå sendt på høring, og der heter det at den første versjonen av det digitale førerkortet vil være nettopp det – et digitalt førerkort. Direktoratet påpeker imidlertid at arbeidet kun er påbegynt, og at det fortsatt er usikkert hvordan resultatet vil se ut og hvilke tekniske løsninger som velges. 

– Vegdirektoratet ønsker imidlertid å tilrettelegge tjenesten slik at det på sikt kan være mulig å ta inn flere funksjoner og tjenester, for eksempel midlertidig kjøretillatelse og bevis for øvingskjøring, heter det i høringsnotatet. 

Gjennom EØS-avtalen er Norge bundet til å utstede fysiske førerkort, men det er ikke definert at dette er nødvendig å medbringe i bilen. Vegdirektoratet vurderer derfor at EØS-avtalen ikke er til hinder for innføring av et digitalt førerkort i Norge, selv om en felles standard for digitale førerkort på tvers av medlemslandene ligger et stykke frem i tid. 

Direktoratet foreslår også å presisere i førerkortforskriften at det må være anledning til å ha både et digitalt og et fysisk førerkort, ettersom forskriften i dag ikke tillater mer enn ett førerkort per person. 

Det digitale førerkortet vil etter direktoratets anbefaling være gyldig til 1. januar 2033, samme tidspunkt som førerkort utstedt før 19. januar 2013 (med gyldighet til førerens 100-års-dag) må byttes for å beholde sin gyldighet. 

Må fortsatt dokumentere kjøreretten 

Selve aktiveringen av førerkortet vil være et automatisert enkeltvedtak, skriver Vegdirektoratet. 

– Innføring av et digitalt førerkort vil ikke innebære noen endringer i at det er førerens plikt å medbringe og kunne fremvise førerkort. Vegdirektoratet foreslår dermed at det presiseres i førerkortforskriften at det er førerkortinnehaverens ansvar å sikre at digitalt førerkort er aktivert, kan fremvises og mulig å kontrollere på enheten. Dersom skjermen for eksempel er knust i en slik grad at det digitale førerkortet ikke er mulig å kontrollere, vil innehaveren kunne bli ilagt gebyr for å ikke ha med seg førerkort, skriver direktoratet.

De presiserer imidlertid at mangel på mobildekning eller nedetid i vegvesenets systemer vil være gyldig grunn, men at de ikke anser dette som noe problem, da de ser for seg at det digitale førerkortet vil kunne lagres lokalt på mobiltelefonen – med et krav om at automatiske oppdateringer ikke kan skrus av. 

Direktoratet vurderer også å la brukerne benytte bildet de allerede har liggende i Vegvesenets register, i stedet for å måtte troppe opp på trafikkstasjonen for å ta et nytt. 

– Dersom vi velger å godkjenne alle digitale bilder som er registrert er det grunn til å anta at flere vil ta i bruk et digitalt førerkort enn hvis mange må møte opp på en trafikkstasjon for å ta et nytt og få utstedt nytt fysisk førerkort. På den andre siden vil man da få mange digitale førerkort med et bilde som ikke oppfyller dagens kvalitetskrav som vi stiller for å få utstedt fysisk førerkort. Disse er likevel allerede i bruk på gyldige førerkort. På det fysiske førerkortet er bildet relativt lite, mens det i det digitale førerkortet vil kunne forstørres og være bedre egnet til identifisering enn i lite format på det fysiske kortet. 

Det digitale førerkortet vil i første omgang være gratis å ta i bruk, skriver Vegdirektoratet dessuten i høringen. Det vil imidlertid kunne endres dersom muligheten til å kun ha digitalt førerkort blir innført i fremtiden. 

Hever aldersgrense 

I høringsnotatet foreslår Vegdirektoratet også at grensen for når førerkort i lette klasser må fornyes med helseattest heves fra 75 til 80 år.

Vegdirektoratet forbereder seg også på Brexit ved å foreslå at britiske førerkort skal kunne brukes i Norge og byttes inn til norsk førerkort på lik linje med andre førerkort som er utstedt i EØS. 

Norges beste mobilabonnement

Sommer 2019

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Sponz 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

GE Mobil Leve 6 GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen