Bredbånd til alle

Norge er i dag et av de best utbygde landene i verden når det gjelder tilknytning til Internett.

Dagens utbyggingstakt vil medføre at 98 prosent av landet har mulighet til å logge seg på nett via bredbånd innen 2007.

Fortsatt er det likevel mellom 40 – 50.000 husstander som mangler denne muligheten. Nå har det kommet midler slik at disse snart skal ha lik mulighet som alle andre.

100 millioner i støtte
Forrige uke fikk Høykom beskjed om at det er satt av 100 millioner i revidert nasjonalbudsjett til deres program. Høykom er en del av Norges Forskningsråd og har fått som oppgave å fordele disse nye midlene.

 - Høykom vil i forbindelse med utlysningen av disse midlene etterspørre større koordinerte prosjekter hvor vi støtter fylkeskommunene med utbygging av bredbånd, sier Vemund Riiser, programkoordinator ved Høykom.

100 prosent innen 2007
Han presiserer at dette er et tilbud som vil komme til nytte for alle, og det hjelper langt på vei for å nå regjeringens mål med 100 prosent bredbåndsdekning innen utgangen av 2007.

- For å nå 100 prosent dekning av landet viser en studie at det trengs til sammen 500 millioner kroner. I tillegg til våre 100 millioner har Kommunal- og regionaldepartementet fått 155 millioner i sitt budsjett til bredbånd, forklarer Riiser.

Ved drahjelp fra fylker, kommuner og brukere selv og midlene fra Kommunal- og regionaldepatementet er da målet i sikte.

Viktig tiltak for Nord-Norge
De nye midlene vil komme godt med i Norges nordligste fylker. Bredbåndsfylket Troms, som har ansvaret for utbygging av bredbånd i Troms fylke får 20 millioner fra Kommunal- og regionaldepartementets midler. De mener pengene vil gi god støtte for å gi bredbånd til alle.

- Stamnettet i Troms er i dag på plass, utfordringene her ligger i aksess, sier Administrerende direktør Trond A. Kongsli.

Vil bremse fraflytning
Han mener full bredbåndsdekning i Troms er et viktig mål.

- Det er viktig å ha denne her type infrastruktur. Full dekning vil helt klart ha en effekt for at folk skal bli boende og unge skal flytte tilbake, sier Kongsli.

Også i Finnmark fylke er dette viktig poeng.

- I Finmark har vi bredbåndsdekning frem til Alta, men Øst-Finnmark mangler fortsatt full dekning. En slik dekning vil nok kunne ha en effekt på fraflyttingen fra fylket, sier Kai Larsen hos fylkesmannen i Finnmark.

Det er Bredbånd Finnmark som har ansvaret for utbyggingen i fylket og de kunne med glede melde at Hammerfest straks blir knyttet til, blandt annet via kabler lagt i sjøen

Billigere nett
Larsen håper at den siste utbyggingen ikke bare vil gi bedre nett men også billigere.

- I dag koster et bedriftsabonnement med 15mb linje 200.000 i året. Det er samme pris som man betaler for 100mb andre steder i landet. En utbygging av nettet er derfor viktig for at bedrifter skal kunne etablere seg i Finnmark, sier Larsen som mener utbyggingen vil ha en positiv økonomisk effekt for fylket.

Med de nye tilskuddene fra Kommunal- og regionaldepartementet og en eventuell støtte fra Høykom kan det altså trolig bli gode vilkår for nettbasertebedrifter i Finnmark.

eGovernment
Høykom er en del av statens arbeid med digitalisering, populært kalt eGovernment eller eForvaltning. Håpet er at det offentlige skal modernisere seg på IKT-sektoren. Gjennom dette skal de bli mer effektive og tilgjengelige for folket.

Høykom sitt program med bredbånd til alle er foreløpig ferdig i løpet av 2007, men Riiser ser ingen grunn til å legge ned programmet for det.

- Når programmet her er ferdig ser vi fortsatt behov for å hjelpe kommunene med å digitalisere sine tjenester. En ting er mulighet for å koble seg
opp, noe annet er selvfølgelig at nettet blir brukt, til det trengs det tjenester og innhold som befolkningen finner nyttige, forklarer han.

I følge Riiser er kommunene i Norge og offentlig sektor generelt er svært opptatt av den muligheten IKT gir for å få til nyttige og effektive tjenester for innbyggere og næringsliv.

- Her er det fortsatt et stort behov for statlige støttetiltak etter mønster av Høykomprogrammet, sier Riiser.

Søk innen 6. august
For fylker som ønsker støtte fra Høykom sine nye midler til utbygging av bredbånd er det søknadsfrist 6. august. Så hvis du mangler bredbånd på ditt hjemsted er det bare å starte og mase på ordføreren.

Norges beste mobilabonnement

Juni 2017

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Ice Mobil 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Telio Go 5 GB


Jeg bruker mye data:

Komplett Maxiflex 12 GB


Jeg er superbruker:

Komplett Megaflex 30 GB


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen