IKT i skoleundervisningen

Prosjektet er et samarbeid mellom Bærum kommune, Novell Norge og Umoe IKT, som avholdt pressekonferanse den 22. juni. Der ble det presisert at IKT ikke er et mål i seg selv, men et verktøy for læring. Løsningen som har blitt utviklet innebærer at 15 000 elever, 1 200 lærere og 40 skoler samles i ett nettverk, basert på både fri og produsenteid programvare. I løsningen tilrettelegges det også for at lærere skal kunne tilegne seg informasjon fra både det pedagogiske nettverket og kommunens administrative intranett, til tross for at dette er to separate nettverk.


Tekniske løsninger

Offentlig sektor er pålagt fra statlig hold å åpne for åpne standarder og åpen kildekode i sine løsninger. Bruken av slik fri programvare gjør at prisen for systemet per elev per år kan ligge nede på omtrent 15 kroner. Valgfrihet og konkurranse blir opprettholdt ved at hver enkelt skole allikevel står fritt til å velge sin sammensetning av maskinvare (tynne/tykke klienter, bærbare maskiner osv.) og operativsystem (Windows XP og SUSE Linux). Terminalserverne vil bruke SUSE Linux. For brukerne skal alt oppleves likt, uavhengig av hvilken plattform man sitter på.

PCer blir fort utdaterte, men siden Linux krever mindre ressurser enn Windows XP kan levetiden på XP-maskiner bli økt ved å etterhvert bytte til Linux. I tillegg sitter skolene allerede på et stort lager av eldre maskiner som nå kan bli tatt i bruk igjen som Linux-maskiner, noe som vil øke antallet PCer per elev. Et negativt argument som ofte dukker opp i diskusjoner rundt bruk av åpen programvare er mangel på teknisk støtte. Denne problemstillingen er eliminert ved at IKT-løsningen er fullt supportert av Novells økosystem.

Systemet benytter automatisert adminstrasjon av brukere, både lærere og elever. Med andre ord, når en bruker blir endret et sted i systemet (f.eks. nytt klassetrinn for en elev eller ny adresse for en lærer) vil informasjonen bli tatt med til alle andre instanser i systemet. Dette er spesielt viktig med tanke på alle de endringer som skjer blant elever og lærere utover de spesielle tilfellene (som adresseskifte). F.eks. bytter elever klassetrinn årlig mens lærere ofte får ansvaret for nye klasser. Drifting av systemet skal skje sentralt, ved BKB Data, slik at skolene kan bruke mest mulig tid på det pedagogiske fremfor det administrative. Installasjoner og distribusjon av programvare (bl.a. en felles antivirusløsning) vil også bli behandlet sentralt, slik at lærere ikke lenger trenger å installere noe manuelt.

For å sikre arbeidet til alle elever (som alle vil ha egne hjemmeområder for sitt arbeid) blir alt jevnlig sikkerhetskopiert til sentrale servere. Grunnet Bærum kommunes varierende bredbåndskapasitet vil kun endringer bli registrert ved backup, og prosessen vil hovedsakelig skje nattestid og i helgene. Andre typer sikkerhetsrisikoer blir også tettet; det vil f.eks. ikke være mulig for elever å komme seg inn på områder de ikke skal ha adgang til. Derimot vil lærerne ha tilgang til elevenes hjemmeområder. Både på Linux- og XP-maskiner vil det kunne kobles ut spesifikke funksjoner for så å koble dem til igjen. Dermed kan skoler som avholder eksamener ved bruk av PCer umuliggjøre bruken av f.eks. minnepinner, for å begrense juks. Dette er enklere i Linux enn XP, men i følge det tekniske panelet på pressekonferansen vil det komme programvare for å forenkle blokkeringer i XP.

Teknisk panel: Asbjørn Nyborg (BKB Data), Ivar Lyse (Novell Norge),  Thomas Kjærland (Umoe IKT), Tor Harald Lothe (Umoe IKT), Arne Opdal (Umoe IKT)
Teknisk panel (fra venstre):
Asbjørn Nyborg (BKB Data), Ivar Lyse (Novell Norge), Thomas
Kjærland (Umoe IKT), Tor Harald Lothe (Umoe IKT), Arne Opdal (Umoe IKT)

Utfordringer

En av de største utfordringene for prosjektet er å få systemet til å faktisk bli brukt. Ved at alt er likt for alle, uavhengig av plattform, er man på god vei til å forenkle brukernes tilnærming til systemet. Viktigst av alt er allikevel kursing av lærerne, hvorav mange selv ikke er oppvokst med, eller utlært i, bruk av datamaskiner. Kurs vil foregå både via nett og innkallelse til sentrale kurs. Med tanke på årsbudsjettene (i år på 6,5 milloner kroner) og antallet lærere er det naturlig å tro at slik kursing vil måtte foregå over relativt lang tid.

En annen utfordring ligger i det faktum at elevene gjør mye arbeid hjemme. Spesifikke løsninger rundt dette ble ikke omtalt mye utover at foreldre skal kunne ta del i undervisningen gjennom bruk av ClassFronter, et nettbasert rammeverk for undervisning. Dette systemet er allerede mye brukt ved høyere undervisningsinstitusjoner i Norge, til varierende entusiasme hos brukerne.

Flere problemstillinger ble nevnt, bl.a. viktigheten av at mest mulig av systemet virker mest mulig av tiden. Det må f.eks. forhindres så godt som mulig at tekniske problemer oppstår midt under en eksamen avholdt ved hjelp av IKT-verktøy. Skalerbarhet ble også nevnt; med tanke på det store antallet lokasjoner, brukere og endringer av brukere.

Det har også vært jobbet mye med utskriftsløsninger. Som løsningsarkitekt Arne Opdal ved Umoe IKT uttalte: ”- Utskrift er vel det som har vært mest problematisk lengst. I mine snart 20 år i denne bransjen så har det vært [problemer] med skrivere – alltid.” Umoe IKT og Novell mener de har løst dette problemet med bruken av Novells iPrint system. Dette skal gjøre utskriftsystemet likt både på XP og Linux, og skal være lett å bruke og administrere.

Novell Norge og Umoe IKT ser et stort potensiale i løsningen de har utviklet. Bl.a. skal prosjektet ha fått mye uoppfordret interesse fra andre kommuner landet rundt.

Grunnet budsjettbegrensninger vil det ikke være mulig å få alle skoler inkludert i løpet av 2006. Derimot skal IKT-løsningen være implementert fullt ut innen utgangen av 2007.

(Kilde: Pressekonferanse ved Bærum kommune, Novell Norge og Umoe IKT)

Norges beste mobilabonnement

August 2017

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Komplett MiniFlex 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Chili Medium 5 GB


Jeg bruker mye data:

Komplett Maxiflex 12 GB


Jeg er superbruker:

Komplett Megaflex 30 GB


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen