Er lærerne verre enn russen?
Teknofil

Er lærerne verre enn russen?

Norske skolebarn og ungdommer blir kraftig drillet i hva de ikke bør gjøre på nett. Lærerne, som i stor grad har fått ansvaret for opplæring av nettvett for elevene, viser derimot stor mangel på kompetanse innen nettbruk.

På Facebook deler de både festbilder, tilsynelatende pornografisk materiale og politiske ytringer. Dette uten sperrer mot at verken elever, kollegaer eller foreldre kan få innsyn.

Facebook populært blant norske lærere
Norske lærere har som resten av befolkningen oppdaget nettsamfunnet Facebook. Her kan de dele bilder, historier, delta i politisk grupperinger og presentere seg selv. Mye av informasjonen er av en type som de neppe vil at elevene eller andre enn nære venner skal se.

Likevel har flere ingen sperrer mot hvem som kan gå inn på profilen og se informasjonen. På gruppen "Lærer for life" ligger det for eksempel flere åpne profiler med store mengder personlig informasjon.


Flere norske lærere legger ut private festbilder på sine facebookprofiler. Elevene kan lett gå inn og se lærernes utageringer.

Stor fare for respekt og tillit
Utdanningsforbundet frykter at mange lærere stiller seg i en posisjon hvor de står i fare for å miste både respekt hos elevene og som kan medføre at deres ansettelse må vurderes.

- Når lærere legger ut informasjon på denne måten på Facebook, så blir det en del av det offentlige rom. Her representerer du både deg selv og lærerstanden. Her er det viktig å ivareta visse yrkesetiske prinsipper og som lærer må du være ekstrem varsom med hvordan du velger å presentere deg selv og hvilken informasjon du legger ut, forklarer leder i utdanningspolitisk utvalg Hugo Rode Berntsen til Teknofil.

Han påpeker at informasjon du legger ut på Facebook blir å beregne som innlegg du skriver i lokalavisa. Flere av lærerprofilene Teknofil har kommet inn på har vist støtte til for eksempel politiske ytringer og grupperinger. Dette mener Berntsen er uheldig.

- Lærere skal som alle personer ha rett til å ytre seg politisk, men du ville neppe ha skrevet et innlegg i lokalavisen under tittelen "Send Mullah hjem!", sier Berntsen.

Må stille spørsmål om nødvendighet
Han mener også at festbilder lærere legger ut på sine profiler kan gi et uheldig bilde til elevene. For en lærer er det viktig at du respekteres av elevene. Da kan tilfeldige festbilder slå dårlig ut.


Selv om bildene er uskyldige kan de lett gi galt inntrykk til foreldre og elever.

- Det er viktig å spørre seg om dette er nødvendig. Dette er neppe bilder du ville ha plassert i fotoalbumet. Å legge de ut på nettet er heller ikke særlig smart. Elevene kan klart bli påvirket av holdningene som læreren representerer, og ikke minst kan det gå ut over respekten elevene har for læreren, sier Berntsen.

Om for eksempel elevene velger å skrive ut skjermbildene av festbilder og tilsynelatende pornografiske bilder lærerne har lagt ut på sine profiler, kan lærerne uten tvil oppleve det som mobbing.


Om dette fremstilles som lærernes interesser blant elevene vil det neppe bli godt likt av læreren selv.

Kan påvirke ansettelse
- Mange unge lærere går i dag i den fella at de tror elevene vil like dem bedre om de blir mer "kompiser". Elevene har på sin side allerede venner, de trenger en lærer som fremstår som en leder og for å kunne fremstå som det er læreren avhengig av respekt. Da blir fremstillingen av seg selv som de legger ut på nett viktig, påpeker Berntsen.

Han påpeker dessuten at informasjon som legges ut som går over kanten kan gå utover forholdet til foreldre og også ansettelse.

- Mange lærere kan for eksempel oppleve at elever som er russ vil ta bilde sammen med de, gjerne med en øl i hånda. Bilder som elevene legger ut vil trolig neppe få negativt fokus. Om lærerne selv legger ut bilder hvor de tilsynelatende drikker med elevene kan derimot påvirke fremtidige ansettelser og foreldrene vil kunne reagere svært negativt.

Facebook er ikke kontaktskapende
Han mener lærere må lære seg å bruke nett fornuftig i en sosial sammenheng. Å bruke Facebook for å få bedre kontakt med elevene tror han er et dårlig verktøy.

- Jeg tror ikke Facebook kan gi en bedre kontakt mellom lærere og elever. Facebook er en privat sfære som elevene ikke skal ha tilgang til. Å bruke digitale hjelpemidler som pedagogiske verktøy er derimot noe vi jobber hardt for. Men da er det langt bedre å for eksempel opprette en reiseblogg, eller få elevene til å bruke mobilen til å filme fysiske eksperimenter, sier Berntsen.

Derimot å vise frem din seksuelle IQ til elevene, eller utdrag av private spøker tror han neppe det vil komme mye godt ut av.


Din seksuelle IQ er neppe noe du vil dele med elevene.

Må heve digital kompetanse
Berntsen mener derimot ikke at lærere skal holdes borte fra å bruke nettsamfunn slik som resten av befolkningen. Derimot tror han det er viktig at lærere som yrkesgruppe er mer varsomme med hva de legger ut og hvordan. For å få til det mener han det trengs bedre styrkning av lærernes digitale kompetanse.

- Utdanningsforbundet er ikke fornøyde med den kompetansen som i dag ligger til grunn hos lærerne. Også lærerne selv etterspør større fokus på dette området. I Norge har vi hatt stort fokus på å heve digitale ferdigheter slik at lærerne kan det rent tekniske for å bruke nettet, skrive dokumenter og sette opp regneark. Kompetansen for hva slags sosiale ringvirkninger bruk av nettsamfunn kan ha, eller hvordan digitale verktøy kan brukes pedagogisk har det derimot vært lite fokus på, sier Berntsen.

Han mener dette er et område som dagens bruk av Facebook blant norske lærere helt klart tyder på at må frem på dagsorden. Når nettskikk og nettbruk står på dagsorden hos norske elever kunne det vært på sin plass om lærerne selv visste hvordan de viser godt nettvett.


Et humoristisk bilde fra studietiden er ikke nødvendigvis måten du vil fremstille deg selv når du går ut i arbeid.

Bra at lærere deltar
Blant annet har Medietilsynet vært sterkt innvolvert i dette gjennom prosjektet Trygg Bruk hos Medietilsynet, et prosjekt for å lære opp barn og unge i trygg nettbruk og nettvett. Her mener de det i første rekke er positivt at lærere i det hele tatt tar i bruk nettsamfunn, men påpeker at det er en læringskurve her de må igjennom.

- Først og fremst er det positivt at lærere i det hele tatt tar i bruk nettsamfunn. Det er viktig at de forstår de verktøyene barn og unge bruker på fritiden. Vi må godta at vi lærer mens vi går og det er uheldig om noen lærere fremstår som ukoselige personer. Dette er en risiko man utsetter seg for, men dette er en læringskurve vi må gjennom for å forstå nye medier, sier prosjektmedarbeider i Trygg Bruk, Rita Brudalen.

Hun vil ikke rope ut i panikk selv om norske lærere utleverer seg på nett. Men hun påpeker at det er viktig at ikke lærerne kun tar i bruk nettsamfunnene og nye kommunikasjonsverktøy. Hun er enig med Berntsen i at det er viktig å heve den digitale kompetansen.

- Det er viktig at vi bygger opp en forståelse av websidenes natur. Vi må faktisk begynne å lese avtalene vi takker ja til og vurdere hvilke konsekvenser det kan få at vi takker ja til disse avtalene, sier Brudalen.

Lar det private være privat
En lærer som både bruker Facebook, men som er bevisst på fremstillingen i forhold til elevene er Inga Heggestad, lærer ved Olsvikåsen Videregående Skole i Hordaland, og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Hun er meget varsom på hva elevene får tilgang til av personlig informasjon.

- Jeg bruker Facebook aktivt, men er påpasselig med hva slags informasjon elevene får tilgang til. Jeg har derfor gjort det slik at alle får tilgang til min profil, men den private informasjonen er det kun venner som får se. Dermed får mine elever komme inn på profilen og det er uproblematisk å avvise de som ber meg legge de til som venn, sier hun.


Inga Heggestad lar elevene få tilgang til deler av sin profil på Facebook, men det private forblir privat.

Hun har ikke lyst til at elevene skal ha større innsyn i hennes privatliv på nettsamfunnet. Heller ikke tidligere elever legges til som venner, Heggestad ser ingen grunn til at heller de skal ha innsyn i hennes privatliv utover det som allerede ligger ute.

Som lærer og tillitsvalgt er hun opptatt av at privatlivet ivaretas samtidig som hun følger med på utviklingen i samfunnet. Nettvett er noe skolen har hatt mye fokus på både blant elever og lærere.

- Vi har ikke diskutert dette spesielt oss lærere imellom, jeg vet derimot at noen velger å stenge profilen helt for elever. Men på skolen hvor jeg jobber har vi på generelt grunnlag satt dette i fokus, forklarer hun.

Selv anser hun Facebook som lite anvendelig for å holde kontakten med elever, det kan heller foregå på andre fora, som den digitale læringsplattformen It's learning. Derimot å holde seg oppdatert på hvilke trender som er populær blant ungdommen er viktig.

Slik sperrer du din profil
Som et tips til alle norske lærere og andre kan vi derfor anbefale som en start at innstillingene for innsyn i Facebook dobbeltsjekkes. Via din profil kan du gå inn på "privacy" og "profile". Her kan du enkelt stille inn hvem som har innsyn til din profil og din informasjon.


På din profil kan du enkelt bestemme hvem som skal ha tilgang til dine data.

På denne måten har du sikret ditt privatliv litt bedre.

Norges beste mobilabonnement

Sommer 2019

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Sponz 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

GE Mobil Leve 6 GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen