Mobil-TV på vei

DVB-H, Digital Video Broadcasting-handheld, blir gjeldende standard for TV på mobilen og Sharp viste for kort tid tilbake frem sin første mottaker for DVB-H-sendinger.

Nokia ikke dårligere
Verdens største mobilprodusent kan ikke havne i bakleksa, og har nå annonsert at de planlegger å slippe sin første dedikerte TV-mobil på verdensmarkedet i 2006.

Det er ETSI, European Telecommunications Standards Institute, som har kommet frem til standarden DVB-H. DVB er i dag standard for digitalt fjernsyn, og brukes i Norge både av Viasat og CanalDigital. DVB-H er en videreutvikling for håndholdte apparater.

En rekke utfordringer forbindes med å få TV på mobiltelefonen. Strømforbruket må være på et minimum, størrelsen er begrenset og sendingene må håndtere at man er i bevegelse uten at det blir brudd.

Flere produsenter
Mens Nokia utvikler sin DVB-H-brikke i samarbeid med Texas Instruments, har Motorola og Sony hver for seg sine egne prosjekter på gang. Sharp er blant de ivrigste og har annonsert at de vil bli blant de tre største på mobil TV. De har altså allerede presentert sitt foreløpige bidrag.

Det er fortsatt en stund til vi får TV tilpasset mobiltelefonen. DVB-H krever et eget nett og det er forsatt hindre som må overvinnes. Men systemet er under uttesting, og forhåpentligvis kan vi i løpet av 2006 begynne å se egne digital radio- og videosendinger på mobilen.