Dette er oppskriften på det moderne Internett

Et lite notat skulle forandre alt.

Hardware.no/Genève: «Vagt, men spennende...». Det var den korte og konsise konklusjonen til Mike Sendall, Tim Berners-Lee sin overordnede på CERN, en tørr og kjølig vårdag i 1989. Disse tre små ordene, skriblet øverst på en prosjektbeskrivelse, fungerte som et klarsignal for å føre prosjektet videre.

Tittelen på Berners-Lee' prosjektbeskrivelse – «Informasjonsbehandling: Et forslag» – var neppe det som engasjerte Sendall mest. Innholdet, derimot, bar med seg kimen til et system som skulle føre til en total omveltning av hvordan alle i hele verden kommuniserer med hverandre og samler informasjon på.

«Vagt, men spennende...» skrev Mike Sendall til Tim Berners-Lee i 1989.
«Vagt, men spennende...» skrev Mike Sendall til Tim Berners-Lee i 1989.Foto: CERN

«Sladder i korridorene»

Formålet var enkelt nok. På det europeiske atomforskningssenteret CERN har de nemlig helt siden oppstarten vært avhengig av god, rask og presis flyt av informasjon, for å klare å holde orden på de enorme eksperimentene og forskningsprosjektene som utføres. Det var denne informasjonsflyten, om hva som skjedde i partikkelakseleratorer, korridorer og laboratorier, som Berners-Lee ønsket å forbedre.

Les kommentarene (2)

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen