Dårlig wifi hjemme? Nå kommer løsningene som skal hjelpe deg

Mesh-konseptet går ut på at hovedenheten kommuniserer med satellittene eller forlengerne, gjerne via en dedikert kanal. Noen støtter videre kommunikasjon mellom satellittene, andre krever at de kobles til hovedenheten. (Bilde: Colourbox/Stein Jarle Olsen/Tek.no)

"Alle" kommer med mesh-nettverk. (EKSTRA)

"Alle" kommer med mesh-nettverk.

Er det ett teknologi-problem som går igjen hjemme hos folk i dag, så er det gjerne at den trådløse dekningen er for dårlig. Ofte får nettleverandøren skylden, mens det i praksis skyldes at ruteren er for svak eller plassert helt feil. 

Noen har installert en såkalt rekkeviddeforlenger, som i noen tilfeller kan løse en del problemer, men samtidig kan bringe opp flere nye.

Halvmoderne til moderne rutere har gjerne to til tre nettverksnavn (SSID-er) allerede, ett for 2,4 GHz- og ett til to for 5 GHz-båndene, og hvis du kobler til en rekkeviddeforlenger får du vanligvis ytterligere et nettverk med eget navn. Da kan du ende opp med en SSID-salat som ser omtrent slik ut: 

  • Hybelkanin
  • Hybelkanin_5GHz_1
  • Hybelkanin_5GHz_2
  • Hybelkanin_5GHz_1_EXT

Dermed må du manuelt inn og bytte nettverk når du flytter deg gjennom boligen, og i tillegg blir hastigheten halvert for hver forlenger fordi den i praksis spiser av akkurat samme nettverkskapasitet som resten av enhetene dine gjør. Ikke optimalt, og i alle fall ikke spesielt brukervennlig. 

Noen nye forlengere har riktignok fått muligheten til å motta på ett bånd og sende videre, gjerne kalt ExpressWay eller Crossband, men konsekvensen er fortsatt den samme, nemlig at den totale båndbredden i nettverket blir redusert. 

Les kommentarene (14)

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen