Digitalisering av film - hvilken type skanner?

Mange har fotografert, og ikke få fotograferer fortsatt, med 35mm film. Når man bruker film er det ønskelig eller helt nødvendig å digitalisere filmen, det vil si skanne den. Både til arkivering og for å lage bilder til mange forskjellige formål er slik digitalisering alltid aktuelt. Kan man bruke planskanner med filmadapter, eller bør man velge en dedikert filmskanner?

Filmskanneren

Hovedkortet, Nikon LS-50, Provia og Superia

Nikon LS-50
Provia 100F

Tid: 0:35 min.

800 x 600
Superia 100

Tid: 1:06 min.

800 x 600


Vi ser med en gang at med en filmskanner får vi en langt overlegen detaljering. Her ser vi også at det er nyttig å ha de nedskalerte versjonene i 800 piksler, fordi de viser med all mulig tydelighet at skarpheten og detaljeringen ligger på et helt annet og mye høyere nivå enn hva planskannerne klarte å levere fra de samme filmrutene. Viktig er her at vi får demonstrert at overlegen detaljering viser seg i alle størrelser, og således kommer godt frem også på skjermskalerte bilder i 800 x 600. Forskjellen mellom planskannerne og den spesialiserte filmskanneren viser seg større enn vi på forhånd hadde antatt, den er mer enn stor nok til at en filmskanner må betraktes som et helt annet verktøy med et ulike mye høyere kvalitetspotensial. En typisk filstørrelse på et skann fra LS-50 var 5709 x 3641 piksler. Den eksakte størrelsen kan variere, noe som skyldes ulikheter i hvor mye man selekterer av filmruten. En liten tidels millimeter fra eller til kan bli noen piksler i pluss og minus. Dette har ingen annen betydning enn at det er opp til skanneroperatøren å i hvert tilfelle velge hvor mye som skal tas med. Som regel er det naturlig å skanne hele filmruten for å ha mest mulig spillerom til senere skaleringer og utsnitt, for eksempel ved bestilling av utskrifter/kopier.

Christian Radich, Nikon LS-50, Superia 

Nikon LS-50
Superia 100

Tid: 0:57 min.

800 x 600


De fleste vil ha hørt om ordtaket "i mørket er alle katter grå." Nå viste det seg her å ikke helt være sant, da filmskanneren også her viser seg å være synbart bedre, også i det nedskalerte bildet.

Vannverket, LS-50, Provia og Superia

Nikon LS-50
Nikon LS-50
Provia 100F

Tid: 0:36 min.

800 x 600
Provia 100F

Tid: 0:36 min.

800 x 600
Superia 100

Tid: 0:54 min.

800 x 600
Superia 100

Tid: 0:57 min.

800 x 600


Til slutt tar vi for oss vannverket nok en gang, og her ser vi helt tydelig hvor mye bedre resultater en oppnår fra filmskanneren. Hva enten vi ser på bokstaver over inngangen til vannreservoaret inne i  fjellet, trærne overfor, buskene rundt, detaljer i byggverkene eller fjellet omkring, taket på administrasjonsbygningen eller inngangsportalen, er det helt uomtvistelig at filmskanneren leverer detaljer som ligger langt overfor hva planskannerne klarte. Både på lysbilde- og negativfilm er forskjellen stor og signifikant. Når ulikheten i kvalitet er så synlig at den fremstår som direkte slående selv i 800-piksels bilder, må dette føre til ganske åpenbare konklusjoner om slike planskanneres hensiktsmessighet til digitalisering av småbildefilm.


"Godt nok"

Et evig tilbakevendende spørsmål innen fotografering, er problemstillingen om hva som egentlig er "godt nok." Ofte hører man i forbindelse med ulike typer fotoverktøy uttalelser som går ut på at noe er "godt nok" - eventuelt "godt nok for de fleste." Realistisk sett finnes det aldri objektive normer for hva som er "godt nok." Hva man kan og bør bestrebe seg på, er å kartlegge diverse produkters egenskaper så utfyllende det lar seg gjøre, slik at den potensielle kjøper får et best mulig bilde av hva hun eller han får. Ettersom alle planskannere vi kjenner til i dag selges med filmholdere for skanning av film, er det umiddelbart lett å tenke seg at dette burde være en brukbar løsning til mindre krevende bruk, som små utskrifter og Internett-bruk. Men dessverre er det slik at hvis man først har digitalisert sin samling av dias eller negativer med en planskanner, har man dermed låst seg til et kvalitetsnivå som for all fremtid vil være begrenset i forhold til hva man hadde oppnådd med en filmskanner. Dertil vil den høyere kvalitet som filmskanneren tilbyr være like synlig og ønskelig til Internett-bruk som til andre anvendelsesområder.

Uten her å trekke opp til noen diskusjon om direkte opptak med digitalkamera kontra skanning av film, må det uten videre være klart at dersom sammenlikningsgrunnlaget er bildefiler som stammer fra bruk av et suboptimalt verktøy som en planskanner i denne kategorien, vil filmen som opptaksmedium fremstå som langt dårligere enn den i realiteten er som utgangspunkt for å produsere digitale bilder. Film i 35mm-formatet som blir skannet med en god filmskanner kan konkurrere på kvalitet med moderne digitale speilreflekskameraer, mens dette slett ikke er tilfelle med bruk av planskannere til slik skanning. Spørsmålet som bør stilles er om filmskanneren er bedre, og svaret er at det er den.

Konklusjon

Vi mener å ha besvart spørsmålet om hvorvidt planskannere innenfor et rimelig prisnivå er velegnede til skanning av 35 mm film. Denne utprøvingen, hvor begge de to planskannerne som ble testet må regnes som blant de bedre på markedet innen sin kategori, forteller at slike dessverre ikke på noen måte kan gi den samme detaljering og kvalitet som spesialiserte filmskannere. Å bruke planskanner til å skanne 35 mm film innebærer at man kaster bort mye av det kvalitetspotensiale filmen har, og at de digitale bilder man på denne måten bevarer for ettertiden får en lavere kvalitet enn de kunne ha fått. En "alt-i-ett" løsning som en planskanner med filmskannermulighet kan i utgangspunktet fortone seg som et attraktivt alternativ, men kvalitetsforskjellen til filmskanneren LS-50, som i grove trekk er representativ for et meget bra filmskannernivå, er så vidt stor at en planskannerløsning ikke kan anbefales hvis man er ute etter høy kvalitet. Vi kan likevel nevne at det eksisterer planskannere med en ytelse som gjør dem velegnet også til skanning av film i småbildeformatet, men dette dreier seg da om produkter som i 2005 koster mange titusener og for noen modellers vedkommende beveger seg opp i hundretusenkroners-klassen. Et annet moment her er at vi i denne testen tok utgangspunkt i 35 mm film. Som kjent finnes det også større filmformater, og med disse har en så mye mer å gå på at resultatene fra slik film trolig ville blitt klart bedre enn fra småbildefilm, også med en planskanner som vi her har brukt. Så lenge vi snakker om småbildeformatet, er imidlertid kvalitetsspranget fra en "normal" planskanner til en spesialisert filmskanner så stort at sistnevnte må anbefales på det sterkeste fordi den gir ubetinget bedre bilder.

Canon Canoscan 9950F

Canon CanoScan 8400F

Nikon Coolscan LS-50 ED (V)

Canon Canoscan 9950F

Canon CanoScan 8400F

Nikon Coolscan LS-50 ED (V)

Norges beste mobilabonnement

Sommer 2019

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Sponz 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

GE Mobil Leve 6 GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen