Guide

Multimedia

Multimedia

Oversikt over diverse typer programvarebasert multimedia og formater. Du finner også oversikt over nyttig programvare. Sakene er delt opp alfabetisk.

AAC
Advanced Audio Coding (AAC) er definert av MPEG-2 standarden. ACC er også kjent som MPEG NBC (Non-Backward Compatible) fordi den er ikke kompatibelt med MPEG-1.

ACC er neste genarasjon lyd-codec som skal ta vare på lydkvalitet. Fenomenet er føreløpig for dyrt for å bli populært.


ADPCM
Adaptive Diffferintial Pulse Code Modulation (ADPCM) er en metode for å konvertere analog lyd (vanlig tale) til et digitalt format. Bruker mindre plass enn vanlig PCM format som brukes av WAV og AIFF. ADPCM kommer i flere varianter: IMA's ADPCM brukes på Sony Minidisk for å pakke data, Microsoft ADPCM er en en del av Windows 95 lyd codecs.


AIFF
Audio Interchange File Format (AIFF) er lydformat som er utviklet av Apple. Dette er et standardformat i Macintosh datamaskiner. AIFF-filer har endelsen .aif eller .aiff.


ASF
Advanced Streaming Format (ASF) er et lyd og videoformat som er spesielt utviklet for Internett. Microsoft bruker ASF for å overføre video til sine kunder.


ASX
Advanced Stream Redirector (ASX) filer er metafiler og ikke media-filer. Metafiler gir informasjon om filer. ASX-filer er ren tekst som brukes til å beskrive multimediainnhold.


AU
Audio (au) er et lydformat som støttes av mange systemer. Det er et vanlig format for lydfiler i UNIX-maskiner. AU er standard lydformat for programmeringsspråket Java. AU-filer har endelsen .au.


AVI
AVI (Audio Video Interleave) er et multimedia-format utviklet av Microsoft. AVI er en spesiell form av RIFF-formatet. AVI er ganske vanlig på Internett, men støttes ikke av alle plattformer. AVI-videoer har endelsen .avi.


Bitrate
En måleenhet for antall bits som konsumeres av en multimediafil. Den måles i antall bit per sekund.


Burn-proof
Buffer Underrun Proof (burn-proof) er en teknologi utviklet av Sanyo for å løse et problem med brenning av CD-plater. Hvis brenningen avbrytes, blir prosessen gjerne ødelagt. Dette skal burn-proof ha løst.


Burning
Brenning handler i denne sammenhengen om å skrive data på en CD-plate.


CBR
Constant Bit Rate (CBR) betyr samme bitrate på en hel lydfil. I motsetning til Variable Bit Rate (VBR).


.cda
Dette er ikke filtype men en måte å vise lydspor på, som en meny.


CDDB
Compact Disk Database (CDDB) er et søkeverktøy for musikk.


CD-R
Compact Disk-Recordable (CD-R) er et format som kan lagre data på en CD-plate, men ikke slette data.


CD-RW
Compact Disk -Rewritable (CD-RW) er et format som kan lagre og slette lyd og data opptil 1000 ganger.


Codec
Coder/Decoder eller compression/decompression algoritme (codec) brukes til å encode (komprimere) og decode (dekomprimere) data.


Converter
Programvare som konverterer fra det ene filformatet til det andre.


DAO
Disk-at-once (DAO) er én session med CD-brenning som ikke kan avbrytes.


Decoding
Å gjøre et komprimert format lesbart. En MP3 spiller for eksempel, "decoder" MP3 slik at formatet kan spilles som lyd. Et eksempel på decoding er dekomprimering fra MP3 til WAV.


DirectX
Teknologi som gjør det mulig for Windows å utnytte funksjoner i et avansert skjermkort.

DirectX er samling av multimedia API for Windows. API fungerer som en slags forbindelse mellom maskinvaren og programvaren. API i DirextX gjør at multimediaapplikasjoner får tilgang til muligheter i et avansert skjermkort. Om din datamaskin kan utnytte DirectX, avhenger derfor av om du har kraftig nok skjermkort i maskinen.


DivX
Digital Video Express (DivX) er et komprimert DVD-format, spesielt egnet for film.


Encoder
Program som konverterer ukomprimert lydfil til en komprimert fil, for eksempel fra WAV til MP3.


Encoding
Konvertering av et lydformat fra ukomprimert til et komprimert format, for eksempel fra WAV til MP3.


MIDI
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) er et lydformat som inneholder "lydnotater" og ikke vanlig lyd. Derfor er kvaliteten dårlig.

Fordelen er at MIDI-filer er gjerne ganske små, og MIDI støttes av mange systemer. MIDI-filer har endelsen .mid eller .midi.


MP3
MP3 er MPEG-1 filer, nærmere bestemt MPEG-1 Audio Layer 3. MPEG-formatet var opprinnelig utviklet for video av "Moving Pictures Experts Group". MP3-filer kan sies å være lyddelen av MPEG video formatet.

MP3 har omtrent samme lydkvalitet som WAV (som brukes på CD-plater), men MP3 er komprimert og bruker mye mindre plass, ca 10 til 12 ganger mindre plass. MP3 er et av de mest populære lydformater i dag, som kombinerer komprimering og høy kvalitet. MP3-filer har endelsen .mp3, eller .mpga (MPG Audio).

MP3-lenker og verktøy
Her kommer en lang liste over lenker og nyttige MP3-verktøy.

 • MP3-portaler

  MP3 spillere

  Organisere MP3 filer

  MP3 mixer

  MP3 ripper
  Programvare som ekstraherer lyd fra en CD-ROM til en MP3-fil. Det vil si, kombinert ripper og encoder. Lydkvaliteten reduseres ikke, fordi lyden går ikke via lydkortet, og konverteres ikke via analog lyd.

  MP3 encoder
  Programvare som konverterer et annet lydformat til MP3-fil. Programvaren bruker MP3 codec for å lage MP3 filer. Konverteringen skjer som regel fra WAV-format eller WMA, Real Audio, Ogg Vorbis eller andre

  MP3 encoder
  Programvare som bruker MP3 codec for å lage MP3 filer.

  MP3 decoder
  Programvare som koneverterer fra MP3 til et annet lydformat, som regel til WAV. CD-spillere støtter som regel ikke MP3 format, slik at MP3-filer må decodes til WAV før de eventuelt brennes på en CD-plate.

  MP3 brenner
  Programvare som skriver MP3 eller WAV til en CD-plate.

  MP3 editor
  Programvare for å editere MP3 filer, for eksempel øke lydkvalitet, eller legge til effekter eller informasjon.

  MP3 recorder
  Programvare som tar opp lyd fra lydkort, en lyd som komme fra en eller annen kilde som for eksempel mikrofon, og encoder lyden til en MP3 fil.

  MP3 splitter
  Programvare som deler opp MP3-filer.

 • MP3 to MIDI
  Konvertere MP3 til MIDI-filer.
  Først brukes en MP3 decoder, for eksempel MP3 to WAVE Converter PLUS, og så WAV to MIDI Converter.

  MP3 konvertere
  Oversikt over programmer som konverterer mellom ulike formater og sammenligning mellom de ulike programmene

  Diverse


  MP3pro
  Filformat utviklet av Coding Technologies. Hensikten er å øke kvaliteten av MP3-formatet. MP3pro er lydcodec som komprimerer MP3 fil uten å redusere kvaliteten. Sålangt har MP3pro vært en skuffelse. Fører gjerne til redusert lydkvalitet og manglende kompabilitet av MP3-filer.


  MPEG
  MPEG (Moving Pictures Expert Group) ble opprinnelig brukt som et navn på en gruppe som utviklet de forskjellige MPEG-standardene. Gruppen ble grunnlagt i 1988. MPEG er senere blitt brukt for standarder for lyd og video komprimering. Standardene MPEG-1, MPEG-2 og MPEG-4, som beskriver multimediaformater. MPEG-filer har endelsen .mpg eller .mpeg.

  Forskjellige MPEG standarder

  • MPEG-1
   Video-oppløsning på 352x240 ved 30 bilder i sekundet. Overføringshastighet på 1.5 Mbps. Brukes på CD-plater og har litt dårligere bildekvalitet enn vanlige videokassetter. MP3 er et format som er blitt utviklet etter MPEG-1 standarden.

  • MPEG-2
   Video-oppløsning på 720x480 og 1280x60 ved 60 bilder i sekundet. Overføringshastighet på 4 Mbps. Brukes for digital-TV og DVD.

  • MPEG-3
   En standard som var opprinnelig tenkt for High Definition TV (HDTV). MPEG-3 ble senere slått sammen med MPEG-2, når det ble klart at MPEG-2 tilfredsstiller kravene til HDTV.

  • MPEG-4
   Bruker komprimering som er basert på MPEG-1, MPEG-2 og QuickTime. MPEG-4 blande sammen lag av tekst, video, 2-D og 3-D animasjoner.


  Ogg Vorbis
  Komprimert digitalt lydformat med mulighet for streaming, og er konkurrerende format til MP3. Ogg Vorbis er open source og ikke patentert (i motsetning til MP3) og kan endres av alle. Bruker endelsen .ogg.


  QuickTime
  Multimedia-format utviklet av Apple for Macintosh datamaskiner. Kan kjøres i Windows med plugin. QuickTime-filer har endelsen .mov.


  RealAudio og RealVideo
  Lyd-og videoformat spesielt tenkt for streaming av multimedia på Internett. Utviklet av Real Networks. Overføringen kan leveres over liten båndbredde, men da reduseres kvaliteten. RealAudio og RealVideo-filer har ebdelsen .rm eller .ram.

  RealAudio og RealVideo kan kun spilles på RealOne Player. Lydkvaliteten er i utgangspunktet den samme som eller litt bedre enn MP3, men dette avhenger av hastigheten til din Internett-forbindelse.

  RealOne spilleren finnes i gratisversjon, men du laster først ned en vanlig versjon og kan prøve denne i 14 dager. Etter denne prøvetiden blir spilleren en del enklere.

  RealOne spilleren har ganske mange funksjoner. Du kan manipulere musikk med innebygd RealJukebox. Du kan også lage musikk og lagre den på CD med innebygd brenner.


  Ripping
  Også kalt "Digital Audio Extraction". Overføring av lyd på CD-plate og lagring som fil på harddisken. Hvis det er snakk om fra CD til MP3 kalles prosessen både rippting og encoding.


  Shockwave og Flash
  Multimediaformater utviklet av Macromedia for å sette animasjoner på websider.


  SMIL
  Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL) er et språk som er tenkt for mulimedia-presentasjoner, både lyd og video gjerne streaming-video. SMIl er et enkelt språk som ligner på Hypertext Markup Language (HTML) som brukes til å lage hjemmesider.


  Streaming
  Overføring av data på en kontinuerlig måte, gjerne på direkten over Internett. Brukeren som mottar data må ha en spesiell spiller som dekomprimere data. To av de mest brukte spillerne som støtter streaming teknologi er RealOne og Windows Media Player.


  Track-at-once
  Brenneprosess som skriver på enkeltspor.


  TrueSpeech
  Codec med meget høy lydkomprimering.


  VBR
  Variable bit rate (VBR) er en encoding prosess hvor codec velger hvor mange bit som brukes på hver musikksegment. Hensikten med VBR er å utnytte plassen bedre.


  VOC
  Lydformat utviklet av Creative Labs for bruk for eldre Sound Blaster lydkort under DOS. Ble erstattet av WAV.


  VQF
  Komprimrert lydformat som ligner på MP3. VQF påstås å oppnå 25% bedre komprimering enn MP3, men VQF er ganske lite brukt i forhold til det populære MP3.


  WAV
  WAV (waveform) er et standard lydformat i Windows. Et ukomprimert lydformat av høy kvalitet, som er utviklet av IBM og Microsoft. WAV filer har endelsen .wav

  WAV er lydformatet som brukes i musikk-CD-plater. En typisk låt kan være 50 MB. Hvis WAV konverteres (encoding) til MP3 reduseres størrelsen betraktelig. Konvertering (decoding) av MP3 til WAV må gjøres hvis musikken skal overføres til CD-plate. Med gratisprogrammet Monkey's Audio kan WAV filer komprimeres (60%).

  WAV-info
  Nettsider med teknisk informasjon om WAV-formatet.

  WAV konvertere
  Programvare som konverterer WAV til et annet lydformater.


  Windows Media 9 Series
  Den nyeste multimedia serien fra Microsoft. Den består av mange multimediaprogrammer.

  Lyd og video i Windows Media er laget på komprimert format i høy kvalitet, Windows Media Audio (WMA) og Windows Media Video (WMV).

  Windows Media Player 9 har mange avanserte funksjoner og et nytt og mer brukervennlig grensesnitt. Tilgang til mange Internett-radiostasjoner. Avansert CD-spiller og CD-brenner. Nye codec for lyd og video, som betyr bedre komprimering, og mulighet å streame med meget god lydkvalitet.

  Med Jukebox kan du overføre musikk fra CD til harddisk. Låtene blir organisert automatisk. Du velge et grensesnitt alt fra over hele skjermen eller en miniplayer ved oppgavelinjen.

  Men spilleren mangler fortsatt mulighet å lagre musikk som MP3. Til dette må du bruke andre programmer.

  Encode/decode
  Komprimering og dekomprimering


  Sammenligning av ulike multimediaspillere

Norges beste mobilabonnement

Juni 2017

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Ice Mobil 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Telio Go 5 GB


Jeg bruker mye data:

Komplett Maxiflex 12 GB


Jeg er superbruker:

Komplett Megaflex 30 GB


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen