Mobilen banker fasttelefonen

Alternativ tekst mangler
Flere har mobiltelefon enn fasttelefon.

Europeiske husstander har flere mobiltelefoner enn de har fasttelefoner, slår en EU-rapport fast. Mens 80 prosent av husholdningene i EU-området har mobiltelefon, er tallet 78 prosent for fasttelefon.

Likevel er det fortsatt liv laga for fasttelefonen. Bare 19 prosent av EU-borgerne har basert seg på kun å ha mobiltelefon.

Hvor mange mobiltelefoner EU-innbyggere har avhenger av hvor de bor. Rapporten viser at det er størst mobilutbredelse i de aller største byene, spesielt i de ferskeste medlemslandene i øst. Alder spiller også en stor rolle; jo eldre man er, jo mindre sannsynlig er det at man har en mobiltelefon.

Rapporten avslører også at det i store husholdninger er færre mobiltelefoner i snitt enn i små husholdninger. I mer enn halvparten av husholdningene med én person, finnes det en eller flere mobiltelefoner.

I de husholdningene hvor det ikke finnes mobiltelefoner, oppgir de fleste som grunn at ingen i huset vil ha mobiltelefon, og at fasttelefonen dekker deres telefonibehov.

Hele rapporten (130 sider, PDF-fil) kan lastes ned fra EUs nettsider.

(Kilde: Cellular-News.com)