Klart for Æ, Ø og Å domerner på mandag

  • Endret
Meldingen fra Post og Teletilsynet:

Arbeidet med å innføre nasjonale tegn for domenenavn har endelig blitt sluttført og fra og med 9. februar 2004 vil det i Norge være mulig å sende inn søknader for registrering av domenenavn med nasjonale tegn. Dermed vil det bli mulig å skrive domenenavn på korrekt, norsk skrivemåte. Spesielt for bedrifter med bokstavene æ, ø og å i firmanavnet eller i andre registrerte eller ikke-registrerte kjennetegn gir dette en mulighet. Det finnes også andre nasjonale tegn som kan være aktuelle. Bedrifter med slike tegn i firmanavnet eller andre registrerte kjennetegn har ingen forrang i prosessen og må søke på lik linje med andre. I tillegg er det kun tillatt med en søknad per organisasjon per domenenavn.

Det må presiseres at dette er noe bedrifter kan, men ikke må, gjøre for å sikre seg mot domenenavnspirater. Prinsippet ved denne utvidelsen av regelverket for registrering av domenenavn er som før, det skapes ingen nye rettigheter ved å registrere et domenenavn. Enhver søker må før inngivelse av søknad gjøre seg kjent med navnepolitikken , og forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med norsk lov eller tredjemanns rettigheter og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Norid, som administrerer registrering av domenenavn under .no, foretar ingen kontroll av dette. Søkeren bærer selv det fulle ansvar, herunder straffansvar og erstatningsansvar, for følgene av registrering av domenenavnet og bruken av dette. Dette fremgår også av egenerklæringen som må undertegnes før registrering.

Ved eventuell konflikt om en registrering, kan en tredjepart, offentlig organ, en søker eller innehaver av et domenenavn, samt Norid og Post- og teletilsynet, klage til Domeneklagenemda (DOK). Klagefristen er på maksimalt 3 år. Det kan klages på at (1) registrering, eller bruk av et domenenavn strider mot rettighetene til en tredjepart, mellom to som mener å rettigheter til et og samme domenenavn, (2) at domenet feilaktig gir inntrykk av å å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse, (3) saksbehandlingen hos Norid, og (4) at et domenenavn er registrert i strid med egenerklæringen . En klage sendes DOK gjennom Norid, som fungerer som sekretariat for DOK. Avgjørelsen fra DOK vil foreligge innen 45 dager, og gebyret for å fremme en klage er 4 ganger rettsgebyret som for tiden blir totalt 2.960 kroner.

Når det gjelder frislippet den 16. februar 2004, så må søknad om registrering fremmes gjennom en registrar. Denne må sende inn søknaden før fredag 13. februar kl. 16:00. Deretter stenges muligheten for registrering frem til trekningen har funnet sted på mandag 16. februar 2004. Trekningen finner sted i Post- og teletilsynets lokaler. Deretter åpnes det opp for vanlig registrering, dvs. basert på ”først-til-mølla”-prinsippet igjen fra onsdag 18. februar.

Se også:

Norges beste mobilabonnement

Juni 2017

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Ice Mobil 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Telio Go 5 GB


Jeg bruker mye data:

Komplett Maxiflex 12 GB


Jeg er superbruker:

Komplett Megaflex 30 GB


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen