Guide

Lag i Elements

Å komme i gang med digital bildebehandling innebærer å lære seg en del grunnleggende begreper. Et av de helt essensielle begrepene man bør ta med på veien, er hva lag er og hvordan man jobber med lag.

Lag og lagpalett

Lag og lagpalett Photoshop Elements gir deg to muligheter for å selektere områdene du vil arbeide med. Det ene er ved hjelp av markeringer, den andre er ved å benytte lag.

Lag

Lag er nyttige fordi de gir deg muligheten til å legge til elementer i et bilde samtidig som du kan arbeide med elementene individuelt uten at dette influerer på det originale bildet. For hvert enkelt lag kan du justere farger, toner eller legge til ulike effekter. Du kan også flytte lagene individuelt og velge gjennomsiktighet på det enkelte laget. Du kan også velge hvordan laget skal blandes med underliggende lag.

Lag kan sammenlignes med stabler av transparenter du bruker på en over-head. Du kan ha ulikt innhold på de ulike transparentene og flytte disse individuelt for at lagets innhold skal passe med de andre over- og underliggende transparentene.

Lagene er uavhengige av hverandre inntil du kobler dem sammen eller slår dem sammen.

Bakgrunnslaget, det underste laget, er låst slik at du ikke kan flytte det oppover i stabelen, endre blandemodus eller gjennomsiktighet uten først å konvertere det til et vanlig lag.

Lagene er organisert i lagpaletten, som sannsynligvis er paletten du kommer til å bruke mest i Photoshop Elements. I tillegg til ordinære pikselbaserte lag, har du noen andre typer lag som brukes for å oppnå ulike ting:

Fyllag, Fill layers:

Fyllag inneholder én farge, en gradient eller et mønster.

Justeringslag, Adjustment layers:

Justeringslag gir deg muligheten til å utføre justeringer uten å påføre bildet permanente endringer.

Tekst- og formlag, Type and shape layers:

Tekst- og formlag lar deg lage vektorbasert tekst og former. Du kan ikke male eller tegne i tekst- og formlag uten først å konvertere laget til et ordinært lag (forenkle laget).

Lagpaletten

 • A. Vis/skjul laget
 • B. Miniatyrbilde av laget.
 • C. Merket lag er aktivt.
 • D. Lagets gjennomsiktighet.
 • E. Meny for blandemodus, Blending modes.

  De ulike ikonene i paletten fungerer enten kun som informasjon, eller både som informasjon og verktøy.

   Laget er synlig. Klikk øyeikonet når du vil skjule laget. Klikk den tomme plassen når du vil vise laget.

   Laget er låst. /Lås laget.

   Nytt lag.

   Nytt fyll eller justeringslag.

   Søppelkasse, kast laget.

   Lås gjennomsiktighet.
  Arbeide med lag

  Legge til lag

  Du kan benytte ulike metoder for å lage nye lag.

 •  Lage nye, blanke lag eller kopiere innhold i markeringer til nytt lag.
 •  Konvertere et bakgrunnslag til et regulært lag eller omvendt.
 •  Lime inn utvalg fra utklippstavlen.
 •  Bruke tekst eller formverktøy
 •  Duplisere et eksisterende lag.

  Teoretisk kan du ha opp til 8000 lag, men datamaskinens minne vil begrense antall lag lenge før du kommer så langt. For øvrig ville det blitt en stor oppgave å holde orden på lagene.

  Å lage og gi navn til et nytt lag

 •  For å lage et nytt lag med standard navn, klikk Nytt lag knappen øverst i lagpaletten.
 •  For å lage et nytt lag og definere navn og alternativer, velg Layer > New eller velg New Layer fra More-menyen i paletten. Definer navn og alternativer og klikk OK.

  Omgjøre bakgrunnslaget til et ordinært lag

 •  Dobbeltklikk Background layer i lagpaletten.
 •  Velg Layer > New > Layer From Background
 •  Velg Background layer, og velg Duplicate Layer fra More-menyen i lagpaletten. Da kopierer du bakgrunnslaget slik at det nye laget blir et ordinært lag og samtidig beholder du bakgrunnslaget intakt. Du kan også dra bakgrunnslaget til ikonet New layer.

  For å gi et lag i lagpaletten nytt navn, kan du dobbeltklikke lagnavnet eller høyreklikke laget og velge Rename Layer i den kontekstavhengige menyen.

  Redigere lag

  Redigeringer du gjør i bildet, utføres på det aktive laget. Dersom forventede endringer ikke skjer, må du forsikre deg om at du har gjort det korrekte laget aktivt.

  For å velge lag

 •  Klikk på laget i lagpaletten.
 •  For å velge mer enn ett lag. Hold ned Ctrl og klikk lagene du ønsker å gjøre aktive. Velg flytteverktøyet, høyreklikk i bildet og velg laget fra den kontekstavhengige menyen.

  Vis og skjul lag

 •  For å skule laget kan du klikke øyeikonet til venstre for laget.
 •  Dra gjennom kolonnen med øyeikoner for å skjule eller vise mange lag samtidig.
 •  For å vise kun ett lag: Alt-klikk øyeikonet til venstre for laget du vil se.

  Låse lag

  Du kan låse lag for å hindre at du redigerer laget ved en feiltakelse.

 •  Klikk lås lag-ikonet øverst i paletten
 •  For å låse gjennomsiktige punkter, klikk lås gjennomsiktig øverst i lagpaletten.

  Forenkle lag (rastrere lag)

  Tekstlag, formlag, fargelag, mønsterlag eller grupper av lag importert fra Photoshop må forenkles dersom du ønsker å bruke filter eller maleverktøy på dem. Med andre ord må de konverteres til ordinære pikselbaserte lag. Når du forenkler et lag, vil du ikke lenger ha muligheten til å redigere dem med alternativer for verktøyet som ble brukt for å opprette laget.

 •  Velg laget som skal forenkles
 •  Formlag kan forenkles ved å velge Simplify i verktøyalternativlinjen.
 •  Velg Layer > Simplify Layer.
 •  Velg More i palettmenyen, deretter Simplify Layer.
 • Slette lag

 •  Velg laget i lagpaletten.
 •  Dra laget til søppelkasseikonet øverst i lagpaletten.
 •  Klikk søppelkasseikonet øverst i lagpaletten. Klikk Yes i dialogboksen. For å unngå boksen, kan du holde nede Alt-tasten når du klikker ikonet.
 •  Velg Delete Layer fra enten lagmenyen eller More-menyen i lagpaletten.

  Slik så det ut i lagpaletten.

  Bildet er bygget opp av tre lag, der det nederste laget (Layer 3 copy), er bakgrunnen. I midten ligger rosen og øverst ligger den hvite rammen. Rutenettet du kan se i de to øverste lagene, forteller at laget er "gjennomsiktig" i området der rutenettet synes.

  Det er fortsatt mer å si om lag og lagpalett. Det kan vi ta i forumet og i senere artikler i Fotópiaskolen.

  Lykke til!
   
  Denne artikkelen er hentet fra Fotopia.no. Gjengitt med tillatelse.
 • Norges beste mobilabonnement

  Juni 2017

  Kåret av Tek-redaksjonen

  Jeg bruker lite data:

  Ice Mobil 1 GB


  Jeg bruker middels mye data:

  Telio Go 5 GB


  Jeg bruker mye data:

  Komplett Maxiflex 12 GB


  Jeg er superbruker:

  Komplett Megaflex 30 GB


  Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

  Forsiden akkurat nå

  Til toppen