Få rett låneprodukt
Teknofil

Få rett låneprodukt

Forrige uke skrev vår søsternettside Mobilen.no at du ikke skal ta til takke med et hvilket som helst låneprodukt når din mobil må repareres. Du har krav på en mobil som er like god som den du leverer inn. Men det er ikke kun for mobiltelefoner disse reglene gjelder.

Les også: Krev bedre lånetelefon.

Skal ha tilsvarende funksjoner
Bakgrunnen er en nylig avgjørelse tatt av forbrukertvistutvalget. I saken hadde en kunde klaget på butikken Deal.no da han leverte inn en Nokia N95 til reparasjon. Kunden mente han hadde krav på en lånemobil som i likhet med N95 har GPS og kamera. Kunden fikk støtte i dette fra Forbrukertvistutvalget.

- Utvalget ser slik på saken: Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr 34 (fkl), jf lovens § 1. Den forelagte sak reiser spørsmål om klageren i henhold til fkl § 30(3) har krav på en lånetelefon med tilsvarende funksjoner som telefonen han hadde kjøpt, og om avhjelp ble foretatt ”innen rimelig tid” og ”uten vesentlig ulempe, jf fkl § 30(1). Det er etter utvalgets syn ikke tvilsomt at klageren hadde krav på en erstatningsgjenstand etter fkl §30(3). Spørsmålet er om han i medhold av bestemmelsen kunne kreve å få en erstatningsgjenstand med kamera og GPS. Utvalget bemerker at lånetelefonen skal fylle tilnærmet det samme formål som kjøpsgjenstanden, selv om man ikke kan kreve at den på alle måter er identisk. I den forelagte 3 sak fikk klageren tilbud om en lånetelefon uten GPS og kamera, og har etter utvalgets syn således ikke fått stilt en erstatningsgjenstand til sin disposisjon som oppfyller kravet i fkl § 30(3), skriver Forbrukertvistutvalget i sin avgjørelse.


Forbrukerrådet forteller til Mobilen.no at de er svært fornøyde med vedtaket. Ifølge rådgiver Thomas Nortvedt er det i dag nettopp funksjonene mobiltelefoner markedsføres ved og da er det rimelig at kunder får en lånegjenstand som tilsvarer de funksjonene de har behov for ved reparasjon. Selv om denne saken kun tar standpunkt for denne spesifikke hendelsen, så vil den ha en overføringsverdi til andre lignende tilfeller hvor kunder mottar utlånsmobiler som ikke innehar de funksjoner de har behov for i hverdagen.

Gjelder ikke kun for mobil
Derimot er ikke alle enige i dette. Saken har skapt mye diskusjon hos Mobilen.no og flere mener avgjørelsen skaper store problemer for forhandlere som nå risikerer å måtte bruke store ressurser på lånegjenstander som blir dårlig behandlet av kundene. En leser mener et lignende vedtak for andre dingser som for eksempel PC-er ville skapt store kostnader for forhandlere. Det er derimot ingenting som tilsier at du som forbruker ikke har rett på en låne-PC med samme funksjoner som den du leverer inn til reparasjon om reparasjonen tar mer enn en uke.

- Hvis jeg har en gamingmaskin hjemme med 19 tommer skjerm og store prosessorer og har kjøpt denne nettopp for å bruke dette, så holder det i utgangspunktet ikke å få en svak maskin med 15 tommer skjerm til utlån. Her, som i mobilsaken, må en ta utgangspunkt i det behovet forbrukeren har i forhold til de funksjonene maskinen innehar. Har du en mediesenter-PC, så holder det ikke med en mini-PC som lånemaskin. Da skal du få en tilsvarende mediesentermaskin, påpeker Nortvedt ovenfor Teknofil.


Nortvedt presiserer at dette ikke nødvendigvis gjelder all software som er installert på maskinen, men samtidig bemerker han at programvarer som Microsoft Office og Photoshop fint kan erstattes med gratisprogrammer som OpenOffice og Gimp i en utlånsmaskin.

Må veie forbrukers behov opp mot ulempe for forhandler
Ifølge han er det i slike tilfeller nødvendig å veie forbrukers behov opp mot hvilken ulempe dette behovet har for forhandler. For en Elkjøp-butikk i sentrale Oslo bør det være en smal sak å skaffe et tilsvarende produkt fra et annet sted om butikken selv ikke har det inne, men for en lokal elektrobutikk på mindre steder vil dette kanskje være vanskeligere. Samtidig så kan det være en løsning å kombinere flere produkter til utlån om kunden har spesifikke behov. For en som benytter videosamtaler mye for å holde kontakten med venner og bekjente, så vil forhandleren godt kunne tilby en maskin uten innebygd kamera til utlån om de samtidig stiller til veie et eksternt kamera. På samme måte vil forbrukere nå kunne forvente å få både TV-er, kameraer, GPS-er og mediespillere som tilsvarer de produktene de leverer inn til reparasjon.


Mange forhandlere har reagert på utvalgets avgjørelse. Nortvedt bemerker at saken ikke ble tatt videre av innklagede, men at utlevering av riktig lånegjenstand også kommer forhandlersiden til gode når det skal vurderes om en reparasjon er foretatt innen rimelig tid.

Dette har du krav på
Som kunde har du krav på låneprodukt ved reklamasjon hvor reparasjon og undersøkelse tar over en uke. Det er likevel viktig å huske på at selger selv ikke er pliktig til å opplyse om dette, dette er noe du som kunde må be om. Men det er ikke kun låneprodukt du må huske på ved reklamasjon. Ifølge Nortvedt er det flere andre regler som spiller inn når du reklamerer et produkt. Han mener følgende er særs viktig å huske på:

Som kunde har du krav på låneprodukt ved reklamasjon hvor reparasjon og undersøkelse tar over en uke. Det er likevel viktig å huske på at selger selv ikke er pliktig til å opplyse om dette, dette er noe du som kunde må be om. Men det er ikke kun låneprodukt du må huske på ved reklamasjon. Ifølge Nortvedt er det flere andre momenter det er særs viktig å huske på:

- Pass på å angi spesifikt hva som er feil ved produktet. Dette både for at mangelen lettere kan finnes og repareres, men også for at du senere unngår risikoen for at samme feil repareres flere ganger under unnskyldningen om at det dreier seg om forskjellige mangler ved maskinen.

- Klag med det samme du oppdager mangler. Om et produkt mister batterikapasitet mistenkelig fort er det selvfølgelig greit å teste en oppladning til før du klager, men ikke vent spesielt mye lenger på å klage. Det må reklameres på en mangel innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget.

- Forhandler har rett til å forsøke reparere samme mangel to ganger og reparasjon må skje innen rimelig tid om ikke kjøpet skal heves eller kunde skal ha rett på nytt produkt. I utgangspunktet er en reparasjon som er foretatt innen fire uker å anse som innen det loven angir som rimelig tid. Om samme mangel inntreffer for tredje gang kan kunden som hovedregel velge å heve kjøpet eller bytte inn varen i nytt produkt

- Om mangelen viser seg å skyldes forhold på forbrukers side, som for eksempel ved fuktskader, kan forhandler kreve undersøkelsesgebyr dersom han har opplyst om gebyret på forhånd. Ved eventuell reparasjon må kunden da betale kostnadene, men slik reparasjon må da først godkjennes av kunden selv.


Hos Forbrukerrådet kan du lese mer om reklamasjon, garanti og angrefrister .


Norges beste mobilabonnement

April 2019

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Youteam 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

GE Mobil Leve 6 GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen