(Bilde: Aalto University/YouTube)

Dette vil gjøre dataprosesser 1000 ganger mer energieffektive

Les om hvordan «Maxwells demon» og kvantemekanikken bak kan brukes til å forbedre fremtidens elektronikk.

Se for deg en gassbeholder som er delt i to på midten av en skillevegg:

I den ene delen er det kald gass, der molekylene beveger seg tregt og har lite bevegelsesenergi, og i den andre delen er det varm gass der molekylene beveger seg raskt og har mye bevegelsesenergi.

Hvis denne skilleveggen fjernes vil de ulike molekylene blandes sammen og kollidere med hverandre. Noe av bevegelsesenergien fra de raske molekylene vil overføres til de tregere partiklene, og ganske raskt vil alle molekylene nå et punkt der de har omtrent samme mengde bevegelsesenergi, og temperaturen i gassbeholderen vil nå et middelpunkt.

Les kommentarene (6)

Gå til side

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen