SKOLEPROFIL: Her studerer de IT – uten krav til matte

Skoleprofil Høgskolen i Oslo & Akershus

(Bilde: Benjamin A. Ward / HiO)

Her studerer de IT – uten krav til matte

Unngår statens opptakskrav.

Annonsør­innhold
Les hele saken »

HiOAs IT-tilbud

    Studieprogrammer bachelor:
  • Ingeniørfag – data
  • Anvendt datateknologi
  • Informasjonsteknologi
  • Studieprogrammer master:
  • Nettverks- og systemadministrasjon
  • Universell utforming av IKT

HiOA er den største statlige høyskolen i Norge og tilbyr utdannelse i alt fra estetiske fag til økonomi, fra mat til informasjonsteknologi.

Skolen så dagens lys på 90-tallet, da en lang rekke fagutdannelser og skoler i Oslo ble slått sammen til én enorm skole i sentrum. For snaut to år siden tok den også opp i seg Høyskolen i Akershus, og HiOA ble en realitet.

– Totalt har vi over 15 000 studenter om man tar med videreutdanning, etterutdanning og deltidsstudier, forteller Laurence Habib, som er leder for Institutt for informasjonsteknologi.

Laurence Habib er leder for Instittutt for IT.
Laurence Habib er leder for Instittutt for IT.

– Av disse har vi rundt 500 studenter ved Institutt for informasjonsteknologi. IT-tilbudet er en videreføring av det som tidligere var Oslo Ingeniørhøyskole. Rundt 200 nye IT-studenter tas opp hvert år.

De tre bachelor-studiene skiller seg ut på hver sin måte, både med hensyn til innhold og til opptakskrav.

Ikke-teknisk IT

Det er flest som søker på linjen «Anvendt datateknologi»:

– Rent formelt er ikke denne linjen definert som en teknologisk utdannelse. Med andre ord trenger en ikke matte for å komme inn, forteller Habib videre.

Grunnen er at studiet er satt sammen slik at minst 50 prosent av fagene er samfunnsfag.

– Men samfunnsfag kan være så mye, og mye er IT-relevant kan defineres som ikke-teknisk, fortsetter hun, og røper noe av hemmeligheten ved dette nye fagets suksess.

Det er en IT-orientert utdanning der det ikke er krav om realfag i fagkretsen fra videregående. Som eksempler på slike «samfunnsfag» trekker hun fram typiske dataoppgaver som prototyping og visualisering, det ene dreier seg om å teste et system med brukere, det andre om å visualisere datainformasjon.

Studenter ved Anvendt datateknologi.
Studenter ved Anvendt datateknologi.Foto: Benjamin A. Ward / HiO

– Studiet handler også om teknologi, men med et annet perspektiv enn et rent programmeringsstudium. Det er for eksempel mer brukerrettet. Men det er ingenting i veien for at studentene kan bruke de andre 50 prosentene av studiet til veldig tekniske fag, legger hun til.

Dataingeniør-linjen tilsvarer tilbudet man finner hos de andre høyskolene og følger den samme rammeplanen. Det innebærer at studentene i tillegg til rene IT-studier må ha en del fag som rammeplanen har fastsatt, som blant annet kjemi, matematikk, fysikk, samfunnsfag og så videre.

Habib understreker at det her er nødvendig med full pakke i realfag, både matematikk og fysikk. Det betyr imidlertid ikke at kravene er uoverkommelige:

Fritt IT-studium

– De siste årene har det generelt vært problemer med rekrutteringen til alle ingeniørhøyskolene i Norge, med unntak av NTNU, slik at det i praksis ikke er noen nedre karaktergrense for dem som søker seg til ingeniørstudiet og ellers har det formelle i orden.

IT-teknologi står friere famessig enn IT-ingeniør.
IT-teknologi står friere famessig enn IT-ingeniør.Foto: Benjamin A. Ward / HiO

Bacheloralternativet IT-teknologi har eksistert ved skolen i ti år.

– Kravet for å komme inn er bare matematikk, i motsetning til ingeniørstudiet, som krever hele realfagspakken, og her er det heller ingen rammeplaner for hvilke fag det må undervises i, sier Habib og mer enn antyder at dette er linjen for den som vil gå enda dypere i IT-studiet.

– Det er først og fremst et programutviklingsstudium, med mye programmering, internett og web. Litt drift er det også. Generelt er det en mer rendyrket It-utdanning som ikke er like realfagstung som ingeniør-alternativet.

– Verdens eneste mastertilbud i drift

Etter bachelor har studentene to master-programmer å velge mellom. Det ene heter Nettverk og systemadministrasjon, og blir arrangert i samarbeid med Universitet i Oslo.

– Her har vi fokus på drift, men på mer overordnet plan, og vi er faktisk en av de veldig få i verden som tilbyr en masterutdanning innenfor nettverk og systemadministrasjon, sier Habib videre. Her mener hun også grunnen ligger til at så mange som 50 prosent av studentene kommer fra utlandet.

Det andre masterprogrammet, Universell utforming av IT, er rettet mot samspillet mellom teknologi og brukeren. Fokuset er å gjøre IT tilgjengelig for alle, også for enkelte brukergrupper som av en eller annen grunn kan oppleve barrierer ved bruk av IT.

Studentene anbefales å skaffe seg internasjonal erfaring, og skolen har mange utvekslingspartnere. Gjennomsnittlig tar 10 prosent av studentene noe av utdannelsen sin et annet sted en ved høyskolen, som regel et semester ved et utenlandsk universitet.

HiOA ligger sentralt i Oslo Sentrum.
HiOA ligger sentralt i Oslo Sentrum.

Habib forteller om et tett samarbeid med næringslivet. Alle skal gjennomføre et hovedprosjekt det siste året av bachelorstudiet. Det blir gjennomført i en bedrift med en oppdragsgiver, og det dreier seg om reelle prosjekter. Folk fra næringslivet gir også gjesteforelesninger i nesten alle de fagene der et næringslivsperspektiv kan være relevant, og det er et tett samarbeid med en rekke større konsulentselskaper.

Ettertraktet kompetanse

– Hvert år har vi også et seminar der personer fra industri og offentlige organisasjoner gir oss tilbakemeldinger. De har sett på utdanningene våre og mange av dem har hatt studenter i bedriftene sine eller gått der. De kommer med tilbakemeldinger på kursene våre, om hva som er behovet, hva som mangler og hva kan vi gjøre. Alle lærerne er der, og vi tar det veldig på alvor, forteller hun.

Hvilken status har kandidatene fra HiOA ute i arbeidslivet?

– Studentene har ikke problemer med å finne jobb. Mange i 3. klasse har allerede sikret seg jobb, og det er ikke uvanlig at de blir rekruttert lenge før de er ferdige. Forutsetningen er at de fullfører med bra resultater. Spesielt konsulentselskapene er på hugget. De er aktive med bedriftsbesøk og inviterer studentene til seg.

Studentene kan kople av i Norges største klatrevegg, eller på egen studentkro.
Studentene kan kople av i Norges største klatrevegg, eller på egen studentkro.

Hvordan er kjønnsfordelingen?

– Vi sliter med kjønnsfordelingen som alle IT-utdannelser. Litt avhengig av de forskjellige programmene ligger kvinneprosenten på 10 – 20.

Hvordan er studentmiljøet for HiOA-studentene?

– Fordelen er at vi holder til veldig sentralt i byen og all undervisning foregår i ett og samme bygg. Forholdene er veldig oversiktlige. Vi er kjent for å være "tett på" studentene, med en lærerstab som oppleves som særdeles tilgjengelig og opptatt av å følge opp de enkelte. Mange aktiviteter foregår i tilknytning til skolen. Vi har studenthytte, klatreklubb i huset med Norges størsteklatrevegg, vi har fast studentkro med eget lokale. Og ikke minst har vi en god fadderordning – fadderuken ligger høyt på prioriteringslisten til studentene. Det er en veldig god måte å bli kjent med eldre studenter – spesielt her på teknologi, avslutter Habib.

Norges beste mobilabonnement

Sommer 2019

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Sponz 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

GE Mobil Leve 6 GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen