ColorMunki, Spyder 2 og 3, Eye-One Display

Spyder 3 Elite

Mens ColorMunki var det mest kronglete verktøyet å installere (se side 3 for detaljer om dette), skulle Spyder 3 Elite vise seg å ha en litt forvirrende start på kalibreringsprosessen. Programmet for Spyder 3 (fra medfølgende CD) nektet nemlig å starte fordi det ikke kunne finne en ICC-profil for skjermen. Var det ikke nettopp det Spyder skulle hjelpe oss å lage? For å få programmet for Spyder i gang, måtte vi lage en ny skjermprofil med ColorMunki (vi hadde slettet den forrige), og la denne profilen ligge registrert i systemet (i Windows: Under Properties for skjerm > Advanced > Color Management).

Så snart dette var i orden, startet programmet uten protester, og vi fikk opp et vindu som fortalte oss at "a new display" (en ny skjerm) var oppdaget.

Vi klikket på "Next", og og ble bedt om å angi hva slags display det var snakk om (stasjonær LCD, CRT, projektor eller laptop):

Vi ble også bedt om å oppgi hvilke typer kontroller displayet var utstyrt med (se skjermbilder under). Så detaljert informasjon ba ikke ColorMunki om. I tillegg ba programmet oss om å sette "white luminance" til standardinnstillingen. Dette hadde vi alt gjort, men det er positivt at programmet minner brukeren om å gjøre det.

Spyder-programmene er forresten de eneste i denne omtalen som skiller mellom brightness og backlight i forbindelse med kontroller. Dette er hva Datacolor sier om forskjellen på disse to:

"If your monitor has only one control with a sun symbol, then to determine whether this is a brightness or a backlight control, try the following test. Bring the On Screen Menu up on your screen from the front panel controls. Adjust the control all the way to the bright end, then scroll back all the way to the dark end. If the On Screen Menu becomes illegibly dark along with the rest of the screen, then this is a Backlight control; if the On Screen Menu remains visible while the rest of the screen goes dark, then this is a Brightness control."

Til slutt ble vi spurt om hvilken festemetode vi ønsket å benytte. Pussig nok ga programmet inntrykk av at det var greit på feste Spyder på LCD-skjermen med sugekopp, og at valget mellom sugekopp og "henging" ved hjelp av ledningen med motvekten nærmest var et spørsmål om smak og behag. Som vi skal se, advarer både Spyder 2 Pro og Eye-One Display mot bruk av sugekopp på LCD-skjermer, så det er litt underlig at ikke Spyder 3 gjør det samme.

Vi valgte "no suction cup", og fjernet samtidig sugekoppen fra Spyders underside (denne kan enkelt plukkes av).

Så var programmet ferdig med utspørringen, og vi ble bedt om å koble til Spyder, siden vi ikke allerede hadde gjort det. I den forbindelse fikk vi muligheten til å gå inn på følgende innstillinger:

Det følgende var det vi fant under "Advanced Settings". "Bradford" regnes for å være bedre enn "XYZ Scaling".

Så var tiden kommet for plassering av Spyder 3 på skjermen. Siden vi hadde valgt "no suction cup", indikerte programmet riktig posisjon med et bilde av Spyder i den stillingen den har når den henger i ledningen:

Vi klikket deretter på "Continue", og programmet satte da straks i gang med kalibreringen:

Etter den vanlige runden med visning av ulike farger og ulike nyanser av grått (som tok hele 6 minutter og 40 sekunder, altså vesentlig lengre tid enn med ColorMunki), var kalibreringen ferdig, og vi kunne lagre en ny ICC-profil for skjermen. Vi fikk også, som med ColorMunki, muligheten til å vurdere "før" og "etter":

Spyder 3s forslag til kalibreringssyklus var én måned, noe vi fant mer fornuftig enn én uke (ColorMunkis forslag).

Det neste vi gjorde, var at vi kjørte prosessen beskrevet over om igjen, men denne gangen ba vi om at det først skulle gjøres en ambient light-måling. Så lot vi programmet bruke resultatene av denne målingen til å sette tilpassede mål for kalibreringen. Som skjermbildet under viser, målte Spyder 3 lysnivået i rommet til "moderately low", og anbefalte på grunnlag av dette en white luminance på 125 cd/m2 og et hvitpunkt på 5800 K.

Vi noterte oss at Spyder anbefalte en høyere verdi for luminans enn ColorMunki - 125 versus 80 cd/m2 - selv om lyset i rommet ikke hadde forandret seg noe særlig siden vi hadde ColorMunki framme. Vi merket oss også at Spyder kom med en anbefaling for hvitpunkt som avvek fra standardverdien på 6500 K, mens ColorMunki ikke kom med noen anbefaling for hvitpunkt etter ambient light-målingen.

Selve kalibreringsprosessen (visningen av ulike farger) var etter hva vi kunne bedømme lik den første, men med ett viktig unntak: Et lite stykke inn i prosessen ble vi bedt om å justere skjermens luminans ved hjelp av kontrollene på skjermen, til så nær målverdien som mulig:

Resultatet av kalibreringen med ambient light-måling ble et noe varmere skjermbilde enn det vi hadde fått i første runde. Dette skyldes at 5800 K er et varmere (gulere) hvitpunkt enn 6500 K. For øvrig syntes det å være minimale forskjeller.

Når det gjelder brukervennlighet, er det nok riktig å si at programmet for Spyder 3 gir en noe mer komplisert (men også noe mer grundig) start på kalibreringen enn ColorMunki. Vi tenker da særlig på spørsmålene om hvilke kontroller skjermen er utstyrt med.

125 cd/m2 er nok en mer passende luminans-anbefaling for vanlige hobbybrukere enn 80 cd/m2, mens vi er litt mer i tvil om anbefalingen på 5800 K, som gir et gulere hvitt enn 6500 K.

Ellers var det lite på si på kvaliteten på skjermbildet etter kalibrering.

X-Rite ColorMunki Photo

GretagMacbeth Eye-One Display II

Datacolor Spyder3 Elite

Datacolor Spyder2Pro Studio

GretagMacbeth Eye-One Display II

Datacolor Spyder3 Elite

Datacolor Spyder2Pro Studio

Norges beste mobilabonnement

Sommer 2019

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Sponz 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

GE Mobil Leve 6 GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen