Den store IT-duellen på Stortinget

For vi har tatt en prat med to av de mest erfarne unge politikerne på tinget. Både SVs Inga Marte Thorkildsen og Høyres Ine Eriksen Søreide har vært Stortings-politikere de siste åtte årene og begge håper på en runde blant de som styrer Norge. Men hvem er det som satser mest på teknologien og de relaterte spørsmålene vi alle er opptatt av?

IFPI uten støtte
Det siste halvåret har en av de heteste potetene i musikkbransjen har vært IFPIs forsøk på å kneble nettet. Musikkbransjens vaktbikkjer vil at internettleverandørene skal sperre tilgangen til sider som The Pirate Bay. I tillegg vil IFPI at private aktører skal få overvåke nettet og få utlevert kundedata fra nettleverandørene uten at de må gå om de ordinære rettsinstansene. Dette ser det imidlertid ut til at de sliter med å få støtte for.

- Dette er vanskelige spørsmål, men i SV har vi landa på et nei, sier Thorkildsen på spørsmålet om IFPI skal få tilgang til data uten at rettsinstansene er med i prosessen.

Det viser seg at de to partiene er veldig samstemte når det gjelder dette punktet. Høyre har nemlig et lignende syn.

- Vi mener overvåkning og eventuelle straffeforfølgelser av kriminelle handlinger på nettet skal utføres av politimyndighet på rettslig grunnlag, forklarer Eriksen Søreide.

Samtidig påpeker SV at det er to måter å få has på ulovlig fildeling.

- Enten ved at vi får et mer omfattende ”musikkpoliti” på internett. For eksempel at Telenor overvåker hvem som laster ned hva på internett, at det blir mer politi hjem i stua og inn på ungdomsrommene. Eller vi kan finne tekniske, lovlige løsninger som både artister og brukere lever gode med. SV mener at musikere, komponister, artister, leverandører av nettjenester, fildelere og myndigheter må sette seg sammen og utvikle nye forslag til framtidsretta løsninger, sier Thorkildsen, som vil utrede ulike forslag fordi ”dagens situasjon ikke kan fortsette”.- Høyre har tatt dette opp i store fora med representanter for de ulike interessenter for å finne løsninger som alle kan leve med. Det har vist seg å ikke være så lett, men vi ser allerede nå en utvikling mot gode betalingstjenester ved distribusjon av digitalt materiale. Å avskaffe opphavsmannens eiendomsrett til egne åndsverk er ikke løsningen på en teknologisk utfordring knyttet til fildeling slik Høyre ser det, sier Høyres representant, som også får støtte av rivalen.

Se Høyres representants svar på Teknofils spørreskjema.

- Men vårt absolutte utgangspunkt for dette arbeidet er åndsverksloven og opphavsretten, og målet er å sikre at komponister og artister får betalt for arbeidet sitt, sier Thorkildsen.

Hva skjer med personvernet?
Her kommer vi også nærmere inn på personvern i den digitale tidsalder. For etter hvert som teknologien blir mer altomfattende og muligheten til å overvåke oss alle blir enklere og enklere dukker det opp nye og utfordrende problemstillinger.

- Når det gjelder personvern, mener jeg vi må bli mye klarere på de grensene som finnes. Hvorfor blir det ikke mer oppstyr av nye metoder for utrykningspolitiet, der de filmer alle bilskilt for å sjekke de opp mot etterlyste skilt? Hvorfor synes ikke folk det er mer ubehagelig at de blir filmet av ca. 400 kameraer når de går opp eller ned Karl Johans gate, sier Eriksen Søreide.

SV ser også at utviklingen går enormt raskt og søker råd hos ekspertene.

- Det skjer en utvikling som er så rask at de færreste vanlige dødelige klarer å få den med seg. Derfor må vi være ydmyke, søke ekspertisen og lytte til folk flest sine erfaringer, sier Thorkildsen.
Begge stortingsrepresentantene er også meget bevisst hvordan de oppfører seg på nett. Hverken Thorkildsen eller Eriksen Søreide legger ut

- Jeg har alltid satt strenge grenser for mitt privatliv, og det vil jeg fortsette å gjøre. Jeg uttaler meg uhyre sjelden om private ting. Jeg er verken på Facebook eller Twitter, og har ingen blogg der jeg legger ut private bilder. Jeg slipper ikke journalister innenfor dørterskelen. Generelt vil jeg nok si at de fleste politikere oftere enn før utsettes for til dels grove personangrep, og at de fleste av dem er anonyme. Anonyme angrep på politikere (eller andre) er ekstremt feigt, og av og til tenker jeg på om folk ville turt å si det samme under fullt navn, eller om de omtaler andre mennesker på samme måte. Jeg vet at svaret i ni av ti tilfeller er nei, sier Høyres representant, som får støtte av Thorkildsen.- Jeg legger ikke ut informasjon og bilder jeg ikke vil ha på avveie. For eksempel skrev jeg ikke når og hvor jeg skulle på ferie, før jeg var kommet hjem. Anonyme personangrep tror jeg ikke vi klarer å komme til livs, men håpet er at fornuftige, anstendige folk kommer mer på banen og overstråler feigingene, de som dekker seg bak anonymitet. Jeg tok sjøl initiativ til en debatt på bloggen min om dette, og de fleste er imot utestengning, eller ser at dette er for vanskelig. Man kan jo bare gjemme seg bak et fiktivt navn. Jeg har personlig latt være å fjerne innlegg fra bloggen min som går langt over streken, men ser at de kan skremme andre fra å ville delta, sier Thorkildsen.

Se SVs representants svar på Teknofils spørreskjema.

Sosiale medier og blogging
Når det gjelder de nye sosiale mediene er hverken SVs Inga Marte Thorkildsen eller Høyres Ine Marie Eriksen Søreide noen foregangsfigurer. Ingen av dem har tatt i bruk den nye farsotten Twitter. Mer overraskende er det vel at ingen av dem heller bruker Facebook.

- Jeg har alltid fulgt ganske nøye med på utviklingen av nye sosiale medier, så jeg kan mye om dem, men har valgt å ikke bruke dem selv. Det har selvsagt fordeler og ulemper. Det er to viktige årsaker til at jeg har valgt som jeg har gjort. For det første har jeg ikke tid til å blogge på en skikkelig måte. Skal man først sette opp sin egen blogg, krever det at man bruker tid og gjør det ordentlig. For eksempel svarer på alle kommentarer. Facebook og Twitter har også et ganske betydelig tidselement ved seg, i tillegg til at jeg synes særlig Facebook fort blir for privat. Og det er den andre grunnen til at jeg ikke bruker sosiale medier. Jeg synes veldig lett ting blir for private, sier Eriksen Søreide.

Thorkildsen har også valgt bort disse av kapasitetshensyn, selv om hun fremdeles vurderer Facebook. Hun har imidlertid blogget aktivt det siste året, noe hun synes er verdifullt for henne selv og velgerne.

- Jeg synes bloggen er et godt utgangspunkt for dialog med velgerne. Jeg kan spørre leserne mine om råd, be om tilbakemeldinger og ta opp tråden fra kommentarene leserne skriver. Bloggen er en mulighet for meg til å skrive om de tingene jeg er opptatt av, uten av noen kutter sitatene mine. Også får jeg muligheten til å lese om hva folk er opptatt av og hvordan de reagerer på mine synspunkter. Det aller beste er å treffe folk ansikt til ansikt. Det nest beste er på nett, forklarer Thorkildsen.

Når det gjelder hvordan de nye mediene kommer til å påvirke valget vi står ovenfor er ikke de to helt enige.

- Sosiale medier kommer helt klart til å få en større betydning i denne valgkampen enn i tidligere valgkamper - se bare alle artikler og nyhetssaker som er skrevet med utgangspunkt i ting som har stått skrevet på f.eks. Twitter. Mange av SV-erne er kjempeflinke til å blogge. Se bare på Bård Vegar Solhjell, Heikki Holmås, Audun Lysbakken, SU-leder Mali Steiro Tronsmoen, Snorre Valen, og mange andre av kandidatene våre - de er veldig flinke til å skrive og engasjere leserne sine. Når det gjelder høyresida, virker det som de er flinkere til å være internettroll på venstresidas blogger enn å blogge selv, sier Thorkildsen.Høyres representant mener det viktigste er at dette gjøres riktig og at det å slenge opp en blogg ikke er ensbetydende med valgsuksess.

- Jeg tror foreløpig ikke at sosiale medier kommer til å være det avgjørende i en norsk valgkamp, men det betyr selvsagt mer og mer. Av og til tror jeg både partier og politikere tror det bare er å sette opp en blogg eller en profil på Facebook, og så synes velgerne at du er verd å stemme på. Sånn er det selvfølgelig ikke. I likhet med all annen kommunikasjon, handler det om hvordan man bruker sosiale medier, og hva man fyller de med, forteller Eriksen Søreide, som fortsetter.

- Det finnes utallige eksempler på veldig mislykkede forsøk på f. eks blogging fra politikere, fordi de ikke skjønner at bloggingen forplikter, krever oppdateringer og skaper forventninger hos de som leser bloggen. De forventer noe mer enn at bloggen skal være en ny kanal for enveiskommunikasjon, der det bare handler om å få ut flest mulig politiske standpunkter. Jeg tror mange politikere som er på Facebook eller Twitter fordi noen har fortalt dem at de bør være der – uten at de egentlig har tid eller lyst – heller taper på å være der. For øvrig mener jeg at mange blogginnlegg og tweets – enten det er fra politikere eller andre – ikke alltid bidrar så positivt til den offentlige debatten. Fordi det er enkelt og kjapt, mister mange folk ”filteret” som de ellers har, og skriver ting de ellers ikke ville skrevet, forklarer hun.

Hvem bør du stemme på?
De to partiene har også fått muligheten til å fortelle hva de har gjort når det gjelder å få data og internett på dagsorden, og hvordan de vil bidra videre dersom de sitter igjen med makten etter at valget er over.

- Vi har allerede fått til tilnærma full bredbåndsdekning, har lagt til rette for digital kompetanse i skolen og lærerutdanninga. Vi har nedsatt en personvernkommisjon og tatt initiativer for åpne standarder og åpne kildekoder. Dette arbeidet vil vi fortsette med, om vi får tillit ved valget, sier Inga Marte Thorkildsen i SV, som også kommer med flere lovnader.- Vi vil styrke IKT-forskinga, og sørge for at alle nye offentlige nettsteder skal ha universell utforming, slik at de er tilgjengelige for alle, som for eksempel blinde og døve. Åpne standarder skal ligge til grunn for alle offentlige IKT-løsninger. Personvernproblematikk vil stå høyt på agendaen, og vi vil prøve å få til en løsning i fildelingsdebatten. Kunstnerne må ivaretas. Det er viktig for SV, forteller Thorkildsen før hun legger til at det også vil være et stort fokus på mobbing og overgrepsproblematikk knyttet til internett og mobil.

Hos Høyre er det også mye fokus på saker som vi teknologiinteresserte bryr oss om.

- Høyre har tatt opp viktige saker knyttet til mediepolitikken i en ny digital hverdag, herunder blant annet fremmet forslag om utredning av å åpne TV-nettet, fritt kanalvalg og vurdere en omgjøring av produksjonstilskuddet av mediestøtten til en støtteordning for utvikling av digitale nyhetstjenester av høy kvalitet, sier Ine Marie Eriksen Søreide i Høyre til Teknofil.no, før hun legger til:

- Videre vil vi se nærmere på løsninger for hvordan man kan få til større grad av plattformuavhengighet for forbrukere når det gjelder å konsumere innhold. Dessuten har Høyre hatt særlig fokus på en rekke utfordringer knyttet til elektronisk datalagring av personsensitiv informasjon i et personvernperspektiv. Høyre er det eneste partiet som har en klar holdning i fildelingssaken og har holdt et stort seminar på Stortinget i vår med alle berørte parter tilstede, sier hun.

- Høyre er også opptatt av å sikre gode kompetansemiljøer innen IT-teknologi i Norge og er særlig opptatt av en god skole hvor IKT og databehandling har en sentral plass. Med disse utvalgte temaene mener jeg Høyre har gjort gode markeringer og viser at vi er et parti med ambisjoner om å være norm- og retningsgivende for hvordan vi skal håndtere en stadig mer digitalisert og global informasjonsflyt, samtidig som vi har fokus på å sikre grunnleggende kjerneverdier knyttet til personvern, rettssikkerhet, eiendomsrett og ytringsfrihet, forteller Eriksen Søreide før hun avslutter med at:

- Vi er selvsagt også opptatt av de fantastiske mulighetene som ligger i effektivisering og utvikling av en rekke sektorer, kanskje særlig den offentlige.

Dette intervjuet er en del av det nyeste Teknofil.no-magasinet som ligger i kioskhyllene nå.

Norges beste mobilabonnement

Juni 2017

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Ice Mobil 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Telio Go 5 GB


Jeg bruker mye data:

Komplett Maxiflex 12 GB


Jeg er superbruker:

Komplett Megaflex 30 GB


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen