FrP vil la deg stemme via SMS

FrP vil la deg stemme via SMS

(Publisert 18. juni)

Til høsten er det stortingsvalg, men til tross for at moderne teknologi gjør det mulig å stemme trygt via internett eller SMS, må du fortsatt møte opp på et valglokale i ditt nærmiljø for å gi din stemme. Stemmegivning på denne måten har allerede blitt utprøvd og implementert i andre land, men i Norge har partiene vært – og fortsatt er – svært skeptiske til en slik ordning.
Fremskrittspartiet (FrP) er unntaket, som i første omgang ønsker å teste ut stemmegivning via internett og SMS i for eksempel kommunevalg. En fersk undersøkelse i regi av mobiloperatøren Chess, viser at Høyre og FRP trolig ville fått regjeringsmakt ved valget 14. september i år, dersom dette var tillatt.
Større valgdeltakelse?
Det er positivt for den demokratiske prosessen at flere samfunnsmedlemmer deltar i alle valg. En undersøkelse foretatt av Respons Analyse for mobiloperatøren Chess, viser at oppslutningen ville blitt større. Selv om dette ikke var en politisk undersøkelse, kommer det fram at det først og fremst er Høyre og FrP som ville tjent på stemmegivning via SMS for øyeblikket.

70 prosent av de spurte sier at de ville stemme uansett, mens hele 16 prosent utover disse, svarer at sjansen ville vært større for at de stemmer dersom det var mulig med stemmegivning via SMS. En av fem Høyre-sympatisører hevder at det øker sjansen for at de stemmer ved Stortingsvalget hvis det kan gjøres med en tekstmelding. 17 prosent av de som stemmer FRP svarer det samme, mens bare seks prosent av de som stemmer Venstre sier sjansen øker.
- Jeg mener at SMS er en mulighet som må utredes dersom det kan øke valgdeltakelsen. Det er jo synd at vi i disse teknotider må bevege oss fysisk for å kunne stemme, sier markedsdirektør Jarle Alvær i Chess.
Foreslo SMS-avstemning i 2007
For et par år siden foreslo FrPs stortingsrepresentant Jørund H. Rytman, på vegne av sitt parti, en prøveordning for stemmegivning via internett og SMS i kommune- og fylkestingsvalget i 2007. Dette forslaget ble forkastet av Stortinget.
Er dere fortsatt positive til at man skal kunne gi sin stemme i en tekstmelding?
- Ja, helt klart. Det er imidlertid ingen andre partier som er positive til å teste ut dette – ikke en gang at det skulle være forsøk med stemmevigning via internett og mobil for innbyggere i enkelte kommuner, og det er da snakk om forhåndsvalg, sier Rytman til Mobilen.no.
- Andre land, som for eksempel Estland, har både ved kommunevalg og parlamentsvalg tilbudt sine velgere å stemme via internett med stor suksess. Valgdeltakelsen gikk opp. Teknologien er her, og den blir brukt av deg og meg på mange andre områder i dag, som for eksempel betaling av regninger via nettbank, eller man kan levere selvangivelsen via mobil eller internett, legger han til.
FrP vil høste fruktene
Det populistiske partiet er selvsagt klar over at sine velgere ønsker å kunne stemme via SMS og internett, noe de ifølge undersøkelsen til Analyse Respons ville fått godt betalt for hvis ordningen kom på plass. Likevel antyder Rytman at en slik ordning bør testes ut først. Hans argument er at vi burde kommet i gang med testingen for flere år siden.

- Når dette er forsøkt flere steder i verden, ikke bare forsøk men også fast tilbud til velgere, så skjønner jeg ikke at de andre partiene ikke turte å åpne opp for forsøk i 2007. Ei heller da FrP foreslo forsøk med stemmegivning via internett i 2003 – det fikk også da kun FrPs stemmer, sier Rytman.
- Blant annet har man i den sveitsiske byen Bülach testet ut stemmegivning via SMS i forskjellige politiske saker, samt enkelte steder i England. Videre gjennomførte det demokratiske partiet i Arizona i USA i år 2000 – altså for hele ni år siden – sitt primærvalg via Internett. Fortsatt sier vi her i Norge, ni år etter: ”Nei, dette kan vi ikke teste ut i noen få kommuner”. Dessverre er det en alt for gammeldags holdning og lite nytenkning blant de andre partiene når de ikke en gang vil åpne opp for forsøk med dette i få enkelte kommuner i 2007. Ei heller nå ved stortingsvalget til høsten, fortsetter Rytman.

Trenger en sikker løsning
Motargumentene mot SMS- og/eller internettavstemning er nok først og fremst sikkerhet, kontroll og teknisk gjennomførbarhet. Ved stemning via SMS må du kunne forsikre deg om at det faktisk er du som har stemt – ikke en kompis som har lånt telefonen din, et familiemedlem, eller andre – samt at stemmen din blir registrert og tellende når du sender den av gårde. Det hender at noe går galt, slik vi så under årets Grand Prix-avstemning der de norske SMS-stemmene ikke telte. Dessuten kan det bli enklere for slue partier å jukse seg til flere stemmer, dersom man ikke fysisk må møte opp i valglokalet.
- Vi må selvsagt unngå at velgere kan bli utsatt for press. For eksempel hvis noen står bak deg og du får en pistol i tinningen med trusler om å stemme på det partiet eller den kandidaten og så videre. Men denne debatten har de jo hatt i andre land også, så vi må se hvordan de har løst det. I Estland der man kan forhåndsstemme via internett, har de for det første et ganske sikkert system, men hvis det er slik at man har blitt utsatt for press, eller faktisk angrer på det man stemte på, så kan man bare logge seg inn og stemme på nytt senere – eller faktisk gå i stemmelokalet på vanlig måte på valgdagen og stemme på nytt, sier Rytman.
- Videre så er det faktisk veldig høye strafferammer her i Norge hvis man truer andre til å stemme på noe de ikke vil. Så jeg tviler veldig sterkt på at en person vil risikere flere års fengsel på å få en ekstra stemme til en spesiell kandidat eller parti. Jeg vil heller utfordre skeptikerne på deres hjemmebane. Dagens valgordning har jo faktisk fått kritikk fra internasjonale observatører, for at det ikke er sikkert- eller hemmelig nok. Så jeg vil påstå at ved å tilby stemmegivning via internett eller mobil, så vil det bli mer sikkert, avslutter FrPs stortingsrepresentant.
Venstre: - E-valg kan forringe demokratiet
I undersøkelsen til Respons Analyse viste det seg at Venstres velgere var minst ivrige når det gjelder stemmegivning via SMS. Partiet er også skeptiske til å innføre elektroniske valg i Norge.

- Venstre er svært skeptisk til E-valg, og er enda mer skeptisk til SMS-stemming. Det må ikke bli for lett å avgi stemme, fordi det kan forringe demokratiet. Sikkerheten må ivaretas, slik at ingen kan ta kontroll over stemmegivningen for andre – for eksempel familieavstemming og ferdigkryssa lister, sier nestleder i Venstre Trine Skei Grande til Mobilen.no.
- Regjeringen har avsatt penger til å teste ut E-valg i 2011, men det er ikke klart enda hvilke løsninger man skal kunne stemme med. Venstre er representert i et referanseutvalg i forbindelse med dette prosjektet, sier Skei Grande.
Neppe økt valgdeltakelse
Venstre har ingen forslag til hvordan stemmegivning via SMS eller internett skal fungere i praksis, og støtter seg heller til at regjeringen jobber med å utarbeide gunstige metoder for dette innen 2011.
Ved avstemming via SMS vil valgdeltakelsen utvilsomt øke, men det kan også bli enklere å jukse seg til stortingsmakt for slue partier. Hvordan ser Venstre på den utfordringen?
- Det er ikke belegg for å hevde at valgdeltagelsen vil øke ved bruk av SMS eller E-valg. Regjeringens undersøkelser viser tvert imot at land som har gjennomført E-valg ikke har hatt en betydelig økning av valgdeltagelsen. Men det kan gjøre det enklere for folk å delta, for eksempel for bevegelseshemmende, eller synshemmede, sier Skei Grande.
- Det fine med vårt demokrati og valgsystem er at alle borgere over 18 år kan delta i kontrollen og opptellingen av stemmene. Det vil si at lekmann kan kontrollere valgresultatet. Dersom vi tar i bruk E-valg eller SMS-avstemning, overlater vi kontrollen til fagfolk og teknikere. Det er problematisk for demokratiet. Man må dessuten løse en del sikkerhetsmessige utfordringer, dersom man velger å teste ut E-valg og SMS-avstemning i Norge, avslutter Venstres nestleder.
Hva synes du?
Avstemning via SMS i valg vil tidligst bli testet ut i Norge i 2011, ser det ut som, men er dette ønskelig? Vi lurer på hva dine synspunkter er i denne saken, og vil oppfordre deg til å gi en kommentar i vårt forum. Tror du valgdeltakelsen vil øke av den grunn?
Stortingsvalget er 14.september 2009, men da må du møte opp personlig i valglokalet for å gi din stemme.

Norges beste mobilabonnement

April 2019

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Youteam 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

GE Mobil Leve 6 GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen