iPhone-deler stoppes i tollen
(Bilde: Espen Irwing Swang, Amobil.no)

iPhone-deler stoppes i tollen

Myndighetene griper inn mot ulovlige kopier.

En leser har tipset oss om at tollmyndighetene har stoppet postforsendelser fra Kina, der innholdet har vært skjermer og andre reservedeler til iPhone. Leseren er i tvil om det juridiske grunnlaget for å holde tilbake deler, samt å kreve destruksjon av disse.

Straffbart å importere piratkopier

Slik loven er i dag, risikerer du at iPhone-delene du kjøper fra Kina blir stanset i tollen. Du risikerer også at varen blir ødelagt, og dersom det er toll på varen må du betale denne, selv om du ikke får noen glede av produktet. Ved særlig skjerpende omstendigheter, er straffen bøter eller fengsel i inntil 3 år.

Norske myndigheter har lenge jobbet for å styrke bekjempelsen av piratkopiering og merkevareforfalskning. Det finnes i dag en rekke regler om industrielt rettsvern, patenter, design og varemerker, og Stortinget vedtok våren 2013 enstemmig et forslag om styrking av reglene for å håndheve disse lovene (proposisjon 81 L).

Du kan lese hele stortingsvedtaket her.

Hjemmel i lov

Det juridiske grunnlaget (hjemmelen) for å holde tilbake iPhone-skjermen du kjøper fra Kina, finnes i lov om toll og vareførsel. Tollvesenet kan holde tilbake varer dersom det foreligger begrunnet mistanke om at varen er en piratkopi.

Det er selvsagt ikke fritt frem for tollmyndighetene å holde tilbake varer og ødelegge dem etter eget forgodtbefinnende. Når varen holdes tilbake skal du som mottaker varsles, og varen kan i utgangspunktet bare holdes tilbake i inntil 10 dager regnet fra da varselet blir gitt.

Tollmyndighetene kan varsle den som eier rettigheten, i dette tilfellet Apple eller Apples representant, slik at denne kan ta rettslige skritt for å beskytte sine rettigheter. Tro ikke at du er beskyttet av noen taushetsplikt - Tollvesenet kan fortelle Apple hvem du er, hva du har bestilt og hvor du bor. Det er opp til retten å avgjøre hva som videre skal skje med varen. Patentlovens § 59, bokstav C, gir retten hjemmel til å kreve at piratprodukter blir ødelagt.

Ikke alle kopier er ulovlige

Tollvesenet ser ikke med blide øyne på import av piratkopierte iPhone-deler.
Tollvesenet ser ikke med blide øyne på import av piratkopierte iPhone-deler.Foto: Espen Irwing Swang, Amobil.no

At en reservedel ikke er original, behøver ikke å bety at det dreier seg om en piratkopi. Om produsenten har lisens for å lage kopier, kan du trygt kjøpe den. Det er heller ikke ulovlig å innføre en kopivare dersom den bare er til privat bruk. Men bestiller du en LCD-skjerm til iPhone fra Kina, bør du være på vakt. Her foregår en utstrakt piratvirksomhet, og sjansen for at du får en pratkopi er overhengende.

Vår tipser poengterer at tollmyndighetene har stoppet varer selv om det ikke står Apple på dem. Men at de ikke har brutt varemerkeloven betyr ikke at ikke andre lover kan være brutt.

Å reparere en iPhone er heller ingen spøk. Det fikk vi smertelig erfare da vi for en tid siden forsøkte oss som hobbyreparatører.

Les saken her: Hobbyreparatør angriper iPhone

Oppdatering: 

Fungerende underdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet, Anne-Bjørg Hole, har gitt følgende svar på vår henvendelse:

Tollvesenet kan med hjemmel i Tollovens kapittel 15 holde tilbake varer som vi mistenker krenker noens immaterielle rettigheter.

Når Tollvesenet finner slike piratvarer varsler vi rettighetshaver som enten,

•           hvis det ikke finnes en midlertidig forføyning, har ti virkedager på å skaffe en midlertidig forføyning for å bekrefte Tollvesenets tilbakehold, eller

•           hvis det finnes en midlertidig forføyning, så varsler Tollvesenet rettighetshaver og retten, og det gis en frist til å bringe saken inn for domstolen, eller

•           rettighetshaver og piratimportør kan komme til enighet om avståelse av varene, ofte med en konvensjonalbot eller en eller annen form for erstatning i tillegg.

Når det gjelder Apple så er det et populært varemerke og er derfor mye kopiert og svært ofte er opprinnelseslandet Kina. Derfor stanser Tollvesenet relativt ofte Apple-produkter med opprinnelse i Kina, bare i juli har vi hatt tre mindre saker, men disse ble løst partene i mellom – utenomrettslig og varene ble avstått.

Som en kuriositet kan nevnes at Tollvesenet for noen år siden holdt tilbake en større forsendelse med falske iPhone 5, bare 2 uker før Apple i sin tid annonserte Apple 4S… til denne piratprodusentens overraskelse vil vi tro.

Apple har ikke søkt om midlertidig forføyning i år, det vi kjenner til, men vi må ta forbehold om at innrapporteringen kan være ufullstendig pga ferieavvikling. Vi kjenner ellers ikke til hva Apple foretar av rettslige skritt inne på det norske markedet, da Tollvesenets rolle er å stanse import og eksport av piratvarer.

Lovlig til privat bruk

Om du innfører produktet til privat bruk, vil du ikke bli rammet av disse reglene. Men Tollvesenet advarer om at grensene for hva som kan regnes som privat utnyttelse kan være uklare.

– Ifølge dagens regelverk er det ikke tillatt å innføre eller utføre piratkopier i næringsøyemed, det vil si til videresalg/kommersielt bruk. Dermed er det ikke ulovlig å innføre piratkopier til privat bruk. Hva som er til privat bruk vil imidlertid bli en vurdering i hvert enkelt tilfelle, da det kan være vanskelig å skille mellom privat bruk og kommersielt bruk, sier Hole.

Uetisk og ofte skadelig

På etisk grunnlag vil Tollvesenet likevel oppfordre forbruker til å ikke kjøpe piratkopier og gjør oppmerksom på at piratkopier ofte kan være helse- og/eller miljøskadelige. Som for eksempel legemidler med feil, for mye eller ingen virkestoffer, leketøy med giftige stoffer eller elektroniske artikler uten lovpålagte sikkerhetsmekanismer.

– En annen side ved dette er at kjøp av piratkopier kan bidra til hvitvasking av penger, bidra til organisert kriminalitet som terror, menneskehandel, barnearbeid og utnytting av billig arbeidskraft, sier Hole. 

Om du ønsker å sette deg inn i forarbeidene til endingene i lovteksten, finner du hele proposisjonen her.

Les også: Slik blir du lurt til å installere falske apper

Norges beste mobilabonnement

Sommer 2019

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Sponz 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

GE Mobil Leve 6 GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen