ColorMunki, Spyder 2 og 3, Eye-One Display

Som nevnt tidligere i denne omtalen, tenkte vi å avslutte med en vurdering av kalibreringskvalitet gjort ved hjelp av programmet ColorNavigator fra Eizo. Tanken er at vi ved å bruke ett og samme program til alle verktøyene eliminerer noen potensielle feilkilder, og får resultater som er mer sammenliknbare enn når vi bruker hvert enkelt verktøy med det programmet det ble levert med.

Det oppsto imidlertid komplikasjoner. Selv om den nyeste versjonen av ColorNavigator skal være kompatibel med samtlige av verktøyene i denne omtalen, viste det seg snart at mens Spyder 3 og Eye-One ble funnet og akseptert av ColorNavigator uten problemer, klarte ikke programmet å detektere verken ColorMunki eller Spyder 2. Foreløpig har vi ikke funnet noen løsning på dette problemet. Siden ColorMunki eller Spyder 2 fungerte sammen med programvaren beskrevet på de foregående sidene, virker det sannsynlig at det er ColorNavigator som er problemet. Muligens er programmets støtte for ColorMunki eller Spyder 2 for dårlig, selv om Eizo på sine nettsider hevder at ColorMunki er "supported from version 5.1.2." og at Spyder 2 er "supported from version 5.0.0."

Foreløpig må vi derfor nøye oss med å gjøre ColorNavigator-testen med Spyder 3 og Eye-One.

Da programmet var startet opp, kalibrerte vi først med Spyder 3, og så med Eye-One. I begge tilfeller satte vi følgende mål for kalibreringen:

Luminans ("brightness"): 100 cd/m2
Black level: Minimum (gjøre svart så svart som mulig)
White point: 6500 K
Gamma: 2,2

Vi droppet i begge tilfeller måling av ambient light.

Selve målingen av skjermen, med visning av ulike farger, forløp problemfritt både med Spyder 3 og med Eye-One.

Etter hvert kalibrering kjørte vi en "monitor validation" ved hjelp av ColorNavigator. Ved monitor validator henges kalibreringsverktøyet på skjermen igjen, og det vises så på skjermen 32 ulike farger. Avviket mellom disse fargenes faktiske fargeverdier, og fargenes utseende på den kalibrerte skjermen, danner grunnlaget for en oppsummering av kalibreringsresultatet i form av såkalte Delta E-verdier. En Delta- E-verdi sier altså noe om spriket mellom ideal og virkelighet. Jo lavere Delta E-verdiene er, dess større er samsvaret mellom det skjermen burde ha vist og det den virkelig viser. Delta E-verdier på mindre enn 1 regnes for å representere avvik som er så små at de er usynlige for det menneskelige øye, og dermed uten praktisk betydning.

Resultatene for Spyder 3 og Eye-One kan oppsummeres i følgende tabell:

  Mål (idealverdier) Spyder 3 Elite Eye-One Display 2  
Luminance 100 cd/m2 100,1 cd/m2 99,8 cd/m2  
Black level * Lavest mulig 0,30 cd/m2 0,29 cd/m2  
White point 6500 K 6496 K 6499 K  
Delta E average (snittverdi, gjennomsnittlig avvik) 1 eller mindre 2,7 2,0  
Delta E max (høyeste verdi, største avvik) 1 eller mindre 7,1 5,7  
         
         

* Når black level ikke er 0, betyr dette at det slipper igjennom noe lys når skjermen egentlig skulle ha vært helt svart. Mangelen på virkelig svart er et klassisk problem for LCD-skjermer.

Av tabellen over ser vi at de to kalibreringene kommer nokså likt ut når det gjelder de tre øverste parameterne. Forskjellene er så små at de neppe er av praktisk betydning.

Eye-One-kalibreringen kommer imidlertid best ut av Delta E-sammenlikningen, som tar en lang rekke farger med i betraktningen. Den gjennomsnittlige Delta E-verdien for Eye-One er klart lavere enn den for Spyder 3. Det samme gjelder den høyeste målte Delta E-verdien. Det er imidlertid ikke snakk om noen dramatiske forskjeller.

Under er tabeller generert av valideringen, der man kan se Delta E-verdiene for hver enkelt av fargene som ble vist. Programmet har markert med gult de verdiene som anses for å være noe for høye.

Spyder 3 Elite:

Eye-One Display 2:

De som måtte ønske å se nærmere på ColorNavigator, kan laste ned programmet gratis her. Merk at ColorNavigator er beregnet på Eizo-skjermer.

Til slutt tar vi med en visualisering av profilen som ble generert av Eye-One Display. Gitteret omkring representerer omfanget til Adobe RGB. Vi ser at Eye-One-profilen for de fleste farger har et svakere omfang enn Adobe RGB, men at den i det blågrønne området faktisk såvidt overstiger Adobe RGB:

Siden fargerommet assosiert med Eye-One-profilen ikke fikk fullt ut plass i Adobe RGBs fargerom, tar vi med en visuell sammenlikning av Eye-One-profilen med Pro Photo RGB også. Pro Photo RGB er i likhet med Adobe RGB en fargeromstandard som ikke er relatert til bestemte typer enheter. Pro Photo RGB er imidlertid et betydelig større fargerom enn Adobe RGB. Ingen skjermer kan i dag vise alle de fargene Pro Photo RGB kan inneholde. I framtiden vil kanskje dette forandre seg.

Denne siden vil bli oppdatert hvis vi får et svar på hvordan vi kan få ColorMunki og Spyder 2 til å fungere med ColorNavigator.

 

X-Rite ColorMunki Photo

GretagMacbeth Eye-One Display II

Datacolor Spyder3 Elite

Datacolor Spyder2Pro Studio

GretagMacbeth Eye-One Display II

Datacolor Spyder3 Elite

Datacolor Spyder2Pro Studio

Norges beste mobilabonnement

Sommer 2019

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Sponz 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

GE Mobil Leve 6 GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen