Guide

MS-DOS

MicroSoft - Disk Operating System (MS-DOS) er 16-bit tekstbasert operativsystem.

MS-DOS i Windows

Windows 95, 98 og ME er bygget på toppen av MS-DOS 7.0. DOS-modus er tilgjengelig ved å bruke CTRL+ALT+DEL tastene og velge:

Start datamaskinen i DOS-modus

Windows NT, 2000 og XP er bygget opp på en helt annen måte med egen kjerne. Men DOS-delsystem er fortsatt tilgjengelig på mange måter:

Start, Kjør..., cmd

eller

Start, Programmer, Tilbehør, Ledetekst

Virtuell DOS maskin

Virtuell DOS maskin (VM) er et program i Windows 95/98/ME som kjøres når DOS brukes i Windows.

NT virtuell DOS maskin

New Technology Virtual DOS Machine (NTVDM) er et win32 program som simulerer MS-DOS i Windows NT, 2000 og XP. Dette er et undersystem som gjør at 32-bits Windows kan kjøre 16-bits programmer som om de brukte en DOS maskin. Dette går så lenge DOS programmet ikke trenger direktetilgang til maskinvaren.

NT virtuell DOS maskin kalles også "Windows on Windows" (WOW) eller "Win16 on Win32".

DOS-kommandoer

Lenker med liste over DOS-kommandoer:

Du får også en oversikt over DOS-kommandoer ved å skrive Help i Ledetekst.

Det er mange måter å kjøre DOS-kommandoer på. Her viser vi noen alternativer:

 • Ledetekst/cmd

  Start, Programmer, Tilbehør, Ledetekst

  Eller

 • Start, Kjør..., cmd, OK

  Du får opp et DOS-vindu. Skriv en kommando i vinduet og trykk på ENTER-tasten.

  CMD er en kommando som starter en ny forekomst av kommandotolken i Windows. Kommandotolk er et program som viser ledetekst der du skriver inn kommandoer. Skriv exit for å gå ut av kommandtolken.

  Skriv "help" i ledeteksten og du får opp en liste over kommandoer du kan utføre med kommandotolken.

  help

  Hvis du skrive kun "help", ramses opp alle kommandoene, slik at det er ikke plass til alle i vinduet. Med følgende kommando kan du se kommandoer som er plass til i vinduet, og trykker du på Enter, fortsetter vinduet å vise flere kommandoer. På den måten kan du bla i kommandolisten:

  help | more

  Trykk på hurtigtasten "ctrl+c" hvis du ønsker å avbryte oppramsing av kommandoene.

 • Start - Kjør...

  Start, Kjør..., skriv kommandoen i vinduet og klikk OK

  Det er ulike måter å skrive stien til en kommando på i Kjør vinduet:

  • Skriv hele stien. Eksempel:

   C:winntsystem32sol.exe
  • Skriv kun navnet på filen. Gjelder for filer i systemkatalogen. Eksempel:

   sol.exe
  • Åpn en hel katalog i et eget vindu. Eksempel:

   winnt
  • Skriv UNC-sti for delt nettverkskatalog. Eksempel:

   \serverpub
  • Skriv UNC-sti av en nettverksapplikasjon for å åpne den lokalt. Eksempel:

   \serverC$winnt otepad.exe
  • Bruk knappen "Bla gjennom..." for å finne en kjørbar fil.

Filterkommandoer i DOS

Filterkommandoer brukes til å sortere, vise og merke deler av utdata fra en kommando.

Filterkommandoer deler opp, ordner eller trekker ut deler av informasjonen som sendes gjennom dem.

Hvis du vil sende inndata fra en fil gjennom en filterkommando, kan du bruke tegnet mindre enn (<). Hvis du vil at filterkommandoen skal hente sine inndata fra en annen kommando, kan du bruke et rør (|).

Her beskrives tre filterkommandoer: more, find og sort

MORE
Vise innhold en fil eller udata fra en kommando med ett skjermbilde om gangen.

For eksempel vil denne kommandoen med more vise innholdet i filen Liste.txt på ett skjermbilde om gangen:

more < liste.txt

Etter at ett skjermbilde er blitt vist, vil ordet "More" vises. Hvis du vil fortsette med det neste skjermbildet, trykker du en tast på tastaturet. Du kan stoppe kommandoen uten å vise mer informasjon ved å trykke CTRL+C.

Kommandoen more er nyttig hvis du arbeider med en kommando som gir mer utdata enn det som kan vises på skjermen. La oss si at du vil vise innholdet på harddisken i et tre. Hvis den inneholder flere kataloger enn det Windows kan vise på skjermen, kan du bruke kommandoen tree med et rør (|) i kombinasjon med kommandoen more , som vist i dette eksemplet:

tree c: | more

Det første skjermbildet med utdata fra kommandoen tree vises, fulgt av ordet "More". Windows tar pause til du trykker en tast på tastaturet (unntatt PAUSE).


FIND
Søker gjennom filer og utdata fra kommandoer

Kommandoen find søker gjennom en eller flere filer etter teksten du angir. Windows viser hver linje som inneholder denne teksten. Kommandoen find kan brukes som en filterkommando eller som en standard Windows kommando.

Du kan bruke find som en filterkommando ved å legge til tegnet mindre enn (<) og navnet på filen det skal søkes i. Husk at det skilles mellom store og små bokstaver når du skriver inn et filnavn for søket. For eksempel vil denne kommandoen finne forekomster av strengen "Stillehavskysten" i filen Handel.txt:

find "Stillehavskysten" < handel.txt

Du kan lagre utdata fra kommandoen find i stedet for å vise dem. Bruk tegnet større enn (>) og angi navn på filen utdata skal lagres i. For eksempel vil denne kommandoen finne forekomster av strengen "Stillehavskysten" i filen Handel.txt og lagre dem i filen NyHandel.txt:

find "Stillehavskysten" < handel.txt > nyhandel.txt

SORT
Alfabetiserer filer og utdata fra kommandoer

Kommandoen sort alfabetiserer en tekstfil eller utdata fra en kommando. For eksempel kan du bruke denne kommandoen til å sortere innholdet i filen kalt Liste.txt og vise resultatene på skjermen:

sort < liste.txt

I dette eksemplet vil kommandoen sort sortere linjene i filen Liste.txt og vise resultatene uten å endre filen. Du kan lagre utdata fra kommandoen sort i stedet for å vise dem. Bruk tegnet større enn (>) og et filnavn i kommandoen. For eksempel kan du bruke denne kommandoen til å alfabetisere linjene i filen Liste.txt og lagre resultatene i filen Alfalist.txt:

sort < liste.txt > alfalist.txt

Du kan sortere utdatene fra en kommando ved å skrive inn kommandoen fulgt av et rør (|) og kommandoen sort . For eksempel vil den følgende kommandoen sortere utdataene fra kommandoen find :

find "Hansen" postlist.txt | sort

Når du skriver inn denne kommandoen, vil Windows vise en liste med linjene der strengen "Hansen" forekommer, i alfabetisk rekkefølge.


Du kan kombinere filterkommandoer, andre kommandoer og filnavn for å lage tilpassede kommandoer. For eksempel kan du bruke denne kommandoen til å lagre navnene på filer som inneholder strengen "LOG":

dir /b | find "LOG" > loglist.txt

Windows sender utdata fra kommandoen dir gjennom filterkommandoen find , og lagrer filnavnene som inneholder strengen "Log" i filen Loglist.txt. Resultatene lagres som en liste med filnavn (for eksempel, A.log, Logdat.svd, og Minlog.bat).

Du kan bruke mer enn ett filter i en enkelt kommando ved å skille filtrene fra hverandre med et rør (|). For eksempel vil denne kommandoen søke i hver mappe på stasjon C, finne filnavn som inneholder strengen "Log" og vise disse som ett skjermbilde om gangen:

dir c: /s /b | find "LOG" | more

Fordi du bruker et rør (|), vil Windows sende utdata fra kommandoen dir gjennom kommandoen find . Kommandoen find velger ut bare de filnavnene som inneholder strengen "Log". Kommandoen more viser filnavnene som velges ut med kommandoen find , på ett skjermbilde om gangen.

Omadressering med DOS-kommandoer

Omadresseringstegn brukes til å endre hvor en kommando får informasjon fra eller sender informasjon til.

Hvis ingen omadresseringstegn brukes, mottar DOS inndata fra tastaturet og sender utdata til skjermen. Data kan omadresseres for eksempel til en fil eller en skriver.

Omadresseringstegn

 • Større enn tegn (>)
  Sender utdata for en kommando til en file eller en enhet, for eksempel en skriver. Noe kommandoutdata, for eksempel feilmeldinger, kan ikke omadresseres når du bruker større enn-tegnet (>).

 • Mindre enn tegn (<)
  Tar inndataene som kreves for en kommando fra en fil i stedet for fra tastaturet.

 • Dobbelt større enn (>>)
  Legger til utdata fra en kommando på slutten av en fil uten å slette informasjonen som allerede ligger i filen.

 • Tegnet >&
  Omadresserer utdataene fra én av I/U-strømmene som er standard (stdout, stdin, stderr) inn i en annen. kommando >utdatafil 2>&1 omadresserer for eksempel alle feilmeldinger fra behandlingen av kommando fra skjermen til filutdataene som er standard. De numeriske verdiene til standardutdataene er:

  Standardutdata

  Tilsvarende nummerisk verdi

  Stdin

  0

  Stout

  1

  Sterr

  2

Nesten alle kommandoer sender utdata til skjermen. Selv kommandoer som sender utdata til en stasjon eller en skriver viser meldinger og forespørsler på skjermen.

Hvis du vil omadressere utdataene fra skjermen til en fil eller skriver, bruker du større enn-tegnet (>). Du kan bruke større enn-tegnet med de fleste Windows kommandoene. I følgende kommando blir mappeoversikten som lages av kommandoen dir omadressert til filen Dirlist.txt:

dir > dirlist.txt

Hvis filen Dirlist.txt ikke finnes , oppretter Windows den. Hvis Dirlist.txt finnes, erstatter Windows 2000 informasjonen i filen med utdataene fra kommandoen dir.

Hvis du vil legge til utdataene fra en kommando på slutten av en fil uten å miste noe informasjon som allerede ligger i filen, bruker du tegnet for dobbelt større enn (>>). I følgende kommando blir mappeoversikten som lages av kommandoen dir lagt til filen Dirlist.txt:

Oppstartfiler i DOS

 • COMMAND.COM
  Dette er kommandotolkeren i MS-DOS som lager grensesnittet for DOS-kommandoer. Filen command.com er en av 3 filer som er grunnleggende i MS-DOS. De andre er Ios.dos og msdos.sys.

 • MSDOS.SYS
  Kjernen i MS-DOS.

 • IOS.SYS

 • AUTOEXEC.BAT
  Les mer

 • CONFIG.SYS
  Les mer.

Oppstartdisketter

Disketter som kan brukes til å starte opp en datamaskin. Brukes gjerne hvis den ikke kan startes opp på normal måte. Les mer.

Pluss og minus

Fordelen med DOS er at det krever liten maskinkraft. DOS-kommandoer kan være nyttige, og de er også tilgjengelige i Windows. Ulempen er at DOS alene er et gammelt tekstabsert system med dårlig ytelse.

(Kilde: Microsoft.com)

Norges beste mobilabonnement

Juni 2017

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Ice Mobil 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Telio Go 5 GB


Jeg bruker mye data:

Komplett Maxiflex 12 GB


Jeg er superbruker:

Komplett Megaflex 30 GB


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen