Guide

Her er PC-tilbudet i ditt fylke

Det er store forskjeller mellom fylkeskommunenes løsninger for bærbare maskiner i videregående skole. Her er oversikten over hva slags løsninger de forkjellige har for bærbar PC i videregående skoler. Listen er ført opp alfabetisk etter fylkesnavn.

Informasjonen er hentet fra fylkeskommunenes nettsider og direkte per telefon. Om du sitter på ytterligere informasjon om løsningen i din fylkeskommune eller ved skoler nær deg, så vil både vi og våre lesere bli takknemmelige om du deler denne informasjonen i kommentarfeltet nedenfor artikkelen.

Akershus
Akershus har satt seg som mål å ha full PC-dekning på sine videregående skoler innen skoleåret 2009. På grunn av forskjellige krav hos fylkeskommunens skoler har de bestemt at det er opp til hver enkelt skole å velge strategi for å få til dette.

Ifølge fylkeskommunen har 19 skoler bestemt seg for å gi ut bærbare maskiner mot en egenandel på 800 kroner. Elever ved disse skolene vil kunne beholde maskinene etter endt skolegang. Totalprisen for maskinen blir da 2400 kroner. 13 skoler vil låne ut maskiner kostnadsfritt. Disse maskinene må leveres tilbake til skolen etter endt skolegang. Andre skoler har søkt om fritak fra ordningen og vil belage seg på at elevene bruker egne PC-er hjemme. Det vil likevel lånes ut maskiner til de av elevene som ikke har privat PC.

Du kan selv se hvilke skoler som har hvilke ordninger på fylkeskommunens hjemmeside.

Aust-Agder

Aust-Agder viderefører sitt prosjekt fra tidligere år. I år får 2/3 elevene i Vg1 ved fylkeskommunens videregående skoler tilbud om bærbar PC. Maskinene er forebeholdt utvalgte grupper og studieprogram opplyser fylkeskommunen. Maskinene er levert av Lenovo og er av typen Thinkpad R61 ifølge Lenovo selv. Maskinene vil koste 2500 kroner i leie første året, deretter må elevene betale 800 kroner de to siste årene. Det betyr at maskinene vil ha en samlet pris på 4100 kroner etter endt utdaning.

Det er ikke oppgitt noen spesifikasjoner på maskinene som leveres til elevene i Aust-Agder. Men Thinkpad R61-serien ligger noe høyere i pris om du kjøper den i butikken. Elevene i fylkeskommunen kan benytte seg av private maskiner, men det vil ikke gis støtte til dette.

Mer om ordningen kan du lese på fylkeskommunens nettsider.

Buskerud
Buskerud fylkeskommune vil i år tilby leiemaskiner for alle elever som begynner i Vg1. Maskinene vil koste 820 kroner årlig og elevene vil kunne beholde maskinen etter endt skolegang. Det vil si at maskinene til sammen koster 2460.

For å lese mer om ordningen kan du gå inn på fylkeskommunens nettside.

Finnmark
Finnmark fylkeskommune tilbyr alle elever som starter i Vg1 i år å leie bærbar maskin til 820 kroner året. Maskinene elevene får leie er en HP 6715b med to-kjerneprosessor, 15 tommer skjerm, 2GB minne og 120GB harddisk. Til normalt skolebruk bør dette holde lenge. Etter endt skolegang kan elevene beholde maskinen. Totalsummen for maskinen blir da 2460. Om du avslutter studieløpet må du betale full pris for maskinen som er 5215 kroner. Da har elevene i det minste en glimrende motivasjon for å holde studieløpet ut.

Finnmark startet dette prosjektet i fjor, slik at elever i Vg2 i år fortsetter å bruke de maskinene de ingikk avtale om å leie i 2007.

Mer om ordningen kan du lese på fylkeskommunens hjemmesider.

Hedmark
I år som i fjor vil Hedmark fylke gjøre det obligatorisk for alle elever i Vg2 å ha bærbar PC. Fylkeskommunen tilbyr leiemaskiner fra Dell. Maskinene koster 820 årlig og elevene kan beholde maskinene etter endt skolegang.

Fra neste år vil ordningen innføres for alle elever fra og med Vg1, men maskinalternativet vil muligens byttes ut da Oppland kjører årlige anbudsrunder.

Hordaland
Hordaland har vedtatt at alle Vg1 elever skal ha bærbar PC. De kan da enten kjøpe egen eller leie av fylkeskommunen for en egenandel på kroner 1000. Etter endt videregående kan elevene velge å kjøpe ut maskinen for et beløp på 500 kroner.

Maskinen skolene tilbyr er en Lenovo-maskin med 120 GB harddisk og 3 GB ram.

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal vil at alle elever ved videregående skole skal ha tilgang til bærbare maskiner, men de overlater til elevene å velge hva slags maskin de vil ha. De gir derfor ut et stipend til alle nye elever. Stipendet er 3200 til Vg1-elever på studierettet fag og 3900 til elever på yrkesrettede fag. De elevene som fikk PC-stipend i år må betale en avgift på 820 kroner. Fylkeskommunen vil skaffe de nødvendige programmene som trengs for undervisningen.

Mer om ordningen kan du lese hos fylkeskommunen.

Nordland
Nordland fylkeskommune fortsetter ordningen fra i fjor. Det betyr at alle elever får et engangsstipend på kroner 4000 og elevene får også nødvendig programvare for å bruke maskinen ved skolen. Nordland fylkeskommune sier at de vil betale samme beløp til de elever som allerede har en bærbar maskin som tilfredsstiller minimumskravene.

Mer om Nordland og deres løsning for bærbar PC i videregående skole, kan du lese om på fylkeskommunens nettsted.

Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune bestemte allerede i 2005 at alle elever ved videregående skole skulle ha bærbar PC. De lot derfor elever som begynte på videregående i fjor å leie eller kjøpe seg bærbar privat. Denne praksisen viderefører de i år. I år vil alle Vg2 elever beholde sin leieavtale fra i fjor til maksimumsprisen satt av departementet. Det vil si 800 kroner.

De som benyttet seg av privat PC i fjor, men i år ønsker å leie PC fra fylkeskommunen må derimot høre ved sin skole om det finnes tilgjengelige PC-er. For de som begynner i videregående i år har Nord-Trøndelag fylkeskommune tilbud om en læremiddelpakke. Læremiddelpakken inneholder bærbar PC, lærebøker til utlån og digitale læremidler. Pakken varierer i pris etter studieretning.

Elever ved studiespesialisering må betale 4400 kroner for denne pakken. Elever ved idrett, musikk dans og drama kroner 4900 og elever ved yrkesfag kroner 2800. Den bærbare PC-en som inngår i pakken er en Hewlet Packard 6715b med 120GB harddisk, 2GB minne og en AMD Turion prosessor. Dette er en maskin som skal kunne takle det meste skolearbeid og litt ekstra. For 4900 kroner og skolebøker og programvare på kjøpet er det ikke et dårlig valg.

Om du anskaffer deg en PC på egenhånd, så gir ikke Nord-Trøndelag fylkeskommune økonomisk støtte til dette. Du kan heller ikke reservere deg mot å betale for PC-en i deres tilbud om læremiddelpakke.

Mer om Nord-Trøndelag og deres løsning for bærbar PC i videregående skole, kan du lese om på fylkeskommunens nettsted.

Oppland

Oppland har tidligere hat forsøksprosjekter med bærbare maskiner i skolen. Fra og med i år blir dette obligatorisk. Elevene kan derfor velge å kjøpe egen maskin, eller leie maskin fra skolen til 820 kroner i året. Maskinen kan de beholde etter endt skolegang.

Hva slags maskin dette er har vi dessverre ikke fått informasjon om.

Oslo

I Oslo jobbes det med å finne en løsning for skole-PC, men det er uklart hvem som er ansvarlige for å skaffe midler og stå ansvarlig for en eventuell løsning. Elever i Oslo bør derfor kontakte sin skole for å høre hva slags tilbud de har.

Rogaland
I Rogaland er det vedtatt at alle elever som begynner i Vg1 skal benytte seg av bærbare maskiner. Rogaland fylkeskommune har inngått avtale med Telenor Telehuset om levering av Hewlet Packard maskiner. De har da tre modeller elevene velger mellom hvorav den minste modellen blir delvis betalt av fylkeskommunen. Elevene må selv betale 4999 for denne modellen.

Modellen det er snakk om er en Hewlet Packard 6530b modell med intelprosessor. Det medfølger 2GB minne og det er plass til 120GB på harddisken. Maskinen leveres med Windows Vista Home Basic. Vekten er på gode 2.3 kilo.

Prismessig er dette en bra maskin, men etter tre års skolebruk er det mulighet for at den innen studietiden kommer er utdatert.

Rogaland har som sagt også avtaler om leveranse av to mer kraftige maskiner, HP 6730b og HP Pavilion. Prisen på disse er henholdsvis 7366 og 8000 kroner. Om dette er et godt kjøp kan vurderes. Det vil nok ikke skade om elever i Rogaland leter litt rundt før de kjøper en av disse dyrere alternativene. Fylkeskommunen har også avtaler om kjøp av Apple Mac for elever på medielinjer.

Fylkeskommunen gir alle elever gratis tilgang på nødvendige programmer samme hvilken PC de stiller med.

Mer om Rogaland og deres løsning for bærbar PC i videregående skole, kan du lese om på fylkeskommunens nettsted.

Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane har ingen planer for bærbare PC-er i skolen dette skoleåret. De har på plass stasjonære maskiner der det trengs, men har foreløpig ingen planer om å gjøre bærbare maskiner obligatorisk.

De jobber likevel med å nå regjeringens mål om full dekning.

Sør-Trøndelag
I Sør-Trøndelag har de i første rekke jobbet med et digitalt kompetanseløft blant lærerne. Dette for å ha kompetansen på plass innen elevene får pålegg om å ha bærbare PC-er i undervisningen.

Sør-Trøndelag har derfor ikke vedtatt noen samlet plan for bærbare PC-er for elevene, men understreker at skolene er godt utstyrt med maskiner.

Telemark

Telemark fylkeskommune jobber med å skaffe gratis læremidler til alle elever fra og med 2009. I år må derimot elevene sørge for bærbar PC privat om de ønsker det. Unntaket er elever ved Vg2 som skal få leie PC-er om dette anses som obligatorisk i undervisningen.

Telemark vil samtidig sette i gang med et digitalt undervisningsopplegg. De elevene som deltar i dette vil få tilgang til bærbare maskiner.

Troms

Troms fylkeskommune innfører bærbar PC som obligatorisk for alle elever som starter i Vg1 i år. Maskinene kan leies av skolen for 800 kroner årlig. Maskinen kan beholdes etter endt skolegang. Maskinen vil da få en totalpris på 2400.

PC-ene må leies direkte fra skolen.

Vest-Agder

Vest-Agder har tidligere år hatt større forsøk med bærbare maskiner i videregående skole. I år vil de videreføre forsøket og har sammen med Aust-Agder bestilt maskiner fra Lenovo. Prisen elevene må betale er noe uklar, men elever i Vg2 skal ikke betale mer enn 820 kroner årlig.

Vestfold
Vestfold fylkeskommune har innført bærbar PC som obligatorisk verktøy for sine elever i videregående skoler. Elever i Vg2 og Vg3 får leiemaskiner for 800 kroner året. Elever i Vg1 må betale 160 kroner i måneden for samme maskin, men fra Vg2 betaler også de 800 kroner i året. Maskinene beholdes etter endt skolegang.

Maskinene i år kommer fra Dell, noen nærmere spesifikasjoner har fylkeskommunen ikke, men lover at det er gode skolemaskiner som er valgt ut etter anbud.

Østfold
Østfold vil i år ha 5000 maskiner som lånes ut til elever som starter i videregående skole. Maskinene lånes ut gratis og må leveres tilbake etter endt skolegang. Dette vil ikke dekke alle elever ved fylkeskommunens videregående skole, men det jobbes hardt for full dekning neste år. Fylkeskommunen har samtidig satset på egen digital læringsportal som alle elevene i fylkeskommunen får tilgang til.

Norges beste mobilabonnement

Juni 2017

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Ice Mobil 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Telio Go 5 GB


Jeg bruker mye data:

Komplett Maxiflex 12 GB


Jeg er superbruker:

Komplett Megaflex 30 GB


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen