Ut mot havet! Vi tester mobile bredbåndsrutere. (Foto: Finn Jarle Kvalheim)
Test
Ut mot havet! Vi tester mobile bredbåndsrutere. (Foto: Finn Jarle Kvalheim)

Mobile bredbåndsrutere

Annonsør­innhold
Les hele saken »
Det ble mørkt før vi var ferdig med testen på Hasseltangen. (Foto: Finn Jarle Kvalheim)
Det ble mørkt før vi var ferdig med testen på Hasseltangen. (Foto: Finn Jarle Kvalheim)

Hastigheter

Vant antall stikkprøver:
Ice: 6
Netcom: 2
Høyeste topphastighet
Netcom: 2,98 Mb/s (Risør)
Ice: 2,17 Mb/s (Oslo)
Snitthastighet
Ice: 1,3025 Mb/s
Netcom: 1,0325 Mb/s
Begrep:
Byte og bit er angivelser for datamengder. En bit er en liten bit informasjon, og en bit kan være enten null eller en. En byte består av åtte bit og kan dermed representere mer komplekse ting enn en bit. Nedlastingshastighet måles oftest i megabit eller kilobit per sekund. Megabyte og kilobyte må man altså dele tallene i denne testen på 8 for å komme frem til.

Mbps = Megabit per sekund
kbps = Kilobit per sekund
Mb/s = Megabit per sekund
MB/s = Megabyte per sekund
kB/s = Kilobyte per sekund
kb/s = Kilobit per sekund
1 GB = 1024 MB
1 MB = 1024 kB
1 kB = 1024 B

I all hovedsak anbefaler vi våre lesere å følge de ulike operatørenes dekningskart. Vi har likevel testet begge løsningene på en rekke ulike steder, slik at vi får et inntrykk av tjenestene.

Det er også viktig å få med at enkelte steder var hastighetene svært ustabile. I disse tilfellene tok vi gjerne flere målinger for å få et generelt inntrykk. Målingene har vi tatt ved hjelp av tjenesten speedtest.net.

Det er viktig å merke seg at mobile bredbåndsløsninger er delte ressurser. Med andre ord vil man få lavere hastighet om nettet er tungt belastet i utgangspunktet.

Dette blir derfor et slags øyeblikksbilde som ikke nødvendigvis er riktig for alle tider på døgnet eller dager i uken.

Oppgitte hastigheter

Ice oppgir på sine hjemmesider at typiske nedlastingshastigheter med deres tilkobling skal ligge på mellom 300 kilobit per sekund og 2 megabit per sekund i dekningsområdet.

Den maksimale hastigheten nettet er i stand til å levere er inntil 3,1 megabit per sekund. Ice oppgir også at nettet er under utbygging og at hastigheter vil øke i takt med utbyggingen.

Ice opererer med tre forskjellige dekningsangivelser. Full dekning, god dekning og dekning utendørs med retningsantenne.

Netcom oppgir separate hastigheter for de ulike teknologiene super-3G og Edge. Med Edge kan man forvente mellom 30 og 200 kilobit per sekundet.

Med super-3G skal man få mellom 500 kilobit i sekundet og 2 megabit per sekund.

Dekningskart

De to aktørene har svært forskjellige dekningskart. Krysser man av for alt fra meget god dekning til dekning med retningsbestemt antenne hos Ice dekkes mesteparten av kartet av farger.

Ice opplyser at de skal dekke hele 75 prosent av Norges landområder, og inkludert i dette skal 80 prosent av landets hytter være.

Leverandøren skryter også av å ha dekning langt til havs, et sted der det ellers fins relativt få alternativ.

Ser vi på Netcoms dekningskart ser dekningen for laveste hastighet, altså Edge, relativt god ut. Men denne teknologien gir ikke spesielt gode surfeopplevelser, så det er super-3G vi er ute etter.

Her ser vi forskjellene på teknologier i praksis. Teknologien Netcom bruker kalles HSPA og går i et annet frekvensbånd enn CDMA2000 som Ice kjører i 450 MHz-båndet gir ekstrem rekkevidde fordelt på relativt få sendere hos Ice.

HSPA går derimot i 2100 MHz-båndet. Høyere frekvensbånd gir lavere rekkevidde, og dekningsgraden for Netcoms raskeste mobile bredbånd blir derfor i stor grad konsentrert rundt områder med høy befolkningstetthet.

Dermed kan man muligens mistenke at Netcoms miniruter i hovedsak sikter seg inn mot byfolk med en laptop i ryggsekken, mens Ice er best egnet til hytter litt utenfor alfarvei.

Dette skjer under fart

Dette er løsninger som nok ofte vil bli benyttet i bil og båt. Derfor er vi også interesserte i hva slags hastigheter man kan forvente under fart.

Vi testet dette ved å kjøre i underkant av en mil på omtrent ti minutter. Nedlastingshastigheten sjekket vi ved å laste ned en større fil fra en filserver med rikelig båndbredde. Resultatene kom i form av hastighet ved endt kjøretur og mengde nedlastet data.

Igjen er dette snakk om mer av en stikkprøve enn noen langtidstest. Vi testet også begge løsningene i stillestående for å få et utgangspunkt for hva vi kunne forvente under normale forhold.

Ice viser relativt jevn hastighet på mellom en halv og en hel megabit per sekund under fart. For Netcoms del er det verre. Her går hastigheten vesentlig ned i forhold til våre stillestående tester.

På stikkprøven vår var det altså Ice som ga den jevneste hastigheten. I dette området var likevel Netcom raskere enn Ice både i stillestående og under fart.

Hasseltangen - utenfor Arendal

Netcom
Netcom
Ice med antenne.
Ice med ekstern antenne.

Ice oppgir full dekning i området mens Netcom oppgir Edge-dekning.

Her gir begge produkter svært lave hastigheter. Netcom ga noenlunde stabilt opp mot maksimal hastighet for Edge-tilkobling, mens Ice skilter med opp mot en halv megabit med ekstern antenne tilkoblet. Uten ekstern antenne gir Ice i overkant av 200 kilobit per sekund, som er omtrent det samme som Netcom gir.

Netcom har jevnest hastighet mens Ice leverer relativt variable resultater.

Ping beskriver tiden det tar fra datamaskinen sender ut en beskjed, til den får svar tilbake. Dette kan også kalles responstid - og begge leverandørene gjør det svært dårlig akkurat her.

Internettbaserte spill er helt avhengige av kort responstid for å fungere. På en vanlig ledningbasert tilkobling vil man som regel ha under 100 millisekunder, og helst under 50.

Vanlig nettsurfing med nettbank og nettaviser går fint, om enn en smule sakte, på begge tilkoblinger. Nettvideo, eksempelvis Youtube, kan man glemme, med mindre man er særdeles tålmodig.

Musikktjenester som Spotify virker med litt ventetid før man starter hvert spor.

Nyli - utenfor Arendal

Netcom
Netcom
Ice uten antenne
Ice uten ekstern antenne

Både Ice og Netcoms dekningskart oppgir full dekning i området.

Her er resultatene langt bedre for begge leverandører. Responstiden er forholdsvis kjapp og hastigheten er god nok til vanlig surfing, også for de litt utålmodige, begge steder.

Til nettvideo og Youtube blir dog Netcom noe for trege her, mens Ice fungerer fint - også med video i noe høyere enn laveste oppløsning.

Spotify og musikktjenester på nett virket greit og det tok ikke veldig lang tid å mellomlagre musikken.

Hastighetene med Netcom varierer en del, mens de er ganske stabile med Ice. Vi fant ikke noen forskjell på hastigheten med og uten den eksterne antennen.

Ice blir forholdsvis klar vinner her, selv om Netcom kan vise til betraktelig høyere opplastingshastighet enn vi oppnår med Ice.

Risør - by med trebåtfestival

Netcom
Netcom
Ice uten ekstern antenne
Ice uten ekstern antenne

Både Ice og Netcoms dekningskart oppgir full dekning i området.

Risør var det soleklart raskeste stedet vi testet. Her gikk ting som et olja lyn på begge tilkoblinger, og med Netcom klarte vi å se på høyoppløst (720P) video på Youtube.

Begge tilkoblingene var forholdsvis stabile og testresultatene var forholdsvis like hver gang. Ice klarte seg greit nok til å vise Youtube-video i høy kvalitet, men stoppet for å mellomlagre ofte da vi valgte høyoppløselig video.

Responstiden er igjen lav nok til å være godkjent for begge leverandører. Musikktjenester fungerer uproblematisk og linjene er for vanlig bredbånd å regne til nettavissurfing og nettbank.

Netcom er klart best i Risør.

Nenseth - sted ved E139

Netcom
Netcom
Ice uten antenne
Ice uten ekstern antenne

Ice oppgir god dekning i området, mens Netcom oppgir Edge-dekning.

Vi fant oss en liten rasteplass og stoppet for å teste hastigheter ved veien. Dette er litt utenfor de tetteste stedene, og kanskje derfor et sted vi forventer at Ice skal ha overtaket.

Våre antakelser holder stikk. Ice befinner seg mellom 500 kilobit per sekund og 700 kilobit per sekund mesteparten av tiden. På sitt laveste er dette mer enn dobbelt så raskt som Netcom klarer her.

Responstiden er også vesentlig lavere med Ice, og vi opplever heller ikke her noe merkbart skille på Ice med og uten ekstern antenne.

Spotify og nettavspilt musikk fungerer greit, selv på Netcoms lave hastigheter, men man må påregne litt ventetid fra man starter et spor til maskinen er ferdig å mellomlagre.

Ice er klart raskest av de to tilkoblingene, men selv ikke disse hastighetene kan regnes som veldig kjappe. Youtube fungerer såvidt, men kun om man er tålmodig og lar maskinen mellomlagre ganske lenge før avspillingen begynner.

Ice vinner på dette stedet.

Larvik - opphavsby til Farris og larvikitt

Netcom
Netcom
Ice med ekstern antenne
Ice med ekstern antenne

Både Ice og Netcoms dekningskart oppgir full dekning i området.

Ved Larvik jernbanestasjon utklasses Netcom av Ice. Det virker som om Netcom sitter fast på vanlig Edge-hastighet, og til tross for at vi forsøker å skru ruteren av og på forblir hastighetene de samme.

Begge leverandørene har noe lang responstid, men Ice er fortsatt vesentlig bedre enn Netcom.

Med Ice fungerte Youtube-video i lav og høy kvalitet svært godt, men høyoppløst fungerte ikke uten lange perioder med mellomlagring.

Spotify virket umiddelbart på Ice, mens man måtte vente på lyden hos Netcom.

Ice er soleklar vinner i Larvik.

Ringeriksveien - utenfor Drammen

Netcom
Netcom
Ice uten ekstern antenne
Ice uten ekstern antenne

Både Ice og Netcoms dekningskart oppgir full dekning i området.

Igjen oppnår Ice de raskeste resultatene. Her er det likevel snakk om relativt ustabile resultater og vi opplever svingninger ned mot 500 kilobit per sekund.

Netcom gir kjappeste responstid, og er langt mer stabil enn Ice. Likevel er det snakk om svært lave hastigheter på nedlasting.

For første gang i testen opplever vi at opplastingshastighet er mer en dobbelt så rask som nedlastingshastighet utenfor Drammen.

Spotify fungerer fint med begge tilkoblingene. Youtube virker kun med Ice, men på grunn av den noe ustabile tilkoblingen får vi ikke bedre enn laveste kvalitet til å virke uten store mengder venting.

Ice vinner.

Ammerud - drabantby

Netcom
Netcom
Ice uten ekstern antenne
Ice uten ekstern antenne

Både Ice og Netcoms dekningskart oppgir full dekning i området.

Netcom er klart raskest når vi tester ruterne omkring en mil utenfor Oslo. Med over to megabit per sekund fungerer tilkoblingen fint til Youtube i lav kvalitet. Høy kvalitet krever noe lengre tid til mellomlagring, men virker.

Høyoppløst Youtube-video fungerer ikke i det hele tatt.

Ice oppnår resultater som likner mye på de vi har sett fra Netcom når vi kun er innenfor Edge-dekning, med et unntak. Responstiden er langt bedre enn vi opplever på Edge.

Med Ice går det raskt nok til at man må være tålmodig. Nettaviser fungerer greit, og Spotify spiller uten altfor mye ventetid.

Her er det Netcom som står for utklassingen.

Oslo - hovedstad

Netcom
Netcom
Ice uten ekstern antenne
Ice uten ekstern antenne

Både Ice og Netcoms dekningskart oppgir full dekning i området.

Midt i Oslo, nærmere bestemt i Akersgata, er det overraskende nok Ice som er raskest. På flere målinger oppnår de dobbelt så høye hastigheter som Netcom.

Responstiden er også svært mye bedre for Ice. Begge leverandørene gir relativt god opplastingshastighet her, men kun Ice er stabil. Netcom varierer mellom Edge og super-3G-hastigheter.

Hastighetene med Ice er gode nok til at vi ikke får nevneverdig ventetid på Youtube i høy og lav kvalitet. Høyoppløst blir dog for tungt. Med Netcom fungerer Youtube dårlig, selv i laveste kvalitet.

Spotify fungerer greit på begge tilkoblinger.

Midt i Oslo vinner Ice.

Norges beste mobilabonnement

Sommer 2019

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Sponz 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

GE Mobil Leve 6 GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen