NETTMØTE: - Flere HD-kanaler kommer
Nettmøte

- Flere HD-kanaler kommer

Annonsør­innhold
Les hele saken »

Den digitale utrullingen av TV-signaler i Norge startet september 2007, og den siste analoge senderen ble avstengt i Kautokeino 1. desember 2009. RiksTV er selskapet som leverer deg digitale signaler via bakkenettet.

Førstkommende fredag klokken 12:00 stiller RiksTVs informasjonssjef Jens-Petter Gjelseth til nettprat her hos Audiovisuelt.

Har du spørsmål rundt det digitale bakkenettet kan du allerede nå sende inn dine spørsmål nedenfor.

 

 1. Fint med enkelt, men hva med avansert?

  Spørsmål fra Ano-Nym:

  Hei, Jens-Petter. Jeg sitter i dag med 2 plattformer i hjemmet, både PC-plattformen, og TVen som en plattform. Jeg ser det er mange uatoriserte måter jeg kan både ta opp og se TV via en kobinasjon av disse to, med et digert NAS i bakgrunn. Hvorfor kan ikke RIKS-TV og eventuelle andre leverandører stå på for forbrukere, og gjøre det enklere å forene datamaskinen og TVen i ett?

  Jeg er ikke interessert i noen PVR, jeg vil lagre data i bakkant på NAS, og se kanalene JEG betaler for uavhengig av om det er en PC-skjerm, TV-skjerm eller en iPad. Gi meg valgfrihet, i forhold til hvor signalene sendes, og la meg selv få bestemme om jeg skal lagre ting. Å gå for hjemmesnekrede løsninger som ikke er støttet liker jeg ikke. La stue-pcen komme frem i lyset.

  Om dette er for vanskelig, så ber jeg i alle fall om å kunne fritt få laste ned og lagre innhold fra NRK-baserte produksjoner på grunnlag av at alt innhold derfra som er lisensiert skal være tilgjenglig for sluttbruker.
  Hvilke planer har RIKS-TV for å virkeliggjøre disse fremtidsdrømmene mine ?
  Jeg følger spent med på hvilket selskap som skal få pengene mine.

  Svar:
  RiksTV har over en lengre periode hatt prosjekter gående for å kunne tilby en slik løsning til våre kunder. Utfordringen er at vi er nødt til å sikre innholdet på en forsvarlig måte for i det hele tatt å ha en business samt for at vi skal kunne leve opp til de krav som stilles i de avtalene vi har med innholdsleverandørene. Problemet har altså vært at løsningene som finnes ikke er sikre nok. Redningen skulle bli CI+ som krypterer innholdet mellom CAM og host. CI+ CAMer finnes allerede og Windows 7 har støtte for CI+. De tekniske forutsetningene for en mediacenter løsning er derfor tilsynelatende på plass, så gjenstår det bare å navigere gjennom det juridiske farvann og få godkjent en løsning som er sikker nok. Vi ønsker å møte våre kunders behov. Vi vet at et av behovene er en mediacenter løsning. Vi jobber med å få dette til.
  Besvart: 20. mai 2011 12:08
 2. Sier opp

  Spørsmål fra Døv (Fra Oslo):

  2 uke siden har jeg nå med dette så si opp abonnementet da jeg ikke er fornøyd med pakketilbudet at det koste mer 330 mnd for bare 25 Kanalpakker er for dårlig..

  jeg har nå gå over til Get er mye bedre enn riktv har det..

  Svar:
  Vi mener jo at vi har en bra pris - og de kanalene vi har i RiksPakken dekker 96-98 prosent av hva nordmenn faktisk ser på. Men har andre kanaler vi ikke kan tilby, så er det heldigvis slik i Norge at man kan velge leverandør - hos oss også om du ønsker noen få eller mange kanaler.
  Besvart: 20. mai 2011 12:18
 3. Riks TV i Svelvik

  Spørsmål fra Jon Faret:

  Svelvik ligger i det sentrale Østlandsområdet og har 6000 innbyggere. Likevel er det ikke dekning i store deler av byen. På spm til RiksTv svarer dere bare at dere overholder konsesjonsbestemmelsene. Er du fornøyd med at 6000 mennesker i det sentrale østlandsområdet ikke kan kan bruke dere, eller har dere tenkt å forlate det byråkratiske svaret, og gi det selvfølgelige; "dette er selvsagt for dårlig og vi skal fikse det"?

  Svar:
  Hei!
  Jeg har vært i Svelvik selv for å se på denne utfordringen, og ja - vi ønsker selvfølgelig at også Svelvik skal være en del av det Norge vi dekker. Det er dårlige motaksforhold hos dere - og en utfording for oss. men vi holder stadig vekk på sammen med Norges Televisjon for å se hva som er mulig å gjøre. Noe mer kan jeg ikke si akkurat nå - men håper vi skal klae å ordne det.
  Besvart: 20. mai 2011 12:22
 4. Hva med HD? (og 5.1)

  Spørsmål fra John:

  Hvordan er HD-tilbudet? Vil dette øke i fremtiden, slik som f.eks. Canal Digital? Og vil det bli dårligere kvalitet grunnet lavere båndbredde? Vil det noen gang komme surroundlyd?

  Svar:
  Det sendes i dag 6 kanaler i HD på bakkenettet. Dette er NRK1, NRK2, NRK3 TV2, TV Norge, og TV2 Barclays Premier League. I dag bruker vi de frekvensene som er tildelt og den kapasiteten dette gir oss fullt ut. Det jobbes stadig med ny teknologi og dette vil medføre at vi fremover har muligheten for å lansere flere kanaler i HD uten at det skal medføre kvalitetsforringelse på andre kanaler.

  Når det gjelder surroundlyd så sender NRK kanalene enkelte programmer i surround samt at TV2 Barclays Premier League også sendes i surround.
  Besvart: 20. mai 2011 12:28
 5. Tom for frekvenser?

  Spørsmål fra Tom Katze:

  Hei. Jeg er Riks-TV-kunde.
  Jeg lurer på om dere går tom for frekvenser, og derfor må ha redusert antall kanaler, særlig HD-kanaler, i forhold til konkurrentene?

  Er det utsikter til at dere får tildelt flere frekvenser? Vil jeg i så fall kunne beholde dekoderen min, eller må den da byttes?

  Og til sist: Jeg ønsker Discovery Science. Noen mulighet for det?
  Hvis dere mangler frekvenser, kan dere kutte ut Frikanalen. Ingen ser på den.

  Mvh Tom Katze

  Svar:
  Teknologien utvikles stadig, og vi kommer helt sikkert til å utvide porteføljen vår fremover - både med antall kanaler og med HD-kanaler.
  Antall frekvenser kan jeg ikke si så mye om nå - men mottakerne (dekoderne) skal uansett kunne brukes.
  Hvilke kanaler vi vil få inn i knalpakkene fremover kan jeg heller ikke si noe om, men Discovery Science er jo et spennende forslag fra din side.
  Besvart: 20. mai 2011 12:31
 6. Programvare til Grundig 6680 PVR

  Spørsmål fra Frank Eivind Rundholt:

  I mai i fjor kom det en beta-versjon av programvaren til Grundig 6680 PVR i Oslo-området. Denne inneholdt mange svært irriterende feil. Blant annet virket ikke timer/serieopptak som det skulle.

  Hva er grunnen til at dere lanserte denne programvaren i desember til hele landet, når den inneholdt nøyaktig de samme feilene som beta-versjonen? Er ikke grunnen til å teste ut en beta-versjon nettopp det å luke ut feil?

  Svar:
  Hei Frank Eivind. Det har vært fint å følge med på bloggen din, i den forstand at vi har fått mye info om hva folk har opplevd der ute.


  Det er flere som har sendt inn spørsmål vedrørende utfordringer på Grundig PVR 8860. Jeg prøver å svare på de fleste av disse spørsmålene samlet her. Noen spørsmål blir også besvart direkte.

  Det ble lagt ut en pilot programvare i Osloområdet våren 2010, programvare v381. Formålet med den nye programvaren var i hovedsak tosidig, innføre støtte for serielink (opptak av hele serier) samt Alltid Underholdning (VOD). På bakgrunn av en undersøkelse gjennomført blant pilot kundene ble det avdekket en del feil som ikke ble fanget opp av produsentens og RiksTVs egen testing. Disse feilene ble rettet og en ny versjon, v388 ble lansert i desember 2010. Etter lanseringen viste det seg at flere feil var rettet, noen av problemene var delvis rettet samt at noen nye bugs var kommet til. En ny programvare v396 ble derfor lansert i starten av mai 2011, v396. Den inneholder følgende bugfikser:

  - Opptak av alternativ istedenfor originalt program er fikset.
  - Feil i serierelink håndtering er fikset.
  - Dersom disken var full og opptak ikke kunne gjennomføres sa feilmeldingen at opptaket ikke kunne gjennomføres pga feil på signal, dette er nå fikset og meldingen sier nå at opptaket ikke kunne gjennomføres pga at disken er full.
  - I enkelte tilfeller kunne man oppleve at opptak som ikke ble gjennomført fremdeles lå som schedulert til å bli tatt opp. Dette er fikset.
  - Feil i konflikthåndtering medførte at man fikk opp melding om konflikt mellom to opptak som faktisk ikke var i konflikt. Dette er fikset.
  - I noen tilfeller kunne man oppleve at opptak aldri stoppet men fortsatte til disken var full. Dette er fikset.
  - I noen tilfeller ble det rapportert at tuner 1 fungerte mens tuner 2 hadde 100% styrke men 0% kvalitet. Denne er delvis fikset og skal være vanskeligere å reprodusere.
  - Endret default valg på ”Applikasjon autostart” fra JA til NEI. Dette betyr i praksis at NRKs digitale text-tv ikke vil startes automatisk. (Blått ikon nede til høyre vil ikke dukke opp automatisk). Dette er gjort fordi automatisk start medførte at zappingen til og fra NRK kanalene ble tregere. Kunden kan endre dette tilbake til JA i menyen, eller hun kan starte digital text-tv ved å trykke på APP knappen for deretter å trykke på OK for å starte digital text-tv.
  - Endret auto oppløsning på HDMI fra 1080i til 720p. Dette er gjort for å forbedre generell hastighet på mottakeren.
  - En rekke mindre optimaliseringer i kode er gjort for å forbedre hastigheten, spesielt når serielink funksjonalitet er i bruk.

  Etter lansering av v396 har vi hatt noen utfordringer med at enkelte ikke får lastet inn ny programvare. Programvaren er tilgjengelig mellom klokken 00:00 og 05:00. Dette fordi man utnytter tilgjengelig kapasitet på nattestid. I utgangspunktet skal ny programvare lastes ned automatisk når mottakeren står i standby. Dette fungerer for de fleste, men noen er dessverre nødt til å sette mottakeren i standby mellom klokken 00:00 og 05:00 (og da helst før 04:00 for å få tid til å laste ned hele volumet). I SW versjon 388 finnes det funksjonalitet for at mottakeren settes i standby av seg selv når den ikke har vært i bruk. Default er dette satt til 4 timer, men dette kan endres i menyen. Dersom default setting ikke er endret vil mottakerne gå automatisk i standby 4 timer etter at man sluttet å bruke den. Dvs at dersom man slutter å bruke den mellom 20:00 og 00:00 så vil den starte oppdatering av ny SW mellom klokken 00:00 og 04:00. Vi anbefaler derfor kunder som sliter med dette om å IKKE sette mottakeren i standby manuelt når de går å legger seg.

  Tilbakemeldingene på den nye programvaren har så langt stort sett vært positive. Det skal dog nevnes at enkelte fremdeles opplever problemer. Derfor jobbes det med å få alt 100%
  Besvart: 20. mai 2011 12:31
 7. Spørsmål om kanalvalg

  Spørsmål fra Rolf Eyvind Granstrøm:

  Eg lurar litt på utforminga angående kanalpakka. Ei god kanalpakke skal omfavne folk flest, noko RiksTVs pakke gjer til ein viss grad, men kvifor treng vi 3 Disney-kanalar? Kunne det ikkje holdt med ein, eller to, og kvifor ikkje fra ein konkurrerande barnekanal? Eg føler det kan bli litt vel mye Disney, og slikt monopol er ikkje bra for oss forbrukarar. Samtidig kunne eg tenkje meg en musikk-kanal for oss eldre som eks. VH1 Classic. Det trur eg fleire ville satt pris på.

  Nokon innspill på dette? Vil kanalpakken oppdateras i fremtida?

  Svar:
  Vi i RiksTV mener jo at vi har kanalpakker som dekker det folk flst er på. Undersøkelser viser at mellom 96 og 98 prosent av kanalene folk ser på finnes i RikPakken. I tillegg kommer f.eks CANAL+, TV 2 SPORT og TV 2 Barclays Premier League.
  Vi jobber stadig med å utvide vårt tilbud, men det er for tidlig for meg å si noe om hvilke kanaler vi vil ha fremover - også ditt konkrete spøsmål om VH1 Clasic.
  Besvart: 20. mai 2011 12:37
 8. Hvorfor slutter tunerene å fungere?

  Spørsmål fra Jo Håvar Fiskerstrand:

  Heisann.

  Hos min far så har vi hatt mange tunere, eller mottakere som man setter programkortet inn i.. Det viser seg at de slutter å fungere, eller rett ogslett ikke vil lese kortet lenger. Vi har prøvd mange løsninger, noen fungerte, noen ikke.

  Men jeg lurer på, hvorfor slutter disse boksene å fungere etter kort tid?

  Svar:
  Det finnes flere forskjellige mottakere. Det er dessverre ikke så enkelt å svare på hvorfor de slutter å fungere når jeg ikke vet hvilken mottaker du refererer til. Vi har hatt noen utfordringer med strømadapteret til Sagem sin ITD91HD som har medført at mottakeren ikke klarer å lese kortet. Løsningen på dette er å ringe inn til vårt kundesenter (09595) å få tilsendt ett nytt strømadapter.
  Besvart: 20. mai 2011 12:37
 9. PVR

  Spørsmål fra Ondrej99:

  Hvorfor må kundene som har kjøpt PVR 8860 vente i 3 år på programoppdateringer til boksen sin? Og fortsatt fungerer ikke boksen som lovet!

  Svar:
  Se svaret gitt til Frank Eivind. Har du mottatt siste programvare, v396? Dette kan du sjekke i menyen under valg 5 -> 4 -> 2. Programvare versjon skal være 918.396.
  Besvart: 20. mai 2011 12:40
 10. Monopol

  Spørsmål fra Terje Skaar:

  Hei Jens, hvordan føles det å sitte på topp og ha monopol på bakkenettet med 0 utfordring og motstand fra andre aktører?

  Det må jo være herlig å bare konsentrere seg om tekniske utfordringer ? :)

  Svar:
  Vi har ikke noe monopol på distribusjon av tv. Det er mange tilbydere/distributører av tv-kanaler i Norge. Det betyr at folk kan velge. Er man ikke fornøyd med en leverandør, kan de fleste velge en alternativ. RiksTV dekker hele landet og distribueres i det digitale bakkenettet sammen med NRK.
  Besvart: 20. mai 2011 12:42
 11. Ekstra kodekort

  Spørsmål fra Sindre:

  Hvor mye ekstra i måneden koster det for en ekstra dekoder? Og er det mulig og kun få et ekstra kort for en lavere sum i måneden? Det er altså snakk om bruk i en pc med utstyr som støtter kortet.

  Svar:
  Se svar på ditt spørsmål under "Fint med enkelt..!
  Besvart: 20. mai 2011 12:45
 12. Grundig DTR 8860

  Spørsmål fra Einar:

  Det har vært store problemer med programvaren på denne tuneren.

  En betaversjon av programvaren ble sendt ut i Oslo-området. Denne hadde mange feil. Og så klarer dere å sende samme programvare ut til resten av landet i Desember. Slik at kunder med denne tuneren i praksis fikk et dårligere produkt enn de hadde fra før.

  Og slik jeg har forstått det så har det nå kommen en oppdatering som har rettet endel av feilene. Men har den rettet alle? Hvordan kan det gå 1år å få rettet feilene. Og hvordan har RiksTV forholdt seg i denne saken.

  Dette er jo en alvorlig mangel som mange kunder har slitt med. Og informasjon om problemene har ikke blitt innrømt overfor kundene. Som i mange tilfeller har blitt oppfordret til å bytte til en bedre antenne eller bytte opptaker til en ny med akkurat samme feilene.

  Typiske feil fra staren av var hakking i bilde.

  Etter første oppgradering kom feil som.
  -Rapportert om at min TV ikke er HDCP-kompatibel
  - beskjed om at det skjer to parallelle opptak selv om dette ikke er tilfelle
  -programmer i opptakslisten med “Ukjent” som opptaksdato.
  -fremdeles treg ved kanalskifte. Opp til 10 sekunder for å skifte en kanal

  RiksTV burde hatt en helt annen fokus på dette problemet og en oppdatert liste over kjente problemer og rettetid til produktene dere har godkjent. Det fortjener kundene deres.

  Svar:
  Se svar til Frank Eivind, Programvare til Grundig 8860 PVR, for svar angående PVR.

  Når det gjelder HDCP. Noen kunder opplever at de får en melding om at HDCP ikke støttes av TVen når de skrur på mottakeren og/eller TVen. Dersom man i tillegg ikke får bilde skyldes dette at HDCP ikke støttes av TVen som er koblet til boksen. Støtte for HDCP er noe som ble lagt til i v388 og er noe vi er pålagt av innholdsleverandørene å støtte for å beskytte innholdet deres tilfredsstillende.

  HDCP beskytter video og lyd over HDMI. Man kan skru av HDCP i menyen, men vil da ikke få muligheten til å se Disney Channel over HDMI da dette for øyeblikket er den eneste kanalen som signalerer HDCP. Dersom man har en TV som ikke støtter HDCP og vil se Disney Channel, må man bruke SCART kabel.

  Dersom man opplever at HDCP meldingen popper opp selv om man har en TV som støtter HDCP (meldingen vises foran videoen) skyldes dette kompatibilitets problemer mellom TV og PVR. Man kan diskutere frem og tilbake hvilken implementasjon som ikke er riktig. Det som i alle fall er tilfellet er at HDCP implementasjonen i PVRen er godkjent og mottakeren fungerer tilfredstillende med de fleste produkter fra de fleste produsenter. Vi har fått rapportert disse problemene på bla enkelte Sony modeller. Dette betyr ikke at det ikke søkes en løsning på problemet, men det er vanskelig, om ikke umulig, å tilpasse implementasjonen i PVRen til å fungere knirkefritt med alle avarter/tolkninger av spesifikasjonen fra de forskjellige produsentene.
  Disse problemene er muligens også en av forklaringene på at enkelte opplever at mottakeren er treg og bruker opptil 30 skunder på å skifte kanal. Dersom du opplever dette hadde det vært interessant å hørt om mottakeren oppfører seg tilsvarende om den kobles mot en annen TV med HDMI kabel når den kobles opp med SCART.
  Besvart: 20. mai 2011 12:46
 13. Tre tv-er - hva koster det å ha RiksTV?

  Spørsmål fra Siri:

  Hva koster det meg å ha RiksTV hvis jeg har tv hjemme, på hytta og på soverommet til barna? Jeg har tre tv-er totalt. Og hva må jeg ha av utstyr til disse tre tv-ene?

  Svar:
  Fordelen med RiksTVs En pris, tv FIRE steder er at du betaler 330,- kroner i måneden for alle fire abonnementene. Det betyr at du kan ha, f.eks to mottakere hjemme, og ha "gratis" tv på hytta, i bobilen, båten eller i campingvognen.
  Besvart: 20. mai 2011 12:50
 14. For dårlig kapasitet?

  Spørsmål fra Frode Slettum:

  Hei

  Jeg valgte Riks-TV som en midlertidig løsning før det nye huset kunne få fiber.

  Jeg synes HD-kanalene gir overraskende bra bilder, men det gir tidvis veldig dårlig lyd. Høres ut som det er for mye komprimert. Det er også en del kanaler som f.eks FEM hvor bildekvaliteten minner om en dårlig VHS-kassett (heldigvis en kanal jeg aldri ser på).

  Er dette en nødvendig konsekvens pga begrenset kapasitet, særlig ettersom noen HD-sendinger krever ekstra mye? (mao, det får muligens aldri blitt bedre hvis det ikke skjer noe stort innen komprimering).

  Svar:
  Det er flere grunner til at du kan oppleve dette.

  Kvaliteten på innholdet, både når det gjelder lyd og bilde, avhenger i stor grad av kildematerialet. Dersom man koder en eldre film hvor utgangspunktet er dårlig, vil man kunne oppleve at kvaliteten ikke blir optimal etter koding til hhv MPEG4 (video) og HE-AAC (lyd). Dette er selvfølgelig uheldig men dessverre ikke enkelt å gjøre noe med.

  For bakkenettet brukes noe som kalles statistisk multiplexing. Enkelt forklart betyr dette at det tildeles båndbredde dynamisk til kanalene som fyller en frekvens avhengig av kompleksiteten på det som kodes. Dette kan også være en årsak til at kvaliteten oppleves variabel. Som tidligere nevnt jobber vi med ny teknologi og løsninger vil kunne gi oss muligheten til også å forbedre kvaliteten.
  Besvart: 20. mai 2011 12:56
 15. TV hjemme og på hytta.

  Spørsmål fra Simen fra toten.:

  Hei!

  Hvor mye koster det meg om jeg vil ha den store pakken deres både hjemme og på hytta? Har hørt om deres tilbud med 4 TV-er for prisen av 1, men det gjelder vel bare om alle TV-ene er på samme sted?

  Svar:
  Neida - du behøver slett ikke å ha tv-ene på samme sted. Hos oss i RiksTV betaler du 330,- kroner pr måned og da kan du ha inntil fire forskjellige mottakere - gjerne på fire forskjellige geografiske steder i landet. Fordelen ved å samle alle tv-abonnemntene hos oss er nettopp det faktum at du, ved å sette opp en antenne, kan se RiksTVs kanalpakker hvor du vil, og når du vil.
  Besvart: 20. mai 2011 12:56
 16. Problemer med Grundig PVR 8860

  Spørsmål fra Geir Johansen:

  Når skal dere få gjort noe med problemet Riks-TV og Grundig PVR 8860 dekoder? Etter dene store oppgraderingen dere hadde for en del måneder siden for å implementere VOD har det bare vært problemer. Resultatet for meg var å pakke vekk Grundigen og kjøpe meg en PVR fra Sagem. Synes dette begynner å bli flaut både på deres og Grundig sine vegne. Hører dere ikke på kundene deres ?? Hvis du er interessert kan du sjekke her: http://avforum.no/forum/digitalt-bakkenett-kabel-tv/77560-hakket-opptak-grundig-8860-a.html

  Svar:
  Vi er aktivt inne på diverse forum, også AV-forum. Dette er en fin kilde for oss for å få oversikt over hva kundene opplever av tekniske utfordringer.

  Når det gjelder svar på spørsmålene dine angående PVR er disse besvart på i tidligere innlegg.
  Besvart: 20. mai 2011 12:59
 17. Lurer på

  Spørsmål fra Hansemann:

  Stemmer det at det er pornofilmer i rikstvs vod tjeneste?

  Svar:
  Ja - men dette må bstilles separat på vårt kundsenter (09595). Husk at denne tjenesten også er pinkode-beskyttet slik at f.ks barn under 18 år ikke skal ha tilgang til tjenesten.
  Besvart: 20. mai 2011 13:00
 18. HD

  Spørsmål fra Arna Østnor:

  Hei,

  Hvorfor tilbyr dere så få HD kanaler?

  Svar:
  Vi har de største norske kanalene i HD, NRK, TV 2, TVNorge og TV 2 Barclays Premier League. Og vi jobber også stadig med å utvide porteføljen vår, både på antalle kanaler og med mer HD.
  Besvart: 20. mai 2011 13:06
 19. Flere kanaler?

  Spørsmål fra Frank Eivind Rundholt:

  Vil det komme flere kanaler (HD) eller er kapasiteten i de antall MUX som er tilgjengelig nå, sprengt?

  Svar:
  Se svar lenger ned på siden....
  Besvart: 20. mai 2011 13:07
 20. Informasjon

  Spørsmål fra Arild Brandsæter:

  Informasjon angående problemene med PVR 8860 har vært tilnærmet null. All informasjon som jeg har skaffet meg er igjennom forum med andre felles frustrerte og igjennom telefoner til kundeservice. Hvorfor har dere ikke benyttet websiden og informert alle om problemene med en gang dere ble klar over dem?

  Svar:
  Det ligger informasjon om dette på våre web sider. Det er mulig det ikke er enkelt å finne frem, dette skal vi se nærmere på. Vi jobber i disse dager med å forbedre våre sider på web slik at de skal bli enklere å forholde seg til både når det gjelder tekniske problemer men også andre områder.
  Besvart: 20. mai 2011 13:09
 21. TV1000?

  Spørsmål fra Petter:

  Er TV1000 kanaler fra Viasat noe dere kunne vurdert å få med i ein kanalpakke?

  Svar:
  Vi er i stadig dialog med Viasat - men husk at disse har en egen distribusjonsplattform der de (selvfølgelg) ønsker å ha noen kanaler eksklusivt.
  Besvart: 20. mai 2011 13:09
 22. Fortsatt Grundig PVR trøbbel

  Spørsmål fra Pappa til 3:

  Hva gjør dere for å få løst denne kjedelige saken der 5. mai oppdateringen fortsatt har bugs?

  Svar:
  Se svar et annet sted på siden
  Besvart: 20. mai 2011 13:12
 23. Dekoder kort

  Spørsmål fra Pål:

  Hei, hvor får en lisensbetalende sitt dekoder kort til kompatibelt TV? Jeg har vel rett til å ta inn NRK uten å inngå avtale med RiksTV eller andre?

  Svar:
  NRKs kanaler (både radio og tv) kan du se via RiksTV og det digitale bakkenettet uten programkort. Disse kanalene ligger fritt tilgjengelig.
  Besvart: 20. mai 2011 13:13
 24. Rikst tv gratis kanaler

  Spørsmål fra Magnus:

  Hvilke kanaler er gratis. Er det kun NRK?

  Svar:
  NRKs radio og tv-kanaler er fritt tilgjengelig. Det samme er Visjon Norge, lokal-tv der disse finnes og Frikanalen. Da må du imidlertid ha et programkort som fåes stort sett over alt.
  Besvart: 20. mai 2011 13:13
 25. Svært lang oppsigelsesfrist.

  Spørsmål fra Kallhovd:

  Hei.
  Har akkurat sagt opp RiksTV pga. flytting. I kontrakten som ble inngått gikk det frem at oppsigelsen skulle skje måneden etter at oppsigelsen ble sendt. (Oppsigelse ble sendt i starten av mai, dvs. vi må betale ut juni).
  Men når vi nå sa opp fikk vi beskjed om å måtte betale ut september... Er ikke 5 måneder oppsigelse litt vel i overkant for et produkt av denne typen?

  Svar:
  Dersom du har fått beskjed om at du har fem måneders oppsigelse er det fordi du har bundet abonnementet ditt da du kjøpte det. Dersom det ikke stemmer- så ta kontakt med oss på kundesenteret igjen, så skal vi ordne det.
  Besvart: 20. mai 2011 13:17
 26. båndbredde

  Spørsmål fra kenneth sæternes:

  Skal ikke riks tv øke bredden til det samme som konkurentene? Canal digital sender sin beste kanal på 16 mb mens Rikstv sender alt på 4 mb. Snakk om kvalitets foringelse.

  Svar:
  På bakkenettet brukes statistisk multipleksing. Dvs at den totale båndbredden fordeles dynamisk mellom kanalene avhengig av behovet (video med mye bevegelse, eksempelvis sport, krever mer båndbredde enn relativt statiske bilder som f.eks. "talking heads"). HD-kanalene kodes i snitt vesentlig høyere enn 4 Mbit/sek men kan sikkert også kodes på 4 Mb/sek dersom det f.eks. sendes statiske bilder.
  Besvart: 20. mai 2011 13:19
 27. RiksTV på hytta

  Spørsmål fra Hilsen Svein fra Holmlia:

  Hei
  Jeg har RiksTV på hytt og er godt fornøyd med dette, men jeg har nylig byttet levrandør av TV signaler hjemme. Er ikke spesielt fornøyd med overgangen og ønsker å bytte til RiksTV hjemme også på bakgrunn av det god tilbudet deres. Hva vil det koste meg å få Rikspakken hjemme i tillegg? Vi har to rom med TV.

  Svar:
  Dersom du har RiksPakken på hytta, vil du ikke betale noe ekstra i abonementspris om du også får det hjemme. EN pris, tv FIRE steder dekker inntil fire abonementer. Det du trenger er en HD-mottaker eller IDTV) som er en engangssum,og programkort (også engangsum).
  Besvart: 20. mai 2011 13:21
 28. Månedskort/Ukeskort

  Spørsmål fra Rune Rønningen:

  Hei! Jeg ser dere har Månedskort til kr 450. Jeg er aldri på hytta så lenge om gangen. Hva med ukeskort? Og prisen den er svinhøy syntes jeg.

  Svar:
  Vi diskuterer flere løsninger, men foreløpig er Månedskort det i har landet på. Men dersom du samler abonnementene dine hos oss i RiksTV, vil du jo få en samlet pris som er fordelaktig - og da vil du i praksis ha gratis TV (med hele RiksPakken) på hytta når du er der...
  Besvart: 20. mai 2011 13:25
 29. PVR

  Spørsmål fra Hansemann:

  Hvor mange PVRer har rikstv? Har de serielink?

  Svar:
  Det finnes p.t. 3 godkjente PVRer. To av dem støtter serielink. Dette gjelder Grundig DTR8860 VOD og Intek Digital HDPV-T12CX. Du kan finne mer informasjon om dette her: http://rikstv.no/Produkter2/Mottaksutstyr/
  Besvart: 20. mai 2011 13:26
 30. NRK

  Spørsmål fra Nysgjerrigper:

  Jeg er en av gratispassasjerene, mao. jeg tar inn NRK til min flattv.

  Antennemottaktet har vært så som så, men lørdag, skulle jeg ha MGP-gjester, og jeg måtte søke om igjen. Så ble signalene mye bedre. Betyr det at signalene på Kongsberg er blitt kraftigere?

  Bare nysgjerrig.

  Svar:
  Hyggelig å høre at du og dine venner til slutt fikk MGP i uklanderlig kvalitet etter nytt kanalsøk.

  Det er mulig din TV, av en eller annen grunn, tidligere hadde søkt inn en annen frekvens (sender) enn den som sendes fra Kongsberg og at denne senderen ikke hadde like god dekning i ditt område.
  Besvart: 20. mai 2011 13:32
 31. BBC

  Spørsmål fra Nils Kristian:

  Når vil dere tilby BBC kanalene som Lifestyle osv.
  Må bare si at jeg virkelig savner disse etter at jeg hadde kabel Canal Digital før.

  Svar:
  Som jeg har skrevet tidligre: Vi jobber hele tiden med å utvide vårt kanaltilbud. Foreløpig kan jeg ikke si noe om Lifestyle, men takk for tipset
  Besvart: 20. mai 2011 13:33
 32. Kanal med oppdaterte serier?

  Spørsmål fra Petter Angeltveit:

  Hei :)

  Lurte på om det kunne ha vært mulighet for å få ein kanal som er berre for serier, og holde disse oppdaterte med de nyeste episodene og samtidig ha samme utslippsdato so i USA?

  Svar:
  Takk for tipset. RiksTV er en distributør som distribuerer tv-kanaler, vi produserer ikke tv-kanalene selv. Vi er opptatt av å tilby våre kunder så nytt og attraktivt innhold som mulig og dersom det dukker opp en kanal som tilfredsstiller disse ønskene er jeg overbevist om at denne vil bli vurdert tatt inn i en av våre pakker.
  Besvart: 20. mai 2011 13:38
 33. Boretslager og RiksTV

  Spørsmål fra Dmitry K Valberg:

  Hvorfor tror du boretslager i Oslo / Lillestrøm (gamle og nye) inngår avtaler med Canal+ / Get?..

  Dersom RiksTV er i luften, hvorfor bruker boretslagene penger på unødvendig infrastruktur?..

  Svar:
  Hva boligsameiene og borettslagene gjør av avtaler, må du nesten snakke med disse om. Men det jeg kan si er at flere og flere borettslag og sameier bytter til RiksTV - og mye av grunnen til dette er i følge sameiene at hos RiksTV kan hver enkelt beboer selv velge hva man ønsker. Og da betaler man for det man vil se på, Fritt Valg, RiksPakken, sportspakker eller underholdningspakker som f.eks CANAL+. Det er en kjennsgjerning, selv om TV er verdens største hobby, at behovet er forskjellig. Det behovet tror jeg vi i RiksTV dekker best av alle distributører.
  Besvart: 20. mai 2011 13:41
 34. Video-standarder ved sending

  Spørsmål fra Kristian:

  Hvilke oppløsninger og bildeoppdaterings-frekvenser er standarder for digital-TV i Norge? Jeg tenker på f.eks. som 720p@50Hz. Hvilken komprimmeringsteknikk brukes? f.eks. MPEG-4 etc.

  Svar:
  Vi har HD kanaler som sender i 720p (NRK kanalene, TV2 HD og TV2 Barclays Premier league) og 1080i (TV-Norge). Standard definisjons kanalene er i 576i. All video kodes i MPEG-4 uavhengig av om det er HD eller SD kanaler. Lyden er i HE-AAC level 2 (for de kanalene som sendes i stereo) og HE-AAC level 4 (for de som sender multikanal).
  Besvart: 20. mai 2011 13:47
 35. 2 Rikspakker

  Spørsmål fra Erling Hannaas:

  Hei.
  Vi er en familie som betaler for to Rikspakker, altså 8 bokser med programmkort. Tingen er den at vi bare har 7 av de 8 boksene. Er det mulig å få tilsendt den siste boksen på noen måte?

  Svar:
  Hei!
  Jeg har hittil ikke møtt noen privatkunder som har åtte RiksPakker. Send meg en mail (jpg@rikstv.no) så skal vi se hva vi kan ordne.
  Besvart: 20. mai 2011 13:47
 36. Dårlig dekning

  Spørsmål fra Carina:

  På deres nettside viser kartet at vi skal ha svært god dekning her vi bor. Vi bestemte oss derfor for å prøve RiksTv for et par uker siden. Kvaliteten var dårlig og bildet hakket konstant! Vi stilte antennen helt rett inn, vi kunne nemlig se senderen. Vi kjøpte til og med ny antenne, men vi ble bare nødt til å gi opp til slutt. Vi har derfor kuttet ut RiksTv nå. Hvorfor i all verden er det så dårlig dekning her når nettsiden sier at den skal være svært god?

  Svar:
  Det eneste jeg kan si: Ring vårt kundesenter på 09595 så skal en av våre teknikere gå igjennom dette sammen med deg. Dekningskartet til RiksTV skal være veldig, veldig pålitelig.
  Besvart: 20. mai 2011 13:49
 37. TVNorge, FEM, National Geographics osv.

  Spørsmål fra Kim:

  Hvorfor er det store problemer med TVNorge, FEM, NG og de andre kanalene på dette båndet? Jeg hadde RIKS-TV for et par år siden, men måtte kutte ut da jeg ikke kunne se på en stor del av kanalene. På den tiden fikk jeg beskjed om at jeg hadde "for STERKE signaler". Jeg er nå tilbake som RIKS-TV kunde, og det er fremdeles problemer med disse kanalene. Noen ganger er det rett og slett ikke bilde i det hele tatt, mens andre ganger er det hakking eller bare lyd.

  Jeg har en skog som gjorde at jeg måtte bytte tilbake fra parabol og tilbake til RIKS-TV, men slik det ser ut nå så må jeg nok heller kontakte grunneier for å fjerne litt skog. Mangler jo ca 40% av RIKS Pakken

  Svar:
  Det kan være flere grunner til at du sliter med mottak av ett eller flere frekvensbånd. De forskjellige mux (programpakker) sendes på forskjellige frekvenser avhengig av hvor du bor i landet. Lave frekvenser er mer utfordrende å ta imot enn frekvenser i høyere bånd. En kan derfor oppleve å kunne ta imot kanaler i høye frekvensbånd men ikke i de lave. En antenne er normalt bygget slik at den forsterker mer i lavere bånd enn på høye bånd for å kompensere. Har du en antenne som ikke står i forhold til den dekningen du har, kan det lønne seg å bytte antenne. Det høres ut som om det kan lønne seg for deg å ta kontakt med en godkjent installatør for å se over installasjonen din. Liste over godkjente installatører finner du på rikstv.no - http://rikstv.no/Boligselskap/PT-autoriserte-forhandlere/
  Besvart: 20. mai 2011 13:59
 38. Sensur (?)

  Spørsmål fra Balle:

  Slike "nettmøter" har minst EN åpenbar svakhet: Ikke alle innsendte spørsmål blir publisert. Dette gir all makt til redaksjon og den som er satt til å svare.
  Jeg forstår jo at ikke alle kan få svar, men vi kunne i alle fall fått se også hvilke spørsmål som man ikke ønsker/rakk å besvare!
  (Får sikkert ikke noe svar på dette...)

  Svar:
  Hei alle sammen!

  Da har jeg svart så godt jeg har kunnet på så mange spøsmål som mulig fra dere. Alt rekker man ikke over - derfor har jeg forsøkt å gå igjennom et så vidt spekter som mulig både innenfor teknoligi og praktisk informasjon.
  Er det noe annet vi kan hjelpe med, er dere alltid velkomne til å kontakte vårt kundsenter. God helg til alle dere på teknofil.no og audovisuelt.no fra oss i RiksTV
  Besvart: 20. mai 2011 14:00

Norges beste mobilabonnement

Sommer 2019

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Sponz 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

GE Mobil Leve 6 GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen