EU vil ikke ha GPS

Satelittnavigasjon begynner å bli en viktig del av hverdagen vår. Selv om det fortsatt er uvanlig å gå rundt med en GPS-mottaker i lomma, vil dette bli mer og mer vanlig fremover. Teknologien dukker nå oftere opp i mobiltelefoner og PDA-er. BenQ-Siemens SXG75 og HP iPaq HW6515 er eksempler på dette.

Det amerikanske NAVSTAR GPS-systemet har lenge vært så godt som enerådende på navigasjon. Den eneste konkurrenten er det russiske GLONASS-systemet, som ble klekket ut under Sovjet-tiden, og som har vært i militær drift siden midten av 90-tallet. GPS er et militært navigasjonssystem som har blitt åpnet for sivilt bruk, mens GLONASS på sin side vil åpnes for sivilt bruk i fremtiden.

Vil ha eget system
Europeiske stormakter har nå sett seg lei på å være avhengig av amerikansk teknologi, og er nå i ferd med å få sitt eget navigasjonssystem, kalt Galileo. Systemet skal settes i drift innen 2010, og vil være en direkte konkurrent til det amerikanske GPS-systemet. Den første satelitten, Giove-A, ble skutt opp på tampen av fjoråret. For at et satelittnavigasjonssystem skal fungere må et visst antall satelitter være på plass, og EU har planer om å ha 30 satelitter på plass når Galileo skal settes i drift.

GPS har i dag en nøyaktighet på tre til fem meter, mens Galileo på sin side tilbyr en nøyaktighet på ned til én meter. For å få den høyeste graden av presisjon krever det imidlertid at du betaler for deg. Om du ønsker å bruke tjenesten gratis, får du ikke større presisjon enn det GPS tilbyr i dag, altså rundt fire meters nøyaktighet. Det er imidlertid sannsynlig at fremtidens satelittnavigeringssystemer vil ta i bruk signaler fra både GPS og Galileo slik at nøyaktigheten kan bli enda bedre.

Galileo-systemet blir av EU presentert som et sivilt prosjekt, og vil i så måte være det første satelittnavigasjonssystemet laget uten militære mål for øyet. Det er også slik det har blitt presentert i mediene. Ett av hovedargumentene for å ta i bruk Galileo har for eksempel vært at USA når som helst kan stenge ned GPS-dekningen i hele eller deler av verden dersom det skulle utvikle seg en militær konflikt. Dette har imidlertid aldri skjedd. GPS-systemet var i full drift under Gulf-krigen og Kosovo- og Afghanistan-konfliktene.

Sivilt eller militært?
Flere medier har trukket Galileos utelukkende nøytrale sivile formål i tvil. Det er nemlig ganske åpenbart at Galileo er et prestisjeprosjekt for EU siden systemet i utgangspunktet har samme funksjonalitet som GPS. Hvorfor skal da EU lage et eget system?

Dr Richard North, en kjent britisk EU-kritiker, skriver i sin blogg at media ennå ikke har oppfattet Galileos åpenbare politiske og militære bruksområder. Selv om det ikke er noe EU har villet snakke om, finnes det bevis for Dr Norths påstander i åpne EU-kilder for den som vil se.

Ett av argumentene er at systemet skal gi EU flere inntekskilder. I motsetning til GPS-systemet som er gratis for alle brukere, håper EU å ta avgifter fra all flytrafikk som er innenfor europeisk luftrom, og etterhvert også fra alle biler som kjører på EUs veier.

Et annet argument er at Galileo sannsynligvis vil være en av grunnsteinene i den planlagte EU-hæren, som skal være helt uavhengig av det amerikanske forsvaret. Tidsskriftet The Space Review har i en kommentar skrevet at tanken på å kalle Galileo et sivilt prosjekt er "like dumt som som å uvikle et sivilt hangarskip eller et sivilt, pansret troppeforlytningskjøretøy". Dessuten mottar Galileo-prosjektet støtte fra ikke-europeiske land som Kina, India og Israel. Dr North mener at Galileo vil sørge for en økning i EU-landenes våpensalg til for eksempel Kina, siden det åpner for at EU-landene kan produsere våpen og kjøretøy som er avhengig av Galileo-systemet.

Hvorfor Galileo?
Dermed kan man stille seg spørsmålet om hvorfor man i det hele tatt skal bruke Galileo i stedet for GPS. EU mener at hovedargumetet for å ta i bruk det nye systemet er at man slipper å være avhengig av et system utviklet primært for militære formål. Dessuten skal Galileo være en helt åpen tjeneste som skal levere minst like god kvalitet og funksjonalitet som GPS.

EU ser også for seg at Galileo skal være kompatibelt med GPS. USA har fulgt nøye med på utviklingen av det konkurrerende navigasjonssystemet, og har vært en pådriver for å sikre at systemene skal kunne brukes om hverandre. Foreløpig produseres det naturligvis ikke utstyr som er kompatibelt med Galileo, men EU mener at fremtidens GPS-mottakere også vil kunne brukes med Galileo.

Siden Galileo ikke vil være tilgjengelig før i 2010 er det lite trolig at dagens GPS-utstyr vil være kompatibelt med systemet. Det er også verdt å nevne at GPS-utstyret du kjøper i dag sannsynligvis likevel vil være utdatert om noen år. Det er derfor trolig at det ikke er før neste gang du kjøper deg navigasjonsutstyr det vil være Galileo-kompatibelt.

Flere om beinet
Siste kapittel i satelittnavigeringskrigen er ennå ikke skrevet. Amerikanerne skal oppdatere GPS-systemet, og kort tid etter at Galileo er satt i drift, vil vi se GPS-systemer som er mye mer nøyaktig enn den europeiske konkurrenten. Amerikanernes oppdaterte GPS-system kalles GPS 3, og skal etter planen være på luften i 2012.

Det er ikke bare EU og USA som satser på sivile systemer for satelittnavigering. Russland har sagt at de vil kaste seg inn i kampen om å tilby satelittnavigasjon til sivilt bruk. GLONASS-systemet vil være fullt utbygt i 2012. Dermed ser det ut til at vi vil få tre konkurrerende satelittsystemer som tilbyr den samme funksjonaliteten. For deg som forbruker vil dette bety større utvalg og konkurranse mellom de forskjellige systemene. Forhåpentligvis vil dette drive utviklingen av nye tjenester og funksjoner.

Det gjenstår å se om Galileo i realiteten vil være en gratis tjeneste slik GPS er. Selv om amerikanerne skal videreutvikle GPS-systemet sitt til å bli mer nøyaktig med GPS 3-satelittene, har de sagt at bruken vil være helt gratis som i dag. Dermed ligger det an til at GPS i fremtiden kan bli den mest attraktive navigasjonstjenesten for meg og deg.

(Kilder: Telegraph.co.uk, Europa.eu.int, Thetrumpet.com, Spaceandtech.com, Spacereview.com, state.gov, Wikipedia.org)

Norges beste mobilabonnement

Juni 2017

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Ice Mobil 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Telio Go 5 GB


Jeg bruker mye data:

Komplett Maxiflex 12 GB


Jeg er superbruker:

Komplett Megaflex 30 GB


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen