Rikshospitalet i Oslo er tilknyttet Internett, men bruker de det til å ha kontakt med fastlegen din? (Bilde: Kjetil Lenes/Wikimedia Commons)

17 år senere – og de sender fremdeles disketter i taxi

Og det er en av de beste løsningene.

I hver eneste nasjonale IKT-strategi de siste 17 årene har helsevesenet fått mye oppmerksomhet. Fordelene med å bruke elektroniske meldinger – og å droppe brev og telefaks når sensitive opplysninger om helsen din skal sendes rundt omkring – har blitt trukket frem hver eneste gang.

Den fjerde av disse IKT-strategiene, ved navn Samspill 2.0, løp fra 2008 frem til høsten 2013. Resultatene er nå klare: Landets myndigheter har ikke kommet i mål med moderniseringen av helsevesenet, og i en ny rapport fra Riksrevisjonen får Helse- og omsorgsdepartementet krass kritikk.

– Det er klare svakheter ved Helse- og omsorgsdepartementets planlegging, styring og oppfølging av arbeidet med elektronisk meldingsutveksling, heter det i rapporten. Den slår også fast at virkemidlene som departementet har brukt for å få på plass elektroniske meldinger ikke har vært tilpasset målene, fremdriftsplanene eller utfordringene ved å få på plass et slikt system.

Flytter fortsatt mye papir

Alle slags helsedokumenter, fra pasientjournaler til røngtenbilder, sendes fremdeles i posten – eller som papirer i drosje.
Alle slags helsedokumenter, fra pasientjournaler til røngtenbilder, sendes fremdeles i posten – eller som papirer i drosje.Foto: Shutterstock 124798816

På tross av at mange virksomheter innen helsevesenet riktig nok har modernisert seg – og mange benytter seg av nymotens ting som disketter – foregår mye av kommunikasjonen fremdeles på papir. Riksrevisjonen slår fast at papirflyten gjerne kommer i tillegg til elektroniske meldinger, eller e-meldinger, av forskjellig art, og at det er store forskjeller på rutinene som er i bruk.

Les kommentarene (9)

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen