SNIKTITT: Fujifilm X100S og X20 Får lynkjapp autofokus

Sniktitt Fujifilm X100S og X20

(Bilde: Fujifilm)

Får lynkjapp autofokus

Og det er bare begynnelsen. Fujifilms allerede gode kompakter blir bedre på det aller meste.

Annonsør­innhold
Les hele saken »

For en snau uke siden var Akams redaktør invitert til Fujifilms lokaler i Stockholm for å titte litt på flett nye Fujifilm X100S og Fujifilm X20, og møte folkene som stod bak designen av dem. Vi lot oss ikke be to ganger...

Disse kameraenes respektive forgjengere var nemlig svært interessante, for ikke å si revolusjonerende, men heller ikke uten problemer. Begge to var svært gode, men med mange og til dels avorlige mangler som ødela. Mange av disse ble rettet opp i diverse firmware-oppdateringer i etterkant, noe som gjorde kameraene til svært gode kjøp, for sin tid. Det er imidlertid en stund siden, og nå er altså etterfølgerne her.

Fujifilm X100S.
Fujifilm X100S.Foto: Fujifilm

Liten ytre forskjell

Ytre sett er det lite forskjeller å spore fra forrige generasjon. Noen knapper er endret en smule, men for det meste ikke vesentlig. Et eksempel på en av de største ytre endringene er at AF-S og AF-C nå har byttet plass på fokusvelgeren på siden av x100S, i forhold til hvordan det var på X100. Dette fordi de fleste brukerne av kameraet oftest bruker AF-S eller MF, og det derfor er enklest å ha disse på hver sin ende av trepunktsvelgeren.

En annen endring som er viktig, men i liten grad å anse som ytre, er den nye Q-knappen. Denne har kommet i stedet for RAW-knappen på X10 (meg både X20 og X100S får en Q-knapp) og gir direkte tilgang til en hurtigmeny av tradisjonell type, hvor det meste av nødvendige innstillinger kan gjøres enkelt og greit.

Ny Q-knapp og hurtigmeny.
Ny Q-knapp og hurtigmeny.Foto: Fujifilm
Meny fra X20 - langt mer oversiktelig enn i X10.
Meny fra X20 - langt mer oversiktelig enn i X10.

Dette er for øvrig ikke eneste menymessige forbedring som er å spore: Begge kameraene for en betydelig forbedret hovedmeny, som henger litt med i tiden. Bort med de gammeldagse menyene fra X10 og X100, hvor man risikerte å måtte skrolle i alle evighet for å finne det man skulle ha. Nå har X20 og X100S i stedet fått menyer som vi kjenner dem fra andre produsenter, med ulike faner som angir type, og med undermenyer som ikke er større enn at de får plass på en skjerm. Til høyre ser du et eksempel fra X20.

En annen interessant forskjell som ikke er på kameraet, men derimot de nye lærtaskene, er at de nå får luke i bunnen slik at man slipper å ta hele greia av kameraet for å skifte batteri ellert ta ut/sette inn minnekortet.

Det optiske søkerbildet i X100S med informasjon elektronisk projisert oppå.
Det optiske søkerbildet i X100S med informasjon elektronisk projisert oppå.Foto: Fujifilm

Bedre søker

Både X100S og X20 får forbedret søker, men endringen i førstenevnte går stort sett på bedre oppløsning. X100 hadde 1 440 000 subpiksler i sin elektroniske søker, mens X100S har fått dette antallet nesten doblet, til 2 350 000 stykker.

X100S har samme hybridsøker som forgjengeren, men med høyere oppløsning på den elektroniske delen.
X100S har samme hybridsøker som forgjengeren, men med høyere oppløsning på den elektroniske delen.Foto: Fujifilm
Foto: Fujifilm

Mer interessant er det kanskje for X10-eierne at X20 nå får projisert diverse informasjon i søkeren. Søkeren for øvrig er lik som før, og det er ikke noen mulighet for ren elektronisk søker i dette kameraet heller, men nå får man i det minste en del nødvendig info i øyekroken. Det dreier seg om følgende: Fokusindikator, eksponeringskompensasjon, lukkertid, blenderverdi, ISO, opptaksmodus, blits og selvutløser, fokusfelt, parallakseadvarsel, autofokusfeil, og advarsel om at bildet kan bli uskarpt på grunn av for lang lukkertid.

X20 får informasjon i søkeren, noe X10 fullstendig mangler.
X20 får informasjon i søkeren, noe X10 fullstendig mangler.Foto: Fujifilm

Vi fikk bruke X20 littegranne, og forbedringen var enorm i ren verdi av søkeren. Den var riktignok ikke perfekt - til det er den for liten og upresis - men den er på grunn av informasjonen langt mer verdifull enn før, selv om det på enkelte motiver og lysforhold kunne være litt småvanskelig å se informasjonen og hvilket fokusfelt som var valgt.

X-Trans CMOS II

I motsetning til sine forgjengere får X20 og X100S Fujifilms kjente X-Trans CMOS, men i en ny utgave (derfor II) og ikke den samme som sitter i Fujifilm X-Pro1. Stort sett fungerer den imidlertid på samme måte:

En vanlig sensorbrikke benytter seg av et såkalt Bayer-filter for å finne ut hvilken piksel som skal ha hvilken farge. En pikselsensor vet nemlig ikke i utgangspunktet noe annet enn hvor mye lys den har mottatt - ikke hvilken farge det er på det. Dermed må man legge et filter oppå hver eneste en av dem, slik at man kan si at "denne mottok bare grønt lys" eller "bare rødt lys traff denne sensoren". I et Bayer-filter er annenhver piksel belagt med et grønt filter som bare slipper gjennom gjønt lys, og annenhver av de restenrende er utstyrt med henholdvis rødt og grønt filter. Dette kalles ofte for et RGGB-mønster, siden fordelingen er 25% på rødt, 25% på blått og 50% på grønt. Basert på dette kan man kameraet beregne seg frem til hvilken farge hver enkelt piksel skal ha, ved å blant annet se på hvilke farger nabopikslene har. Metoden er imidlertid ikke uten problemer. For det første forkaster man på denne måten mye av lyset, og for det andre vil man også miste litt skarphet, siden det bare er annehver linje og kolonne som har røde piksler og ditto med blå. Kun grønne piksler finnes i hver linje og kolonne.

Vanlig Bayer-mønster til venstre, X-Trans CMOS-mønster til høyre.
Vanlig Bayer-mønster til venstre, X-Trans CMOS-mønster til høyre.Foto: Fujifilm

Fujifilms X-Trans CMOS benytter seg av en litt annen metode. Der et Bayer-filter består av gjentagende blokker på 2 x 2 piksler, består filteret på en X-Trans-brikke av blokker på 6 x 6 piksler, og med et langt mer komplekst mønster. Det er fremdeles en overvekt av grønne piksler, faktisk litt mer enn på et Bayer-filter, men det er lagt opp slik at alle linjer og kolonner har minst èn piksel av hver farge (rødt, grønt og blått) per blokk. Det forkaster like mye lys som et bayer-filter, men utnytter det som brukes på en bedre måte, og bevarer skarpheten bedre. Et slikt komplisert mønster krever imidlertid langt heftigere prosessering enn et Bayer-filter, for å gjøre et bilde av det hele.

Hvorfor dette er viktig? Jo, fordi det potensielt gir bedre bildekvalitet både med hensyn til fargegjengivelse, detaljgjengivelse, og bildestøy. Faktisk skal de nye brikkene som sitter i X20 og X100S i utgangspunktet ha 30% mindre bildestøy enn de som sitter i X10 og X100, påstår Fujifilm. Vi kan ikke gå god for påstanden uten å ha testet, men det låter jo svært lovende.

Fujifilm FinePix X20.
Fujifilm FinePix X20.Foto: Fujifilm

Raskere autofokus

En annen fordel med å bruke nettopp X-Trans CMOS II-brikkene er autofokushastigheten, noe som var de eldre modellenes akilleshæl. Mange brukere klaget over manglende tempo og treg respons på kameraenes autofokus, så da de laget X20 og X100S ga Fujifilm dem like gjerne det de selv påstår er verdens raskeste autofokus. En temmelig drøy påstand, men de kan faktisk finne på å ha RETT! Selv om det vi fikk tafse på i Stockholm var tidlige beta-utgaver med firmwareversjon null-komma-noe, var autofokusen direkte kjapp, selv i dårlig lys. Vi hadde følelsen av at knappen knapt var trykket ned før det bekreftende bippet var der. Imponerende!

I følge Fujifilms informasjon skal X100S kunne fokusere på ikke mer enn 0,08 sekund, mens X20 skal være helt nede i 0,06 sekund!

Så hvordan i svarte har de så fått det til?

Vel, med en helt unik form for fasedetekterende autofokus på bildebrikken, fikk vi vite. Andre produsenter setter noen fasedetekterende sensorer innimellom bildesensorene på brikken, og interpolerer bildet rundt dem. dette fungerer sånn noenlunde bra, og er en helt Ok løsning. Det Fujifilm har gjort, gir oss litt mer hakeslepp enn som så:

Diagram som viser X-Trans CMOS II og hva den gjør.
Diagram som viser X-Trans CMOS II og hva den gjør.Foto: Fujifilm

De bruker nemlig en del av de grønne pikselsensorene i sine unike brikker til fasedetekterende autofokus, samtidig som de samme pikselsensorene samler bildedata til det ferdige bildet. de bruker altså lyset to ganger, på forskjellig måte og til forskjellig ting, uten at den ene går vesentlig ut over den andre. Vi sier vesentlig, fordi vi ikke vet om det har noen effekt på autofokusen at det bare er grønne pikselsensorer som brukes på denne måten. Hva bildekvaliteten angår, så vil vi ikke tro det har noen særlig negativ effekt - det er tross alt mange flere grønne pikselsensorer på brikken enn av de andre fargene, som vi var inne på.

Med denne teknikken har Fujifilm uansett fått til at X100S sin bildebrikke har til sammen 142 000 fasedetekterende fokuspunkter fordelt på de midterste 40% x 40% av bildebrikken, noe ingen andre produsenter kan skryte på seg, så vidt vi vet. Tilsvarende tall for X20 er noe mindre imponerende, takket være den mindre bildebrikken, men 86 000 fasefokuspunkter på et 36% x 36% område er absolutt ikke ille det heller!

Også HS50EXR og F900EXR vil få en bildebrikke som benytter denne teknikken, men da med 136 000 punkter på et 36% x 36% område.

Bedre manuell fokus

Et av problemene X100 hadde, som ikke kunne rettes godt nok opp ved hjelp av en firmware-oppdatering, var manuell fokus. Noe ble fikset, men den var fremdeles plagsomt treg upresis og generelt upraktisk i bruk. Noe av dette skyldtes den rent fysiske oppløsningen på sensorene som registrerer dreiingen av fokusringen og "oversetter" det til et digiotalt signal. Denne skal nå være doblet i X100S, i følge Fujifilm, noe som vil si at det nå er 1,38 mm mellom hvert avlesningspunkt, der det i X100 var 2,75 mm.

I tillegg får X100S også en elektronisk funksjon som forsøker å digitalt kopiere en eldre måte å fokusere på: Splittprisme. Fujifilm kaller funksjonen Digital Split Image, og den utnytter nettopp de samme fasedetekterende pikslene som kameraets autofokus bruker. I stedet for å bare benytte dem til kameraets prosessering av fokusdata, kan denne funksjonen også sende signalene videre til skjerm eller søker, slik at du selv kan justere fokusen slik du vil ha den.

Digital Split Image fokus.
Digital Split Image fokus.Foto: Fujifilm

Vi fikk ikke prøvd denne funksjonen inngående, men en liten test fikk vi mulighet til. Den fungerte i og for seg greit nok, men bildet var veldig mørkt og dermed til dels vanskelig å se godt nok til å kunne stille fokus nøyaktig nok. Vi er ikke helt overbevist over denne funksjonens fortreffelighet, i alle fall når det ikke er godt med lys, men på den annen side er det ikke grunn god nok til å ikke ønske den velkommen.

Det samme gjelder X100S og X20 sin nye mulighet for fokus peaking, en funksjon som er i ferd med å bli vanligere for tiden, og som man finner blant annet i Sony Nex-6. Fokus peaking fungerer slik at kameraet endrer utseende på de delene av bildet som er i fokus, som oftest med en farge eller mønster som legges oppå, slik bildet vises på skjermen. Selve bildet som tas endres selvfølgelig ikke - bare visningen. I Fujifilms tilfelle er det imidlertid ikke selve områdene som er i fokus som endres, men kantene rundt som får en lys rand når de er i fokus. Problemet med det er at det i visse lyforhold og med noen motiver kan være temmelig vanskelig å se hvilke kanter som har en ekstra lys rand og hvilke som har det helt naturlig.

Fokus peaking i X20. De lyse rendene rundt motivet viser hvor fokusplanet er.
Fokus peaking i X20. De lyse rendene rundt motivet viser hvor fokusplanet er.Foto: Fujifilm

Ny prosessor gir raskere kamera

For å klare den avanserte matematikken som skal til for å skape et bilde av dataene fra den nye bildebrikken, har Fujifilm gitt kameraene en raskere prosessor enn før, og som i tillegg faktisk har to prosessorkjerner.

Det gir også andre fordeler, nemlig betydelig raskere... vel, alt.

X100S skal nemlig være godt for 6 bilder per sekund, mot de 5 som X100 kunne stille med. Dette tempoet skal det klare i 5 sekunder (31 bilder), eller lenger hvis man har ekstra raskt minnekort. X20 på sin side skal klare et tempo på ikke mindre enn 12 bilder per sekund, i like under ett sekund (11 bilder), mens X10 klarte "bare" 7 bilder i sekundet.

Det er heller ikke bare hastigheten på opptak og autofokus som skal være forbedret. I følge Fujifilm selv skal oppstartstidene være redusert fra 2 sek i X100 og 1,5 sek i X10, til 0,9 sekunder for både X100S og X20 - eller 0,5 sekunder i quick start mode.

Utløserforsinkelsen skal fremdeles være på respektable 0,01 sekund, mens bildeintervallen skal være forbedret fra henholdvis 0,9 og 1,1 sekund til respektable 0,5 sekund.

En annen småkjekk funksjon Fujifilm har implementert er muligheten for dobbelteksponering. Dette gjelder selvsagt kun for JPG-bilder, og gjør essensielt ikke noe annet enn mange vil kunne fikse i Photoshop etterpå uansett, men det kan utmerket godt være av interesse for en del brukere mens de er ute og farter.

Multieksponering.
Multieksponering.

Lens Modulation Optimizer

Bak dette kryptiske navnet gjemmer det seg en interessant funksjon som Fujifilm har kunnet bimplementere i kameraene takket være den kraftigere prosessoren, og at de begge to har fastmpontert optikk. Dermed kan optikkens ulike karakteristika registreres på ganske omfattende vis i prosessoren, som takket være dette og datakraften nå har mulighet til å korrigere en rekke forskjellige ting.

Ikke bare kan de vanlige effektene av for eksempel fortegning, fargefeilbrytning og vignettering korrigeres, men også diffraksjon. Kameraet "vet" nøyaktig hvordan objektivet oppfører seg ved alle ulike nkombinasjoner av innstillinger, og kan til en viss grad korrigere og kompensere for det, for å oppnå et bedre resultat.

På bildet nedenfor ser du plansjen Fujifilm brukte for å forklare prosessen for den fremmøtte pressen:

Slik fungerer Fujifilms Lens Modulation Optimizer.
Slik fungerer Fujifilms Lens Modulation Optimizer.Foto: Are Thunes Samsonsen, Akam.no

Disse effektene vil kun påvirke hvordan JPG-filene blir, rett fra kamera - RAW-filene vil selvsagt ikke påvirkes.

Forbedret video

Ny brikke og bedre prosessor gir også bedre video, og X100S får mulighet til 1920 x 1080 i 60p, hvor X100 måtte nøye seg med 1280 x 720 i 24p.

X20 får det samme, men oppgraderingen er mindre drastisk, siden x10 faktisk kunne stille med 1920 x 1080 i 30p.

Begge kameraene vil imidlertid få kraftig forbedret autofokus også i videomodus; essensielt den samme som i stillbildemodus, med fasedeteksjon og det hele.

Du kan også justere lydnivået mens opptaket pågår, lover Fujifilms dokumentasjon oss. Du skal i følge det vi har fått utlevert av informasjon ha fire lydnivåer å velge mellom.

Konklusjon

Noen dom over X20 og X100S er det vanskelig å komme med basert på de få minuttene vi fikk med noen tidligere preproduksjonseksemplarer i Stockholm. Bildekvaliteten fikk vi ikke sett på, og resten hadde vi for dårlig tid til å danne oss et fullstendig bilde av. Det vi derimot fikk et godt bilde av, er teknologioen som er ny i disse to kameraene, og det bærer som du skjønner også denne artikkelen et ikke helt lite preg av.

Med det i tankene må vi kunne si at både X20 og X100S virker lovende. SVÆRT lovende. Deres respektive forgjengere var svært gode kameraer for sin tid, og når nyprisen nå er redusert på begge erstatningsmodellene, samt at de begge har fått mye interessant og ny teknologi, synes det vanskelig å konkludere med noe annet.

I tillegg ser det jo helt klart ut til at Fujifilm her har klart å motstå fristelsen av å "fikse" på ting ved kameraene som allerede fungerte godt og ikke trengte og fikses. Et eksempel til etterfølgelse for de fleste andre produsenter, tør vi påstå.

Er du sulten på mer så kan vi til slutt også nevne at både X20 og X100S er forventet inn til vår testlab så snart som overhodet mulig. Vi gleder oss, og det håper vi at du også gjør, for dette blir spennende!

Les også: SNIKTITT: Nikon Coolpix A - Som skapt for reportasjefoto

Norges beste mobilabonnement

Sommer 2019

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Sponz 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

GE Mobil Leve 6 GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen