Fotofestivalen i Risør utsettes i ett år

PRESSEMELDING:

Risør Fotofestival må utsette neste festival ett år fra 2011 til 2012. Årsaken er at Risør kommune kuttet all økonomisk støtte til festivalen.

Foto: Atle Goutbeek
Foto: Atle Goutbeek

I en redegjørelse til alle samarbeidspartnere skriver styret i Risør Fotofestival at de beklager på det sterkeste at de må utsette neste festival fra august 2011 til august 2012. Årsaken er at Risør kommune i budsjettbehandlingen 9. desember besluttet å redusere støtten til Risør Fotofestival fra kr 25 000 til null. Dette budsjettvedtaket får konsekvenser for finansieringen av fotofestivalen i 2011.

I redegjørelsen heter det videre: Vi har fått og søkt penger fra ulike institusjoner med forutsetning om at vi får støtte fra Risør kommune. Selv om støttebeløpet fra kommunen er lite, er det også ment å symbolisere at kommunen støtter festivalen og ser den som positiv for kommunen. Normalt er kommunal støtte og velvilje en forutsetning for at Aust-Agder fylkeskommune og ulike statlige institusjoner støtter festivalen med store økonomiske beløp. Vi aksepterer selvsagt beslutningen politikerne har tatt, og ser utfordringene med å lage et kommunebudsjett der mange nødvendige og gode tiltak skal finansieres.

Styret i Risør Fotofestival har hovedansvar for festivalens økonomi og anser det for usikkert å arrangere festival i 2011 i forhold til økonomisk trygghet for leverandører og kunstnere. Det høye kunstneriske nivået i festivalen og profesjonaliteten og kreativiteten i arrangementet kan også bli skadelidende.

Les også: Fotofestival i Risør

Risør Fotofestivals kunstneriske råd uttaler at det er veldig trist at festivalen må utsettes ett år når det nå er lagt et kunstnerisk program og invitert 20 kunstnere som vil gi festivalen og Risør stor internasjonal oppmerksomhet. Men de respekterer styrets valg og ser at en trygg finansiering må til for å sikre det høye kunstneriske nivået på festivalen.

- Vi har inngått allianser med sentrale aktører både nasjonalt og internasjonalt som alle ønsket å gi sitt bidrag til festivalens visjon om å fremme nordisk kunstfotografi, og etablere seg som regionens store kunstfestival. Det er trist å høre at det politiske flertallet i Risør ikke ønsker å støtte festivalen med 25 000 kr, og at man dermed stopper finansiering fra andre kilder, sier leder for festivalens kunstneriske råd, Ellen-K. Syverstad.

- Jeg tok kontakt med de andre styremedlemmene så snart jeg ble gjort kjent med budsjettvedtaket i Risør bystyre. Vi holdt hastemøte og vurderte situasjonen. Vi hadde ikke noe annet valg enn å utsette festivalen ett år, sier Rune Nylund Larsen. Han er utstillingsansvarlig i Risør Fotofestival og hadde opprinnelige ideen til å arranger en fotofestival i Risør.

- Det vi nå er mest opptatt av nå er å holde festivalen i Risør og opprettholde tilliten hos kunstnerisk råd og våre viktigste samarbeidspartnere. Det er andre byer som ønsker seg en fotofestival, og som er mer enn klare til å overta konseptet vårt. Vi må også beklage overfor billedredaktøren i New York Times og gruppen av fotokritikere i Lens Culture i Paris som ville besøke festivalen i sommer. Vi synes også det er trist at over 50 elever og deres familier fra fotoskolen Bilder Nordic i Oslo ikke kan komme til Risør i august. De hadde planlagt å legge undervisningssart til Risør og samle alle studentene her i forbindelse med festivalen, sier Rune Nylund Larsen. Han synes vedtaket om budsjettkuttet også virker demotiverende.

- Vi er en festival basert på frivillighet og det er lett å miste piffen. Vi har i en omfattende evaluering dokumentert at festivalen skaper store ringvirkninger lokalt. Det tristeste er vel at slike forslag legges fram i en samlet pakke på selve budsjettmøtet. Der og da er det umulig å gi politikerne full innsikt i ringvirkningene av det som vedtas, sier Rune Nylund Larsen.

- Risør Fotofestival hadde i 2009 totale utgifter på vel 400 000 kroner. Av dette var ca 300 000 kr kjøp fra lokale leverandører i Risør. Bare utgifter til overnatting var 54 000 kr og utgifter til mat var 24 000 kr. Disse tallene ble også lagt fram for formannskapet i Risør i forbindelse med at Risør Fotofestival søkte om og fikk en underskuddsgaranti på 25 000 kr i 2009. Budsjettet for lokale innkjøpt i forbindelse med festival i 2011 var ca 420 000 kr. I tillegg til festivalens egne utgifter kommer inntekter fra festivalens besøkende som i 2009 fylte mange utesteder i Risør tre kvelder i august og som betalte for sin egen overnatting. Vi hadde også besøk av over halve staben fra den sørafrikanske ambassaden i Oslo, som også betale for sin egen overnatting og mat, sier Camilla Bull. Hun er styremedlem i Risør Fotofestival og ansvarlig for overnatting, mat og annen forpleining.

Styret i Risør Fotofestival har også vedtatt at det skal arbeides med å gjennomføre to av utstillingene som var påtenkt som festivalutstillinger, og som nå arrangeres som sommerutstillinger i Risør i 2011. Dette kan bidra til økt interesse for foto som kunst og spenne forventningene til festivalen i 2012. Detaljer rundt de eventuelle sommerutstillingene vil bli offentligjort så snart det er gjort nødvendige avtaler.

Norges beste mobilabonnement

August 2017

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Komplett MiniFlex 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Chili Medium 5 GB


Jeg bruker mye data:

Komplett Maxiflex 12 GB


Jeg er superbruker:

Komplett Megaflex 30 GB


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen