Lover gratis WAP

For en tid tilbake ble det kjent at man kunne kunne sende meldinger via utenlandske meldingsservere, og dermed unngå avgift til operatøren. Det kommer ikke som noen overraskelse at operatørene raskt fikk sperret disse serverene, og sikret videre inntekter fra SMS-ivrige kunder.

Special price for you
Nå har det kommet for en dag at man på mange telefoner kan surfe på WAP-sider, også denne gangen uten å betale noen avgift til operatøren. Forutsetningen er at man har tilgang til WAP-oppsettet, noe som er tilfelle på de fleste telefoner og at man kan konfigurere dette manuelt. Enkelte telefoner er riktignok sperret så man ikke får benyttet andre gatewayer enn operatørens egne.

Det er viktig å understreke at utskifting av WAP-instillinger foretas på eget ansvar. Amobil kan ikke garantere at det faktisk er kostnadsfritt, eller at det faktisk fungerer. Vi har gjort en liten test, sett at det fungerer, i det minste på vår Samsung D500, og at det tilsynelatende er gratis. Men er det lovlig? Vi kontaktet NetCom for en liten prat.

En imøtekommende NetCom-informant for dataoverføring, hadde hørt om noe lignende tidligere, men kjente ikke til akkurat dette tilfellet. Han var for øvrig nysgjerrig på hva adressen til den gratis gateway-serveren var, og kom etter sigende til å "sjekke den ut".

Videre kunne vedkommende fortelle at det juridiske ansvaret i alle tilfelle ligger hos tilbyderen av tjenesten. Forbrukeren står fritt til å velge hvem som ordner WAP på telefonen hans eller hennes, og det er klart at om det finnes et gratisalternativ, er ikke valget vanskelig. Men man bør forsikre seg om at det faktisk er gratis. I verste tilfelle kan det bli dyrere, og kostnaden behøver slettes ikke komme umiddelbart etter surfingen.

Det er for eksempel mulig at det vil bli som en gammeldags noteringsoverføring, hvor det er manuell behandling av tellerskritt og kostnader. Selv om man bruker en gratis gateway, er det i alle tilfelle operatørens GSM-nett som sørger for oppkoblingen, og det er lite trolig at dette er gratis. Det kan dermed skje en manuell behandling av aktiviteten, som vil kunne gjøre det hele dyrere enn normal bruk.

Vekk med det som er gratis
Men hva som faktisk er tilfelle, om det koster mer, eller ingenting i det hele tatt, kan ikke representanten fra NetCom svare på. Det han vet med sikkerhet er at ingen operatører er glade i alternativer som fjerner inntekter, og eventuelle gratis WAP-gatewayer kan i fremtiden bli undersøkt og om mulig sperret.

Det vi kan konkludere med er at dette er fullt lovlig, det ser ut til å fungere like greit som med operatørenes egne innstillinger og sist, men ikke minst, det er etter alt å dømme fullstendig gratis.